Friday, March 24, 2017

2017-03-24 פרשת רומן זדורוב: פרקליט המדינה שי ניצן מתבקש לחקור כראוי תלונה פלילית נגד השופטים יצחק כהן, אסתר הלמן ואברהם אברהם

פרשת רומן זדורוב: פרקליט המדינה שי ניצן מתבקש לחקור כראוי תלונה פלילית נגד השופטים יצחק כהן, אסתר הלמן ואברהם אברהם
הראיות החותכות מצביעות על ניהול הליכי משפט בדויים/מפוברקים/למראית עין על ידי השופטים יצחק כהן, אסתר הלמן, וחיים גלפז.  הראיות מצביעות על העלמת עין מדבר עבירה והעלמת ראיות על ידי נשיא בית המשפט המחוזי נצרת אברהם אברהם. היועמ"ש אביחי מנדלבליט ופרקליט המדינה שי ניצן מונעים חקירה ראויה של השופטים ומחפים על התנהלות הנחשבת חוץ-שיפוטית - שאין חלה עליה כל חסינות.  העמדת השופטים מעל לחוק מערערת מיסודם את שלטון החוק וזכויות האדם בישראל!
____
מאהל המחאה ת"א, 24 למרץ - בקשה הוגשה לפרקליט המדינה שי ניצן לחקור כראוי תלונה פלילית נגד השופטים יצחק כהן, אסתר הלמן ואברהם אברהם בפרשת רומן זדורוב. [1] התלונה הוגשה לראשונה באוגוסט 201666 ליועמ"ש אביחי מנדלבליט.. המשטרה אינה רשאית לחקור תלונות נגד שופטים  ללא הוראה של היועמ"ש. היועמ"ש מנדלבליט העביר את התלונה לפרקליטט המדינה שי ניצן. אולם פרליטות המדינה לא חקרה את התלונה עד היום. במקום זאת, שלחה פרקליטות המדינה מכתב, הנחזה כחסר תוקף על פניו, האומר שפרקליט המדינה והיועמ"ש אינם ערכאת ערעור על החלטות בתי המשפט...
 
תמונות: פרקליט המדינה שי ניצן והיועמ"ש אביחי מנדלבליט מונעים חקירה ראויה של השופטים יצחק כהן, אסתר הלמן ואברהם אברהם לגבי התנהלותם בתיק מ"י נגד רומן זדורוב (502-07) בביהמ"ש מחוזי נצרת.
____        
תמונות: הראיות החותכות מצביעות על ניהול הליכי משפט בדויים/מפוברקים/למראית עין על ידי השופטים יצחק כהן, אסתר הלמן, וחיים גלפז.
_____


 
תמונות: "הכרעת דין" מיום 14 לספטמבר, 2010, בתיק מ"י נ רומן זדורוב (502-07), המרשיעה כביכול את רומן זדורוב ברצח תאיר ראדה ז"ל.  מימין: המסמך שנמצא מצורף ל"הודעת הערעור" משנת 2010 בתיק בית המשפט העליון - זדורוב נ מ"י (7939/10).  משמאל: המסמך שנמצא בנט-המשפט בתיק מ"י נ זדורוב (502-07) בבית המשפט המחוזי נצרת בשנת 2015.  אף אחד משני המסמכים אינו כתב בית דין עשוי כדין. יתרה מזאת, ההבדלים בין שני המסמכים מראים שהמסמך לא נחתם בחתימה אלקטרונית, ולכן הוא "טיוטה" בלבד. 
"הכרעת הדין" מיום 14 לספטמבר, 2010, גם אינה מופיעה ברשימת "החלטות בתיק" וברשימת "פסקי דין" של בית המשפט המחוזי נצרת.  רשימת "פסקי דין" הם "ספר יסוד" של כל בית משפט כשיר, המאשרים את תוקף פסקי הדין של אותו בית משפט. 
עו"ד גליל שפיגל, שהייתה סניגוריתו של זדורוב במשפט בנצרת לא סיפקה הסבר לאי הימצאות פסק דין עשוי כדין. לאחר פרסום הממצאים, בעוד הערעור כביכול תלוי ועומד בבית המשפט העליון, כתב עו"ד אביגדור פלדמן (אז סניגורו, פרו בונו של זדורוב) שגם הוא לא הצליח למצוא את פסקי הדין של זדורוב, כי הלכו לאיבוד "ברוח המייללת לאורכו ולרובו של עמק יזרעאל". 
לגבי השופט חיים גלפז  - אין כל צורת חתימה מופיעה על מסמך כלשהו שנמצא עד היום בתיקים הקשורים לרומן זדורוב. לשופט חיים גלפז גם אין יומן שופט לתקופה המתאימה.  יומני בית המשפט הם "ספרי יסוד" של כל בית משפט כשיר, המאשרים את תוקף ההליכים בהם השתתפו השופטים. למרות חיפושים נרחבים ובקשות על פי חופש המידע על משרד המשפטים והנהלת בתי המשפט, לא נמצא עד היום כל תיעוד תקף של מינוי של השופט חיים גלפז כ"שופט עמית" בתקופה המתאימה.  עו"ד גליל שפיגל הסבירה שהוא היה "שופט במיל"... 
____
 
תמונות: נשיא בית המשפט המחוזי נצרת אברהם אברהם מנע עיון בכתבים, המותר על פי חוק, והוכרז על ידי בית המשפט העליון "עקרון יסוד בכל משטר דמוקרטי... חוקתי, על-חוקי..." השופט אברהם אברהם כתב: "המבקש שב על בקשותיו, שנושאן, לכאורה, עיון במסמכים. אלא שאלה אינן בקשות לעיון, כי אם חקירה שהמבקש עורך לגבי תקפות מערכת נט-המשפט ושאר מסכת טענות לגבי התנהלות המותב בתיק הנ"ל.  בכגון אלה אין לבית משפט זה להידרש". הראיות מצביעות על העלמת עין מדבר עבירה והעלמת ראיות על ידי נשיא בית המשפט המחוזי נצרת אברהם אברהם. 
____


 
תמונות: רומן זדורוב - מנדל בייליס האוקראיני בישראל.  היהודי מנדל בייליס הואשם לפני מאה שנה ברצח נער באוקראינה. רק לאחר לחץ בינלאומי מתמשך שוחרר ממאסר שווא.
_______

 
תמונה: הונאות של שופטים על כס המשפט נחשבות להתנהלות חוץ-שיפוטית - שאין חלה עליה כל חסינות.  כפי שהודגם בצורה הברורה ביותר בפרשת "הפרוטוקולים המפוברקים" של השופטת ורדה אלשייך, במדינת ישראל היום, השופטים יצרו לעצמם מעמד בו מותר להם לעסוק בעבריינות על כס המשפט.  העמדת השופטים מעל לחוק מערערת מיסודם את שלטון החוק וזכויות האדם בישראל!
_______

להלן המכתב היום לפרקליט המדינה שי ניצן במלואו:
24 למרץ, 2017

שי ניצן, פרקליט המדינה
משרד המשפטים
בדוא"ל
בפקס: 02-646-7006

הנידון: פרשת רומן זדורוב: תלונה פלילית נגד השופטים יצחק כהן, אסתר הלמן ואברהם אברהם – בקשה לחקירה ראויה ותשובה תקינה ותקפה.
אבקש את תשובתך בתוך 45 ימים.
פרקליט המדינה שי ניצן הנכבד,
ביום 08 לאוגוסט, 2016, הגשתי תלונה פלילית עבת כרס ליועמ"ש נגד השופטים יצחק כהן, אסתר הלמן ואברהם אברהם לגבי התנהלותם בפרשת רומן זדורוב. התלונה מספקת ראיות מסמכיות חותכות, וטוענת שיבוש כתבי בית דין, שיבוש הליכי משפט והפרת אמונים על ידי ניהול הליכי משפט בדויים/מפוברקים/למראית עין. כמצוין בתלונה עצמה, התנהלות זאת נחשבת התנהלות חוץ-שיפוטית, ואין חלה עליה כל חסינות. [1]
תשובת לשכתך מיום 25 לספטמבר, 2016 (סמך: 047-99-2016-026642, מצורפת) מציינת שהתלונה הועברה ללשכתך על ידי היועמ"ש.
תשובת לשכתך גם אומרת שהיועמ"ש ופרקליט המדינה אינם משמשים כערכאת ערעור על בתי המשפט, והדרך להשיג על החלטות בתי המשפט היא על ידי ערעור כדין. תשובת לשכתך גם אומרת בשגגה שהעניין נבחן בבית המשפט העליון בערעור הפלילי (7939/10) ובבקשה לדיון נוסף (1329/16).
תשובתך אינה מתייחסת לתלונה הפלילית עצמה כלל. יתרה מכך, תשובתך נחזית כשגויה ומטעה, שכן ההליכים בבית המשפט העליון בתיקים שציינתם לא דנו כלל בהאשמות של התנהלות פלילית על ידי השופטים הנ"ל. תשובתך נחזית כסירוב לחקור תלונה פלילית נגד שופטים לנוכח ראיות חותכות להפרות חמורות של החוק הפלילי על כס המשפט.
יתרה מכך, תשובת לשכתך הונפקה על ידי "ברקת שמאי, לשכת פרקליט המדינה", ללא ציון תפקיד המראה על סמכות כביכול לענות על תלונה פלילית.
לפיכך, הריני חוזר ומבקש חקירה ראויה של התלונה הפלילית נגד השופטים יצחק כהן, אסתר הלמן, ואברהם אברהם בפרשת רומן זדורוב, ותשובה תקפה על ידי בעל סמכות מתאימה בלשכתך.
העמדת השופטים מעל לחוק מערערת את יסודות שלטון החוק וזכויות האדם במדינת ישראל.
בברכה,

דר' יוסף צרניק
Human Rights Alert - NGO
מאהל המחאה ת"א
נ.ב. לאחר הגשת התלונה התגלו ראיות נוספות לעבירות של השופטים הנ"ל בפרשה זאת. הריני מבקש שאוזמן להגיש עדות וראיות במהלך חקירה ראויה של התלונה הפלילית שבנידון.


קישורים
[1] 2016-08-08 Criminal complaint against former judge Yitzhak Cohen, Judges Esther Hellman and Avraham Avraham
2016-08-08 תלונה הפלילית נגד השופט לשעבר יצחק כהן, והשופטים אסתר הלמן ואברהם אברהם, שהוגשה ליועמ"ש אביחי מנדלבליט
No comments: