Sunday, July 19, 2015

2015-07-19 Shmuel Melamed – new magistrate judge, perverts court records like a pro... // שמואל מלמד – שופט שלום חדש, משבש את הכתבים כוותיק ומנוסה...

[עברית להלן]
The systematic perversion of court records in criminal proceedings is a blatant violation of Human Rights, and is enabled by the implementation of fraudulent IT system in the courts and abolishing the office of “Chief Clerk”.
Inline image 6 Inline image 1
Tax Authority whistle-blower Rafi Rotem in one of the numerous false arrests; Shmuel Melamed – appointed Magistrate Judge in 2013
____
OccuypyTLV, July 19 – inspection of the records in the new criminal prosecution against Tax Authority whistle-blower Rafi Rotem [State of Israel v Rafi Rotem 37958-02-15] in the Tel-Aviv Magistrate Court, again shows systematic perversion of records. [1-2]

Inline image 5
“General Details” tab: The file, opened in February 2015 is designated unsealed - “open to the public”.
Inline image 3
“Court Calendar” tab: A hearing on April 29, 2015, is listed as “Took place”.  However, as indicated in the fabricated “summons” (see below), and also from the July 16, 2015 hearing, Rotem was not present in the April 29, 2015 hearing, and Arraignment couldn't possibly take place.  The “Court Calendar” tab also indicates that two protocols and decisions were registered in this court file.  However, the “Decisions” docket shows no decision at all. (see below)
Inline image 4
The fabricated “summons” - also shows that the Defendant wasn't present in the April 29, 2015 hearing. [3]
Inline image 7
“Decisions Docket” tab – shows “No details found”.  As is the custom today in the Israeli courts, Magistrate Shmuel Melamed is engaging in double-book keeping for the docket.  Regardless of the fact that the court file is unsealed, the public docket shows no decision at all.  Israeli law provides that all court decisions that are not lawfully sealed, are open to the public.  However, in practice, judges hide their decisions as a routine, by keeping double-books for dockets.
Inline image 2
“Related Court Files” tab – in the July 16, 2015 hearing, Magistrate Shmuel Melamed decided to unite this court file with the related court file [State of Israel v Rafi Rotem 1074-02-13].  However, the related court file is not listed among “Related Court Files”.  On the other hand, a hyperlink appears in this tab to an External File  (46234/2014) – apparently an Israel Police investigation file.  The hyperlink is inaccessible to the public or the Defendant.  The Israeli Criminal Court Procedure Act prohibits the filing of evidence material in court, prior to providing the Defendant an opportunity to inspect it.  However, Net-HaMishpat, IT system of the court, enables the filing of evidence with the opening of the new criminal court file. 
In the related court file ( 1074-02-13), seven (7) Israel Police invesigation files are hyperlinked, although the Defendant hasn't been provided access to the entire evidence material to this date.
Over the past decade, with the implementation of the fraudulent IT system – Net-HaMishpat – judges are engaged in perverting court records as a routine.
The Courts Ordinance–Registration Office,1936, enacted by the British Mandate, established the office of “Chief Clerk”, whose duties include the “excellent maintenance of court records and registrations”. However, the Regulations of the Courts-Office of the Clerk, 2004 effectively abolished the office, and today there is no lawfully appointed Chief Clerk in any of the courts that have been examined.
The Professional Staff Report of the UN Human Rights Council on Israel (2013) include a note regarding, “Lack of integrity in the electronic record systems of the Supreme Court, the district courts and the detainees courts in Israel”.  An academic report, published subject to international, anonymous peer-review in the 2014 European Conference on E-government is titled “Fraudulent new IT systems in the Israeli courts – unannounced regime change?” [3]

LINKS - below


שמואל מלמד – שופט שלום חדש, משבש את הכתבים כוותיק ומנוסה...
השיבוש השיטתי של כתבי בתי המשפט בהליכים פליליים הוא הפרה בוטה של זכויות האדם, ופועל יוצא של התקנת מערכת מידע הונאתית – "נט המשפט" וביטול מוסד המזכיר הראשי.תמונות: רפי רותם – חושף השחיתויות ברשות המסים – באחד ממעצרי השווא הרבים; שמואל מלמד – מונה לשופט שלום בת"א בשנת 2013.
מאהל המחאה ת"א, 19 ליולי, 2015 – בדיקת הכתבים בתביעה הפלילית החדשה [מדינת ישראל נ רפי רותם 37958-02-15 בבית המשפט השלום, ת"א] של משטרת ישראל נגד רפי רותם – חושף השחיתויות ברשות המסים -  מצביעה שוב על שיבוש שיטתי של הכתבים בנט המשפט. [1-2]
כרטיסיית "פרטים כלליים" - התיק שנפתח בפברואר 2015 מוגדר כבלתי חסוי - “פתוח לציבור".
כרטיסיית “מועדי דיון" – דיון "הקראה" ביום 29 לאפריל, 2015, רשום כ"התקיים".  אולם כפי שברור הן מ"הזמנה לבית המשפט" כביכול, וכן מן הדיון ביום 16 ליולי, 2015, רותם לא הופיע בדיון ביום 29 לאפריל, 2015, ולכן לא הייתה "הקראה" יכולה להתבצע.  כרטיסייה זאת גם מציינת ששני פרוטוקולים נרשמו בתיק זה, ובהם החלטות בית המשפט, אך רשימת “החלטות בתיק” אינה מראה פרוטוקולים והחלטות אלה (להלן).
כתב מפוברק של "זימון נאשם לבית המשפט" – גם הוא מראה שהנאשם לא היה נוכח בדיון ביום 29 לאפריל, 2015.  [3]
כרטיסיית "החלטות בתיק" – מראה "לא נמצאו פרטים". כנהוג היום בבתי המשפט, מנהל השופט שמואל מלמד ספרים כפולים לגבי רשימת "החלטות בתיק".  למרות שהתיק בלתי חסוי, הרשימה הציבורית של "החלטות בתיק" מראה שאין החלטות בתיק כביכול. תקנות בתי המשפט – עיון בתיקים – קובעות שכל ההחלטות שאינן אסורות בפרסום כדין פתוחות לציבור.  בפועל, מסתירים השופטים באופן קבוע את כתבי ההחלטות ואף כתבי פסקי דין, על ידי ניהול ספרים כפולים ב"נט המשפט".
כרטיסיית "רשימת תיקים קשורים" – בדיון ביום 16 ליולי, 2015, החליט השופט שמואל מלמד על איחוד תיק זה עם התיק הקשור מדינת ישראל נ רפי רותם (1074-02-13) בבית המשפט השלום, ת"א.  אולם התיק הקשור אינו מופיע ברשימת התיקים הקשורים.
לעומת זאת מופיע ברשימת התיקים הקשורים קישור אינטרנטי לתיק חיצוני פל"א 46234/2014, שהוא ככול הנראה תיק משטרת ישראל. קישור זה אינו נגיש לציבור או לנאשם.  חוק סדר הדין הפלילי אוסר על הגשת חומר ראיות לבית המשפט לפני שנתנה הזדמנות לנאשם לעיין בחומר זה.  בדומה, הותקנו בתיק מדינת ישראל נ רפי רותם (1074-02-13) כבר מתחילתו שבעה קישורים חיצוניים לתיקי חקירה משטרתיים, למרות שהנאשם לא קיבל גישה לכל חומר החקירה עד היום...
בעשור האחרון, עם הנהגת מערכת המידע ההונאתית "נט המשפט", עוסקים השופטים בשיבוש שיטתי של כתבי בתי המשפט.

פקודת בתי המשפט – משרד רישום 1936, הקימה את משרת המזכיר הראשי האחראי על "שמירה מצויינת של הכתבים והפנקסים" בבית המשפט.  אולם תקנות בתי המשפט מזכירות – 2004, ביטלו למעשה משרה זאת, והיום אין מזכיר ראשי ממונה כדין באף אחד מבתי המשפט שנבדקו.

דו"ח הצוות המקצועי של מועצת זכויות האדם של האו"ם על ישראל (2013) כולל הערה על "חוסר ישרה במערכות הכתבים האלקטרוניים של בית המשפט העליון, בתי המשפט המחוזיים, ובתי הדין למוחזקי משמורת בישראל".  מאמר אקדמי שעבר בדיקת עמיתים אנונימית לפרסום בכנס האירופי על מחשוב ממשלתי – 2015, אומר "מערכות מידע הונאתיות חדשות בבתי המשפט בישראל – שינוי שיטת משטר בלתי מוכרז?”. [3]

קישורים
[1] 0000-00-00 Tax Authority whistle-blower Rafi Rotem - index of records and links by subject
חושף השחיתויות ברשות המסים רפי רותם - רשימת כתבים וקישורים על פי נושאים
http://www.scribd.com/doc/237734451/
[2] 2015-07-16  New indictment against Rafi Rotme – Israeli Tax Authority whistle-blower //
כתב אישום חדש נגד רפי רותם – חושף השחיתויות ברשות המסים
https://www.scribd.com/doc/271846576/
[2] 2015-07-16 State of Israel v Rafi Rotem (37958-02-15) in the Tel-Aviv Magistrate Court - invalid summons (full English translation)
מדינת ישראל נ רפי רותם (37958-02-15) בבית המשפט השלום, ת"א – זימון לבית המשפט – בלתי תקף
https://www.scribd.com/doc/271840830/
[4] 2015-06-18 Zernik, J., “Fraudulent New IT Systems of the Israeli Courts – Unannounced Regime Change?” Proceedings of the 15th European Conference on e-Government, University of Portsmouth, UK, pp331-340, 2015.
https://www.scribd.com/doc/250726544/

2015-07-19 Hello world!

 
Recent
7/19 @ 10:38 : Dallas, Texas, US
7/19 @ 9:39 : Buena Park, California, US
7/19 @ 8:03 : Melbourne, AU
7/19 @ 7:30 : Quezon City, PH
7/19 @ 3:58 : Redmond, Washington, US
7/19 @ 2:39 : Banja Luka, BA
7/19 @ 2:37 : Long Beach, California, US
7/18 @ 7:12 : Buffalo, New York, US
7/18 @ 4:44 : Kiruna, SE
7/18 @ 10:46 : Los Angeles, California, US

2015-07-19 State of Israel v Rotem – today in the Tel-Aviv Magistrate Court – hottest in town... // מדינת ישראל נ רותם - היום בבית המשפט השלום, ת"א - הכי חם בעיר...

2015-07-19 State of Israel v Rotem – today in the Tel-Aviv Magistrate Court – hottest in town... //
מדינת ישראל נ רותם - היום בבית המשפט השלום, ת"א - הכי חם בעיר...
================================
[עברית להלן]
“For over a decade, the courts have been abusing this justice advocate”
OccupyTLV, July 19 - a crowd of dozen is waiting outside the courtroom of Judge Daniel Beeri, Tel-Aviv Magistrate Court, and many guards are on duty.
Today, senior Tax Authority manager Rafi Amiel is going to take stand. The Tax Authority whistle-blower Rafi Rotem filed corruption complaints against Amiel, among others.
The Israeli justice system has refused to investigate the corruption complaints for over a decade. Instead, for over two years, the Tel-Aviv Police has been prosecuting whistle-blower Rotem (in Israel police prosecutes!) on “insulting public service personnel”, and asks for his imprisonment.
According to hearsay, Amiel posted a message in Wassup, asking the Tax Authority employees to appear in court today to show their support...
Already two years ago, the affair was described in Israeli media: “For over a decade, the courts have been abusing this justice advocate”. [1]
LINK - below
מדינת ישראל נ רותם - היום בבית המשפט השלום, ת"א - הכי חם בעיר...
"כבר יותר מעשור שבתי המשפט מתעמרים בלוחם הצדק"
מאהל המחאה ת"א, 19 ליולי - קהל של עשרות אנשים עומד מחוץ לאולם השופט דניאל בארי, בית המשפט השלום, ת"א, ושומרים רבים שומרים על האולם.
היום מעיד בכיר ברשות המסים רפי עמיאל, שנגדו הגיש רותם תלונות על שחיתות.
על פי השמועה, רפי עמיאל שלח הודעה בווטספ לאנשי רשות המסים להופיע היום בבית המשפט להביע תמיכה בו.
כבר לפני שנתיים תוארה פרשה זאת - "כבר עשור שבתי המשפט מתעמרים בלוחם הצדק". [1]
קישור
[1] 2013-10-04 Calman Liebeskind: "No justices in Jerusalem, for over a decade the courts have been abusing justice advocate", Maariv
קלמן ליבסקינד: "אין שופטים בירושלים, כבר עשור שבתי המשפט מתעמרים בלוחם הצדק",מעריב
http://www.scribd.com/doc/218831926/
— with ‎רפי רותם‎.

2015-07-18 GERMAN Finance Minister on Greek crisis

2015-07-18 GERMAN Finance Minister on Greek crisis
=============================
Pepe Escobar writes: Blitzkrieg Schäuble speaks. Enjoy.
Criticism of Germany's role in the recent negotiations over Greece's future has been fierce. SPIEGEL speaks with Finance Minister Wolfgang Schäuble about the government in Athens, his own feelings about a Grexit and his relationship with Chancellor Merkel.
spiegel.de|By SPIEGEL ONLINE, Hamburg, Germany

2015-07-28 CHINA launching an offensive against the US dollar?

2015-07-28 CHINA launching an offensive against the US dollar?
========================================
After a record $92.5 billion drop in March, "Belgium" sold another $24 billion in April, and another $26 billion last month, bringing the total liquidation to a whopping...
zerohedge.com