Wednesday, December 5, 2018

2018-12-06 גולדברג זכה לכבוד הראוי - אקורד הסיום לקריירה של הרב-טייח!


גולדברג הרב-טייח זכה לטיפול הראוי - גולת הכותרת ואקורד הסיום לקריירה השיפוטית שלו... הפעם גולדברג עסק בלוליינות, שלא היתה כפי גילו. וגם הציבור קצת יותר עירני. וכמובן שצריך לתת גם קרדיט למנדלבליט ואדרי בפארסה הנהדרת... בפעם שעברה, גולדברג הצליח לשטות במדינה שלמה בפרשת ורדה אלשייך... 

 
 

על שמו של גולדברג רשום בטאבו טיוח אחת מפרשות השחיתות החמורות בתולדות המדינה - "הפרוטוקולים המפוברקים" של ורדה אלשייך. מדובר בעבריינות חמורה - מרמה והפרת אמונים על ידי שופטת - שיבוש הליכים וכתבי בית דין במטרה לנקום בעו"ד ארגז. אבל גולדברג חילץ אותה ללא כתב אישום,
החלטת גולדברג (88/12.מחוזי ת"א) מצאה: א) שהחתימה על המסמך היא "חתימה גראפית", המודבקת על ידי הקלדנית, חסרת כל תוקף. ב) שהאישור "העתק מתאים למקור" - הוטבע ונחתם על ידי אדם בלתי כשיר וחסר סמכות - "המזכירה של השופטת". ג) שהמסמך לא נחתם בחתימה אלקטרונית.
בסופו של דבר: גולדברג ואלשייך היו בתמימות דעים, שמסמך זה, שנחזה על ידי אחרים ככתב בית דין תקף ובר-אכיפה של בית משפט של מדינת ישראל, הוא "טיוטה" חסרת תוקף בלבד. עבדו על המדינה בעיניים בצוותא חדא!
ההחלטה היא מעשה קוסמות של טיוח משפטי. ושוליית הקוסם היה לא אחר מעו"ד ברק לייזר. לייזר:
א) היה שותף של אלשייך במרמה - הגיש את התלונה ללשכת עוה"ד.
ב) אח"כ התהפך והיה שוליה לגולדברג.
ג) נעצר כשותף ב"כנופיית הטרור הרשתי" - הדליף מסמכים ללורי שם-טוב.
ד) שי ניצן סגר לברק לייזר את התיק...
קישור להחלטת הנציב גולדברג 88/12/מחוזי ת"א - כולל את תלונת לשכת עורכי הדין והפרוטוקולים המפוברקי:
כולל גם תרגום לאנגלית - פשוט תדלגו. לדעתי - צריך ללמד את ההחלטה הזאת בכל בי"ס למשפטים. פרק א' במרמה שיפוטית - גם של אלשייך וגם של גולדברג.
להלן סיכום דו"ח על"ה - לשקיפות בתי המשפט, שהגשנו למועצת זכויות האדם של האו"ם, כפי שסוכם על ידי נציב זכויות האדם בדו"ח התקופתי על ישראל 2018. הדו"ח כולו עסק ב"פיברוקים".
צריך לתמודד עם המציאות: המצב בו נתונה מדינת ישראל הוא כשל שיטת המשטר. ושחיתות מערכת החוק והמשפט הוא קדקוד הבעיה. כבר אפלטון הבין את זה. המצב הזה לא יתוקן על ידי פרישת נתניהו מהחיים הציבוריים בצורה זאת או אחרת. לפניו היו אולמרט ושרון, ואחריו יבוא המושחת הבא.