Tuesday, January 14, 2020

2020-01-14 הבורדל בוועדה למינוי שופטים: שופט בית המשפט העליון יוסף אלרון הוא "השופט הרם" החשוד מהנייד של אפי נוה

■ הבורדל בוועדה למינוי שופטים: שופט בית המשפט העליון יוסף אלרון הוא "השופט הרם" החשוד מהנייד של אפי נוה ■ 
גור מגידו פרסם אמש במרקר את המאמר המקושר. עכשיו גור מגידו מדווח בטוויטר, שקיבל מכתב התראה מעורכי הדין של אפי נוה, המזהיר את מגידו שהוא מפר את צווי איסור הפרסום, וכן דורש שימסור למשטרה את חומרי הניידים של אפי נווה שברשותו.
החשד המרכזי נגד יוסף אלרון הוא ב"דיל אסור" (שם קוד לחשד לתן וקח, כלומר שוחד) - קידום ע"י אפי נוה למשרת שופט בבית המשפט העליון, תמורת סיוע לאפי נוה בשימור אחוז הכשלה גבוה בבחינות לשכת עורכי הדין...
על פי פסיקה אחרונה של בית המשפט העליון, כנראה גם אני מפר את צווי איסור הפרסום בשיתוף מאמר זה... ווי. ווי, ווי, מישהו יביא לי משהו טוב לעשן בכלא? (לפחות אני מפליל גם את מיכאל מוריס-רייך וב הממלכתי ע"י תיוג)
ברור שיש שם חומרים על שופטים נוספים... אבל מסתירים מאתנו...
נ"ב: החלטתי לכנות את הפרשה "הבורדל בוועדה למינוי שופטים", במקום "הבית זונות בוועדה למינוי שופטים", כי א) בצרפתית זה נשמע יותר טוב, ב) פחות מילים. ג) "מין תמורת מינוי" אסור על פי צו איסור פרסום של השופט הליצן בני שגיא.
---
לא גילוי ולא נאות: עורך הדין המקושר פעל למען מינוי אלרון לעליון - אך השופט המשיך לדון בענייניו
יו"ר מחוז ירושלים בלשכת עורכי הדין, אשר אקסלרד, קידם ב–2016 את מועמדותו של השופט יוסף אלרון לעליון — אך אלרון לא נמנע מלדון בתיקים שלו, ולא סיפק גילוי נאות על הקשר ביניהם ■ השופט: "העובדה שאקסלרד לא נכלל ברשימת המניעויות מלמדת כי ההיכרות לא הצריכה זאת"