Tuesday, October 30, 2018

2018-10-30 שחיתות הרווחה ובתי המשפט לענייני משפחה, דיכוי המחאה נגד השחיתות, ורמאויות השופטים - הליך פלילי נגד דניאלה הרצגה-גרוס אצל דניאל בארי, שלום ת"א

2018-10-30 שחיתות הרווחה ובתי המשפט לענייני משפחה, דיכוי המחאה נגד השחיתות, ורמאויות השופטים - הליך פלילי נגד דניאלה הרצגה-גרוס אצל דניאל בארי, שלום ת"א
Image may contain: one or more people and text
Image may contain: 1 person, eyeglasses, sunglasses and closeup Image may contain: Gali Israel-Tal, eyeglasses and closeup

No automatic alt text available.
No automatic alt text available.

***משפט פלילי בדלתיים סגורות לדניאלה הרצגה-גרוס - אם שלקחו את ילדה***
עכשיו - משפט בדלתיים סגורות אצל דניאל בארי, שלום תל-אביב, לאם, דניאלה הרצגה-גרוס, על בזיון שופטת המשפחה טובה פרי (בתמונה), שלום ת"א. את דניאלה יצא לי לפגוש פעם או פעמיים בהפגנות. אם שלקחו ממנה את ילדה הראשון. בינתיים ילדה עוד שניים, שהיא מגדלת עם בעלה. היא מעולם לא הפסיקה למחות על התועבה ולדרוש את הילד בחזרה. שבתה רעב מול משרד ראש הממשלה.
על פי מה שאני זוכר משיחה עם האם, כל הפרשה החלה מזה שלאחר לידת הילד הראשון היא עשתה טעות פטאלית: היא פנתה בבקשת עזרה לרווחה. על פי זכרוני, בקשת העזרה המקורית היתה למכונת כביסה.
על פי הבנתי, עניין מרכזי בלקיחת הילד הראשון היה דו"ח של עובדת סוציאלית, שהיה שקרי מבחינה עובדתית. והדו"ח של העובדת הסוציאלית היה הבסיס לחוות דעת של פסיכיאטר - שלא פגש את האם מעולם.
הקלות הבלתי נתפסת שבה הרשויות בישראל לוקחים ילדים מהוריהם...
***דלתיים סגורות שלא כדין - סימן מובהק של דיקטטורה שיפוטית***
הקלות שבה השופטים מנהלים פה דיונים בדלתיים סגורות, או מדביקים בכזב חותם מים "דלתיים סגורות" גם על דיונים שהתנהלו בדלתיים פתוחות (כדי שהתקשורת הפחדנית לא תדווח) - תופעות מובהקות של דיקטטורה שיפוטית.
***דניאל בארי עסק במרמה בתיק הפלילי נגד רפי רותם - "העלבת עובד ציבור"***
את המרמה בתיק מ"י נ רפי רותם התחילה השופטת יעל פרדלסקי בשיתוף פעולה הדוק עם הסניגור הציבורי המחוזי אלקנה לייסט. לייסט שלח סדרת מתחזים לסניגורים ציבוריים חיצוניים, שבמשך יותר משנתיים לא הגישו אף בקשה ואף תגובה (פרט לשינוי מועדי דיון) - בזמן שרפי רותם דרש לראות את חומרי החקירות נגדו...
אבל לאחר שהמרמה של יעל פרדלסקי תועדה בפירוט (המסמך עב הכרס נרשם בניגוד לחוק בתיק עצמו) - היא החליטה "לפרוש" מהתיק.
את המרמה על רפי רותם השלים דניאל בארי ( תמונות מתיק מדינת ישראל נ רפי רותם 1074-02-13):
* כבר מסמך הכאילו הכרעת דין היה מפוברקת
* והכאילו גזר הדין מיום 28 לנובמבר, 2016 - לא נרשם כלל בתיק - לא כפסק דין ולא כהחלטה...
* והכאילו דיון הקראת גזר הדין מיום 28 לנובמבר, 2018? על פי יומן בית המשפט היה אמור להיות דיון "הוכחות", אבל לא התקיים כלל, ואין לו פרוטוקול. עוד שופט שמרמה על ידי ניהול דיונים "בלתי פורמליים, מחוץ לפרוטוקול" - אבל בתיק רפי רותם, דניאל בארי עסק במרמה הזאת בדיון הקראת גזר דין בתיק פלילי! מתועב במיוחד!
***מחאה גוברת נגד שחיתות מערכת החוק והמשפט, ומולה ניסיונות דיכוי - שמתעדים את שחיתות המערכת***
השופטים ואנשי הפרקליטות לא מבינים שזה לא יעבוד?
המחאה נגד שחיתות השופטים והתביעה גוברת, והתביעות הפליליות על "העלבת עובדי ציבור" ו"בזיון השופטים" לא יצליחו לדכא את המחאה!
כל הדלתיים הסגורות בעולם, והיחצ"ן הטוב בעולם לא יעזרו לכם!
***בקשה קטנה***
רק בקשה אחת קטנה: שאסתר חיות תפסיק להתבכיין שמתעללים בשופטים...