Friday, October 14, 2016

2016-10-14 פרשת זדורוב - התכתבות נוספת של עו"ד גליל שפיגל עם יוסי קונספירציה

 פרשת רומן זדורוב - חושפים את הונאות השופטים ועורכי הדין

 
מאהל המחאה ת"א, 14 לאוקטובר - להלן תכתובת עם עו"ד גליל שפיגל, שהייתה סניגוריתו של רומן זדורוב בבית המשפט המחוזי נצרת ושהגישה את כתב "הודעת ערעור" בבית המשפט העליון.
לדעתי, יש די בפוסטים מיום 13 ו- 14 לאוקטובר, 2016 בבלוג זה, ועוד מספר כתבים שבידי בכדי להצדיק משפט חוזר לרומן זדורוב, אם לא שחרורו לאלתר ממאסר שווא, ולהעמדתם לדין של שופטי בית המשפט המחוזי נצרת יחד עם שופטי בית המשפט העליון על הפרת אמונים ("בגידה" על פי דוד רוזן).
אין די מקום בבתי הכלא להחזיק את כל השופטים ועורכי הדין שצריכים לשבת שם...
קישורים
 2016-10-13 פרשת זדורוב - התכתבות עו"ד גליל שפיגל עם יוסי קונספירציה
http://inproperinla.blogspot.co.il/2016/10/2016-10-13_13.html
2016-10-14 פרשת זדורוב - עוד התכתבות של עו"ד גליל שפיגל עם יוסי קונספירציה
http://inproperinla.blogspot.co.il/2016/10/2016-10-14.html
2016-10-14 פרשת זדורוב - התכתבות נוספת של עו"ד גליל שפיגל עם יוסי קונספירציה
http://inproperinla.blogspot.co.il/2016/10/2016-10-14_14.html

---------- Forwarded message ----------
From: JZ <123456xyz>
Date: 2016-10-14 14:35 GMT+03:00
Subject: Re: Re: Re: הציע שאשאל אותך לגבי מעמדו של חיים גלפז כשופט בשנת 2010...
To: גליל שפיגל

עו"ד גליל הנכבדה,
אין לי דבר נגד יושבי הכפר, אני נחלאי בעברי.
אבל תרשי לי להסתייג ממה שכתבת: "אנחנו לא הגשנו הודעת ערעור ,הסניגוריה הגישה".
להלן תצלום כתב הערעור, שהוגש ביום 28 לאוקטובר, 2010, כפי שהוא מופיע בתיק הנייר (כתבי מקור) בית המשפט העליון זדורוב נ מדינת ישראל (7939/10).  ושוב - מה שנרשם בתיק בית המשפט הוא הקובע.
יוסי קונספירציה

 2016-10-12 14:00 GMT+03:00 גליל שפיגל <galil1960>:
אנחנו לא הגשנו הודעת ערעור ,הסניגוריה הגישה,לא ברור לי הסגנון המתלהם לרבות הכינויים שאתה משתמש בהם,לידיעתך,אנחנו תל אביבים שהעתקנו מקום מגורים רק בשנים האחרונות-ולא אנשי כפר-,שגם לו היינו "אנשי כפר",אין בזה משום פסול!!!

2016-10-14 פרשת זדורוב - עוד התכתבות של עו"ד גליל שפיגל עם יוסי קונספירציה

פרשת רומן זדורוב - חושפים את הונאות השופטים ועורכי הדין


מאהל המחאה ת"א, 14 לאוקטובר - להלן תכתובת עם עו"ד גליל שפיגל, שהייתה סניגוריתו של רומן זדורוב בבית המשפט המחוזי נצרת ושהגישה את כתב "הודעת ערעור" בבית המשפט העליון.
לדעתי, יש די בפוסטים מיום 13 ו- 14 לאוקטובר, 2016 בבלוג זה, ועוד מספר כתבים שבידי בכדי להצדיק משפט חוזר לרומן זדורוב, אם לא שחרורו לאלתר ממאסר שווא, ולהעמדתם לדין של שופטי בית המשפט המחוזי נצרת יחד עם שופטי בית המשפט העליון על הפרת אמונים ("בגידה" על פי דוד רוזן).
אין די מקום בבתי הכלא להחזיק את כל השופטים ועורכי הדין שצריכים לשבת שם...
קישורים
 2016-10-13 פרשת זדורוב - התכתבות עו"ד גליל שפיגל עם יוסי קונספירציה
http://inproperinla.blogspot.co.il/2016/10/2016-10-13_13.html
2016-10-14 פרשת זדורוב - עוד התכתבות של עו"ד גליל שפיגל עם יוסי קונספירציה
http://inproperinla.blogspot.co.il/2016/10/2016-10-14.html
2016-10-14 פרשת זדורוב - התכתבות נוספת של עו"ד גליל שפיגל עם יוסי קונספירציה
http://inproperinla.blogspot.co.il/2016/10/2016-10-14_14.html--------- Forwarded message ----------
From: JZ <123456xyz gmail.com="">
Date: 2016-10-14 11:37 GMT+03:00
Subject: Re: "באשר למה שאינו מופיע במערכת הנט ,זה לא רלוונטי בהתייחס שההכרעות המקוריות שהיו בידינו היו חתומות"
To: גליל שפיגלמוזר מאד:
לדעתך, כסנגיריתו של זדורוב, לא משנה אם בכלל יש הכרעת דין עשויה כדין לגבי אשמת רצח של רומן זדורוב?
זה שהיה לך נייר ביד, שאיננו עוד, אינו אומר דבר על פי החוק. מה שקובע הוא מה שבתיק בית המשפט.  זה גם נאמר בפירוש ב"תניית הפטור" בפתיחת כל צ'ט עם נציג הנהלת בתי המשפט.  אבל לדעתך כל זה אינו "רלוונטי"?
ואת אמורה להיות עורכת דין כשירה, ולא מבינה איך מתנהל בית המשפט?
והיכן המסמך החשוב הזה, שהיה כביכול בידיך, אבל בחרת שלא להגיש עם "הודעת הערעור" לבית המשפט העליון? עדיין לא הבנתי לאן נעלם...
יוסי קונספירציה

2016-10-14 11:04 GMT+03:00 גליל שפיגל <galil1960@walla.co.il>:
כל הנאמר נכון הוא,אך אינו רלוונטי לגבי שהיתה בידי הכרעה חתומה כדין,התנהלותם מול נט המשפט אינה ענייני,לו לא היה בידי עותק חתום והייתי צריכה לשלוף מהנט הייתי מבקשת חתימתם,ושוב איניי אמונה על התנהלות השופטים מול מערכת הנט

ב אוק׳ 13, 2016 11:54, JZ כתב:
עו"ד שפיגל הנכבדה,
לעניין שכתבת: "באשר למה שאינו מופיע במערכת הנט ,זה לא רלוונטי בהתייחס שההכרעות המקוריות שהיו בידינו היו חתומות":
יש לתמוה על תשובה זאת.  בידוע, הן בישראל והן באומות אחרות, שתקפותו ואכיפתו של כתב בית דין תלויות בקיום מקור, עשוי כדין, חתום כהלכה, שנרשם בתיק בית המשפט, והוא כתב ה"מקור".
כל העתק הימנו צריך להיות מאומת באישור "העתק מתאים למקור" על ידי רשם בית המשפט או מזכיר ראשי לצורך אכיפתו או ערעור ממנו.
כיוון שבית המשפט המחוזי נצרת התתנהל בתיקים אלקטרוניים בנט-המשפט בשנת 2010, העניין שבנידון מהותי לגבי תקפות "הכרעת הדין" ו"גזר הדין" בתיק מדינת ישראל נ זדורוב (502/07).
לעניין זה, ראי ספרו של נשיא בית המשפט העליון יואל זוסמן על סדרי הדין, פרק "המצאת מסמכים" הערת שוליים.
ולעניין יישומם של עניינים אלה בנט המשפט - ראי החלטת נציב תלונות הציבור על השופטים מיום 31 למאי, 2011 בעניין "הפרוטוקולים המפוברקים" של השופטת ורדה אלשייך.
בברכה,
יוסי

Thursday, October 13, 2016


2016-10-13 פרשת זדורוב - התכתבות עו"ד גליל שפיגל עם יוסי קונספירציה

פרשת זדורוב - התכתבות עו"ד גליל שפיגל עם יוסי קונספירציה
להלן העתק תכתובת עם עו"ד גליל שפיגל. מקורה של התכתובת בהצעה של אחד הפעילים המרכזיים בפרשת זדורוב.  הוא סבור שאני שוגה בתיאוריות קונספירציה (בתמימות דעים נדירה עם פרקליטות מחוז צפון, שהזהירה את השופט אברהם אברהם לגבי באותן מילים עצמן) לגבי שתי נקודות:
א. סמכותו, או חוסר סמכותו של חיים גלפז כשופט במשפט זדורוב (הנהלת בתי המשפט ביקשה הארכה לתשובה על פי חוק חופש המידע בעניין).
ב. אי הימצאות פסקי דין עשויים כדין משנת 2010.
כיוון שפעיל זה מחזיק את עו"ד גליל שפיגל לסמל של עורכת דין ישרה ולוחמנית, הוא הציע שוב ושוב שאשמע את הסבריה על שתי נקודות אלה. אז בסוף שלחתי לה את השאלות הנ"ל.
הציבור אפילו לא מתקרב להבנת מה שמתרחש בבתי המשפט.  ולפעמים נראה לי שגם הפרופסורים למשפטים, שאינם מופיעים בבתי המשפט, אינם מבינים דבר.
יוסי קונספירציה
קראו את הפוסט המלא: