Saturday, April 7, 2018

2018-04-07 הקנצלרית מרקל ושרת המשפטים והגנת הצרכן ברלי התבקשו לבחון מחדש ולהשעות את עסקת הצוללות

הקנצלרית מרקל ושרת המשפטים והגנת הצרכן ברלי התבקשו לבחון מחדש ולהשעות את עסקת הצוללות
אזרחים גרמנים ו/או ישראלים מוזמנים לשלוח מכתבים זהים או דומים לפרטי הקשר שלהלן.
מכתב של אזרח ישראלי-גרמני מודאג נשלח לקצנלרית מרקל ולשרת המשפטים והגנת הצרכן ברלי, ובו בקשה לבחינה מחדש של עמדת הרפובליקה הפדרלית של גרמניה לגבי הסכם רכש הצוללות (MOU), ולהשעייתו המיידית.  אין לצפות לחקירה ראויה ולעשיית הצדק בעניין זה על ידי רשויות החוק והמשפט בישראל.  היועמ"ש אביחי מנדלבליט, איש סודו של ראש הממשלה נתניהו, הוא האחראי על התנהלות החקירה, והוא המחזיק בסמכות הבלעדית להגשת כתבי האישום. אולם מנדלבליט נחזה כלוקה בניגודי עניינים בחקירות השחיתות של נתניהו.  מנדלבליט גם פרסם במהלך השנה וחצי האחרונות הצהרות מגוחכות, ש"אין חשד לפלילים בעסקת הצוללות של ראש הממשלה", וש"השחיתות לא ירדה לשורש העסקה".  העסקה נולדה מתוך הליך קבלת החלטות יוצא-דופן ובלתי תקין, "על אף התנגדותו של הממסד הביטחוני, כולל שר הביטחון אז משה יעלון".  פעולותיה של הרפובליקה הפדרלית של גרמניה מונחות, על פי הדיווחים, ממחויבות לביטחון ישראל מצד אחד, ומצד שני - מקיום אמנת ה-OECD למלחמה בשוחד של פקידי ממשלה זרים בעסקות בינלאומיות.  היועץ לביטחון לאומי לשעבר פרופ' עוזי ארד (בעבר איש סודו של נתניהו) חזר והצהיר שהיום, השחיתות השלטונית היא "סכנה קיומית".   יש לקחת בחשבון גם את תפקודן הלקוי או אי כשירותן של רשויות החוק והמשפט בישראל.  כעת, מצד אחד נראה שעסקת הצוללות (MOU) אינה משרתת את צרכי הביטחון של ישראל.  מצד שני, ההסכם משמש כאמתלה לשיבוש חקירת אמת ולשיבוש עשיית הצדק בעניין זה.  ההסכם מערער בפועל את ישרת המשטר ישראל בכלל, ובפרט את שלטון החוק. לפיכך אתן מתבקשות לבחון מחדש את עמדתכן בעניין ולהשעות מיד את ההסכם.
התרגום העברי המלא בקישור: http://inproperinla.blogspot.co.il/2018/04/2018-04-07.html 

 

  הדרך הפשוטה והנוחה ביותר לשלוח מכתבים לקנצלרית מרקל ולשרת המשפטים ברלי היא דרך פורטל הקשר של השגרירות בת"א.  הטופס הוא בעברית: 
https://tel-aviv.diplo.de/il-he/botschaft/kontakt-formular
Manage

Request forwarded to German Chancellor Merkel and Justice Minister Barley - for reconsideration and immediate suspension of Israeli submarine purchase agreement
Israeli and/or German citizens are invited to join with same or similar letters at the contacts provided below.
A letter by a concerned dual German-Israeli citizen was written to the  Hon Chancellor Merkel and Hon Justice and Consumer Protection Minister Barley, requesting reconsideration the GFR position regarding Israeli submarine purchase agreement (MOU) and its immediate suspension. Due investigation and justice in this matter by the Israeli law and justice agencies is highly unlikely. Attorney General Avichai Mandelblit, a close confidant of Prime Minister Netanyahu, who oversees the investigation and holds the sole decision making authority relative to filing indictments, is widely perceived as plagued with conflicts of interest in Netanyahu’s corruption investigations. Mandelblit has issued over the past year and a half ludicrous statements, that  “no crime suspected in PM's submarine deal”, amd  that “the corruption did not reach the roots of the deal.” The purchase came into being through an unusual, irregular decision-making process, “over the objections of the defense establishment, including then-defense minister Moshe Ya’alon”. The GFR actions are reportedly guided by commitment for Israel’s security on the hand, and on the other hand – by compliance with OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions.  Former Israeli National Security Advisor Uzzi Arad (previously Netanyahu’s confidant) has repeatedly stated that today, government corruption is an “existential risk” for Israel. General dysfunction or incompetence of the Israeli law and justice agencies should also be taken into account.  At present, it appears that the submarine purchase agreement (MOU) is not serving Israel’s security needs. On the other hand, the agreement is used as a pretext for undermining true investigation and justice in this matter. The agreement effectively undermines integrity of the Israeli government in general and the Rule of Law in particular.  Therefore, you are kindly requested to reconsider your position in this matter and immediately suspend the agreement. 

Human Rights Alert - NGO (RA)
Joseph Zernik, PhD דר’ יוסף צרניק
PO Box 33407, Tel Aviv, Israel ת"ד 33407, ת"א 6133301
Fax: 077-3179186 Email: 

07 לאפריל, 2018
הקנצלרית אנג’לה מרקל
שרת המשפטים והגנת הצרכן קטרינה ברלי
בדוא"להקונסליה בת"אופורטל הקנצלריתportal https://www.bundeskanzlerin.de/Webs/BKin/EN/Service/Contact/kontaktform_node.html
בפקס
+49 (0) 3018-580-9525
הנידוןהסכם לרכש הצוללות (MOU) – בקשה לבחינתו מחדש והשעייתו המידית.
הריני מבקש אישור קבלה בדוא"ל. 
לכבוד הקנצלרית מרקל ושרת המשפטים והגנת הצרכן ברלי,
כאזרח ישראלי-גרמני מודאגאני מבקש שתבחנו מחדש את עמדתכן בנוגע להסכם רכש הצוללות (MOU) ותשעו אותו מיד.
על פי התקשורת בישראלהרפובליקה הפדרלית של גרמניה חתמה הסכם (MOU) לרכש של שלוש (3) צוללות מטיסנקרוף, “אך גרמניה היתנתה את ביצוע העסקה בכך שלא תימצא שחיתות של מקבלי ההחלטות ופקידי הממשלה הבכירים המעורבים בעניין". [i]
אולם אין לצפות לחקירה ראויה ולעשיית הצדק בעניין זה על ידי רשויות החוק והמשפט בישראל:
  • היועמ"ש אביחי מנדלבליטאיש סודו של ראש הממשלה נתניהוהוא האחראי על התנהלות החקירה, והוא המחזיק בסמכות הבלעדית להגשת כתבי האישוםאולם מנדלבליט נחזה כלוקה בניגודי עניינים בחקירות השחיתות של נתניהו[iiלאחר שערורייה אחרונה, הקשורה לנשיאת בית המשפט העליון אסתר חיותעלו חשדות לגבי ישרת הליך מינויו של היועמ"ש עצמו[iiiראש השב"כ לשעבר יובל דיסקין אמר: “היועמ"ש חייב לגלות האם הוא נשאל על ידי ראש הממשלה בנימין נתניהו או עלי ידי מישהו מטעמולדעתו בנוגע למקרה של שרה נתניהולפני שמונהאם יתגלה שכשל מלגלות פניה כזאתעליו להתפטר מיד[ivלמרות זאתמנדלבליט מסרב לפסול את עצמו או להתפטר.
  • בנובמבר 2016, לפני שנערכה חקירה מעמיקההכריז היועמ"ש מנדלבליט "אין חשד לפלילים בעסקת הצוללות של ראש הממשלה". [vבאוקטובר 2017, התקשורת דיווחה שההסכם נחתם (MOU) לאחר קביעה של בכירים במשרד המשפטיםבהנהגתו של מנדלבליט עצמוש"השחיתות לא ירדה לשורש העסקה". [viבינתייםלאחר שאנשי סודו של נתניהו ואחרים נחקרוכולל השר לשעבר מרדכי זנדברג והמשנה לראש המל"ל לשעבר אריאל בר-יוסףולאחר שנחתמו הסכמי עד מדינהברור שהצהרות אלה מגוחכות.
  • ביולי 2017, הכריז שר הביטחון לשעבר משה יעלוןשפיטוריו התרחשו במקביל לעסקת הצוללותואולי נגרמו במטרה לאפשר אותה, “לא ייתכן שנתניהו אינו מעורב בפרשת הצוללות". [vii]
  • בחדשים האחרונים התברר יותר ויותר שהחקירה מתנהלת במפורש כך שיימנע ביטול הסכם הרכשאך לא בהכרח מתוך כוונה להגיע לחקר האמת בעניין[viii]
על פי התקשורתפעולותיה של הרפובליקה הפדרלית של גרמניה מונחות מצד אחד ממחויבות לביטחון ישראל מצד אחדומצד שני מקיום האמנה  למלחמה בשוחד של פקידי ממשלה זרים בעסקות  בינלאומיותבהקשר זה יש לציין
  • העסקה נולדה מתוך הליך קבלת החלטות יוצא-דופן ובלתי תקין, "על אף התנגדותם של הממסד הביטחוניכולל שר הביטחון אז משה יעלון". [ix]
  • היועץ לביטחון לאומיפרופ’ עוזי ארד (בעבר איש סודו של נתניהוחזר והצהירשהיום,השחיתות השלטונית היא "סכנה קיומיתלמדינת ישראל[xבראיון לאחרונהשישה (6)ראשי המוסד לשעבר העלו את חששותיהם: "קרה משהו רע מאוד למנהיגות." [xi]
  • יש לקחת בחשבון את תפקודן הלקוי או אי כשירותן של רשויות החוק והמשפט בישראל.לדוגמהבפרשת מסמך הרפזשפרצה לפני כשמונה (8) שניםובה היו מעורבות דמויות בכירות בממסד הביטחוניכולל היועמ"ש מנדלבליט עצמו (אז הפצ"ר), לא נעשה הצדק עד היום[xiiדו"ח ונספח לו של Human Rights Alert-NGO, שהוגשו לבדיקה התקופתית על ידי מועצת זכויות האדם של האו"םסיפקו סקירה מקיפה של רשויות החוק והמשפט בישראל היום[xiiiהם נכללו בדו"ח נציב זכויות האדם של האו"ם על ישראל לשנת 2018 עם הערהשסיכמה אותם כך: “… התדרדרות חמורה בישרת רשויות החוק והמשפט בישראל… מאשרים שיש לראות את ישרתו ותקפותו של כל מסמך משפטי וחוקי מישארל כמפוקפקות במקרה הטוב.” [xiv]
לסיכום:
נכון להיום, מצד אחד נראה שההסכם לרכש הצוללות (MOU) אינו משרת את צרכי הביטחון של ישראלמצד שניההסכם משמש כאמתלה לשיבוש החקירה ושיבוש עשיית הצדק בעניין זהההסכם מערער בפועל את ישרת המשטר ישראל בכללובפרט את שלטון החוקלפיכך אתן מתבקשות לבחון מחדש את עמדתכן בעניין ולהשעות מיד את ההסכם.
בברכה,
דר’ יוסף צרניק 
Human Rights Alert-NGO (RA)

i 2017-10-23 Germany, Israel sign agreement on submarine sale | Arutz Sheva
ii 2017-01-19 Loyalist or prosecutor? Netanyahu graft probes put AG in uneasy spotlight | Times of Israel
2018-01-24 Barak says Mandelblit should not handle PM’s cases | Jerusalem Post
2018-02-24 Is Mandelblit Weak Link in Netanyahu Corruption Cases? | Tikun Olam
iii 2018-02-20 Chief justice gives police testimony over alleged bribe offer by Netanyahu aide | Times of Israel
iv 2018-02-27 We need a clear answer from Mandelblit | Ynet
Op-ed: The attorney general must reveal whether he was asked for his opinion on the Sara Netanyahu case by Prime Minister Benjamin Netanyahu or anyone on his behalf before being appointed; if it turns out he failed to report such an appeal, he must resign immediately.
vi 2017-10-20 הסכם עם סימן שאלה: גרמניה אישרה את עסקת הצוללות
שוב ושוב נדחתה החתימה על הסכם ההבנות בין ישראל לגרמניה לרכישת שלוש צוללות נוספות, מהלך שלו התנגד שר הביטחון לשעבר יעלון, בשל חקירת הפרשה. "ידיעות אחרונות" חושף: אחרי כינוס פורום מיוחד במשרד המשפטים, שקבע כי "השחיתות לא ירדה לשורש העסקה", הגרמנים השתכנעו. אבל יש תנאים. כל הפרטים
vii 2017-07-15 Ya’alon says no way Netanyahu not involved in submarine affair | Times of Israel
viii 2018-03-01 'Interrogating PM Netanyahu will not compromise submarine deal' | Ynet
Senior legal, law enforcement officials examine possibility of Germany bowing out of submarine procurement deal if PM Netanyahu is questioned under caution; examination, international legal experts say deal will not necessarily be in danger, despite German 'escape clause.'
2018-03-01 Investigators weighed whether questioning PM would hurt submarine deal — report | Times of Israel
Ex-defense minister steps up his attacks on PM, again alleging he is corrupt
2018-03-01 Law enforcement agencies reportedly sought assurances that involving Netanyahu in corruption probe would not harm national security | Times of Israel
2018-03-01 פרשת הצוללות: "חקירת נתניהו לא תפגע בעסקת הרכישה" | ידיעות אחרונות
אחרי שהגרמנים הצהירו כי הם עלולים לסגת מעסקת הצוללות במקרה של גילוי שחיתות, הפרקליטות והמשטרה בדקו וקבעו כי חקירת נתניהו לא תבטל את עסקת הענק. בהתייעצויות השתתפו בכירים במערכת אכיפת החוק ומומחי משפט בינלאומיים
חשיפה: הבדיקה שסוללת את הדרך להתקדמות בחקירה. גורמי אכיפת חוק ערכו בדיקה משפטית אסטרטגית במטרה לבחון אם חקירה באזהרה של ראש הממשלה בנימין נתניהו בפרשת הצוללות תביא לביטול העסקה הביטחונית הגדולה עם גרמניה... התקיים תהליך מסודר במעורבות ישירה של היועץ המשפטי לממשלה ואנשיו ובשיתוף המל"ל ומשרד הביטחון. הסייג שהוכנס להסכם הוא כי לא יימצא דופי פלילי בהתנהלותם בעסקה של דרג מקבלי ההחלטות או הפקידות הבכירה שהייתה מעורבת בקבלת ההחלטות...לאור תמונת המצב הזאת, נערכו בשבועות האחרונים דיונים אסטרטגיים בשאלת ההשלכות ותופעות הלוואי של חקירת אישיות בכירה כמו ראש הממשלה באזהרה, והיכולת של מדינת ישראל לממש הלכה למעשה את עסקת הצוללות.
ix 2017-02-28 ‘Submarine affair’ becomes criminal probe | Jerusalem Post
x 2017-03-12 [Video] "The people are the sovereign," "Corruption is the existential risk," "Bibi go home!" | Opednews.com
xi 2018-03-27 ראשים מדברים | ידיעות אחרונות
הם היו במקומות הרגישים ביותר, נחשפו לחומרים הסודיים ביותר והקדישו את חייהם לביטחונה של ישראל • על סף יום העצמאות ה־70 הפגיש "ידיעות אחרונות" בין שישה ראשי מוסד לשעבר ושמע מהם על החשש מהקיפאון המדיני, החרדה מהשסעים החברתיים והדאגה לעתידה של המדינה: "קרה משהו רע מאוד למנהיגות"
xii 2015-12-21 Israel's New Attorney General: Just Another Instance of Netanyahu Stacking the Deck | Haaretz
2016-01-03 Cabinet secretary Mandelblit approved as new attorney general | Times of Israel
2018-03-03 מנדלבליט חשוף לסיכון ופרישה
היועץ המשפטי לממשלה, ד"ר אביחי מנדלבליט, נתון, ממש בימים אלה, ובעת שהוא אמור להכריע בתיקי ראש הממשלה בנימין נתניהו, בסכנה שאין להמעיט בחומרתה. מתחת לפני השטח רותחת הלבה. מנדלבליט חשוף לפרסומים מביכים - שלוש קלטות מפלילות, העלולות להציגו ולהביכו כמי ששיבש הליכי חקירה ומשפט בפרשת בועז הרפז; וכמי שפעל כמאכער בעת שכיהן כפרקליט הצבאי הראשי בצה"ל.
xiii 2017-06-29 Human Right Alert: SUBMISSION: State of Israel HRC UPR (2018) - Incompetence and/or corruption of the courts and the legal profession, and discrimination by law enforcement in Israel
2017-06-29 Human Right Alert: ANNEX to Submission: State of Israel HRC UPR (2018) - Incompetence and/or corruption of the courts and the legal profession, and discrimination by law enforcement in Israel
xiv 2017-11-03 Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights: Summary of Stakeholders’ submissions on Israel (2018)
24. HRA-NGO highlighted the serious deterioration in integrity of law and justice agencies as a consequence of the implementation of e-government systems. It affirmed that the validity and integrity of any legal and judicial records of Israel should be deemed dubious at best.