Thursday, December 28, 2017

2017-12-28 השופט משה סובל והפרקליטה רות דוד - עמי ותמי - משפט דמי במחוזי י-ם

2017-12-28 השופט משה סובל והפרקליטה רות דוד - עמי ותמי - משפט דמי במחוזי י-ם
השופט העילוי, המועמד הקבוע לעליון, משה סובל מנהל כבר שנתיים משפט דמי במחוזי ירושלים... והתקשורת משתפת פעולה כרגיל.  אשת המחאה עו"ד סיגלית קסלר, שמעולם לא שמעה על שופט מושחת בישראל, מבקשת: תסביר לי סוף סוף, מי הטובים ומי הרעים?  כנופיית שלטון החוק מנהלת הצגה לזאטוטים בבית המשפט המחוזי ירושלים... בעל פיצוציה שהיה משבש את הרישומים בקופה האלקטרונית הרושמת בצורה דומה היה כבר מזמן במעצר. אז למה השופט משה סובל עדיין לא בכלא?  מצב מוכר וידוע ברחבי העולם: מערכת משפט מושחתת אינה מסוגלת להתמודד עם השחיתות של עצמה...

  
תמונה. השופט העילוי משה סובל מנהל כבר שנתיים משפט דמי בתיק מדינת ישראל נ ערן מלכה, רות דוד, רונאל פישר ואח'.
___


תמונות. דה מרקר מדווח על דיון הוכחות חשוב בבית המשפט המחוזי י-ם ביום 25 לדצמבר. בדיון זה, העידה שוב עדת המדינה, מזכירתו של רונאל פישר עדי ישעיהו על אופן פעולתו של ארגון הפשע שהתנהל ברמות הגבוהות של מערכת המשפט ואכיפת החוק...  אבל נט-המשפט מראה שהשופט הנוכל משה סובל מסמן באופן קבוע את דיוני ההוכחות "לא התקיים"... וכל הכתבים המשפטיים המהוללים של התקשורת, שמדווחים על ההצגה, לא שמים לב לפברוקים הקבועים של הרישומים בתיק...
___ 

תל-אביב, 28 לדצמבר - "טעות", טפשות", או פשיעה מאורגנת בבית המשפט המחוזי י-ם?
השופט הנוכל (לחלופין - עילוי, מועמד קבוע לעליון) משה סובל מפברק בהתמדה ובשיטתיות את משפטם של רות דוד ורונאל פישר.  הפרשה הזאת היא כמובן אחת מפרשות השחיתות החמורות בתולדות המדינה.  אבל השופט הנוכל מתבלבל... הוא רושם בנט-המשפט באופן קבוע ביומן בית המשפט את הדיונים "לא התקיים"...  בכך הדיונים הופכים ל"דיונים בלתי פורמליים, מחוץ לפרוטוקול", או בקיצור - משפט דמי!
אז אשת המחאה עו"ד סיגלית קסלר אומרת לי שהיא מעולם לא שמעה על שופטים מושחתים במדינת ישראל, רק על "שופטים טפשים"... אבל השופט משה סובל הרי ידוע ומוכר בתור "עילוי"!
וחוץ מזה, תפסנו אותו כבר לפני שנה בדיוק באותה התנהלות לגבי העדויות המפחידות של עדי ישעיהו. אז היא תיארה את שיגרת העבודה במשרד: ישיבות חודשיות של "סיעור מוחות".  ערן מלכה מביא את רשימת החקירות החדשות מלהב ויאח"ה, והם יושבים ומחליטים מי הם הלקוחות העתידיים, את מי יתחילו לסחוט, ואלו חקירות יתחילו לשבש...
וגם אז השופט העילוי משה סובל רשם את הדיונים בהם העידה עדי ישעיהו "לא התקיים". לאחר פרסום בתפוצת נאטו הוא תיקן את הרמאות ההיא...
התיק הזה הוא כביכול "פתוח לציבור"... אבל השופט הנוכל משה סובל מסתיר על פי הערכה זהירה בערך 90% מההחלטות שלו בתיק הזה, ומסרב לספק בתגובה על בקשות חוזרות לעיון רשימה מלאה של "החלטות בתיק"...
אז אשת המחאה עו"ד סיגלית קסלר, שמעולם לא שמעה על שופטים מושחתים, רק על "שופטים טיפשים" מבקשת: תסביר לי סוף סוף - מי הטובים ומי הרעים?
התשובה שלי: השאלה הזאת היא מסוג השאלות של הזאטוטים בהפקת תיאטרון לחנוכה...  אבל מוזר שעורכי הדין במדינת ישראל לא מצליחים להבין את השחיתות בבתי המשפט...
באחת ההפסקות בדיונים בשנה שעברה שאלתי את הבכיר ברשות המסים לשעבר, חושף השחיתויות ברשות המסים שוקי משעול: אם היו תופסים בעל פיצוציה, שהוא מפעיל קופה אלקטרונית רושמת, שמאפשרת לו להנפיק חשבוניות מפוברקות, לבטל ביעבד קבלות על תקבולים שהתבצעו, ולהסתיר 90% מהקבלות האמתיות, ובנוסף, הוא היה מסרב לספק רשימה של כל הקבלות, מה היה קורה?
התשובה של שוקי: היה הולך קרוב לוודאי למעצר...
התנהלות מהסוג הזה - שיבוש כתבי בית דין - מוכרת וידועה ברחבי העולם כעבריינות טיפוסית של שופטים מושחתים. יתרה מזאת, היא משקפת בד"כ פשיעה מאורגנת בבית המשפט. כי שופט לבד לא יכול לנהל את הפברוק הזה... צריך שיתוף פעולה של המזכירות ושל באי כוח הנאשמים והפרקליטות...
אז למה השופט משה סובל עדיין לא בכלא?  כי כנופיית שלטון החוק מעל לחוק!
___

2017-01-21 השופט משה סובל מתמיד בפברוקים והונאות במשפט רות דוד - עיקרון הבבושקה בפעולה
לאחר פרסום בתפוצה רחבה על הונאות ופברוקים של השופט משה סובל בנוגע לדיונים ולפרוטוקולים של עדותה של עדת המדינה עדי ישעיהו, שנרשמו תחילה, "לא התקיים", בוצע תיקון חלקי של הרישומים בנט-המשפט. 
יחד עם זאת ברור שהשופט משה סובל מפברק גם את רשימת "החלטות בתיק" ומנהל ספרים כפולים על מנת להסתיר את החלטותיו בתיק זה מהציבור. בהליך פלילי שנרשם "פתוח לציבור" (אינו חסוי)  רשימת "החלטות בתיק" הנגישה לציבור מראה רק 19 החלטות, בשעה שבתיק זה יש ככל הנראה 200 החלטות או יותר נכון להיום...
כל זאת, בשעה שבית המשפט העליון הצהיר הצהרות נבובות, שזכות העיון היא "עקרון יסוד בכל משטר דמוקרטי... חוקתי, על חוקי"... ושהציפיה הייתה שבנט-המשפט תינתן לציבור גישה שוטפת להחלטות בתי המשפט שאינן אסורות בפרסום על פי דין.
בתגובה על ניסיונות חוזרים לעיון בהחלטות שאינן אסורות בפרסום על פי דין בתיק זה, הנפיק השופט משה סובל השבוע כתב "החלטה" שיש לראות בו הונאה בפני עצמה.  ההחלטה מנסה לטעון שאין רשימת כוללת של "החלטות בתיק", או שהרשימה אינה "ניתנת להפקה". וגם החלטה זאת הוסתרה תחילה מהציבור שלא כדין... 
התנהלותו של השופט משה סובל היא הפרה חמורה של זכות האדם "לשימוע הוגן ופומבי" והזכות האזרחית הבסיסית ל"הליך ראוי" במשפט פלילי.  התנהלותו גם מדגימה שוב באופן ברור את ההונאה בפיתוחה והפעלתה של נט-המשפט, ומעלה חששות כבדים לגבי כשירותם וישרתם של בתי המשפט בישראל.   
פרשת רות דוד היא מפרשות השחיתות החמורות ביותר בתולדות מדינת ישראל, כי היא מתעדת פשיעה מאורגנת בצמרת מערכת המשפט ואכיפת החוק. מערכת המשפט ואכיפת החוק אינה מסוגלת להתמודד עם שחיתותה עצמה. אין בכך כל חדש, זהו מצב מוכר באומות אחרות בהן מערכת המשפט מושחתת. על פי עקרון הבבוקשה - כשנחשפת שחיתות במערכת המשפט נוצר צורך מידי להפעיל שחיתות או הונאה ברמה גבוהה עוד יותר, על מנת להכיל את השחיתות הראשונה.  לכן, מנהל השופט משה סובל משפט ראווה והליכים הונאתיים בשיתוף פעולה עם התביעה והסנגורים.
השאלה המתבקשת מאליה היא: מה מסתירים השופט משה סובל, התביעה והסנגורים מהציבור במשפט רות דוד ורונאל פישר??? 
עד שלא נכניס כמה מהשופטים העבריינים לכלא, זה לא ייפסק!
קראו את הפוסט השלם:

2017-01-03 פברוקים חמורים של השופט משה סובל במשפט רות דוד – בקשה לתיקון דיווחים משובשים נשלחה לעיתונאי יואב יצחק מ"מחלקה ראשונה"
השופט משה סובל מפברק את הליכי המשפט באחת מפרשיות השחיתות החמורות בתולדות מדינת ישראל. גישת הציבור לאולם הדיונים מוגבלת על ידי הנהלת בתי המשפט, ודיווחי התקשורת המשובשים מציגים את הדיונים המפוברקים כדיונים אמתיים של בית משפט של מדינת ישראל. ככה זה נראה במדינה בה מערכת המשפט מושחתת.
עד שלא נכניס כמה מהשופטים העבריינים לכלא, זה לא יפסק!