Monday, February 12, 2018

מדוע לא מוגש כתב אישום נגד השופט מנחם הכהן, ביה”מ לענייני משפחה י-ם?

מדוע לא מוגש כתב אישום נגד השופט מנחם הכהן, ביה”מ לענייני משפחה י-ם?


 

2018-02-12 מדוע לא מוגש כתב אישום נגד השופט מנחם הכהן, ביה”מ לענייני משפחה י-ם?
===
בתמונות: השופט מנחם הכהן, בית המשפט לענייני משפחה י-ם, ואחת ההחלטות ה"מפוברקות" בפרשת בן-סימון. לאור מספר השופטים המעורבים, מספר התיקים וההחלטות בהם מדובר, ומשך הזמן – אין ספק שיש לראות בבית המשפט לענייני משפחה בי-ם ארגון פשע על פי חוק מאבק בארגוני פשיעה (2003).
___

הדו"ח התקופתי של נציב זכויות האדם של האו"ם על ישראל לשנת 2018 אומר:
...ההתדרדרות החמורה ביושרת רשויות המשפט והחוק... יש לראות את תקפותו ויושרתו של כל מסמך חוקי ומשפטי מישראל כמפוקפקות במקרה הטוב.”
שחיתות השופטים היא קדקוד השחיתות השלטונית!
מרמה על כס המשפט היא עבריינות חמורה - התנהלות חוץ-שיפוטית, שאין חלה עליה כל חסינות.
אבל אצלנו המציאו "חבריינות" - חסינות בדויה לעבריינות.
ומיהו הסנדק המאתרג את השופטים העבריינים? היועמ"ש אביחי מנדלבליט כמובן!
Sigalit Kesler מיכאל מוריס-רייך וב Ezra Rehana Haim Sadovsky Shuki Misholחנה קים נחמה דר טל פלדמן שי סאסי בוארון Moti Eran Ariel-Levi