Wednesday, February 20, 2019

2019-02-21 שנתיים למעצרה של לורי שם-טוב - ההתעללות בלורי לא תשתיק את המאבק בשחיתות השופטים!

שנתיים למעצרה של לורי שם-טוב - ההתעללות בלורי לא תשתיק את המאבק בשחיתות השופטים!
---
עורך דין כותב: "העובדה כי יש במערכת המשפט בעיות עצומות מחלחלת לאט לתודעת הציבור"  התשובה: הציבור הבין כבר מזמן שהשופטים מושחתים, רק לשופטים (ולרוב עורכי הדין) יש עדיין בעיית חלחול!
ומה קורה לאחר שהתודעה הציבורית של שחיתות השופטים מחלחלת לתודעת השופטים? השופטים עוברים לשלב "משתינים מהמקפצה".  כבר ההיסטוריון הרומי טקיטוס תיאר את המצב: "לאחר שנחשפה, מפלטה האחרון של השחיתות הוא החוצפה!"  
ההליכים בפרשת לורי שם-טוב מדגימים היטב תופעה זאת - השופטים חדלו מכל מאמץ להיראות כמי שמנהלים משפט הוגן ופומבי, או מכבדים את הזכות להליך ראוי והוראות החוק.
לציון שנתיים למעצרה של לורי שם-טוב - מתפרסמים כאן מסמכים של שלושה בלתי מיוצגים, שאינם חוסכים את לשונם מהשופטים העבריינים בבתי המשפט לענייני משפחה בתל-אביב, בירושלים, ובחיפה, ומדגימים את ההונאות  והשחיתות הפורחת:
* בלתי מיוצגת מסבירה לשופטת תמר סנונית-פורר בבית המשפט לעינייני משפחה ת"א, שקשה להבין את התנהלותה, אלא אם היא לוקחת שוחד...
* בלתי מיוצגת קוראת לשופטת נילי מימון בבית המשפט לענייני משפחה בירושלים להפסיק את ההתנהלות העבריינית - לה שותפים גם השופטים מנחם הכהן ושלמה אלבז...
* בלתי מיוצג מסביר לשופטת אספרנצה אלון בבית המשפט לעינייני משפחה בחיפה, שהתנהלותה הפלילית היא חלק מפשיעה מאורגנת של צווארון לבן של שופטים ועורכי דין בבית המשפט... 
השחיתות פורחת מאחורי הדלתיים הסגורות בבתי המשפט לענייני משפחה. גם כשהשופטים נתפסים בעבריינות - הם אינם עומדים לדין פלילי על מרמה והפרת אמונים. כי השופטים בישראל המציאו לעצמם "חבריינות" - חסינות בדויה לעבריינות.
המשך ההתעללות בלורי שם-טוב לא ישתיק את המחאה נגד השופטים המושחתים!
קראו בבלוג: https://inproperinla.blogspot.com/2019/02/2019-02-21.html

  

תל-אביב, 21 לפברואר - עורך דין כותב: "העובדה כי יש במערכת המשפט בעיות עצומות מחלחלת לאט לתודעת הציבור".
התשובה: הציבור הבין כבר מזמן שהשופטים מושחתים!  המהפך שחל בשנה שנתיים האחרונות הוא בכך שהתקשורת הממסדית נאלצה לדווח על המצב, ובעקבות כך, גם השופטים ועורכי הדין נאלצים להתמודד עם המציאות.   
אולם הדרך בה השופטים מתמודדים עם המציאות, אינה בתיקון המצב.  כבר ההיסטוריון הרומי טקיטוס, מומחה לשחיתות שלטונית, הכיר את התופעה: "מפלטה האחרון של השחיתות הוא החוצפה!"
לכן, לדוגמה:
* כשהשופטת ורדה אלשייך נתפסה בפרשת "הפרוטוקולים המפוברקים" - עבריינות למהדרין - מרחו את הפרשה ללא כל ענישה משמעותית...
* כשהשופטת המופתעת רונית פוזננסקי נתפסה בפרשת "המסרונים" (קטנים וחמודים, כמו "חמגשיות"), השופטים בסופו של דבר, לאחר לוליינות קרקסית, החזירו אותה לכס המשפט...
* כשנשיאת בית המשפט העליון נתפסה בפרשת תיק 1270 (מכירת משרד היועמ"ש) - סגרו את הפרשה ללא חקירה אמתית...
העיקרון ברור: אף שופט אינו עומד לדין פלילי על מרמה והפרת אמונים -  כי השופטים המציאו לעצמם "חבריינות" - חסינות בדויה לעבריינות.
לציון שנתיים למעצרה של לורי שם-טוב - מתפרסמים כאן מסמכים של שלושה בלתי מיוצגים, שאינם חוסכים את לשונם מהשופטים העבריינים בבתי המשפט לענייני משפחה בתל-אביב, בירושלים, ובחיפה, ומדגימים את ההונאות  והשחיתות הפורחת:

* בלתי מיוצגת מסבירה לשופטת תמר סנונית-פורר, בית המשפט לעינייני משפחה ת"א - שקשה להבין את התנהלותה, אלא אם היא אוכלת שוחד.
תמונה.  השופטת תמר סנונית-פורר
---
בפרשת השופטת תמר סנונית-פורר, העניין הוא מכר נדל"ן (לשופטים ועורכי הדין בבתי המשפט לענייני משפחה תיאבון יוצא דופן להונאות נדל"ן בשלל צבעים וצורות). התיק בולט באוסף החלטות מפוברקות של השופטת תמר סנונית פורר בעניין מכר הנדל"ן.
בלתי מיוצגת: 
"...ואם "כדין", אז הרי שדין הבקשה לפטור מאגרה להידחות מכיוון שעפ"י סעיף 20(40) לתקנות בתי המשפט (אגרות), בקשה למתן פס"ד פטורה מאגרה בלאו הכי, ומייתרת את בקשתי, שהוגשה בטעות.  והשופטת במקום להודיע על הטעות, עוסקת כעת בעצמה בהטעיה...
לכן, תתכבד השופטת לכתוב לי פסק דין ובו פירוט כל הקורות כהווייתן, ללא שקרים ותחבולות, והפעם תנמק את החלטותיה בדיוק כפי שמגיע לי...  שתתכבד השופטת ותסביר למה עשתה מה שעשתה בניגוד לחוק, למוסר, ולהיגיון, כי אף אחד לא מאמין שעשתה לשם שמים וגם לא תוך מילוי תפקידה. אני גם לא ממעיטה בערכה של השופטת ולכן אני בטוחה שהיה כאן מניע של גמול. ובכלל, יכלה השופטת מלכתחילה ליידע אותי שכל כוונתה היא להשתמש בכוחה כדי להוציא ממני את הבית שלי ואותי ואת משפחתי ממנו בכוח, במרמה  ובתחבולה, בלי קשר לחוק ולמשפט...  בקיצור, תמחקי את הבקשה לפטור מאגרה - אנחנו לא צריכות אותה."
והשופטת תמר סנונית פורר בתגובה:
"על אף ניסיונות בלתי פוסקים להפוך את בית המשפט לצד בתיק זכה, הדבר לא יצלח. לפנים משורת הדין איני מחייבת בהוצאות על התבטאויות בכתב טענות זה."
מה שבולט - אין כל התייחסות של השופטת תמר סנונית פורר לגופם של הדברים, פשוטים ובוטים כפי שהם...

* בלתי מיוצגת קוראת לשופטת נילי מימון, בית המשפט לענייני משפחה י-ם, להפסיק את ההתנהלות הנפשעת. 
תמונה. השופטת נילי מימון
---
בפרשת ג'ואל בן-סימון נוצר תיעוד חסר תקדים של פשיעה מאורגנת של קבוצת שופטים בבית המשפט לענייני משפחה בירושלים, ובכללם השופטת נילי מימון, השופט מנחם הכהן והשופט שלמה אלבז, ואח"כ גם מעורבות של בכירים במשרד המשפטים - בתיאום לשכתה של שרת המשפטים איילת שקד. עניין מרכזי בפרשה זאת היה ניסיון להתיר לאב הגרוש להוציא את הבן הקטין מגבולות ישראל לצמיתות.  הפרשה אף הביאה לאשפוזה הכפוי של בן סימון "בתיאום עורך דין יעל קוטיק, משרד המשפטים", לאחר שבן-סימון שבתה שביתת-שבת מול משרדה של איילת שקד במחאה על שחיתות בית המשפט.
לאחר שחרורה מהאשפוז הכפוי, נערך ניסיון של בן-סימון לממש את העיון בתיקים שלה עצמה -  כבעלת דין.  המזכירות סירבה לספק העתק של אף החלטה אחת מ-22 התיקים שפתחו לה שופטי בית המשפט לענייני משפחה בירושלים במשך השנים. ההסבר?  על פי המזכירות, כל ההחלטות בתיקים של בן-סימון הן "טיוטות" בלבד, ואסור להדפיסן ולמסרן לבעלי הדין... אבל אותן החלטות בדיוק הומצאו בשנים קודם לכן על ידי בית המשפט עצמו...
במסמך "פרוטוקול" ו"החלטה" שלהלן, השופטת נילי מימון הגיעה לדיון ללא גלימה, ללא קלדנית, וכתבה בכתב יד "פרוטוקול" בו שמות הצדדים ומספר התיק וסוגו שגויים... אפילו בעלת דין חסרת כל השכלה משפטית הבינה שהיא קרבן של הליכי משפט למראית עין - הונאה של השופטת בבית המשפט.
בלתי מיוצגת: 
אני מבקשת מכב' השופטת לפסול את עצה על אתר.  אי רוצה להזהיר אותך, נילי מימון, אני רוצה למנוע מהשופטת ליפול בפשעים ששופטים אחרים עשו... הפרוטוקול בלי ה"ט, המספר לא נכון...  חמישה שופטים גנבו את כל כספי ורכושי בעבור בצע שוחד...
השופטת נילי מימון בתגובה: 
המשיבה איננה מגיבה לגוף הבקשה...
ומה שבולט:  מסמך ה"החלטה" של השופטת נילי מימון אומת - "העתק מתאים למקור" - על ידי "אסתי", ואף הומצא לבן-סימון.  אבל בהמשך, מזכירות בית המשפט סירבה להדפיס העתק של אותם פרוטוקול והחלטה ולמסור אותם לבן-סימון, בטענה שמסמכים אלה הם "טיוטות" בלבד...

ועוד דבר מה:  בתמונה להלן - מסמך החלטה שקרית ומטעה של השופט מנחם הכהן, הנושא חותם "טיוטה", גם הוא מהמסמכים הבולטים בפרשת ג'ואל בן-סימון. מסמך זה מתעד דיון למראית עין, בו הופיעה נציגת משרד המשפטים ללא סמכות וללא הסכמתה של בן-סימון, בעקבות שביתת השבת של בן-סימון מול משרדיה של איילת שקד.

תמונות. השופט מנחם הכהן - חלק מקבוצת השופטים שעסקו בפשיעה מאורגנת בבית המשפט לענייני משפחה בירושלים בפרשת ג'ואל בן-סימון.

* בלתי מיוצג מסביר לשופטת אספרנצה אלון, בית המשפט לעינייני משפחה, חיפה, שהיא ואחרים עוסקים בפשיעה מאורגנת בבית המשפט... 
תמונה.  השופטת אספרנצה אלון
---
בפרשה זאת, השופטת אספרנצה אלון הנפיקה שתי החלטות שונות וסותרות באותו יום. החלטה א' (התקינה) והחלטה ב' (השקרית).  שתי ההחלטות הומצאו על ידי עו"ד עמוס צדיקה, בא כוח אחד הצדדים, עם ההסבר שהחלטה א' היא ההחלטה הראשונה, והחלטה ב' היא "ההחלטה המתוקנת" והתקפה.  עובדת מזכירות בית המשפט, חסרת כל סמכות, הוציאה מכתב, האומר ההיפך: שהחלטה ב' היא ההחלטה הראשונה, והחלטה א' היא "ההחלטה המתוקנת" - התקפה. המזכיר הראשי בבית המשפט השלום חיפה, ישראל חן, סירב לאשר - "העתק מתאים למקור" - אף מסמך בתיק, כולל אף אחת מההחלטות הנ"ל. המזכיר הראשי הסביר, שמנסים "לתפור לו תיק".  
והשופטת אספרנצה אלון?  
אספרנצה אלון :
א) סירבה לענות על בקשה להבהרה, מי משתי ההחלטות היא החלטה תקפה, ומי חסרת תוקף.
ב) סירבה לענות על בקשה להבהרה, כיצד הגיעו שתי ההחלטות לידיו של עו"ד עמוס צדיקה...
ג) בסופו של דבר פעלה על פי ההחלטה השקרית, החלטה ב',  שעל פי עובדת המזכירות היתה החלטה חסרת תוקף.
בלתי מיוצג:  
"השופטת אספרנצה אלון - אשת "רזי סדר הדין" או "משבשת הליכי משפט מתוך יוהרה"? 
הראיות המובאות להלן מצביעות על הנפקת כתבי בית דין למראית עין, והמצאה למראית עין של כתבי בית דין למראית עין, כחלק מניהול הליכים למראית עין על ידי השופטת אספרנצה אלון בתיקי בית המשפט השלום חיפה 1829-06-10 ו- 25607-03-13. בחברה מתוקנת, מן הראוי שהתנהלות מסוג זה תיחשב פלילית.  יתירה מזאת, התנהלות מסוג זה קשורה בד"כ לפשיעה מאורגנת של צווארון לבן - של שופטים ועורכי דין...
לפיכך, חוסר תגובה מנומקת על ידי השופטת אלון על הצהרה זאת בכללה, ופרט בעניין ההחלטות השונות והסותרות מיום 17 למרץ, 2013 (א-ד, להלן) אינו בגדר הסביר וההגיוני להתנהלות שופטת."

השופטת אספרנצה אלון בתגובה:  
 קראתי את הבקשה/הודעה. כלל ידוע הוא, כי אל הפונה ליבמ"ש לפנות בלשון מכובדת וראויה. בהתאם לתקנה 91(א) לתקנות סדר הדין ומכוח סמכותי ושיקול דעתי, אינ מורה על מחיקת בקשה/הודעה זא וזאת בשל נוסחה הבלתי ראוי.בלתי מיוצג:  מגיש את הבקשה בשנית, בלשון מעודנת מעט ....

השופטת אספרנצה אלון:  עומדת בסירובה  לספק כל הסבר להתנהלותה, מנפיקה בהמשך "פרוטוקול" ו"החלטה" שהם מרמה חסרת תוקף. שמות הצדדים בדיון שגויים,  הפרוטוקול עצמו מציין שהוא "בלתי פורמלי", ועל המסמך עצמו, כפי שהומצא, מופיע חותם מים: "טרם נחתם".
שנה קודם לכן, היה עניין דומה במוקד פרשת "הפרוטוקולים המפוברקים" של השופטת ורדה אלשייך. נציב תלונות הציבור על השופטים פסק שאסור להמציא מסמכים מסוג זה, שכן הם חסרי כל תוקף...

ומה שבולט:למרות בקשות חוזרות, השופטת אספרנצה אלון סירבה להסביר את ההחלטות הסותרות שהנפיקה, או לתקן את הפרוטוקול וההחלטה השקריים, חסרי התוקף שהנפיקה בהמשך.
ולקינוח, השופטת אספרנצה אלון הנפיקה בהמשך החלטה המורה למזכירות למנוע מבעל הדין לעיין בתיקי בית המשפט שלו עצמו - הפרה בוטה של "עקרון יסוד בכל משטר דמוקרטי, חוקתי -על חוקי..." כי השופטת אספרנצה אלון מחביאה את ההונאות של עצמה...