Friday, August 9, 2019

2019-08-09 מנדלבליט והעבדים במשטרת פ"ת: שוב ירדו מהפסים! עכבו אותי...


מנדלבליט והעבדים במשטרת פ"ת: שוב ירדו מהפסים!
***
לקראת הבחירות, יותר מאי פעם, משטרת פ"ת משתעבדת לאדוניה תוך ביזוי החוק ודיכוי זכויות האזרח הבסיסיות. קראו בבלוג: https://inproperinla.blogspot.com/2019/08/2019-08-09.html
Image Image Image היום בשעה 18:30 עוכבתי ע"י משטרת פ"ת בצומת הרחובות וייצמן והעצמאות, *לפני* תחילת המחאה הקבועה של יום ו' בערב, במקום מרוחק מביתו של מנדלבליט, שאין סיכוי שהוא עובר בו או רואה אותו כלל. שוטר אמר לי לעזוב את המקום. שאלתי: על סמך מה? ענה: " על פי החלטת בג"ץ". הסברתי לו שהוא בודה דברים מלבו. אז סיפק עילה חדשה: "הטרדה מאיימת". שאלתי: הטרדה של מי? איום על מי? לא ענו, אבל הכניסו אותי לניידת ולקחו אותי למשטרה. לאחר כשעה שחררו אותי ונתנו לי את הפתק שבתמונה לעיל, בו מופיעה עילה אחרת לגמרי: "הפרת הסדר הציבורי"...
Image
Image
Image

לקראת הבחירות, יותר מאי פעם, משטרת פ"ת משתעבדת לאדוניה תוך ביזוי החוק ודיכוי זכויות האזרח הבסיסיות. משטרת פ"ת בדרכה היא מתחרה במחוז י-ם בעבריינות חבריינית (CRIMINALITY UNDER IMPUNITY). בתמונה: ברק מרדכי - מפקד משטרת פ"ת. לבדו, ובחיבוק לחששני עם עו"ד סיגלית קסלר.