Tuesday, May 22, 2018

2018-05-23 עוד פשיעה מאורגנת של שופטי בית המשפט השלום ת"א

2018-05-23 עוד פשיעה מאורגנת של שופטי בית המשפט השלום ת"א
---
 

כאן: פשיעה מאורגנת של שופטי בית המשפט השלום ת"א ומשטרת ישראל בשלילת חירות האדם שלא כדין... פברוק הליכי מעצר...
ברקע: בסיבוב קודם התברר שהליכי חיפוש ותפיסה התנהלו במשך שנים ללא תיקים וללא רישום מזכירותי - ושופטים רימו בתשובותיהם על תלונות בעניין זה לנציב תלונות הציבור על השופטים. גם בחיפושים ותפיסות שלא כדין יש לראות פשיעה מאורגנת של השופטים והמשטרה.
כמובן, שאין פה שום הפתעה. השופטים הפכו את מערכת המשפט לפברוק אחד גדול... 
מה שמצחיק היא הטענה שלהם עכשיו, באמצעות היחצנית אסתר חיות, שהם צריכים להיות מופקדים על שמירת זכויות האדם וזכויות "חוקתיות". קודם כל - צריכים להעמיד אותם לדין על פשיעה מאורגנת!

2018-05-22 חידה: מי יותר רמאי ממי??? רות דוד, שי ניצן, או שופטי בית המשפט העליון???

 2018-05-22 חידה: מי יותר רמאי ממי??? רות דוד, שי ניצן, או שופטי בית המשפט העליון???
---
 

 

  


אז ככה:
א) שי ניצן והפרקליטות: בפרשת רות דוד קיימת החידה "מי נתן את ההוראה"  לבער את התיק ומתי. פלט מחשב, מהסוג שרותם מציג, אני יכול לפברק כל יום בשבוע... מעניין לראות אם התשובה של הפרקליטות לבג"ץ הוגשה עם תצהיר חתום כדין על ידי בעל סמכות מתאימה, המאמת את ה"מסמך" הנ"ל... כי בד"כ בבג"ץ המדינה ושופטי בית המשפט העליון מפברקים את ההליכים בלי לדפוק חשבון...
ב) בבית המשפט העליון: גם בית המשפט העליון מבער ומעלים תיקים בניגוד לחוק! לדוגמה: אחד התיקים בהם מדובר בעליון הוא תיק יהודית פרנקו סידי ואח' נ הממונה על פי חוק נכי רדיפות הנאצים (1592/02). בתיק זה עסק בית המשפט העליון (הרשם בעז אוקון) במרמה על ניצולי שואה למנוע מהם פיצויים מקרן של ממשלת גרמניה בניהול ממשלת ישראל (מחכים שהניצולים ימותו, להשתלט על הכספים). ואח"כ עסק הרשם גלעד לובינסקי במרמה בבקשת העיון שלי. [2]
לאחר שנים שאני מתעד את ההונאות שלהם, שופטי בית המשפט העליון הבינו מה אני עושה. אז כשביקשתי לעייין בתיק הנ"ל ("עקרון יסוד בכל משטר דמוקרטי... חוקתי, על חוקי..." על פי הרמאים בבית המשפט העליון) הם טענו שהתיק בוער (תמונה)...
אבל ארכיון המדינה הדליף שהתיק לא בוער בכלל...
החקיקה קובעת (תקנות הארכיונים) איך בית משפט בישראל צריך להתנהג אם הוא רוצה לבער תיק: א) הודעה לגנז על כוונה לבער. ב) פרסום ברשומות. ג) פרוטוקול ביעור. וחקיקה דומה קיימת בכל מדינה מתוקנת... כי העלמת תיקים של בתי המשפט היא שיטת נוכלות ידועה כבר מאות שנים...
אז ביקשתי מבית המשפט העליון את התיעוד הנדרש בתקנות לביעור תיק יהודית פרנקו-סידי.
מה הם שלחו בתגובה, כחלק מהחלטות רשם רמאי של בית המשפט העליון גלעד לובינסקי?
1) פתק בכתב יד (ביידיש קוראים לזה צטל'ה) (בתמונה), שהוא כמובן לא מסמך קביל. הוא אומר מפי השמועה שהתיק בוער. אדם חסר כל סמכות אומר שאדם אחר חסר סמכות אומר לו, שהתיק בוער. וזאת כביכול הודעה של בית המשפט העליון של מדינת ישראל...
2) פלט מחשב - ההונאה השגרתית (בתמונה)...
אז מה יש לנו בסה"כ???
רמאים ונוכלים בבית המשפט העליון, במשרד היועמ"ש, בפרקליטות המדינה, ובפרקליטות מחוז ת"א... מדינה פצץ!
כי לכל מי שעדיין לא הבין - שחיתות מערכת החוק והמשפט היא קדקוד השחיתות השלטונית בישראל!
=קישורים=
[1] "תיק השחיתות ברשות המסים הושמד מסיבה לא ידועה"
ממסמך שהגישה הפרקליטות לבג"ץ עולה כי ביעור התיק נקבע לערב פרישת רות דוד, המואשמת בתיק פישר, מתפקיד פרקליטת מחוז ת"א ● ניתן אולי להניח כי ההחלטות על גניזת התיק וביעורו התקבלו בפרקליטות המחוז ● הפרקליטות: "דוד לא הייתה מעורבת בהחלטה על הביעור"
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001237132
[2] 2017-04-23 ליום השואה: בית המשפט העליון סילף והעלים תיקים של ניצולי שואה
http://inproperinla.blogspot.co.il/2017_04_23_archive.html