Saturday, April 21, 2018

2018-04-21 האוטיסט האנרכיסט מחבל גם בספרות העברית

2018-04-21 האוטיסט האנרכיסט מחבל גם בספרות העברית
---
היום ב"הארץ":
"מעת לעט": יגאל שוורץ מחבר בין היסטוריה לספרות ומתרחק מהבנאלי
בספר עיון חדש יגאל שוורץ ושלושה חוקרים נוספים מנסים להפוך את הקנון הספרותי המקומי על הראש. גם אם אפשר להתווכח על בחירותיו של שוורץ, הספר מצליח להציג את גלגולי הנרטיב הישראלי
___
בחלק הראשון של הספר, זה העברי והפחות ישראלי, מבקשים שוורץ והחוקרים שעִמו — נירית קורמן, ד"ר יוסף צרניק ושמעון רובינשטיין — להפוך את הקנון על הראש. הם עושים דבר שבעבר היה נחשב בתחום המחקרי ההייררכי מעשה שלא ייעשה, ושמים בשורה אחת את ש"י עגנון, השייקספיר שלנו, עם שני מספרים אזוטריים מופלאים: יצחק שָׁמִי — יהודי ערבי, יליד חברון, שכתב מעט סיפורים יפים על יהודי המזרח וכן נובלה בשם "נקמת האבות" שהיא בעצם ספרות פלסטינית בעברית, כי כולה מתארת מאבק חמולות ערביות על הציר חברון־שכם; ואהרֹן ראובני — סופר שהִרְבָּה כאדם צעיר לנדוד בעולם וכתב טרילוגיה מוֹנוּמנטלית בשם "עד ירושלים", המתארת את חיי היהודים בעיר בזמן מלחמת העולם הראשונה.
את השניים הנידחים הללו באופן אובייקטיבי מציבים שוורץ והחוקרים לצד עגנון תחת הכותרת "פגועי היסטוריה", כלומר שלושה סופרים שעיצבו בחֶרֶט־עטם את מכבֵּש הטראומות הקולקטיביות של תקופתם ואת דרכי המילוט ממנו. לטעמי, זה הֶקְשֵׁר רחב מדי ולא ברור עד הסוף. הוא נראה קצת כהֶדְבֵּק מאולץ. עם זאת, שאפּוֹ על הבחירה בשני היוצרים הנפלאים והחבויים הללו ובחשיפתם מבחינה מחקרית. שוורץ עשה רבות להעלאת שמם של השניים. לא מזמן הוציא לאור את "טחנת החיים", הכולל את כל סיפוריו של שָׁמי וכן בשנות ה–80, בסדרת "הספריה", הוציא לאור באופן מאיר עיניים את "עד ירושלים" של ראובני.