Wednesday, December 27, 2017

2017-12-27 מבחן יושר לנשיאת בית המשפט העליון החדשה אסתר חיות

2017-12-27 מבחן יושר לנשיאת בית המשפט העליון החדשה אסתר חיות
לאחר מינויה של נשיאה חדשה לבית המשפט העליון, יש צורך לבחון, האם היא שונה מקודמיה? או שתאפשר את המשך השיבושים וההונאות בבית המשפט העליון?  נגד אשר גרוניס הוגשה תלונה במשטרה על הונאה, מרמה והפרת אמונים. מרים נאור לא הייתה טובה מגרוניס במאומה... 

שלוש פניות נמסרו אמש לנשיאה אסתר חיות לגבי שיבושים חמורים בתיקי בית המשפט העליון: תיק עמוס ברנס, תיק פרנקו סידי (ניצולי שואה), ותיק אומ"ץ נ היועמ"ש ופרקליט המדינה (פרשת  תצהיר דר' חן קובל ומשפט רומן זדורוב).  עורכי הדין בישראל מתרצים את ההונאות והפברוקים בבתי המשפט כ"טעויות" ו"טפשות" של השופטים. אבל ברחבי העולם הנאור, שיבוש כתבי בית דין, וסירוב לתקנם לאחר הודעה, נחשבים כסימן מובהק לעבריינות בבתי משפט בלתי כשירים /או מושחתים...

הדו"ח התקופתי של מועצת זכויות האדם של האו"ם על ישראל לשנת 2013 כולל פסקה על "חוסר יושרה של הכתבים האלקטרוניים בבית המשפט העליון, בתי המשפט המחוזיים ובתי הדין למוחזקי משמורת בישראל".

לבדיקה התקופתית של ישראל על ידי מועצת זכויות האדם של האו"ם בשנת 2018 הוגשו ראיות הטוענות: "אי כשירות ו/או שחיתות בתי המשפט ומקצוע עריכת הדין, ואפליה באכיפת החוק בישראל". 

אני לא עוצר את נשימתי בציפיה להתנהלות ישרה של אסתר חיות. ואתם?


תמונה. הנשיאה החדשה של בית המשפט העליון אסתר חיות.  אין כל ציפיות להתנהלות ישרה.
___
תל-אביב, 27 לדצמבר - שלוש פניות הוגשו אתמול במזכירות בית המשפט העליון לנשיאה החדשה, אסתר חיות.  הפניות נוגעות לשיבושים חמורים בשלושה תיקים. בכל אחד מהם השיבושים הם מסוג אחר. אבל בכל שלושת המקרים התנהלו הליכים מפורטים בעניין השיבושים בשנים האחרונות, ובית המשפט העליון סירב עד היום לתקן את השיבושים ובשניים מהמקרים נוצר תיעוד לשיבושים חמורים נוספים בעקבות הבקשות לתיקון השיבושים המקוריים...
הפניות לאסתר חיות מציינות שהפונה עוסק זה שנים במחקר אודות ניהול התיקים וגישת הציבור לתיקים בבתי המשפט בישראל, ובכללם בית המשפט העליון. הפניות גם מציינות:
שיבושים מסוג זה - העלמות תיקים, העלמות כתבי החלטות ופסקי דין, והחלפתם במידע משובש... מערערים את אמון הציבור בכשירותו וישרתו של בית המשפט העליון.
פניות בעבר בעניינים דומים למזכירה הראשית של בית המשפט נמצאו חסרות תוחלת. לפיכך, הריני מבקשך בזאת לנקוט בפעולות המתקנות המתאימות, ולהשיבני דבר בנידון.
א) פרשת עמוס ברנס: עמוס ברנס נ מדינת ישראל (3032/99) - בקשה למשפט חוזר
 
אין ספק שתיק הבקשה למשפט חוזר של עמוס ברנס הוא תיק בעל חשיבות היסטורית.  וגם די ברור מדוע היו מניעים לשבש תיק זה - כיוון שהבקשה למשפט חוזר תיעדה בפירוט מערכת משפט ואכיפת החוק, בה עסקה כנופיה מאורגנת בשיבוש הליכים במשך שנים. עו"ד דייויד וינר תיאר מצג זה בבקשה: "עמדו כחומה בצורה... להסתיר את האמת..." והיועמ"ש אז אליקים רובינשטיין, אח"כ שופט בית המשפט העליון, עמד בראש החומה הבצורה באפיזודה האחרונה של הפרשה...
השיבושים בתיק זה הם חמורים במיוחד, כיוון שלאחר פניות חוזרות לנשיאה הקודמת, מרים נאור, התיק כולו נעלם ממערכת גישת הציבור של בית המשפט העליון... 
הפנייה לאסתר חיות אומרת:
בדיקה שגרתית של המערכת האלקטרונית לגישת הציבור בתיק שבנידון העלתה חשד שכתבי ההחלטות בתיק זה שובשו. בקשת עיון ועיון שבוצע בתיק הנייר בשנת 2015 איששו חשד זה, והעלו שסדרה של עשר החלטות בתיק, שהיו חשודות כמשובשות, נעלמו מתיק הנייר. לפיכך אין ולא הייתה כל אסמכתה למידע שהופיע לגבי החלטות אלה במערכת המידע האלקטרונית.בהמשך, הוגשה בקשה לנשיאה מרים נאור, קודמתך, לתקן שיבוש זה, ולהסיר את כתבי ההחלטות חסרות האסמכתה ממערכת המידע האלקטרונית. אולם עד היום לא קיבלתי תשובה בעניין זה.לאחרונה בדקתי שוב את מערכת גישת הציבור, לאחר שנערכו בה שינויים, והתברר שהתיק הנ"ל נעלם לחלוטין מגישת הציבור. כמו כן, גישת "אונליין צ’ט" לתיק זה הייתה מוגבלת ביותר. 
ב) פרשת רומן זדורוב ותצהיר דר' חן קוגל: אומ"ץ נ היועמ"ש ופרקליט המדינה (בג"ץ 5514/16)

  

השיבושים בתיק זה, שעדיין תלוי ועומד, התנהלו בהנהגתו של השופט יורם דנציגר. והנשיאה הקודמת, מרים נאור, פשוט שיקרה וטענה בהחלטה שיפוטית, שהכתבים המפוברקים תוקנו... הפיברוק בתיק זה חמור במיוחד, כי הוא נוגע ל"פסק דין" מפוברק בעתירה, ו"החלטה" מפוברקת על בקשת פסלות נגד המותב בתיק...
הפנייה לאסתר חיות אומרת:
בקשת עיון שגרתית בתיק הנ"ל הובילה בסופו של דבר להגשת בקשת פסלות נגד שלושת שופטי המותב בתיק. ביום 29 למאי, 2017, הונפק כתב "פסק דין" משובש בתגובה לבקשת הפסלות. ובעקבות הודעה על השיבוש – הונפק ביום 06 ליוני, 2017, כתב "החלטה" (מתוקן לכאורה, אך משובש גם הוא).יחד עם זאת, עד היום מופיע במערכת האלקטרונית כתב ה"פסק דין" המשובש מיום 29 למאי, 2017, וכתב ה"החלטה" מיום 06 ליוני, 2017 אינו מופיע במערכת כלל.בקשה שהוגשה לקודמתך, מרים נאור, לתיקון שיבוש חמור זה, נענה בהחלטה, האומרת שהעניין תוקן. אולם עד היום לא תוקן העניין כלל. 
בהמשך, ערכתי עיון בתיק הנייר, ומצאתי שבתיק הנייר נשמר רק המסמך מיום 06 ליוני, 2017. זאת - בעוד שבמערכת המידע האלקטרונית נשמר רק המסמך מיום 29 למאי, 2017.
  יתרה מזאת, במהלך העיון, עובדת בית המשפט הנפיקה תדפיס של מסמך ההחלטה מיום 29 למאי, 2017, שאין לו כל אסמכתא בתיק הנייר (כתבי המקור), והטביעה עליו חותמת "העתק מתאים למקור, מזכירה ראשית", וחתמה עליו בשם המזכירה הראשית. אישור כתב בית דין מסוג זה, שאין לו בסיס בתיק הנייר, שגוי ומטעה. יתרה מזאת, חתימה על אישור על ידי אדם חסר סמכות פסולה מעיקרה. האירוע כולו העלה חששות לגבי כשירות מזכירות בית המשפט העליון
ג) פיצויים לניצולי שואה:  פרנקו סידי ואח' נ הרשות על פי חוק נכי רדיפות הנאצים (1582/02)


 

השיבושים בתיק זה מעניינים במיוחד מכמה סיבות:
*  ראשית - ההונאה המתועבת קשורה למניעת פיצויים מניצולי שואה, מתוך כספים שהוקצבו למטרה זאת על ידי ממשלת גרמניה ומנוהלים על ידי ממשלת ישראל.  
* שנית -  השיבושים בתיק זה מצביעים על תפקידו המרכזי של בועז אוקון - רשם בית המשפט העליון ואח"כ מנהל בתי המשפט תחת אהרן ברק בראשית שנות ה-2000 - בשיבוש מערכות המחשוב של בתי המשפט.
* שלישית - השיבושים בתיק זה גם מעלים חששות כבדים לגבי ישרתו של הרשם הנוכחי בבית המשפט העליון - גלעד לובינסקי.  בניסיון למנוע את חשיפת השיבושים בתיק זה, טען לובינסקי, שהתיק "בוער", אבל סירב לספק את התיעוד הנדרש בחיקוק לביעור תיקים בבתי המשפט.  העלמת תיקים בבתי המשפט היא סימן מובהק, מוכר היטב ברחבי העולם, לאי-כשירות ו/או שחיתות של בית משפט.
הפנייה לאסתר חיות אומרת: 
בדיקה שגרתית של המערכת האלקטרונית לגישת הציבור בתיק שבנידון העלתה חשד שכתבי ההחלטות בתיק זה שובשו.
בתגובה על הליכי בקשת עיון בתיק זה בשנת 2016, התקבלה תקשורת מבית המשפט העליון הטוענת שהתיק בוער. אולם בית המשפט סירב לספק את התיעוד הנדרש בחוק לביעור התיקים. כמו כן, תקשורת עם ארכיון המדינה העלתה חשש שהתיק לא בוער מעולם.
לפיכך אין ולא הייתה כל אסמכתה למידע המופיע לגבי ההחלטות בתיק זה במערכת המידע האלקטרונית.
___
שלוש הפניות לאסתר חיות ביקשו את תשובתה בתוך 45 יום, כנדרש על פי חוק לתיקון סדרי המינהל (החלטות והנמקות), תשי"ט-1958.


2017-12-27 הונאות במחשוב ועדת הבחירות והמחשוב הממשלתי בכלל2017-12-26 ישרת ועדת הבחירות המרכזית: מר לזר דודוביץ' - מי מכיר? מי יודע?
===
אשמח לשמוע מכל אדם שיש לו מידע לגבי אדם בשם לזר דודוביץ'.
מסתבר שישרת מערכת הבחירות בישראל תלויה כולה באדם אלמוני זה... שופטי בית המשפט העליון, שהם על פי החוק יושבי ראש ועדת הבחירות המרכזית, כביכול לא קשורים לעניין כלל. יושב אדם אלמוני בשם לזר דודוביץ', שכביכול אחראי לבדו על כל מערכת מחשוב ועדת הבחירות המרכזית. והוועדה לא יודעת מי בכלל מינה אותו או מה תיאור תפקידו...
___
Gavrihel Gal
נדב ארגן היה חתום על המסמך שבו השב״כ מצהיר שלא בדק את הבחירות ?
Joseph Zernik
נדב ארגמן עצמו לא היה חתום על זה. הייתה חתומה על זה אחת שעונה לי באופן קבוע בשמו. אבל אחרי שהעברתי את התשובה שלו לוועדת הבחירות המרכזית, הם שלחו לי מהוועדה "תשובה מתוקנת" על בקשת חופש המידע.
בין המסמכים שביקשתי בבקשת חופש המידע: אישור של עובד מדינה על בדיקת המערכות ואישורן לפני הטמעה, כנדרש לגבי מערכות מידע של המדינה:
* התשובה המקורית הייתה שהשב"כ בדק ואישר את מערכות המחשבים שלהם.
* התשובה המתוקנת הייתה, שהם לא יודעים מי בדק ואישר את מערכות המחשבים שלהם...
אבל עו"ד סיגלית אף פעם לא תבין את זה... כי מבחינתה אין דבר כזה הונאת מחשבים במערכות השלטון בישראל. (ח"כ סתיו שפיר ופרופ ירון זילכה חושבים אחרת... הם רצו על זה לבג"ץ בשבוע שעבר, וטוענים להונאת מחשבים במיליארדים במשרד האוצר בקשר לתקציב המדינה...) Sigalit Kesler
Gavrihel Gal
לא יודעים מי בדק ? אם השב״כ לא יודע מי בדק את המחשבים שלו מי כן יודע ?
Joseph Zernik
שלושת עורכי הדין הנכבדים, מנכלית הוועדה עו"ד אורלי עדס, היועץ המשפטי של הוועדה דין ליבנה, ממונה חופש המידע עו"ד אלעד נווה. טוענים שהם לא יודעים מי בדק ואישר את המערכות. בתשובה לשאלה אחרת הם אמרו שיש אדם בשם לזר דודוביץ', שאחראי על המחשבים. על זה היגשתי בקשה נוספת על פי חוק חופש המידע, וביקשתי תיעוד שמראה מי מינה אותו, ומה תיאור התפקיד שלו. אז הם ענו שאין להם מידע כזה... אם מישהו יודע משהו על מר לזר דודוביץ' - אשמח לשמוע, כי הוא לבדו היה כביכול אחראי על איך הבחירות התנהלו. אבל לא מצליח למצוא שום כלום על האיש הזה, מאיפה הוא בא ולאן הוא הולך...
Joseph Zernik
הייתה שם סדרה ארוכה מאד של בקשות חופש המידע. למשל, בקשה אחרת הייתה לקבלת תיעוד שהמערכות של ועדת הבחירות המרכזית עומדות בתקן המחייב בחוק הישראלי לגבי אבטחת מערכות מידע של ארגונים. התשובה הייתה - אין להם כל תיעוד שהמערכות עומדות בתקן המחייב על פי החוק.
Joseph Zernik
אבל אני מציע שתשאל את עו"ד סיגלית קסלר. היא נשמעת לי מומחית בתחום...  Sigalit Kesler
Joseph Zernik
השב"כ ענה: א) שהם לא בדקו ולא אישרו את המערכות של ועדת הבחירות המרכזית. ב) שהם לא אחראים לנושא מערכות המחשבים של ועדת הבחירות המרכזית בכלל.
יש לציין שהשב"כ פטור מחוק חופש המידע, ולא היה חייב לענות לי בכלל. אבל השב"כ כן מצא לנכון לענות לי בנושא ועדת הבחירות המרכזית, לאחר שהפניתי אליהם את תשובת הוועדה שניסתה לשקר ולומר שהשב"כ בדק ואישר את המערכות שלהם.
ד"א: השקר הזה של ועדת הבחירות המרכזית לא היה של איזה פישר. המכתב היה משלושה (3) עורכי דין בכירים: א) מנכלית הוועדה עו"ד אורלי עדס, ב) היועץ המשפטי של הוועדה דין ליבנה, ג) ממונה חופש המידע עו"ד אלעד נווה.
מבחינתי, עורך דין בשירות המדינה חשוד מיד כנוכל. ולגבי מכתב משלושה עורכי דין בכירים בשירות המדינה - לא היה לי ספק לרגע שזה שקר והונאה. לכן שלחתי את המכתב שלהם לנדב ארגמן מיד...
אז מה אומרת עו"ד סיגלית - המומחית למחשבים? Sigalit Kesler
LikeShow more reactions
Comment
32 Comments
Comments
LikeShow more reactions
Reply13h
Joseph Zernik
ביקשתי ממנו חברות... 
Manage
LikeShow more reactions
Reply13h
Ishay Hadas Joseph Zernik לא פעיל משהו....
Manage
LikeShow more reactions
Reply12h
Sigalit Kesler
הוא בחור הונגרי. לפי השם.
Manage
LikeShow more reactions
Reply12h
Moshe Halevi
לזר דודוביץ
Manage
LikeShow more reactions
Reply13h
Joseph Zernik
משה, אתה חושב שמה שעשית יצר תיוג של דודוביץ' בפוסט הזה? מעניין לקבל תגובה ישירה ממר לזר דודוביץ', אם הוא קורא פוסט זה. יכול להיות שיש פה אפילו הכפשה כלשהי, ואשמח לתקן כל אי דיוק או טעות בפוסט הזה, אם מר לזר דודוביץ' רק יטרח ויגיב... 
Manage
LikeShow more reactions
Reply13h
LikeShow more reactions
Reply6h
Joseph Zernik
ד"א, אם מישהו יודע משהו מעניין על מר "חיליק חיזקיהו" - שווה לדעת ג"כ. חיליק הוא הממונה על פי חופש המידע של כנסת ישראל. ועל בקשת חופש המידע לגבי מערכות המידע של הכנסת (בנפרד מוועדת הבחירות המרכזית) הוא שלח לי את אחת מהתשובות המצחיקות אי פעם: "מידע אירגוני שאינו בידינו". אף אחד בכנסת לא יודע כביכול כלום על מי הקים, מי בדק, מי אישר, מי מתפעל, מי מאבטח את מערכות המידע של הכנסת. מדינת ישראבלוף!
Manage
LikeShow more reactions
Reply13h
Malka Koch
ממש הזוי. לא אמיתי מה שקורה שם בכנסת.
Manage
LikeShow more reactions
Reply13h
Joseph Zernik
אבל כששלחתי בקשה לח"כ קארין אלהרר, אז יו"ר ועדת ביקורת המדינה, וביקשתי שתעזור לקבל תשובה אמתית על בקשת חופש המידע על הכנסת, אלהרר לא ענתה בכלל... אפסים כולם. חבל על הזמן!
Manage
LikeShow more reactions
Reply13h
Joseph Zernik
כמובן שזה יפה במיוחד, שכנסת ישראל אינה מקיימת את חוק חופש המידע, שהכנסת עצמה חוקקה... Sigalit Kesler
Manage
LikeShow more reactions
Reply13h
Sigalit Kesler
תסתכל על הקיר שלי בתכנית שדיברתי באנגלית. קרקסתי את הבייבי של ביבי
Manage
LikeShow more reactions
Reply13hEdited
Joseph Zernik Sigalit Kesler ראיתי, אבל אני לא רואה טלוויזיה כבר 30 שנה, לא מקשיב לרדיו. צריך להיגמל מהתקשורת הממוסדת. היא לעולם לא תקדם אותנו לאן שאנחנו צריכים ללכת. יש להם מטרות אחרות, בעלי עניין משלהם...
Manage
LikeShow more reactions
Reply13h
Joseph Zernik
ועל זה נכתב כבר מזמן השיר: המהפכה לא תשודר בטלוויזיה! https://www.youtube.com/watch?v=BS3QOtbW4m0
Manage
A collage of Youtube clips to the original…
YOUTUBE.COM
LikeShow more reactions
ReplyRemove Preview13h
Gavrihel Gal Sigalit Kesler שלחתי עכשיו את הפוסט של זרניק לערוץ 10
Manage
LikeShow more reactions
Reply13h
Gavrihel Gal Joseph Zernik הון שלטון עיתון עולם תחתון , ישראל היום הוא בפני עצמו אימא של ה שוחד
Manage
LikeShow more reactions
Reply13h
Joseph Zernik
הגשש החיוור הבינו את זה כבר לפני 40 שנה... 
https://www.youtube.com/watch?v=wBb3oyZ-JAs
Manage
עובדים עלינו... עובדים עלינו... עובדים עלינו... עובדים עלינו... עובדים עלינו... עובדים אה? אשכרה... שמעתם…
YOUTUBE.COM
LikeShow more reactions
ReplyRemove Preview13h
שי סאסי בוארון
הכנסת עוברת על חוק חופש המידע גם בתקציב המדינה באוצר מתגלה שיש רישום כפול של מרכב"ה סתיו שפיר חשפה את זה לראשונה
Manage
LikeShow more reactions
Reply13h
Joseph Zernik
אתה לא מפרש את המצב נכון. הסברתי את זה יותר מדויק למטה. אבל סתיו שפיר לא הייתה הראשונה בכלל. יכול להיות שהראשון היה ח"כ גלאון. בהצבעת התקציב לפני שנתיים שלוש, הוא הסתובב במחאה עם תדפיס של חוק התקציב, והראה שהם הצביעו על קובץ עם דפים ריקים. לא הפריע לה...See More
Manage
LikeShow more reactions
Reply13h
שי סאסי בוארון
פרופ' ירון זליכה שהיה החשב הכללי של האוצר ? אלדד יניב נלחם בשחיתות השיפוטית?
Manage
LikeShow more reactions
Reply13hEdited
Joseph Zernik
שי סאסי בוארון אלדד יניב לא נלחם בשחיתות. אלדד יניב עובד על להכניס את עצמו לכנסת.... פרופ ירון זליכה נראה לי משהו מאותו סוג...
Manage
LikeShow more reactions
Reply13h
שי סאסי בוארון
ברור העיקר הוא מדבר על שחיתות אלדד יניב רוצה להיכנס לכנסת
Manage
LikeShow more reactions
Reply13h
Joseph Zernik
בקיצור: יש פרופסור ידוע למשפטים בהרוורד, איתו היה לי קצת קשר - LARRY LESSIG. הוא כתב ספרים ומאמרים בנושא מחשבים ומשפטים. מה שאני אוהב לצטט ממנו זה: "הקוד הממוחשב הוא החוק". כלומר, היום, מה שכתוב בספר החוקים הוא חסר תוקף למעשה. את החוק הכתוב החליפו מערכות המחשבים.
דוגמה שאולי קל לאנשים להבין: הכנסת מעבירה את חוק התקציב, על פי הצעת חוק התקציב שהאוצר מעביר לה (כקובץ ממוחשב כמובן). הכנסת מצביעה - יפה מאד! אבל תקציב המדינה בפועל, הוא מה שהאוצר מתכנת במערכת שלו.
וכפי שלמדנו בשבוע שעבר שוב (זה היה ברור גם לפני כן) - האוצר בנה מערכת מחשבים הונאתית, והאוצר עוסק בהונאה על הכנסת. חוק התקציב שהאוצר מעביר לכנסת, הוא בכלל לא התקציב שהאוצר הולך לבצע.
אז בשבוע שעבר, ח"כ סתיו שפיר ופרופ ירון זליכה (החשב הכללי באוצר לשעבר) עתרו לבג"ץ - הם רוצים לראות מה באמת מופיע במערכת המחשבים של משרד האוצר לגבי תקציב המדינה... כי האוצר מסתיר את זה מהכנסת.
אותו מצב בדיוק בכל מערכת מחשבים ממשלתית בישראל שבדקתי. בבתי המשפט, במשרד המשפטים, בבתי הסוהר, בכנסת, בוועדת הבחירות המרכזית.
מדינה שהיא בעצם הונאת מחשבים אחת גדולה... 
מצב זה בישראל חדש יחסית - בערך בן 20. והוא פחות או יותר מקביל לתקופה בה הפכה המדינה למושחתת לחלוטין! Sigalit Kesler
Manage
LikeShow more reactions
Reply13hEdited
Joseph Zernik
פרופ' לארי לסיג, בי"ס למשפטים של הרוורד
Manage
LikeShow more reactions
Reply13h
Joseph Zernik
ואולי לא במקרה, פרופ' לארי לסיג הוא גם דמות מרכזית בתנועת המחאה בארה"ב... ביה"ס למשפטים של הרוורד מונה בין חברי הסגל כמה דמויות בולטות במחאה נגד השחיתות. אחד מהם הוא ישראלי לשעבר - יוחאי בנקלר (גם איתו היה לי קשר בעבר), דמות מרכזית אחרת היא פרופסורית לשעבר - הסנטורית אליזבט וורן. אחד הקולות השפויים היחידים בפוליטיקה בארה"ב. ELIZABETH WARREN .
=ואצלנו?= הפרפסורים למשפטים רובם שותקים כמו דגים. מוטה קרמניצר, בועז סנג'רו, יואב דותן הם יוצאי הדופן.
Sigalit Kesler
Manage
LikeShow more reactions
Reply4mEdited
LikeShow more reactions
Reply12h
Gavrihel Gal
גדול יורי
Manage
LikeShow more reactions
Reply12h
Sigalit Kesler
אני סתומה במחשבים
Manage
LikeShow more reactions
Reply12h
Sigalit Kesler
זרניק. אתה צריך לבוא אלי יום אחד. אוטובוס 37 מהמרכזית החדשה. ונשב ותסביר לי בדיוק מי נגד מי
Manage
LikeShow more reactions
Reply12h
Adi Ben Yaccov
אתה נודניק. אמרו לך שבדקו אז מה יש לבדוק? חוץ מזה ניראה לך הגיוני שמישהו ינסה לזייף בחירות? יהודי יעשה דבר כזה ליהודי?
Manage
LikeShow more reactions
Reply12h
פנחס מזרחי
הכל פייק ניוז
Manage
LikeShow more reactions
Reply11h
ליהי גוטמן
לזר דוידוביץ
Manage
LikeShow more reactions
Reply10h
שי סאסי בוארון
פנחס מזרחי היתה הונאת בחירות
Manage
LikeShow more reactions
Reply10h
LikeShow more reactions
Reply6h
Shoshi Cohen
"מדינה שהיא בעצם הונאת מחשבים אחת גדולה.." 😞
Manage
LikeShow more reactions
Reply4h
Daphna Laorel Nir
נשמע מישהו רוסי דודוביץ
Manage
LikeShow more reactions
Reply3h
Shoshi Cohen
לא הייתה תגובה ממלם מערכות למה?
Manage
LikeShow more reactions
Reply3hEdited
Shoshi Cohen
אם כבר בנו מערכת ממוחשת מדוע לא ייתרו את ההצבעה בפתקים?
Manage
LikeShow more reactions
Reply2h
Shoshi Cohen
אם המערכת פרוצה והכל פריץ לשם מה בחירות?
Manage
LikeShow more reactions
Reply2h
Shoshi Cohen
ריסטארט לכל!!!!
Manage
LikeShow more reactions
Reply2h
Tiki Vidas
והשופטת אסתר חיות שהיהתה יו"ר וועדת הבחירות. דרשה שתוקם ועדת חקירה ומשנענתה בשלילה התפטרה!
זה כבר אומר דרשני.
Manage
LikeShow more reactions
Reply2h
Joseph Zernik
הסיפור על השופטת אסתר חיות שממוחזר על ידי תיקי וידס, הוא אגדה מספר האגדות של עו"ד דוד לוי. לא מצאתי לזה עד היום כל בסיס עובדתי, וגם דוד לוי לא נתן לזה כל בסיס עובדתי. חשוב לנסות להבחין בין מציאות לדימיון! מה שחמור במיוחד באגדות עו"ד דוד לוי, שהוא מנסה ליצור תדמית חיובית לשופטים, שהם הנוכלים הראשיים בסיפור הזה...
שופטי בית המשפט העליון הם יושבי ראש ועדת הבחירות המרכזית. מחשוב הוועדה היה פרויקט מרכזי של הוועדה בעשור האחרון. אבל בתשובה על בקשת חופש המידע, הוועדה טענה שאין כל מסמך הנוגע למחשוב הוועדה שנכתב על ידי אחד מהשופטים שישבו ראש, שנשלח אל יושבי הראש, או הועתק אליהם.
אם אין כל קשר בכתובים בין אסתר חיות (או אף אחד מסדרת השופטים האחרים שכיהנו כיו"ר הוועדה) לבין מחשוב הוועדה, מה הבסיס להמצאה של עו"ד דוד לוי?
אחת האגדות האחרות של עו"ד דוד לוי, שחביבה עלי במיוחד: עו"ד מיכה גבאי מופיע באמצע הליילה לבית המשפט העליון מקריית גת, משחד את משמר בתי המשפט, ומשבש את התיקים. השופטים בעליון הם כמובן אלה שמשבשים את התיקים, ולא באמצע הליילה, אלא בשעות העבודה - על חשבוננו.
וכמובן, נשאלת השאלה: מדוע מוצא לנכון עו"ד דוד לוי להפיץ את סיפורי האגדות האלה על השופטים??? 
עו"ד סיגלית קסלר בוודאי תוכל לסייע בהצעת הסברים...  ושמא עו"ד (או עו"ד לשעבר) אלדד יניב?
Tiki Vidas מיכאל מוריס-רייך וב Sigalit Kesler Ishay Hadas Yoav Havkin
Manage
LikeShow more reactions
Reply16mEdited
Joseph Zernik
מה שכן בולט לגבי התנהלות שופטי בית המשפט העליון בתפקידם כיו"ר הוועדה: התחלופה הגבוהה בתפקיד, בניגוד לרוחו של החוק. ב-15 השנים האחרונות כיהנו בתפקיד כ-10 שופטים. על פי לשונו ורוחו של החוק, יו"ר הוועדה היה אמור להתחלף רק לאחר הבחירות לכנסת. לא היו לנו 10 בחירות ב-15 שנים! 
בדומה, כשאני רואה תיק של בית המשפט שעובר מיד לייד בין השופטים ללא כל הסבר וללא כל הליך ראוי - מיד יש לחשוד בשחיתות השופטים. (באומות נאורות החוק וסדרי הדין גם קובעים את הליך העברת תיק משופט לשופט. אצלנו הכל פרוץ). המטרה הסופית: אף אחד מהשופטים לא אחראי!
Tiki Vidas מיכאל מוריס-רייך וב Sigalit Kesler Ishay Hadas
Manage
LikeShow more reactions
Reply11m
Tiki Vidas
דווקא קראתי כתבה בדה מרקר. אנסה למצוא...
Manage
LikeShow more reactions
Reply8m
Joseph Zernik
אשמח אם תמצאי כל רמז לאגדה הזאת של עו"ד דוד לוי. מה שמסוכן אצלו - על ידי זה שהוא מרכיב 90% בלוף על 10% אמת, הוא מצליח להפוך בעיה אמתית ושחיתות חמורה, לסיפור חסר בסיס והזוי לחלוטין.Tiki Vidas