Wednesday, February 5, 2014

14-02-06 ISRAEL: Attorney General Weinstein cuts Israel Police Inspector General, closes 40 cases against Occupy activists===14-02-06 ISRAEL: Attorney General Weinstein cuts Israel Police Inspector General, closes 40 cases against Occupy activists===
http://www.haaretz.co.il/news/education/.premium-1.2236705
משפטי הראווה הפכו את בתי המשפט לחוכא ואיטלולא!


OccupyTLV, Feb 6 - Haaretz (Hebrew paper and online editions) this morning reports that Attorney General Yehuda Weinstein cut the review by Israel Police Inspector General Yohanan Danino, and ordered the closing of some 40 criminal prosecution cases against Israeli Occupy/Social Protest activists.
The show trials, where police officers on the stand provided false testimonies of protesters' violence, while video recordings showed the opposite, became a farce on the courts.
The Israel Police worked for a year and a half on building these cases...
Corruption of the courts and the justice system is central to the socio-economic crises both in Israel and the United States.
The tenure of Yehuda Weinstein as Attorney General and Yohanan Danino as Israel Police Inspector General is marked by extreme lenience for public corruption, and corruption of top police officers.
____
Joseph Zernik, PhD
Human Rights Alert (NGO)
Occupy Tel Aviv
____
* The Human Rights Alert (NGO) submission to the Human Rights Council of the United Nations was incorporated into the 2010 Periodic Review Report regarding Human Rights in the United States, with the note: "corruption of the courts and the legal profession and discrimination by law enforcement in California".
* The Human Rights Alert (NGO) submission to the Human Rights Council of the United Nations was incorporated into the 2013 Periodic Review Report regarding Human Rights in Israel, with the note: "lack of integrity of the electronic records of the Supreme Court, the district courts and the detainees courts in Israel."
____

וינשטיין הורה לסגור את התיקים הפליליים נגד ליף ופעילי המחאה
http://www.haaretz.co.il/news/education/.premium-1.2236705
היועץ לא חיכה לבדיקת המפכ"ל, והורה לנהוג בפעילים לפי הנוהג כלפי מתנגדי ההתנתקות: סגירת התיק למי שאין לו עבר פלילי ולא נחשד באלימות חמורה
אילן ליאור, רויטל חובל, יניב קובוביץ6.2.201407:0622
דפני ליף בהפגנה לציון שנתיים למחאת האוהלים - צילום:מוטי מילרוד

14-02-06 OccupyTLV: Notice of harassment of the homeless on behalf of LaSova and Request No 3 for transparency in operations in the Occupy Tel Aviv Camp // הודעה על הטרדת חסרי בית בשם "לשובע", ובקשה מס

===14-02-06 OccupyTLV: Notice of harassment of the homeless on behalf of LaSova and Request No 3 for transparency in operations in the Occupy Tel Aviv Camp // הודעה על הטרדת חסרי בית בשם "לשובע", ובקשה מס 3 לשקיפות בפעולות "לשובע" במאהל המחאה ת"א===

Cardinal signs of a police state!
סימנים מובהקים של מדינת משטרה!
LaSova Officers:
Copied below is a February 5, 2014 post, documenting the most recent developments, relative to harassment of the homeless in the homeless shelters, built by LaSova in the Occupy Tel Aviv camp area, on behalf of the Municipality of Tel-Aviv.
It is also noted that previous requests for transparency in conduct of LaSova in the Occupy Tel Aviv camp remain unanswered. [1,2]
The evidence consistently shows that LaSova non-profit association serves as a disguise for conduct of municipal and state authorities in the welfare area, which is out of compliance with the laws of the State of Israel and fundamental Human Rights.
Your immediate actions are required!
Joseph Zernik, PhD
Human Rights Alert (NGO)
Occupy Tel Aviv
____
* The Human Rights Alert (NGO) submission to the Human Rights Council of the United Nations was incorporated into the 2010 Periodic Review Report regarding Human Rights in the United States, with the note: "corruption of the courts and the legal profession and discrimination by law enforcement in California". 
* The Human Rights Alert (NGO) submission to the Human Rights Council of the United Nations was incorporated into the 2013 Periodic Review Report regarding Human Rights in Israel, with the note: "lack of integrity of the electronic records of the Supreme Court, the district courts and the detainees courts in Israel."
____
LINKS:
[1] 14-01-11 Occupy Tel Aviv: Request no 1 for transparency in operations of LaSova charitable association // בקשה למידע מידי לשובע, לגבי שקיפות בפעולות במאהל המחאה ת"א
[2] 14-01-20 OccupyTLV: Request for transparency by LaSova non-profit association re: connection with law enforcement implant in the operation of illegal homeless shelters in OccupyTLV camp// בקשה מס 2 לשקיפות: קשריו של מר אוריאל בנבנישתי עם לשובע או צד שלישי לעניין הקמת ותפעול מחסות בלתי חוקיים לדרי רחוב במאהל המחאה ת
+++
6 לפברואר, 2014

חברי הועד המנהל
גיל-עד חריש- יו"ר הוועד
שרונה חריש
יוסי אביגדורי 
יונתן ( ג'וני) איתן
נורית גלבאום
ד"ר אהרון זיידנברג
שוקי רייכט
יעל הרמל
מנכ"ל העמותה
שמו אינו מפיע בדף העמותה
ועדת ביקורת
יואב נרקיס
גדעון זיסקינד
רו"ח העמותה 
יואב אבולעפיה 
עמותת לשובע
טלפון: 03-3731660
פקס: 03-3731666
דף העמותה: http://www.lasova.org.il/
בדוא"ל: info@round-up.org.il
בפקס: 03-648-4479
הנידון הודעה על הטרדת חסרי בית בשם "לשובע", ובקשה מס 3 לשקיפות בפעולות "לשובע" במאהל המחאה ת"א.
פעולות מידיות מתבקשות!
מנהלי לשובע,
מועתק להלן פוסט מן ה-5 לפברואר, 2014, המתעד התפתחויות אחרונות בקשר להטרדת חסרי בית במחסות לחסרי בית שנבנו על ידי "לשובע" במאהל המחאה ת"א, מטעם עיריית ת"א.
יש לציין שבקשות קודמות לשקיפות בהתהלותה של "לשובע" בשטח מאהל המחאה לא נענו עד יום זה. [1,2]
הראיות מצביעות בעקביות על כך שעמותת "לשובע" מספקת מסווה לפעולות של עיריית ת"א ורשיות אחרות, שאינן עומדות בקנה אחד עם חוקי מדינת ישראל וזכויות האדם הבסיסיות.
פעולותיכם המיידית בנידון מתבקשות!

דר' יוסף צרניק
מאהל המחאה, ת"א
סייג לזכויות האדם (NGO)
____
* דוח סייג לזכויות האדם נכלל בדוח התקופתי של האו"ם לגבי זכויות האדם בישראל (2013), עם ההערה: "חוסר יושרה בכתבים האלקטרוניים של בית המשפט העליון, בתי המשפט המחוזיים, ובתי הדין למוחזקי משמורת בישראל".
* דוח סייג לזכויות האדם נכלל בדוח התקופתי של האו"ם לגבי זכויות האדם בארה"ב (2010), עם ההערה: "שחיתות בתי המשפט ומקצוע עריכת הדין בקליפורניה".
=קישורים=
לעילLike · · Unfollow Post · Promote · Share

14-02-05 US: US Internment Camps Could Happen Again: Supreme Court Justice Antonin Scalia

It has been obvious for a while, that the US went through an unannounced regime change... jz
===14-02-05 US: US Internment Camps Could Happen Again: Supreme Court Justice Antonin Scalia===
By Elias Isquith
The Supreme Court Justice warns that, in wartime, legal norms can be swept away.
http://www.informationclearinghouse.info/article37553.htm

14-02-06 Stand your ground and foreclosure fraud - an explosive mix...


===14-02-06 Stand your ground and foreclosure fraud - an explosive mix...===
How Eviction Resisters Are Using Stand-Your-Ground Laws To Challenge Fannie Mae
Anna Simonton, Truthout: Stand Your Ground laws and the national foreclosure crisis...See More

14=02-06 Noam Chomsky | Prerogatives of Power


===14=02-06 Noam Chomsky | Prerogatives of Power===
Noam Chomsky, Truthout: Recently the BBC reported on the results of the WIN/Gallup International poll on the question: "Which country do you think is the greatest threat to peace in the w...See More

14-02-05 Corpus Separatum Jerusalem - now on OpEdNews.com


OpEdNews Op Eds 

Corpus Separatum Jerusalem and the middle-east peace process

By  (about the author)    


(image by Public)

Corpus Separatum Jerusalem
___
#OccupyTLV, February 5 - When I was a child in Haifa, there were many stray dogs in the streets. If kids threw stones at them when they copulated, they could get locked.  They would try to run away, limping, screaming in pain.  Neither would have fun any longer, but they could not separate.  They could die.  

That was my standard dinner-party response when asked during my many years in the United States for my opinion of the Israeli-Palestinian conflict.  There were no follow-up questions...  

Now, the situation has changed.  The couple may be getting ready for surgical intervention. 

As is often the case, the surgeon is the one most likely to benefit from the operation.     Pax Americana in the middle east may be one of the last acts of significance of the american empire before it is eclipsed by China.  Even with Israel, US influence is in decline, as demonstrated in the effective triangulation by China of the United States and Israel in the Bank of China case in the US District Court in DC.  

Israel is the second most likely to benefit from such agreement, because the next time around, the surgeon would be the Chinese enforcer.   With it, the notion that three of the least credible governments around, namely United States, Israel, and Palestine, are permitted to negotiate the future of Jerusalem is ludicrous.  International law in this matter is clear:  Jerusalem and Bethlehem are part of "Corpus Separatum Jerusalem".  As a descendant of Hebronites and for the benefit of all involved, I propose that Hebron should become part of it as well.   

The evolution of Corpus Separatum Jerusalem as a place of free speech and preservation of human knowledge in an age of looming darkness would become one of the greatest achievements of mankind and the Abrahamic religions, like the truths of the prophets.
____
Joseph Zernik, PhD
Human Rights Alert (NGO)
Occupy Tel Aviv
____
* The Human Rights Alert (NGO) submission to the Human Rights Council of the United Nations was incorporated into the 2010 Periodic Review Report regarding Human Rights in the United States, with the note: "corruption of the courts and the legal profession and discrimination by law enforcement in California". 
* The Human Rights Alert (NGO) submission to the Human Rights Council of the United Nations was incorporated into the 2013 Periodic Review Report regarding Human Rights in Israel, with the note: "lack of integrity of the electronic records of the Supreme Court, the district courts and the detainees courts in Israel."

14-02-05 Recent facebook posts and shares
Joseph Zernik shared a link via RT.
about an hour agoUS teeters towards debt default, cash could run dry by end of Feb
rt.com
On Friday, America’s debt limit extension expires and Congress is expected to renew its legal $16.7 trillion debt cap. If the debt limit isn’t raised, the US could burn through its cash as soon as February 28, Secretary Treasurer Jacob Lew warns.

Like · · Promote · ShareJoseph Zernik shared a link via RT.
about an hour ago · Edited

===14-02-04 UK: Nation of poppers===
Year of destructive government policies are showing their mark...

‘Deadline to Breadline’ weighs on Britons, a third have nothing to save
rt.com
The savings of an average Briton would be cover less than two weeks living expenses, according to the “Deadline to Breadline” report from the financial services firm Legal & General. The report says that afterwards they’ll have to turn to the governmental for help or ask friends or family for suppor...Joseph Zernik shared WB WB's photo.
about an hour ago

Corsica - Thursday, January 30, 2014 (Translated by Bing)
Corse - jeudi 30 janvier 2014G Marie Compton likes this.


Joseph Zernik shared WB WB's photo.
about an hour ago

Corsica - Thursday, January 30, 2014 (Translated by Bing)
Corse - jeudi 30 janvier 2014


Like · · Promote · ShareJoseph Zernik shared a link via RT.
about an hour ago

===14-02-05 ASSANGE!===

‘Assange won’t come’: Swedish MPs urge end to whistleblower case
rt.com
Swedish MPs are calling on the prosecutors in the Julian Assange sexual assault case to travel to London and question the WikiLeaks founder at the Ecuadorian embassy, where he has been taking refuge since June 2012.

G Marie Compton likes this.Joseph Zernik shared a link via RT.
about an hour ago

===14-02-05 Whoever said that the Greater Depression is over must have been delusional===

Europe exposed: Over $3 trillion in emerging market loans
rt.com
Europe’s most vulnerable banks - the ones with the most risk in emerging markets - are BBVA, Erste Bank, HSBC, Santander, Standard Chartered, and UniCredit, according to analysts, Reuters reported. Deutsche Bank analysts estimate the six most exposed European banks have more than $1.7 trillion tied ...

Dana Jablonski likes this.