Monday, April 28, 2014

2014-04-28 ליום השואה - שחיתות בית המשפט העליון ועושק ניצולי השואה

===2014-04-28 ליום השואה - שחיתות בית המשפט העליון ועושק ניצולי השואה===
קרן פיצויים לניצולי רדיפות הנאצים הוקמה בכספי שילומים מגרמניה, ומתנהלת על ידי ממשלת ישראל. 
התמונה המצורפת היא מתיק בבית המשפט העליון, יהודית פרנקו-סידי ואח' נ הרשות בכפוף לחוק נפגעי רדיפות הנאצים (1582/02), בו בקשו ניצולי רדיפות הנאצים ביוון לקבל תמלוגים מהקרן. 
בקשתם נדחתה.
אלא מה? ההחלטה היא מסמך מזוייף! נחתמה על ידי רשם בית המשפט העליון בועז אוקון כשנתיים לאחר שסיים את תפקידו בבית המשפט העליון, ואושרה אלקטרונית על ידי המזכיר הראשי שמריהו כהן ז"ל כחמש שנים לאחר מותו!
כתבים רבים נתגלו בעלי אותו אופי. בועז אוקון - רשם בית המשפט העליון, ואח"כ מנהל בתי המשפט, ואחראי על מחשוב בתי המשפט בשנות ה-2000, הוא דמות מרכזית בהחתת בתי המשפט בישראל.
התמונה הופיעה בדו"ח "סייג לזכויות האדם" (NGO) למועצת זכויות האדם של האו"ם. הדוח נבדק על ידי הצוות המקצועי של המועצה, ונכלל בדו"ח הסופי של המועצה על זכויות האדם בישראל (2013), בלוויית ההערה "חוסר יושרה... בבית המשפט העליון... בישראל". 
אף כלי תקשורת בישאל לא דיווח על חלק זה של הדו"ח, למרות שדיווחו בהרחבה על חלקים אחרים של אותו דו"ח.
כשימותו כל הניצולים, לאן ילכו הכספים?
ומדוע היה צורך לזייף את המסמך?
כל מערכת מחשוב של בית משפט או בית דין בישראל, שנבדקה עד יום זה מראה הונאות ענק.
שחיתות השופטים ומקצוע עריכת הדין היא גורם מרכזי במשבר החברתי כלכלי בישראל!
=קישורים=

[1] דוח מקוצר (תרגום עברי) של סייג לזכויות האדם שהתקבל כחלק מדוח האו"ם לגבי זכויות האדם בישראל (2013)

[2] The Human Rights Alert (NGO) submission (2013) for the Universal Periodic Review of israel by the UN Human Rights Council, as it appears on the UN web site 
דוח מקוצר (מקור אנגלי) כפי שהוא מופיע באתר האו"ם) של סייג לזכויות האדם שהתקבל כחלק מדוח האו"ם לגבי זכויות האדם בישראל (2013

[3] 13-01-01 The Human Rights Alert (NGO) submission, as incorporated into the UN Human RItghts Council UPR reprort with the note "Lack of integrity in the electronic records of the Supreme Court, the district courts and the detainees courts in Israel" (page 4, paragraph 25) 
דוח סייג לזכויות האדם נכלל בדוח מועצת זכויות האדם של האו"ם (2013) בלוויית ההערה "חוסר יושרה בכתבים האלקטרוניים של בית המשפט העליון, בתי המשפט המחוזיים, ובתי הדין למוחזקי משמורת בישראל" (עמ' 4, פסקה 25): 
Like ·  · Promote · Share

2014-04-28 Hello world!

Recent 
4/28 @ 11:54 : Tel Aviv, IL
4/28 @ 11:44 : Los Angeles, California, US
4/28 @ 9:10 : Arcadia, California, US
4/28 @ 9:00 : Israel, IL
4/28 @ 7:13 : Irvine, California, US
4/28 @ 5:29 : São Paulo, BR
4/28 @ 3:14 : Saint Louis, Missouri, US
4/27 @ 10:21 : Redmond, Washington, US
4/27 @ 10:13 : Zagreb, HR
4/27 @ 9:32 : Pasadena, California, US

2014-04-28 OccupyTLV: Tel Aviv Police Commander is asked to comment regarding employment of law enforcement implants in the Israeli Social Protest Movement in general, and the OccupyTLV camp in particular בקשת תגובות ממפקד מחוז ת"א ניצב בנצי סאו לגבי חששות של הפעלת מושתלים אלימים בתנועת המחאה ובמאהל המחאה

===2014-04-28 OccupyTLV: Tel Aviv Police Commander is asked to comment regarding employment of law enforcement implants in the Israeli Social Protest Movement in general, and the OccupyTLV camp in particular ..
 בקשת תגובות ממפקד מחוז ת"א ניצב בנצי סאו לגבי חששות של הפעלת מושתלים אלימים בתנועת המחאה ומאהל המחאה===
Joseph Zernik's photo.

VIDEO URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=Ry3nOvqpcWg
[עברית להלן]
#OccupyTLV, April 28 - since serious violent events of last week in particular, and a series of similar previous events, detailed in the list of records, linked below, raise concerns that law enforcement implants are employed in the OccupyTLV camp in particular, and the Israeli Occupy movement in general, who are themselves the source of violence and criminality, I asked for response on this matter from the one, who should know...
____
Joseph Zernik, PhD
Human Rights Alert (NGO)
OccupyTLV
____
* The Human Rights Alert (NGO) submission to the Human Rights Council of the United Nations was incorporated into the 2010 Periodic Review Report regarding Human Rights in the United States, with the note: "corruption of the courts and the legal profession and discrimination by law enforcement in California". 
* The Human Rights Alert (NGO) submission to the Human Rights Council of the United Nations was incorporated into the 2013 Periodic Review Report regarding Human Rights in Israel, with the note: "lack of integrity of the electronic records of the Supreme Court, the district courts and the detainees courts in Israel." 
+++
מאהל המחאה ת"א, 28 לאפריל - כיוון שאירועי אלימות חמורה של השבוע שעבר במיוחד, וסדרת אירועים קודמים, המתועדים ברשימת הכתבים המקושרת להלן,  מעלים חששות כבדים לגבי הפעלת מושתלים, שהם עצמם מקור לאלימות ופליליות במאהלים, ביקשתי תגובה בנושא ממי שאמור לדעת...
יוסי
דר' יוסף צרניק
מאהל המחאה, ת"א
סייג לזכויות האדם (NGO)
____
* דוח סייג לזכויות האדם נכלל בדוח התקופתי של האו"ם לגבי זכויות האדם בישראל (2013), עם ההערה: "חוסר יושרה בכתבים האלקטרוניים של בית המשפט העליון, בתי המשפט המחוזיים, ובתי הדין למוחזקי משמורת בישראל".
* דוח סייג לזכויות האדם נכלל בדוח התקופתי של האו"ם לגבי זכויות האדם בארה"ב (2010), עם ההערה: "שחיתות בתי המשפט ומקצוע עריכת הדין בקליפורניה".
=קישורים=

[1] 2014-04-28 Request for response by Tel Aviv Police Commander, re: a. Conduct of Tel Aviv Police personnel vis a vis apparent criminality and serious violence in the “Arlozoroff Camp”, and b. the relationship, if any, of Mr Magen Dahari - “Social Opinion Leader” - with the Israel Police.
בקשה לתגובת מפקד משטרת ת”א על: א. התנהלות משטרת ת"א לנוכח עבירות פליליות לכאורה ואלימות חמורה ב"מאהל ארלוזורוב", ב. הקשר, אם בכלל, של מר מגן דהרי - "מוביל דעה חברתי" - למשטרת ישראל
[2] OccupyTLV: LIST OF RECORDS and LINKS At Human Rights Alert (NGO) Scribd.com archive
מאהל המחאה ת"א – רשימת כתבים וקישורים בארכיב "סייג לזכויות האדם" (NGO)Transcription of a phone call: 
Guy Shamir, Israel (apparently Intelligence Officer,  Tel Aviv Police), and a policeman on the ground.

G:
Guy

M:
Michal

I:
Israel

P:
Policeman

G:
Now also the policeman threatened me, Israel.

?:
A policeman arrived.

G:
The policeman threatened me. I am the one, who called the police.
He threatened me to get out of here and move to the side. He does
not want to talk with me. He told Michal that she is an
“Intelligence Target”. This does not look right, I am going to
do something...

I:
I don't know what to tell you. I am in Eilat. I simply don't know
what to do.

G:
I tell you that everybody here will be murdered. I will organize a
press release about the conduct of the police and the municipality.
There is no other way.

I:
...a group. I tell you, leave now the police. You can do whatever
you like, but... this is a group of

G:
Criminals

I:
This is unbelievable, that guy Uriel and his brother beat her [Michal
– jz] up?

G:
Now she is lying on the floor, and the policeman is also down on
her... Tell me, I am very emotional, tell me...

G:
No, I am not emotional, people don't get it.

I:
Magen is there?

G:No,
none of the normal people is here, it is me and her, and that is it.
And all the rest of them are on top of her, including the youngsters
and all. If she gets gets out of here, nobody would get back here.
Do you want to talk with the policeman?

(In
the background there is a conversation between Michal and Uriel.
Uriel: You gave me his keys.)

I:
I will talk with his supervising officer.

G:
Here he is, standing.

I:
I have nothing to say to him; I may not know him.

P:
Give me Israel's phone number/

G:
Here he is on the phone, he wants to talk with you.

P:
Hello.

I:
What is going on?

P:
What is going on?

I:


P:
Listen, bro. Come and find a solution, we can't work like this.
Everyday there are events here, everyday.

I:
What a mess...

P:
Bro, this Michal, she is a slut, like none else, and she creates the
mess here. She sits in some kind of a tent, which looks to me like a
tent that was donated for everybody, she took over the tent, and
claims that it her private tent.

I:
It is not... Listen to me honey, listen to me. The problem is that
everybody there has their head upside down, it is not... these are
psychotic people, do you understand?

P:
OK, but if it goes on like this, my bro, we will have here a murder.
I am telling you that loud and clear; there will be murder here.

I:
Surely there will be, I know, I know. I am now in Eilat, on
vacation, what can I do?

P:
Nohting.

I:
Take a plane? A helicopter to come down there...

P:
Of course not. Look, yesterday I was here in an event with this
Michal, she fucked up somebody's mobile phone and wallet. It was on
her.

I:
I know, I was there yesterday too.

P:
OK, so?

I:


P:
Ah, OK, so I tell you that she...


I:
I sat there, I tried to talk with her and tell her that she should
give him, and she says that she does not know what he is talking
about...

P:
Bro, he called his own mobile phone, right next to me, and his mobile
phone rang on her body... yes.

I:
I don't know what will happen... it is a total mess.

P:
I don't know what to tell you, if there would not be some radical
treatment here, we are in trouble.

I:
How can I, you have a Station Commander there... do an operation and
pick up everybody, I don't know what to tell you.

P:
Chuckles

I:
Even a psychiatrist would not get near there.

P:
So...

I:....

P:
I don't know what to tell you, so what are we going to do? I will
try to calm it down here. You know it is all temporary.

I:
It is not peace, it is only...

P:
Any minute it can turn out into an event of a totally different
nature.

I:
Of course, if this one brings his friends, and the other one brings
his friends.. The twins are completely fucked up in their head.

P:
I know what is going on, I can see what is going on here.

I:
You cannot overlook it...

P:
No, there is no way to overlook it...

I:
… there was no police.

P:
So... we are in trouble.

P:
Look, right now, what I am trying to do is some kind of Sulhah
(peace), but both of us know that in a quarter of an hour it can
erupt again.

I:
No, no, no, it is not a total mess... It is important that you
know... People there don't know what happened to them, they are of
such level that neither I nor you can do it... Get the people
restrained from being there...

P:
So, OK, bro, from intelligence perspective, you should report it to
the Station Commander directly. What can I tell you...

I:
OK. I will talk with them.