Friday, July 26, 2019

2019-07-26 מנדלבליט, המשטרה, וזכות המחאה...


∆∆המלחמה על הזכות להסתכל למנדלבליט בעיינים ועל חופש המחאה בעיצומה!!!∆∆ למרות פסיקתו הברורה מאד של השופט עודד מורנו שמשמרת המחאה השקטה שקיימנו לפני שבועיים לא עלתה לכלל פגיעה בפרטיות, מתעקשת היועמ"שית הבכיכה במשטרת ישראל שלא לאפשר לנו קיום מחאה ז ה ה ל ח ל ו ט י ן /
4
2
26
"מתעקשת היועמ"שית הבכירה במשטרת ישראל שלא לאפשר לנו קיום מחאה"? מה פתאום בכלל יש לה זכות "לאפשר" לכם? נראה לי שחל פה בלבול חמור אצלכם! אתם לא עורכים הפגנה הזקוקה לרישיון, אתם עורכים "משמרת מחאה", שאינה זקוקה לרישיון. החוק מבחין היטב בין השניים. אז מה פתאום פניתם למשטרה?
1
1
אזרחים שפונים למשטרה בבקשה "לאפשר" להם את מה שמותר להם על פי דין ממילא - הם אזרחים שקיבלו עליהם מרצון מדינת משטרה! ויתרתם על זכויות יסוד! ולהזכירכם, לפני שנתיים "יועמ"ש משטרה" החליט שאסור לנהל מחאה בכל פ"ת... אז שמענו להם? ניהלנו מחאה למרות הכל.
2
1
ישי, כשאתה הולך למכולת, אתה מצלצל מראש למשטרה לבקש מהם "לאפשר" לך ללכת למכולת? ונניח שהיו עוצרים אותך בדרך למכולת, ושופט היה פוסק שפעלו שלא כדין... אז בפעם הבאה שהיית רוצה ללכת למכולת, היית שוב מצלצל למשטרה בבקשה "לאפשר" לך ללכת למכולת? יש פה חוסר הבנה בסיסי מצדך של זכות המחאה!
1
ישי, יש פה חוסר הבנה בסיסי מצדך של "שלטון החוק", "זכויות האזרח", "זכות המחאה", ותפקידה של משטרה במשטר אזרחי מתוקן... מקווה שלא תתחיל בשלב הבא להתחבק עם ברק מרדכי, ללקק לו את האוזן ולהתלחשש אתו כדי ש"יאפשר" לך לקיים מחאה, על פי דוגמת עו"ד סיגלית קסלר...
1
למנוע בלבול בעניינים "חוקתיים": ליקוקי אוזניים מספיקים "לאפשר" מחאה, לא מספיקים למינוי לבית המשפט העליון! שם צריך ללקק את החור של התחת ולעבור דרך "הבית זונות בוועדה למינוי שופטים"... (השופט בני שגיא הוציא צו איסור פרסום על "מין תמורת מינויים"). inproperinla.blogspot.com/2019/06/2019-0… >>
1