Sunday, January 22, 2017

2017-01-22 סנ"צ ברק מרדכי מתבקש להבהיר את פעולות המשטרה נגד מפגינים נגד היועמ"ש אביחי מנדלבליט

סנ"צ ברק מרדכי מתבקש להבהיר את פעולות המשטרה נגד מפגינים נגד היועמ"ש אביחי מנדלבליט
התנהלות משטרת פתח-תקווה לגבי הפגנות נגד היועמ"ש אביחי מנדלבליט זכתה להתעניינות ציבורית נרחבת, עקב טיבעה יוצא הדופן, וחשיבותה לגבי הזכויות האזרחיות הבסיסיות במדינת ישראל.  יתרה מכך, עניין זה הוא בעל חשיבות יתרה, שכן כבר קודם לכן העיד שר המשפטים לשעבר, פרופ’ דניאל פרידמן בוועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת, "לא יכול להיות שהיועץ המשפטי לממשלה יאמר המדינה זה אני. הוא לא יכול לקבוע למדינה מה החוק, לסתום למדינה את הפה, ולא לאפשר לה לומר את דעתה..."
 קראו את הפוסט השלם: http://inproperinla.blogspot.co.il/2017/01/2017-01-22.html

סנ"צ ברק מרדכי מפקד משטרת הבבונים של פתח תקוה:  המשטרה עוצרת ותופרת תיקים לכל מי שמתלונן על ראש העיר ואשתו דפנה ברוורמן 
תמונה: סנ"צ ברק מרדכי - מפקד תחנת משטרת ישראל, פתח-תקווה
____
מאהל המחאה ת"א, 22 לינואר - לאור אלימות המשטרה נגד מני נפתלי לאחרים, לאור הגבלת גישת הציבור לרח' אליעזר רואי, ולאור מניעת כל הפגנה נגד היועמ"ש אביחי מנדלבליט במקום, נשלחה לסנ"צ ברק מרדכי - מפקד תחנת משטרת ישראל, פתח-תקווה - בקשה להבהרת התנהלות המשטרה.  העתקים נשלחו לאגודה לזכויות האזרח, לפרופ' דניאל פרידמן, ובתפוצה רחבה.

להלן הבקשה במלואה:  


22 לינואר, 2017

סנ"צ ברק מרדכי
מפקד תחנת משטרת פתח תקווה, משטרת ישראל
שטמפפר 53, פתח תקוה
טלפון: 03-9393444
בפקס 03-9398702 ובפייסבוק

הנידון: הודעה ובקשה להבהרה לגבי פעולות משטרת פתח-תקווה והוראות היועמ"ש לגבי הפגנות נגד היועמ"ש בפתח-תקווה
אבקש את תשובתך בתוך 48 שעות. הזמן הוא מעיקרו של העניין!

סנ"צ מרדכי הנכבד,
במוצאי שבת, 13 לינואר, 2017, בשעה 20:00 “עוכבתי" על ידי שוטרי משטרת פתח-תקווה, בתואנה של "הפרעה לשוטר במילוי תפקידו" , לאחר ששרתי ברחוב לבדי מול ביתו של היועמ"ש אביחי מנדלבליט ברחוב אליעזר רואי 6, פתח תקווה. לאחר מכן הוחזקתי במשך שעות במעצר בתחנת המשטרה, מתוך ניסיון לסחוט ממני באיומים הסכמה ל"צו הרחקה", למניעת גישתי למקום.
בשבועות שקדמו לאירוע זה, הייתי עד לפעולות נחושות של משטרת פתח-תקווה נגד מפגינים אחרים באותו מקום, רובם אנשים מבוגרים, ובוודאי שלא אלימים, כולל הפעלת אלימות חסרת סיבה נגד מר מני נפתלי ואחרים.
על פי מה שדווח לי:
ביום שישי, 20 לינואר, 2017, פעלה משטרת פתח-תקווה בצורה חסרת פשר נגד שניים או שלושה אנשים, כולל לקיחת אחד מהם מביתו בסביבות השעה 2:00 בלילה, לאחר שניגן בקלרינט "לכה דודי" באותו מקום בסביבות השעה 16:00-17:00 אחה"צ.
במוצאי שבת, 21 לינואר, 2017, פעלה משטרת פתח-תקווה נגד אזרחים שישבו בקפה רולדין, מתוך איומים במעצרים נרחבים, על מנת למנוע מהם להגיע לרחוב אליעזר רואי.
כל האירועים הנ"ל תועדו בפירוט, וזכו להתעניינות ציבורית נרחבת, עקב טיבעם יוצא הדופן, וחשיבותם לגבי הזכויות האזרחיות הבסיסיות במדינת ישראל. יתרה מכך, עניין זה הוא בעל חשיבות יתרה, שכן כבר קודם לכן העיד שר המשפטים לשעבר, פרופ’ דניאל פרידמן בוועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת, "לא יכול להיות שהיועץ המשפטי לממשלה יאמר המדינה זה אני. הוא לא יכול לקבוע למדינה מה החוק, לסתום למדינה את הפה, ולא לאפשר לה לומר את דעתה..." [1]
לפיכך:
א. הריני להודיעך על כוונתי להגיע לרח’ אליעזר רואי במוצאי שבת 28 לינואר, 2017, בסביבות השעה 19:00 מתוך כוונה לשיר ברחוב, לבדי, או בלוויית אחרים.
ב. במידה ובכוונת משטרת פתח-תקווה לעצור אותי שוב עקב התנהלות זאת, הריני מבקש שתבהיר מראש את הבסיס בחוק לפעולות משטרה אלה.
ג. על פי האגודה לזכויות האזרח, היועמ"ש יכול להורות למשטרת ישראל לגבי הגבלות על זכות ההפגנה מול בתיהם של אנשי ציבור. לפיכך, במידה שקיימות הוראות של היועמ"ש למשטרת פתח-תקווה לגבי גישת הציבור לרח’ רואי אליעזר, או לגבי הפגנות נגד היועמ"ש מול ביתו בפתח-תקווה, אבקש העתק של כל כתב מסוג זה.
אין ספק שמדובר בעניינים שהם ביסוד הזכויות האזרחיות ובשאלות מהותיות לגבי הבסיס החוקי להתנהלותה של המשטרה. לפיכך, מן הראוי שתענה על פנייה זאת בתוך המועד המבוקש לעיל.
בברכה,

דר' יוסף צרניק
Human Rights Alert - NGO
מאהל המחאה ת"א

העתקים: האגודה לזכויות האזרח, פרופ’ דניאל פרידמן, פעילים, תפוצה רחבה

קישורים:
[1] 2016-06-08 פרופ' דניאל פרידמן : היועץ המשפטי לממשלה לא יכול לסתום למדינה את הפה, ולא לאפשר לה לומר את דעתה. חדשות הוועדה, ועדת החוקה חוק ומשפט
Prof Daniel Friedman: The Attorney General cannot shut the mouths of the entire state, let nobody state their opinions. Committee News, Knesset Constitution, Law, and Justice Committee
 

2017-01-21 היועמ"ש לכלא! // JAIL 4 IL AG

Joseph Zernik
מנדלבליט לכלא! ויפה שעה אחת קודם!
==============
סעיפי האישום:
 1) הפרת אמונים ("בגידה" על פי "מגדלור הצדק" דוד רוזן);
 2) העלמת עין מדבר עבירה;
 3) שיבוש הליכי חקירה;
 4) שיבוש הליכי משפט;
 5) שלילת זכויות האזרח תחת חזות החוק.
Image may contain: text