Monday, April 11, 2016

2016-04-12 ISRAEL: How judges cheat? Judge Pruginin demanded "clarification", so I filed it... // איך השופטים מרמים בנט-המשפט? השופטת פרוזינין דרשה "הבהרות" - אז הגשתי

2016-04-12 ISRAEL: How judges cheat? Judge Pruginin demanded "clarification", so I filed it... //
איך השופטים מרמים בנט-המשפט? השופטת פרוזינין דרשה "הבהרות" - אז הגשתי...

[עברית להלן]
Israeli media like to call it "fabricated records".  Israeli judges and the Ombudsman of the Judiciary like to call it "Drafts".  The fling explains that the generation and distribution of invalid, fake judicial records is serious criminal conduct, well-known worldwide as the core of simulating legal process...
Given the limits of space, the filing focused only on several cases:
1) State of Israel v Roman Zadorov - fraud by Nazareth District Judges Yitzhak Cohen, Esther Hellman, and Haim Galpaz, relative to the 2010 judgment records.
2) State of Israel v Zerni et al -Holyland affair - fraud by Tel-Aviv District Judge David Rosen, relative to 2014 judgment records of Ehud Olmert and Shula Zaken
3) Bank HaPoalim v State Receiver - fraud by Tel-Aviv District Judge Alshech, relative to the "fabricated protocols"
The filing also raises the questions regarding fraud by Judge Pruginin herself, regarding the Request to Inspect records in Eliyahu v Prime Minister's Office...
Note: The link below is to a bi-lingual Hebrew-English court file, including all the related records.

    
The filing focused on documenting the fraud by judges Varda Alsehch, Yitzhak Cohen and Esther Hellman, and David Rosen.
The filing was "ordered" by Judge Dita Pruginin of the Jerusalem Regional Labor Court. However, the fling raises concern regarding the integrity of her court records as well...

התקשורת בישראל קוראת להם כתבים "מפוברקים".  השופטים ונציב תלונות הציבור על השופטים קוראים להם "טיוטות".  ה"הבהרות" שהוגשו לשופטת פרוזינין מסבירות שיצירת כתבי בית דין חסרי תוקף, מדומים, והפצתם נחשבות ברחבי העולם להתנהלות פלילית חמורה, ועניין מרכזי בניהול הליכים למראית עין...
מפאת קוצר היריעה, התמקדו ה"הבהרות" רק במספר מקרים:
1) מדינת ישראל נ רומן זדורוב - הונאה של שופטי בית המשפט המחוזי נצרת יצחק כהן, אסתר הלמן, וחיים גלפז, לגבי פסקי הדין משנת 2010 בעניינו של רומן זדורוב.
2) מדינת ישראל נ צרני ואח' - פרשת הולילנד - הונאה של שופט בית המשפט המחוזי ת"א לגבי פסקי הדין משנת 2014 בעניינם של אהוד אולמרט ושולה זקן.
3) בנק הפועלים נ הכונס הרשמי - הונאה של שופטת בית המשפט המחוזי ת"א ורדה אלשייך בנוגע לפרוטוקולים המפוברקים.
ה"הבהרות" גם מעלות שאלות לגבי הונאה על ידי השופטת פרוזינין עצמה, בנוגע לבקשה לעיון בתיק אליהו נ משרד ראש הממשלה...
_____
מאהל המחאה ת"א, 12 לאפריל - כתב "הבהרות" בעניין פברוקים בנט-המשפט על ידי השופטים, הוגש והתקבל כביכול לרישום בבית הדין האזורי לעבודה י-ם היום, בתיק אליהו נ משרד ראש הממשלה.
המסמך הוגש בעקבות "החלטה בפתקית" של השופטת שהורתה לי להגיש את ה"הבהרות" תוך שבעה ימים. (תמונה 1).

תמונה 1: אליהו נ משרד ראש הממשלה ואח' (16783-04-14) בבית הדין האזורי לעבודה י-ם - כתב "החלטה בפתקית" מפוברק של השופטת פרוזינין לגבי בקשתי לעיין בכתב ההחלטה על בקשת הגב' נתניהו לפסילת המותב.
_____
מפאת קוצר היריעה, התרכזתי רק בשלושה מקרים:
א. בנק הפועלים נ כונס הנכסים הרשמי - "הפרוטוקולים המפוברקים" של ורדה אלשייך.
ב. מדינת ישראל נ זדורוב - בו אין פסקי דין מבית המשפט המחוזי נצרת.
ג. מדינת ישראל נ צרני ואח - פרשת הולילנד - בו אין פסקי דין מבית המשפט המחוזי ת"א נגד אולמרט וזקן.

ההבהרות גם מראות שהתגובה הרפלקסיבית של השופטים לגבי בקשותי לעיין בהחלטות ופסקי דין שאינם חסויים (עניין שבו על פי החוק אין להם סמכות לשיקול דעת שיפוטית כלל) - היא פברוקים:

א. הפברוק של השופטת אסתר הלמן על הבקשה לעיון בפסקי דין עשויים כדין בתיק זדורוב (תמונה 8 ב"הבהרות").

ב. הפברוק של השופט דוד רוזן  על הבקשה לעיון בפסקי דין עשויים כדין בתיק הולילנד (תמונה 16 ב"הבהרות").

ג. הפברוק של השופטת פרוזינין בתיק זה על הבקשה שלי לעיין בהחלטה עשויה כדין על בקשת הפסלות של נתניהו: בסוף ה"הבהרות" (פסקאות 30-33) אני אומר בעדינות שקרוב לוודאי שהשופטת פרזינין מפברקת גם את הבקשה שלי לעיון בתיק זה:
   33. רישום הבקשה מס' 57, גם תמוה מן הבחינה שהגב' נתניהו ובא כוחה עו"ד יוסי כהן לא נרשמו לא בכרטיסיית "צדדים" ולא בכרטיסיית "גורמים" בתיק זה. כמו כן יש לציין שאף אני לא נרשמתי תחת כרטיסיית "גורמים" בתיק זה לגבי הגשת בקשה מס' 58. מפאת קוצר המקום אינני מעתיק פה רשימה ארוכה של תיקי נייר בבית המשפט העליון ותיקים אלקטרוניים בנט-המשפט בבתי משפט שונים, בהם הגשתי בקשות לעיון. בכולם נרשמתי תחת "גורמים" (בנט-המשפט) או מקושרים (בבית המשפט העליון). אי רישום צדדים, הן בהליך המרכזי והן בהליכים נלווים, גם הוא ייחשב לליקוי חמור בהתנהלותו של בית דין כשיר.

ואכן, כך התברר, כשהגשתי אתמול את ה"הבהרות". פקידת המזכירות החתימה את ההגשה "התקבל/נבדק".  אבל אני תמיד מבקש שיקלידו במקום, ויתנו לי קבלה לאחר הקלדה (אחרת, כיוון שאיני צד בתיק, אין לי יכולת גישה לראות אם אכן רשמו ואיך רשמו).  אבל היא לא יכלה להקליד, כי השם שלי בכלל לא הופיע בתיק... (לא כצד, לא כגורם, לא כעד, לא כבא-כוח... ) זאת לאחר שהגשתי בקשת עיון, שנרשמה כביכול בתיק זה, ולאחר שהשופטת פרוזינין נתנה כביכול החלטה שיפוטית (ה"החלטה בפתקית" הנ"ל) עלי, שהיא הוראה כביכול של בית המשפט (המראה שכביכול יש לה זכות שיפוט כלשהי עלי)...

היה גם ברור שזאת לא טעות של פקידת המזכירות הזוטרה.  הפקידה לא ידעה מה לעשות, ולכן פנתה לאחראית במזכירות. אבל זאת אמרה שצריך לחכות ולשאול את לשכתה של פרוזינין עצמה, איך לרשום את ההגשה של ה"הבהרות" שלי...

אני הנחתי שגם הבקשה של הגב' נתניהו לפסלות המותב, וגם הבקשה שלי לעיון בהחלטה על בקשת הפסלות נרשמו תחת אחד הצדדים האחרים...

והבוקר, "צ'ט" עם "נציגת שירות" של הנהלת בתי המשפט אישר עניין זה:
נאווה‪ : ‬‬
‫הודעת‪ ‬ההבהרה‪ ‬מטעמך‪ ‬מוקלדת‪ ‬וסרוקה‪ ‬מתאריך‪11/4 ‬‬
‫‪09:13:22‬‬
‫יוסף‪ ‬צרניק‪ : ‬‬
‫שאלה‪ ‬נוספת‪ :‬מה‪ ‬שם‪ ‬המגיש‪ ‬שנרשם‪ .‬אתמול‪ ‬בעת‪ ‬ההגשה‪ ‬לא‪ ‬הופיע‪ ‬שמי‪ ‬במערכת‪ ‬כלל‪ .‬תחת‪ ‬שמו‪ ‬של‪ ‬איזה‪ ‬צד‪ ‬נרשמה‪" ‬הודעת‬
‫ההבהרה"?‬
‫‪09:14:22‬‬
‫יוסף‪ ‬צרניק‪ : ‬‬
‫אותה‪ ‬השאלה‪ ‬לגבי‪ ‬בקשתי‪ ‬המקורית‪ ,‬מס‪ .58 ‬תחת‪ ‬שמו‪ ‬של‪ ‬איזה‪ ‬צד‪ ‬נרשמה?‬
‫‪09:14:55‬‬
‫נאווה‪ : ‬‬
‫לפי‪ ‬פרטי‪ ‬המגיש‪ ‬ההודעה‪ ‬נרשמה‪ ‬מטעמו‪ ‬של‪ ‬גיא‪ ‬אליהו‪.‬‬
‫‪09:16:41‬‬
‫יוסף‪ ‬צרניק‪ : ‬‬
‫תודה‪ ‬רבה!‬
‫‪09:16:53‬‬

בקשה לתיקון הרישומים השגויים נשלחה היום לשופטת פרוז'ינין בבית המשפט האזורי לעבודה י-ם. נותר לראות כיצד תגיב פרוזינין על הבקשה לתיקון הרישומים...  סירוב לתקן נחשב בד"כ לראיה להתנהלות מכוונת, בניגוד לטעות אנוש...

אנא שימו גם לב, שבניגוד לכתבים בנט המשפט, בהם מסירים את החתימות האלקטרוניות, הגשתי היום כתב שעליו חתימה אלקטרונית גלויה, וסיפקתי בסוף הכתב קישור לעותק אלקטרוני שהצגתי ברשת, בו ניתן לבדוק את אישור החתימה האלקטרונית.  אין הסבר מניח את הדעת להתקנת החתימות האלקטרוניות הבלתי נראות - בגדי המלך החדשים - על כתבי בית דין בנט-המשפט, פרט לרצון להשאיר את האפשרות לפברק...

להלן קישורים למסמכים המלאים:

1) 2016-04-11 "Clarifications" regarding fabrication of court records in Net-HaMishpat, filed yesterday with Judge Pruginin in the Jerusalem Regional Labor Court: The full record, bearing a visible electronic signature. 
"הבהרות" בעניין פברוקים בנט-המשפט שהוגש אתמול לשופטת פרוז'ינין בבית הדין האזורי לעבודה, י-ם:   המסמך השלם, הנושא חתימה אלקטרונית גלויה
2016-04-11 CLAR Req INS+++Attach-s.pdf

2016-04-11 "Clarifications" regarding fabrication of court records in Net-HaMishpat, filed yesterday with Judge Pruginin in the Jerusalem Regional Labor Court: Photocopies of face page and signature pages after filing. 
"הבהרות" בעניין פברוקים בנט-המשפט שהוגש אתמול לשופטת פרוז'ינין בבית הדין האזורי לעבודה, י-ם:   תצלום דפי הפתיחה והחתימות לאחר ההגשה.
2016-04-11 CLARIFICATION+STAMP.pdf

ROMAN ZADOROVפרשת רומן זדורוב...
==============
או, או העמדה לדין! יוסי ברנע
מישהו חייב ללכת. ביקורת על ספרו של חיים סדובסקי: לתפור חף מפשע, מדוע אדם מודה ברצח שלא עשה?. אם ד"ר סדובסקי הוכיח בספרו שזדורוב הורשע בשל עבירות פליליות של חוקרים, הרי יש להעמידם לדין ולשחרר את זדורוב. אם הוא מוציא דיבתם רעה, חייבים להעמידו לדין. או או, אין שום אפשרות לוגית או מוסרית אחרת מלבד שתי אלו

מישהו חייב ללכת. ביקורת על ספרו של חיים סדובסקי: לתפור חף מפשע, מדוע אדם מודה ברצח שלא עשה?. אם ד"ר סדובסקי הוכיח בספרו שזדורוב הורשע בשל עבירות פליליות של חוקרים, הרי יש להעמידם לדין ולשחרר את זדורוב. אם הוא מוציא דיבתם רעה,…
NEWS1.CO.IL
פרשת זדורוב ומערכת המשפט המושחתת...smile emoticon
=================
נעמה לנסקי כתבה על פאבל סמירנוב שהואשם והודה ברצח סרגיי דבורקין." הכול נראה סגור, עד בוקר אחד, הנרצח הרים טלפון והודיע שהוא חי וקיים"("האיש שלא היה",מגזין העיר, 27.1.2005).

מישהו חייב ללכת. ביקורת על ספרו של חיים סדובסקי: לתפור חף מפשע, מדוע אדם מודה ברצח שלא עשה?. אם ד"ר סדובסקי הוכיח בספרו שזדורוב הורשע בשל עבירות פליליות של חוקרים, הרי יש להעמידם לדין ולשחרר את זדורוב. אם הוא מוציא דיבתם רעה, חייבים להעמידו לדין. או או, אין שום אפשרות לוגית או מוסרית אחרת מלבד שתי א…
NEWS1.CO.IL