Thursday, October 6, 2016

2016-10-07 רפי רותם ו"הכרעת הדין" המפוברקת של השופט דניאל בארי - ראש המרכז לחקר אבטחת סייבר, חברי ועדת ארבל מתבקשים לחוות דעה על אמיתות המסמך...


רפי רותם וכתב "הכרעת הדין" כביכול של השופט דניאל בארי - ראש המרכז לחקר אבטחת סייבר, חברי ועדת ארבל מתבקשים לחוות דעה על אמיתות המסמך
 אתמול התקיים כביכול על ידי השופט דניאל בארי בבית המשפט השלום ת"א דיון "הקראה" של "הכרעת דין", המרשיעה את חושף השחיתויות ברשות המסים רפי רותם.  כתב פסק דין זה לא נרשם כראוי עד היום בתיק האלקטרוני בנט-המשפט. אולם אמש פירסמה דוברת הנהלת בתי המשפט איילת פילו כתב "הכרעת הדין" כביכול, שאינו חתום ואינו מאומת.  בקשה הוגשה היום לפרופ אלי ביהם, ראש "המרכז לחקר אבטחת סייבר" בטכניון, לשופטת בית המשפט העליון (בדימוס) עדנה ארבל ולחברי הוועדה "לגיבוש אמצעים להגנה על הציבור ועל נושאי משרה בשירות הציבור מפני פעילות ופרסומים פוגעניים כמו גם בריונות ברשת" (ביניהם מספר מומחים למחשבים, למשפטים, ולממשל) לחוות את דעתם: האם ראוי והגיוני לראות את המסמך שפורסם על ידי דוברת הנהלת בתי המשפט ככתב בית דין אמתי (אותנטי) עשוי כדין, בר תוקף של בית משפט של מדינת ישראל? איילת פילו וזוגה עו"ד ברק לייזר מהנהלת בתי המשפט הם מקור מוכר וידוע של הונאות ופברוקים של כתבי בית דין, ובית המשפט השלום ת"א מוכר בפברוק הליכים על פעילי מחאה - ברק כהן, לורי שם טוב, מוטי לייבל, בדומה - בית המשפט השלום (ענייני משפחה) ירושלים לגבי ז'ואל בן סימון.
קראו את הפוסט השלם: http://inproperinla.blogspot.co.il/2016/10/2016-10-07.html
     
   


תמונה 1: הנפשות הפועלות - השופטים יעל פרדלסקי ודניאל בארי מבית המשפט השלום ת"א; חושף השחיתויות ברשות המסים רפי רותם; עו"ד ברק לייזר וזוגתו איילת פילו מהנהלת בתי המשפט.
____ 
מאהל המחאה ת"א 07 לאוקטובר - בקשה הוגשה לפרופ אלי ביהם, ראש "המרכז לחקר אבטחת סייבר" בטכניון, לשופטת בית המשפט העליון (בדימוס) עדנה ארבל וחברי הוועדה "לגיבוש אמצעים להגנה על הציבור ועל נושאי משרה בשירות הציבור מפני פעילות ופרסומים פוגעניים כמו גם בריונות ברשת" (ביניהם מספר מומחים למחשבים, משפטים, ו/או ממשל: פרופ' אסא כשר, עו"ד יואב ספיר, ח"כ לשעבר פרופ' אריה אלדד, העיתונאי חגי סגל,  ד"ר ענת פלג, ד"ר נמרוד קוזלובסקי, דר הדר דנציג, דר חיים ויסמונסקי) לחוות את דעתם:
האם ראוי והגיוני לראות את מסמך "הכרעת הדין" מאת השופט דניאל בארי לגבי רפי רותם, שפורסם אמש על ידי דוברת הנהלת בתי המשפט, [1] שאינו חתום, אינו מאומת, ולא נרשם כראוי בתיק בית המשפט, ככתב בית דין אמתי (אותנטי) עשוי כדין, בר תוקף של בית משפט של מדינת ישראל?
לאור חשיבות העניין ודחיפותו, התבקשו המומחים לחוות את דעתם בתוך 14 ימים.

להלן המידע שנשלח למומחים כרקע לבקשה לחוות הדעת:
א. הדיון שהנהל בכיכול אתמול בבית המשפט השלום בת"א לא קיים את הסממנים הבסיסיים של דיון "פורמלי, לפרוטוקול" של בית משפט כשיר
אתמול בסביבות הצהריים, קיים כביכול השופט דניאל בארי דיון "הקראת הכרעת דין" בהליכים הפליליים נגד רפי רותם בבית המשפט השלום ת"א בתיק מ"י נ רפי רותם (1074-02-13). אני הייתי נוכח בדיון אתמול מתחילתו ועד סופו.
בפתיחת דיון זה לא הוקראו שם התיק ומספרו לפרוטוקול.  כמו כן לא הוקראו לפרוטוקול שמות הנוכחים ותפקידיהם.
השופט דניאל בארי גם לא קרא את "הכרעת הדין" כביכול. הוא רק הצביע על ערמת ניירות שלפניו, אמר ש"הכרעת הדין" ארוכה ומנומקת, וציין באופן כללי שזיכה את רותם בחלק מהאישומים והרשיע אותו באחרים.
במקרים רבים אחרים תועדו שופטים מנהלים דיונים כביכול בבתי המשפט השונים "בלתי פורמליים, מחוץ לפורוטוקול" - כלומר דיונים בדויים/למראית עין.

ב. אין כל בסיס בכתובים בתיק האלקטרוני בנט-המשפט לתמוך באמיתותו של מסמך "הכרעת הדין" שפורסם אמש על ידי דוברת הנהלת בתי המשפט איילת פילו
למרות שכתב "הכרעת הדין" כביכול התפרסם כבר אמש על ידי דוברת הנהלת בתי המשפט, [1] כתב "הכרעת הדין" זה לא נרשם עדיין גם היום בתיק האלקטרוני בנט המשפט.  כמו כן לא נרשם עדיין פרוטוקול לדיון  זה (תמונה 2).
לכן, אין כל בסיס ברישומים בתיק האלקטרוני לתמוך באמיתותו של המסמך שפורסם על ידי דוברת
 הנהלת בתי המשפט. [2-4]


א.

ב.

תמונה 2: מ"י נ רפי רותם (1074-02-13) - יום ו', 07 לאוקטובר, 2016 - נתונים  מנט-המשפט: א. כתב "הכרעת הדין" שפורסם אתמול אחה"צ על ידי הנהלת בתי המשפט עדיין אינו רשום בתיק בכרטיסיית "פסקי דין"; ב. עדיין לא נרשם כל פרוטוקול לדיון ה"הקראה" שנערך אתמול כביכול.
____
ג. המסמך שפורסם אמש באתר דוברת הנהלת בתי המשפט, מפאת מאפייניו עצמו, אינו יכול להיחשב כתב בית דין אותנטי 
אמש, פרסמה דוברת הנהלת בתי המשפט איילת פילו מסמך באתר הרשת של משרד הדוברת, המוצג כ"הכרעת הדין" של השופט דניאל בארי לגבי רפי רותם. בתיק מ"י נ רפי רותם (1074-02-13). [1]  מסמך זה התפרסם באתר שאינו מספק את שם בעליו ואינו מספק אימות של זהותו (תמונה 3). מיטב המומחים  רואים במצב מעין זה כשל טוטלי באבטחת מידע.תמונה 3: דף הרשת של הנהלת בתי המשפט, בו התפרסם כתב "הכרעת דין" בדוי של השופט דניאל בארי לגבי רפי רותם.  בדיקה פשוטה של נתוני אבטחה מראה שדף זה: א. "בעלים: דף רשת זה אינו מספק מידע על הבעלים." ב. "אימות על ידי: לא נתנו נתונים".
____

יש לציין שהנהלת בתי המשפט סירבה בעבר לענות על בקשה על פי חוק חופש המידע לגבי הסמכות תחתה מתפרסם מידע באתרים הרשת בשם הנהלת בתי המשפט, וכן סירבה לענות מי אחראי על אבטחת שרתים אלה.


משרד ראש הממשלה ענה בעבר בשם השב"כ, שהשב"כ (רא"ם) אינו מופקד על אבטחת מערכות המידע של בתי המשפט.


תמונה 4: נתוני מאפייני מסמך ה-PDF, המוצג באתר בתי המשפט, לאחר הורדתו: "יוצר: anatk "; "אבטחה: אין".
_____

גם נתוני מסמך ה-PDF עצמו אינם כאלה של מסמך אלקטרוני אמתי (אותנטי), חתום ומאובטח (תמונה 4).


תמונה 5: תיבת החתימה כביכול של מסמך ה-PDF, המוצג באתר בתי המשפט.  החלטת נציב תלונות הציבור על השופטים בפרשת "הפרוטוקולים המפוברקים" של השופטת ורדה אלשייך מבהיר ש"חתימה גראפית" מעין זאת המופיעה כאן היא חסרת כל תוקף, מודבקת על ידי מזכירה (ראה תמונה 6). [5] תמונות החתימה של השופטים גם זמינים להורדה מאתר נט-המשפט עצמו.
____
 
חתימות מסוג "החתימה הגראפית" של השופט דניאל בארי, המופיעה על מסמך זה, תועדו בעבר על ידי נציג תלונות הציבור על השופטים כחסרות כל תוקף (תמונה 5). [5]

ד. החלטת נציב תלונות הציבור על השופטים בפרשת "הפרוטוקולים המפוברקים" של השופטת ורדה אלשייך מתעדת מסמך דומה, שמקורו בהנהלת בתי המשפט, כמפוברק/"טיוטא".
החלטת נציב תלונות הציבור על השופטים בפרשת "הפרוטוקולים המפוברקים" של השופטת ורדה אלשייך, [5] תיעדה לגבי מסמך דומה (תמונה 6):
א) "החתימה הגראפית" על כתבים בנט-המשפט חסרת כל תוקף.
ב) לא ניתן לציבור, לבעלי דין ובאי כוחם להבחין בין כתב אמתי, חתום כדין בחתימה אלקטרונית לבין כתב "טיוטא", חסר תוקף, שאינו חתום בנט-המשפט.
ג) שופטים מנפיקים בשגרה כתבי "טיוטא" בלתי חתומים וחסרי תוקף .


תמונה 6: תיבת החתימה כביכול של מסמך "הפרוטוקול המפוברק" של השופטת ורדה אלשייך (גרסה ב'), כפי שהוגש על ידי עו"ד ברק לייזר מהנהלת בתי המשפט כבסיס לתלונה סמי-פלילית נגד עו"ד רפאל ארגז.  נציב תלונות הציבור על השופטים קבע שזהו מסמך בלתי חתום, חסר תוקף, "טיוטא" בלבד, ו"החתימה הגראפית" המופיעה עליו חסרת כל תוקף.
_____
ה. החלטות אחרות של נציב תלונות הציבור על השופטים מתעדות התנהלות בלתי ראויה לגבי פרסום כתבי בית דין חסרי תוקף ו/או משובשים על ידי דוברת הנהלת בתי המשפט.
הדו"ח השנתי של נציב תלונות הציבור על השופטים לשנת 2015 מתעד מקרים אחרים לגבי התנהלות שופטים מול דוברת הנהלת בתי המשפט, ובכללם מקרה של פרסום "טיוטא" של פסק דין בהליכים פליליים על ידי דוברת הנהלת בתי המשפט. [6]
ו. כתב "הכרעת דין" בתיק פרשת הולילנד (לגבי אהוד אולמרט), שפורסם גם הוא על ידי דוברת הנהלת בתי המשפט, הוא כתב בית דין מפוברק, חסר תוקף בעליל, שאינו מופיע בתיק בית המשפט המחוזי ת"א.
דוברת הנהלת בתי המשפט איילת פילו הייתה מעורבת גם בפרסום לתקשורת של כתב  פסק דין בדוי/למראית עין של השופט דוד רוזן בפרשת הולילנד (תמונה 7-8).


א.

ב.

ג.
תמונה 7: מדינת ישראל נ צרני (10291-01-12) בבית המשפט המחוזי ת"א - שלוש גרסאות של כתב "הכרעת דין" של השופט דוד רוזן (המיועד לנציב ביקורת הפרקליטות) במשפט פרשת הולילנד - אף אחת מהן אינה כתב בית דין אמתי (אותנטי), תקף: א. הכתב המופיע במערכת נט-המשפט, תחת "רשימת החלטות" - לא נרשם ברשימת "פסקי דין". כתב זה הוא בן 685 עמודים, מסמך סרוק, כלומר אינו מסמך אלקטרוני תקף. חסרים בו עמודי הפתיחה, בהם מופיעים שמות הצדדים, ובסופו אין כל 
חתימה כלל.  המסמך משובש בצורה יוצאת דופן, שקשה להאמין שהיא תוצאה של טעות אנוש. בהכתב שהופץ על ידי דוברת הנהלת בתי השפט לתקשורת - אך אינו מופיע בתיק בית המשפט, גם הוא מסמך סרוק, וכל דפיו נקצצו בצורה מוזרה, אולי בכדי להסתיר את העובדה שהוא מסמך סרוק ולא מסמך אלקטרוני אמתי.  המסמך הוא בן 687 עמודים, ובסופו חתימה "רטובה" וחותמת של השופט דוד רוזן. (http://elyon1.court.gov.il/heb/dover/6282891.pdf) ג. בתיק הערעור בבית המשפט העליון (כתבי מקור) מופיע רק תדפיס מ"נבו הוצאה לאור בע"מ", שאינו כתב בית דין כלל. ערעור הנובע ללא כל פסק דין של בית המשפט שלמטה הוא הליך חסר סמכות וחסר תוקף מיסודו.
_____

השופט דוד רוזן דחה בקשות לעיון בפסקי דין עשויים כדין בתיק בית המשפט המחוזי ת"א.  השופט רוזן טען ב"החלטה בפתקית" (תמונה 8), בלתי חתומה, שאותה סירב להציג ברשימת "החלטות בתיק", שפסקי הדין הועברו "פיזית" לבית המשפט העליון במהלך הערעור. כל זאת - בבית משפט המתנהל בתיקים אלקטרוניים כחמש שנים...

עיון בבית המשפט העליון העלה שגם שם לא נמצא כתב פסק דין אמתי (אותנטי).תמונה 8:  מדינת ישראל נ צרני (10291-01-12) בבית המשפט המחוזי ת"א - "החלטה בפתקית" של השופט דוד רוזן מיום 18 למרץ, 2015, בתגובה על בקשה לעיון בפסקי דין עשויים כדין בנוגע לאהוד אולמרט ושולה זקן.  השופט דוד רוזן הנפיק "החלטה בפתקית" האומרת: "התיק בו מתבקש העיון נמצא פיזית בבית המשפט העליון כחלק מהליכי הערעור על פסק הדין. על כן לא ניתן להיעתר לבקשה." החלטה זאת מעולם לא הומצאה כדין, אינה מופיעה ברשימת "החלטות בתיק", והשופט דוד רוזן סירב לספק העתק חתום ומאושר שלה. לכן יש לראות בה כתב בית דין בדוי/למראית עין. יחד עם זאת, יש לראות בכתב זה הודאה בפועל שאין פסקי דין עשויים כדין בתיק זה בנט-המשפט, ושהכתבים המופיעים בנט-המשפט אינם כתבי בית דין עשויים כדין.
_____
ז. פברוקים ושיבוש הליכים וכתבים תועדו בבית המשפט השלום ת"א ובבית המשפט השלום י-ם (ענייני משפחה) גם בהליכים נגד פעילי מחאה אחרים - לורי שם טוב, מוטי לייבל, משה הלוי, ברק כהן, ז'ואל בן סימון
פברוק הליכים נגד פעילים חברתיים בבית המשפט השלום ת"א תועד גם בתיקים אחרים. [9-7]  אולי החמור שבהם הוא "פסק דין" ב"החלטה בפתקית" של הרשם הבכיר אבי כהן בסך 800,000 ש"ח, החורג יותר מפי עשר מסמכותו (75,000 ש"ח) (תמונה 9).


תמונה 9:  קליין נ שם טוב ולייבל (621-02-16) בבית המשפט השלום ת"א: "פס"ד" כביכול ב"החלטה בפתקית" של הרשם הבכיר אבי כהן, בסך 800,000 ש"ח. יותר מפי עשר מסמכותו. [7]
______

ח. ההונאה הבסיסית בפיתוחה והפעלתה של מערכת נט-המשפט תועדה בפרסומים של האו"ם וכנס האגודה האירופית למחשוב ממשלתי
הגשה שלי לאו"ם לביקורת התקופתית של זכויות האדם בישראל לשנת 2013, נכללה בדו"ח הצוות המקצועי של האו"ם, וסוכמה על ידי הצוות:
חוסר ישרה במערכות הכתבים האלקטרוניים של בית המשפט העליון, בתי המשפט המחוזיים [נט-המשפט- יצ] ובתי הדין למוחזקי משמורת בישראל. [10]
מאמר אקדמי שהגשתי, עבר בדיקת עמיתים אקדמית על ידי מיטב הממומחים למערכות מידע ומחשוב ממשלתי והתפרסם על בכנס האירופי למחשוב ממשלתי (2015), וכותרתו:
מערכות מידע הונאתיות חדשות בבתי המשפט בישראל: שינוי שיטת משטר בלתי מוכרז? [11]
סיכום
מכל הטעמים שתוארו לעיל, אין לדעתי בסיס ראוי והגיוני לראות לראות את מסמך "הכרעת הדין" מאת השופט דניאל בארי, שפורסם אמש על ידי דוברת הנהלת בתי המשפט ככתב בית דין אמתי (אותנטי) עשוי כדין, בר תוקף של בית משפט של מדינת ישראל.

קישורים
[1] כתב "הכרעת דין" כביכול, בתיק מ"י נ רפי רותם (1074-02-13) שפורסם על ידי דוברת הנהלת בתי המשפט ביום 06 לספטמבר, 2016
http://elyon1.court.gov.il/heb/dover/4953069.pdf
[2] רפי רותם - הכרעת הדין: השופט דניאל בארי לא זרק לנו אפילו "טיוטא"?
http://inproperinla.blogspot.co.il/2016/10/a.html
[3] "הפר את האיזונים" רפי רותם הורשע בחלק מהאישומים_מחלקה ראשונה
http://www.news1.co.il/Archive/001-D-383764-00.html?t=133934
[4] מדינת ישראל נ רפי רותם - השופט דניאל בארי עומד לסיים השבוע את פברוק התביעה הפלילית...
http://inproperinla.blogspot.co.il/2016/10/2016-10-03.ht
[5] 2012-05-12 Ombudsman of the Judiciary Eliezer Goldberg decision in the Judge Varda AlShech fabricated protocols scandal
החלטת נציב תלונות הציבור על השופטים אליעזר גולדברג מיום 31 למאי, 2012, בפרשת  הפרוטוקולים המפוברקים של השופטת ורדה אלשייך
[6] דו"ח נציב תלונות הציבור על השופטים לשנת 2015, עמ' 84, עמ' 113

http://www.justice.gov.il/Units/NezivutShoftim/CommissionPublications/Accountability/Documents/reports2015.pdf
תמצית החלטה 219/15 עייני משפחה
http://www.justice.gov.il/Units/NezivutShoftim/MainDocs/219.15.pdf
2016-03-00 Ombudsman of the Judiciary: 2015 Annual Report//
 ‫נציבות תלונות הציבור על השופטים: דין וחשבון שנתי לשנת 2015. ‬החלטה 599/15 - פרסום הכרעת דין וגזר דין לתקשורת לפני שמיעת טיעונים לעונש (עמ' 67-9)
https://www.scribd.com/doc/305761710/  
[7] US DHS assists in suppression of anti-corruption dissent in Israel
[8] When it comes to the First Amendment - Israel scores an "F"
[9] Joelle Ben Simon affair continues - organized crime in the Jerusalem Family Court
[10] Human Rights Alert (NGO) submission for the 2013 UPR of the State of Israel, whicch was incorporated into the UN Human Rights Council Professional Staff Report with the note: "Lack of integrity in the electronic record systems of the Supreme Court, the district courts and the detainees' courts in Israel".
[11] Zernik, J., "New fraudulent IT systems in the Israeli courts: Unannounced regime change?" ECEG2015

רפי רותם - הכרעת הדין: השופט דניאל בארי לא זרק לנו אפילו "טיוטא"?


רפי רותם - הכרעת הדין: השופט דניאל בארי לא זרק לנו אפילו "טיוטא"?
מומחים מצפים שכתב "הכרעת הדין" יירשם כראוי בתיק האלקטרוני בנט-המשפט לאחר החגים (פסח שנה הבאה).  בית המשפט השלום ת"א מומחה לפברוקים מסוג זה בהליכים נגד פעילים מחאה: ברק כהן, מוטי לייבל, לורי שם טוב...  השופטים שומרים על הסדר הטוב במדינה בכלל, ובתיקי בתי המשפט בפרט...

קראו את הפוטס המלא: http://inproperinla.blogspot.co.il/2016/10/a.html


רותם. "כולם מושחתים". השופטים יעל פרדלסקי ודניאל בארי פברקו ושיבשו את ההליכים הפליליים נגד רותם, בשיתוף פעולה עם אחרים. [2]
_____

מחלקה ראשונה
שימו לב ש"מחלקה ראשונה" מדווח ללא קישור למסמך "הכרעת הדין", שלא כמנהגו. [1] לדיון היום היה כיסוי תקשורתי נרחב. בד"כ, בתיקים בהם יש עניין לתקשורת, השופטים שולחים את פסקי הדין לדוברת בתי המשפט לפרסום...  וכפי שתיעד נציב תלונות הציבור על השופטים - לפעמים גם שולחים לתקשורת פסקי דין לפני הקראתם, או "טיוטות"...
כאן - לא פורסם עדיין כתב הכרעת הדין, שגם לא הוקרא באולם הדיונים.
"הפר את האיזונים" - רפי רותם הורשע בחלק מהאישומים
עובד רשות המיסים לשעבר, שטען שחשף בה שחיתויות בעשור הקודם, הורשע בהטרדה באמצעות מתקן בזק, העלבת עובד ציבור ואיומים - וזוכה מאישומים נוספים
ובנט המשפט? מדינת ישראל נ רפי רותם (1074-02-13), בית המשפט השלום ת"א
א) הכרעת הדין אינה מופיעה עדיין ברשימת החלטות בתיק


כבר בעבר תועד שהשופטים יעל פרדלסקי, דניאל בארי, ואחרים מנהלים בתיק זה ספרים כפולים או משולשים של רשימות הכתבים בתיק. [2]  זהו סימן מובהק לשחיתות ו/או אי כשירות נרחבת של בית המשפט.
ב) הכרעת הדין אינה עדיין מופיעה ברשימת פסקי דין
ג) יומן דיונים בתיק
הדיון היום נרשם, "התקיים", אך עדיין לא נרשם קיום פרוטוקול.  סביר להניח שפרוטוקול זה, כמו כל שאר הפרוטוקולים בתיק זה, לא יופיע ברשימת "החלטות בתיק", למרות שהתיק מוגדר כ"פתוח לציבור".


האם ומתי תרשם הכרעת הדין בתיק זה?
מומחה להנהלת בתי משפט אומר: "אחרי החגים" (פסח). לדעתי, יש סיכוי טוב אולי בפסח בעוד שנתיים... בית המשפט השלום ת"א מומחה לפברוקים מסוג זה בהליכים נגד פעילים מחאה: ברק כהן, מוטי לייבל, לורי שם טוב... 
השופטים שומרים על הסדר הטוב במדינה בכלל, ובתיקי בתי המשפט בפרט...

קישורים
[1] "הפר את האיזונים" רפי רותם הורשע בחלק מהאישומים_מחלקה ראשונה
http://www.news1.co.il/Archive/001-D-383764-00.html?t=133934
[2] מדינת ישראל נ רפי רותם - השופט דניאל בארי עומד לסיים השבוע את פברוק התביעה הפלילית...
http://inproperinla.blogspot.co.il/2016/10/2016-10-03.html

ש