Friday, December 13, 2019

2019-12-13 השופטת לימור מרגולין-יחידי - לכלא!

■ השופטת לימור מרגולין-יחידי - לכלא! ■
התקשורת עסקה בשבועות האחרונים באינטנסיביות בניתוחים משפטיים ופוליטיים של פסק הדין בפרשת המתנות והשוחד לראש עיריית אשקלון לשעבר, איתמר שמעוני, וההשלכות של פסק הדין לעניינו של ראש הממשלה בנימין נתניהו...
רק עכשיו, אתר פוסטה חושף, שכל התיק התנהל במרמה: השופטת לימור מרגולין-יחידי ישבה כשופטת ללא מינוי כחוק! כלומר - מרגולין יחידי ניהלה משפט ללא כל סמכות חוקית! התחזתה לשופטת!
הסיפור הזה - שופטים ללא כתבי מינוי הוא לא חדש כמובן...
יש לראות בהנהלות זאת מרמה, הפרת אמונים, שיבוש מהלכי משפט!
לימור מרגולין-יחידי לכלא!
---
פרשת השופטת מרגולין–יחידי: דרישה לביטול הכרעת הדין נגד איתמר שמעוני
נכתב על ידי זיו קריסטל ואמיר זוהר ב 11/12/2019
עו"ד מנחם רובינשטיין חושף בפנייה להנהלת בתי המשפט כי השופטת בוגרת פרקליטות מיסוי וכלכלה מונתה בחופזה לתיק האסטרטגי במקום השופט מרדכי לוי, חודש לפני פקיעת תוקף מינויה הזמני לבית משפט המחוזי בתל אביב באוקטובר 2017, ובמשך שנתיים ישבה בדין ללא סמכות ומבלי שהדבר יפריע לנשיא בית המשפט איתן אורנשטיין * חשיפה של "פוסטה" לידיעת הגולשים מרחוב בלפור
https://posta.co.il/article/444321098/