Thursday, May 19, 2016

2016-05-19 OCCUPYTLV - fire // שרפה במאהל המחאה ת"א

6 minsTel Aviv
2016-05-19 OCCUPYTLV - fire //
שרפה במאהל המחאה ת"א
==================
Started in connection with work by TLV municipality cleaning contractor, directly and/or through negligence.
2016-05-19 שרפה במאהל המחאה ת"א
==================
השרפה פרצה בקשר עם עבודת קבלן ניקיון של העירייה. הם ערמו זבל יבש ברווח של כעשרה מטר בין האוהלים, מדרום לאוהל שלי.
איך האש בערמה פרצה לא ראיתי. אבל כשהייתה קטנה, המשיכו עובדי הקבלן להסתובב סביבה וצחקו.
ניסיתי למנוע את התפשטות האש. השומר שאמור להיות בקרוון לא היה שם. המטפים שהיו צריכים להיות שם על פי הסכם קודם עם העירייה ושרפות קודמות, לא היו שם.
אין לי טלפון, לקח זמן עד שצלצלו למכבי אש.
נכוויתי קלות בניסיון למנוע את התפשטות האש. מספר אוהלים נשרפו. באוהל שלי, קיר אחד וחלק מהגג נשרפו.
אח"כ הגיעו מכבי אש וכיבו את השרפה.
אמבולנס הגיע, והתעקשו לקחת אותי למיון, כי לא היו להם החומרים לטיפול בכוויות.
במיון הגיע שוטר לשאול בקשר לשרפה. רציתי לתת לא מידע, אבל הוא סירב. ברור שהמשטרה לא תחקור אירוע שקשור לעובדי עירייה...
Like
Commen