Wednesday, February 8, 2017

2017-02-08 Facebook "Life Event" - new engagement with crooked Judge Shalhevet Kamir-Wiess... :)

Facebook "Life Event" - new engagement with crooked Judge Shalhevet Kamir-Wiess... :)
Important development in the relationship... The crooked judge started threatening...
Read the complete post: http://inproperinla.blogspot.co.il/2017/02/2017-02-08-facebook-life-event-new.html

 
  
______
Joseph Zernik at ‎‎פתח-תקוה‎‎‎.
3 mins · ·

2017-02-08 "אירוע חיים" בפייסבוק - התפתחות ביחסי עם השופטת הנוכלת שלהבת קמיר-וייס... :)

"אירוע חיים" בפייסבוק - התפתחות חשובה ביחסי עם השופטת הנוכלת שלהבת קמיר-וייס...
 ... התפתחות חשובה ביחסים - השופטת מאיימת...  נראה לאן זה יוביל
קראו את הפוסט השלם:  http://inproperinla.blogspot.co.il/2017/02/2017-02-08_8.html


  
______

מאהל המחאה ת"א, 08 לפברואר - התפתחות חשובה ביחסים עם השופטת הנוכלת שלהבת קמיר-וייס זכתה היום לציון כ"אירוע חיים" בפייסבוק.  פרטים להלן.

Joseph Zernik at ‎‎פתח-תקוה‎‎‎.
3 mins · ·

Today at ‎פתח-תקוה
השופטת הנוכלת שלהבת קמיר-וייס מאיימת...
==============================
התפתחות חשובה ביחסי עם מערכת המשפט... השופטת קמיר-ויס הנפיקה עוד "החלטה בפתקית" בלתי חתומה, שלא הומצאה כדין (כלמר החלטה בטלה מיסודה - "טיוטא") המזהירה אותי לחדול מ"הסגנון המשתלח".
בסה"כ הסברתי לה שהיא עוסקת בהונאה על כס המשפט: היא ניהלה נגדי הליך פלילי בטבעו, אך השאירה אותי מחוץ לאולם הדיונים (מחוסר מקום - היא מסבירה ב"החלטה בפתקית" קודמת), ונתנה לעורך דין לייצג אותי ללא הסכמתי , ללא ידיעתי ובהעדרי, ללא ייפוי כוח, וללא הודעה לפרוטוקול (הוא "אמר לה שהוא בא כוחי" היא כותבת ב"החלטה בפתקית" קודמת, אבל זה לא מופיע בפרוטוקול).
ההליך הכוזב הזה הסתיים ב"פרוטוקול" ו"החלטה" - אבל השופטת מונעת ממני את הגישה לעיון בנתוני החתימה האלקטרונית, כך שאין דרך לדעת אם זאת "החלטה" בת תוקף, או רק "טיוטא" (כפי שהבהיר נציב תלונות הציבור על השופטים בפרשת הפרוטוקולים המפוברקים של ורדה אלשייך).
בקיצור הבהרתי לשופטת שלהבת קמיר-וייס, שכל אדם בר דעת (פרט לעורכי דין ישראליים כמובן) יגיע למסקנה שיש כאן הונאה על כס המשפט והפרה חמורה של זכויות האדם...
אז עכשיו היא מאיימת להעביר את זה לטיפול "הגורמים המתאימים".
נראה לי שהיא מתכוונת למתחזה המטורללת עו"ד ליאת יוסים מהנהלת בתי המשפט, החותמת כ"הגורם הממונה לגבי הכפשות השופטים" - ללא מינוי כדין.
ההונאות הבוטות של השופטים בישראל מצחיקות בשטותיותן. אבל הציבור בישראל אוכל את הלוקשים, ועורכי הדין פועלים בעקביות לוודא שהציבור בולע אותם כהלכה...
כל העניין כולו נובע כמובן ממעצר שווא על ניסיון לממש את חופש הביטוי וחופש המחאה - שרתי ברחוב בפתח תקווה, לא רחוק מביתו של היועמ"ש הנוכל אביחי מנדלבליט שיר ידוע על שופטים, פרקליטים ושוטרים מושחתים...
המשך יבוא...

2017-02-08 עורך הדין גונן בן-יצחק, שהופיע בשבוע שעבר ב"הפקה" בכיכר רבין, מוזמן להצטרף להגשת תלונה פלילית נגד עורכי הדין אורלי עדס, אלעד נוה, דין ליבנה מוועדת הבחירות המרכזית

עורך הדין גונן בן-יצחק, שהופיע בשבוע שעבר ב"הפקה" בכיכר רבין, מוזמן להצטרף להגשת תלונה פלילית נגד עורכי הדין אורלי עדס, אלעד נוה, דין ליבנה מוועדת הבחירות המרכזית
במהלך ההתכתבות המתמשכת ,עורך דין גונן בן-יצחק נמנע עד עתה מלהתייחס לחשדות לעבריינות חמורה של עורכי דין הנושאים בתפקידים בכירים בוועדת הבחירות המרכזית. יתרה מזאת, הערות כגון,  "לא אפול מהכיסא אם אף אחד לא אחראי", מעצימות עת החששות לגבי עו"ד גונן בן-יצחק.  נכונותו להצטרף להגשת תלונה פלילית נגד עורכי הדין אורלי עדס - מנכ"לית, אלעד נוה - ממונה על פי חוק חופש המידע, ודין ליבנה - היועץ המשפטי, מוועדת הבחירות המרכזית בעניינים הנ"ל תלמדנו רבות: למי נתונה נאמנותו העליונה של עו"ד גונן בן-יצחק - לחוקי מדינת ישראל, או לכנופיית שלטון החוק?
ברור לכל מי שעיניו בראשו, שקדקוד השחיתות השלטונית בישראל היום הם עורכי דין  ושופטים - כנופיית שלטון  החוק (מטבע לשון מבית היוצר של הנשיא רובי ריבלין).  
קראו את הפוסט השלם:  http://inproperinla.blogspot.co.il/2017/02/2017-02-08.html

 
תמונה: עורך דין גונן בן-יצחק ב"הפקה" מושקעת, שמומנה על ידי גורמים עלומים, בכיכר רבין בשבוע שעבר. המסר שלו עכשיו לגבי השחיתות בוועדת הבחירות המרכזית: אולי אף אחד לא אחראי.  המסר מבוקרסט: מושחתים לכלא!
___________
מאהל המחאה ת"א, 08 לפברואר - להלן פנייה שנשלחה הבוקר לעו"ד גונן בן-יצחק. הפנייה מזמינה אותו כמי שמופיע כלוחם בשחיתות, וכמי שהראה התעניינות רבה בפרשת מחשוב ועדת הבחירות המרכזית, להצטרף להגשת תלונה פלילית נגד עורכי הדין אורלי עדס - מנכ"לית, אלעד נוה - ממונה על פי חוק חופש המידע, ודין ליבנה - היועץ המשפטי,  מוועדת הבחירות המרכזית.  הבקשה מעלה תהיות לגבי נאמנותו העליונה של גונן בן-יצחק: לחוקי מדינת ישראל, או לכנופיית שלטון החוק.

---------- Forwarded message ----------
From: JZ 
Date: 2017-02-08 11:32 GMT+02:00
Subject: הזמנה להצטרף להגשת תלונה פלילית נגד עורכי הדין אורלי עדס, אלעד נוה, דין ליבנה מוועדת הבחירות המרכזית
To: Gonen Ben-Itzhak 

עו"ד בן-יצחק שלום,

בהמשך ההתכתבות שלנו בעניין וועדת הבחירות המרכזית, [1] ובעקבות הופעתך בשבוע שבעבר ב"הפקה" בכיכר רבין כאיש מחאה הלוחם בשחיתות, הריני מזמין אותך בזאת להצטרף אלי בהגשת תלונה פלילית נגד עורכי הדין אורלי עדס, אלעד נוה, דין ליבנה מוועדת הבחירות המרכזית ליאח"ה/להב וליועמ"ש אביחי מנדלבליט, ולמעקב אחרי הטיפול בתלונה זאת.

הבסיס לתלונה הפלילית המוצעת נגד עורכי דין אורלי עדס, אלעד נוה, דין ליבנה מוועדת הבחירות המרכזית  הוא:
א) ראיות חותכות להונאה והפרת אמונים של עורכי הדין הנ"ל בתשובתם על פי חוק חופש המידע לגבי תקינותן וישרתן של מערכתו המידע של הוועדה.
ב) חשדות ברורים שהתשובה השקרית והמטעה על הבקשה על פי חוק חופש המידע נועדה להעלים ראיות להונאה חמורה והפרת אמונים בקשר למחשוב ועדת הבחירות המרכזית. ראיות להונאה והפרת אמונים במחשוב הוועדה ניתן למצוא גם בדוחות מבקר המדינה.
ג) חשדות לגבי הונאה והפרת אמונים בקשר לניהול הבחירות הכלליות בשנת 2015, שפורסמו על ידי אחרים.

אין ספק שהעניינים הנ"ל נוגעים ליסודות חוקיותו של המשטר במדינת ישראל היום.  יחד עם זאת, בתכתובת שלנו בנושא, התעלמת לחלוטין מכל התייחסות לאכיפת החוק על החשודים  שהם עורכי הדין אורלי עדס, אלעד נוה, דין ליבנה מוועדת הבחירות המרכזית. כמו כן לא ענית עד עכשיו על שאלות חוזרות ישירות בעניין אכיפת החוק על חשודים אלה.  יתרה מזאת, הערות שלך כגון, "לא אפול מהכיסא אם אף אחד לא אחראי", נחזות כמטעות, וקשות לקבלה כתשובות כנות מאדם שהוא עורך דין, איש שב"כ בעברו, וקיבל ממני מידע רב בנושא.

יחד עם זאת, עליך להבין שהופעה של אדם כמוך, שהוא עורך דין, כלוחם בשחיתות, נראית מראשיתה כחשודה.  ברור לכל מי שעיניו בראשו, שקדקוד השחיתות השלטונית בישראל היום הם עורכי דין  ושופטים - "כנופיית שלטון  החוק" (מטבע לשון מבית היוצר של הנשיא רובי ריבלין).  

יתרה מזאת, תגובתך על התנהלותם של עו"ד דניאל חקלאי והשופטת שלהבת קמיר-וייס - מחשידה אותך עוד יותר: השניים עסקו בהפרה חמורה ביותר של זכויות האדם והחוק בישראל בקשר למחאה החברתית והמאבק בשחיתות.  האירוע כולו נבע ממעצר שווא שלי במהלך מחאה חוקית נגד שחיתות היועמ"ש אביחי מנדלבליט.  עו"ד דניאל חקלאי והשופטת שלהבת קמיר-וייס ניהלו בהמשך הליך, שהוא פלילי בטבעו, ללא נוכחות "החשוד", ובמעמד עורך דין שהתחזה לבא-כוח ה"חשוד", אך ללא ייפוי כוחו, ללא הסכמתו, וללא ידיעתו של "החשוד", וללא הודעה של עו" חקלאי לפרוטוקול על הסמכתו כבא-כוח.  בהמשך, הנפיקה השופטת קמיר וייס "החלטה בפתקית" המנסה לתרץ התנהלות זאת בחוסר מקום באולם הדיונים ובכך שעו"ד חקלאי 'אמר לה' שהוא בא כוח החשודים (אולם הדבר אינו מופיע בפרוטוקול).  כתוצאה מהליך כוזב זה, נוצרו כתבי "פרוטוקול" ו"החלטה" השוללים כביכול את זכויותיו של "החשוד" כביכול.  אולם הגישה לעיון בחתימות האלקטרוניות הקובעות אם כתב זה הוא כתב בית דין תקף ובר אכיפה או "טיוטא" (על פי החלטת נציב תלונות הציבור על השופטים בפרשת הפרוטוקולים  המפוברקים של ורדה אלשייך) נמנעת מן "החשוד".   בקיצור - הונאה על כס המשפט מתוך שיתוף פעולה בין שופטת לעורך דין מן הסוג שהוא שגרתי היום בבתי המשפט של מדינת ישראל.
בנפרד, פעולתו של עו"ד חקלאי גם הביאה לפרסום כוזב במקומון פ"ת, המצטט את עו"ד חקלאי ומוסר שהוטלו הגבלות (חסרות בסיס בחוק) על כלל הציבור לגבי מחאה נגד היועמ"ש.  הגבלות אלה אכן הופעלו כבר במוצ"ש שעבר על ידי המשטרה...  אולם למרות בקשותי החוזרות לעו"ד חקלאי שיפעל לפרסום תיקון הידיעה הכוזבת, לא ידוע לי שתוקנה עד היום.
על כל אלה, עניינים שהם ביסוד המחאה החברתית והמאבק בשחיתות, אתה, כעורך דין, וכביכול פעיל במלחמה בשחיתות, מוצא לנכון לכתוב לי בראש דבריך: "אני חושב שאתה טועה בגישה שלך במיוחד כלפי עו"ד חקלאי שאינני מכיר, אבל שוחחתי איתו פעמיים אגב ההפגנות והמעצרים והתרשמתי ממנו לחיוב."

לפיכך, נכונותך להצטרף להגשת תלונה פלילית נגד עורכי הדין אורלי עדס, אלעד נוה, דין ליבנה מוועדת הבחירות המרכזית בעניינים הנ"ל תלמדנו רבות: למי נתונה נאמנותו העליונה של עו"ד גונן בן-יצחק - לחוקי מדינת ישראל, או לכנופיית שלטון החוק?

אקווה לתשובתך בקרוב.

בברכה,

דר' יוסף צרניק
מאהל המחאה ת"א
Human Rights Alert - NGO

העתקים: תפוצה רחבה

קישורים:
[1] 2017-02-07 גונן בן-יצחק - איש מחאה, עורך דין, ואיש שב"כ בעברו - מתבקש להגיב על דוח האומר שהשב"כ מפליל משפטנים בהונאה במחשוב ועדת הבחירות המרכזית