Thursday, September 20, 2018

2018-09-20 הבלוגרים והשופטים הנוקמים: שלושה דיונים וקצת אלימות


2018-09-20 הבלוגרים והשופטים הנוקמים: שלושה דיונים וקצת אלימות
בני שגיא ממשיך לנהל משפט שדה.  היימן עושה את עצמו נחמד, לורי מייצגת את עצמה - תותחית! ומשמר בתי המשפט עוסק באלימות סתמית.
2018-09-20 אצל לורי - לפני דיון מעצרים אצל היימן - קצת אלימות 
Image may contain: 1 person Image may contain: plant, tree, flower, outdoor and nature
לורי באולם. לא התחיל הדיון. השופט לא באולם. מתחילים לדבר עם לורי. 
מצלמים סלפיז עם לורי. שב"סניקים מתעצבנים. טוענים שאסור לצלם. אבל לפי החוק מותר לצלם שלא בשעת הדיון.
הם מוציאים את לורי כדי למנוע צילום שלה.
מופיע איש משמר בתי משפט, כשלורי כבר לא באולם. מתחיל לצעוק שאסור לצלם.
בחור צעיר וקטן - תמיר אלאזרה (?) אומר שמותר לצלם.
איש משמר בתי המשפט מתחיל לצעוק עליו - תשב עכשיו (כל זה בזמן שלא מתנהל דיון).
הבחור יושב.
איש משמר בתי המשפט תופס קריזה, מתנפל על הבחור הקטן להוציא אותו באלימות מהאולם.
מקווה שנחמה צילמה.

 65‎‎  likes ;13 comments; 51 shares 


עפרה ענקרי
אני שמחה לראות שלורי נראית טוב. זה חשוב!


5
ManageLikeShow more reactions
Reply8h

Joseph Zernik
עפרה ענקרי - לורי נראה היום טוב מאי פעם! ההתפטרות של רבינוביץ' היא הישג אדיר! לורי נתנה הופעה של תותחית. גם היימן, גם התביעה, וגם בעליון, 
יצטרכו עכשיו להתמודד עם הדבר האמתי!
13 likes

    

2018-09-20 אצל לורי - דיון תיק מעצרים אצל היימן

נושא הדיון - בקשה של לורי לחזור בה מהסכמה לקיום ראיות לכאורה. הסכמה זאת היא היא הבסיס למעצר של לורי עד תום ההליכים.
היימן משחק אותה כאילו נחמד, מתעניין בשלומה של לורי.
רבינוביץ' שוחרר מייצוג. ניצחון גדול ללורי ויתרון עצום!
לורי ייצגה את עצמה. תותחית! 
בפעם הראשונה בכל מהלך הפרשה, שמענו את הטיעונים שהיו צריכים להישמע מזמן. אבל ברור, שאף עורך דין - בוודאי לא עורך דין מהסניגוריה הציבורית - ישמיע טיעונים כאלה.
===היימן היה כרגיל===
* מצד אחד - כשלורי דיברה מתא המעצרים, אי אפשר היה לשמוע אותה. במקום להחליט לתת לה לדבר מספסל הסניגוריה כשהיא טוענת - הרי הוא כאילו השופט - הוא מבקש רשות משב"ס, כאילו שלשב"ס יש סמכות לגביו בתוך אולם הדיונים במהלך הדיון עצמו. אז שב"ס מתקשרים בקשר לאחראי, והוא מאשר להיימן להתיר ללורי לעמוד בספסל ההגנה, כשלצידה שלושה אנשי שב"ס, למקרה שתנסה לברוח...
* מצד שני - כשביקשתי שלורי תדבר בקול רם יותר, כדי שאוכל לרשום, היימן ענה - "היא מדברת אלי, לא אליכם!" תשובה טיפוסית של שופט אוויל! את מהות הזכות למשפט פומבי הוא לא תפס מעולם!
===לורי טענה=== 
* אני אסירה פוליטית! התיק כולו נוגע להעלבת עובדי ציבור שהם אנשי רווחה ושופטים. בדיוק בעניין זה קבע בית המשפט העליון בפרשת סגל - שאי אפשר לראות במחאה פוליטית העלבת עובד ציבור. ובדומה בפרשת רפי רותם לאחרונה. [וגם בפרשת רב אחד, שהעליב רב אחר, צבאי, והאחד כתב שהאחר שותף לגילוי עריות וחילול שבת - יצ]
* אני עזרתי לאמהות לקבל את ילדיהן בחזרה. אני עזרתי למנוע את התאבדותם של אבות. אבל המערכת מתנקמת בי על זה.
* התנהלות הרשויות במתואם, בנוגע למחאה פוליטית שפגעה בהם עצמם, כוללת מסכת ארוכה של הפרות של אוסף זכויות יסוד - חוק יסוד כבוד האדם וחירותו.
* ההסכמה נסחטה מלורי על ידי היימן עצמו ועל ידי רבינוביץ', בשעה שלא ראתה דבר מחומר הראיות עצמו. גם בפרוטוקול עצמו מאותו הדיון לפני יותר משנה, רבינוביץ' אומר שלדעתו היא צריכה להסכים, אבל שלורי לא הסכימה. אח"כ היימן ורבינוביץ' סחטו ממנה הסכמה, תחת מיצג שווא שזה יביא לשחרורה. לא זה ההליך הקבוע בחוק. השופט היה אמור להחליט אם קיימות ראיות לכאורה לאחר בדיקת הטיעונים.
* התביעה לא הציגה מעולם ראיות לכאורה עם הבקשה. חומר הראיות עצום בהיקפו, מעורבב, וחלקו בכלל לא קשור לאף אחד מהנאשמים ואף אחד מהאישומים. לכן לא היה כל בסיס לבקשת התביעה ללא הצגת ראיות לכאורה. לכן - כל התרגיל היה מבוסס על סחיטת הסכמה ממנה - בשעה שלא ראתה כל חומר ראיות, ובכלל לא הייתה מסוגלת להחליט אם יש ראיות לכאורה.
* חומר הראיות נסיבתי, לא מהותי, מחורר כמו גבינה שוויצרית. במצב בו יש לאדם אדמינ קוד וגם למספר אנשים אחרים, אי אפשר לומר שהיא כתבה דבר מהחומר בפלטפורמות. אחרת - אפשר להעמיד גם את צוקרברג לדין על כל דבר שנכתב בפייסבוק.
* צווי החיפוש, התפיסה והאזנות סתר הוצאו בהליך פסול ופגום. עניין זה גם נקבע בהחלטת נציב תלונות הציבור על השופטים. לא מעצמו כמובן.... ***השופט עלאא מסארווה כתב שערך בדיקה, ומצא שכל שופטי השלום ת"א, במשך שנים, פיברקו את צווי החיפוש והתפיסה.*** בתלונות קודמות, השופטים דנה אמיר ושמואל מלמד עסקו במירמה בתשובותיהם לנציב על תלונות דומות. אמרו "טעות", בשעה שכל הליכי החיפוש והתפיסה נערכו ללא כל תיק בית משפט, ללא זיהוי הטוענים בשם המשטרה, ללא רישום של טענותיהם. 
* המשטרה יצרה סיפור מפוברק של "סחיטה באיומים". לא הייתה סחיטה ולא נעליים. אבל על פי סיפור זה המשטרה הוציאה אוסף צווי חיפוש, תפיסה, האזנות סתר.
* צוי החיפוש והתפיסה בוצעו שלא כחוק, שלא בנוכחות עדים. חומרים אישיים שלה ושל בן זוגה נתפסו, שאינם קשורים כלל לאישום כלשהו או לנאשם כלשהו. חומרים אישיים אלה הועברו אח"כ לתביעה ולאחרים. פגיעה חמורה בכבוד האדם ובפרטיות. [כולל בזכויותיו של בן הזוג, שמסמכים רפואיים ואישיים פרטיים במיוחד שלו מצאו את דרכם לשורת גורמים - כשהוא לא צד בתיק בכלל - כי התביעה הגישה ארגזים של מסמכים, בלי לשייך אותם לאישום או נאשם כלשהו - יצ]
~היו עוד טיעונים, אוסיף אח"כ בתגובות למטה. ~
===התביעה===
* ביקשה בקצרה לדחות את הבקשה על הסף, הביאה תקדים ששינוי בייצוג אינו סיבה לדיון חוזר בהסכמה לקיום ראיות לכאורה.
* חמור ביותר - התביעה קראה ממכתב שכתב עו"ד רבינוביץ' הבוגדני, לאחר שפרש מייצוג, שבו כתב שלורי מכפישה אותו, והטענות לגבי כפיית הסכמתה לקיום ראיות לכאורה אינן נכונות...
* לא התייחסה לאוסף הטענות האחרות של לורי לגבי ראיות לכאורה.
===היימן===
אמר שיוציא החלטה עד יום 09 לאוקטובר, 2018.
לורי ביקשה שיוציא החלטה מוקדם יותר, כדי שתוכל לערער עליה במשותף עם הדיון בעליון ביום 06 לאוקטובר. 
היימן התפלא ושאל איך היא יודעת שהוא לא ישחרר אותה.
לורי בחיוך - אני כבר מכירה אותך מספיק...
היימן פונה אל לורי, ואומר שהוא לא יוכל לסיים את הכתיבה בזמן, ושהיא תצטרך להסכים להארכת מעצר, כדי לדחות את הדיון בעליון.
לורי אומרת שהמעצר שלה ממילא בלתי חוקי אחרי 03 לאוקטובר, כי לא קבעו דיון בזמן.
התביעה מתערבת וטוענת שהמעצר אחרי 03 באוקטובר הוא בהסכמה. [שוב עניין של כאילו הסכמה - יצ]
לורי משיבה - התביעה מטעה את בית המשפט. רבינוביץ לא מייצג אותי כבר חודשים, אין לי כל ייצוג בתיק המעצרים, ואני עצמי בוודאי שלא הסכימתי. אז מי נתן את ההסכמה להארכת מעצר???
לתביעה לא הייתה תשובה... 
דוגמה מובהקת לטיעונים שלעולם לא נשמע מעורך דין, בוודאי לא מסניגור ציבורי..
בקיצור - היימן ייתן החלטה רק לאחר הדיון בעליון, ובכך יסבך בכוונה את הסיפור כולו.Joseph Zernik

8 hrs
2018-09-20 אצל מוטי - דיון תיק מעצרים אצל היימן
מתנצל למוטי ולהורים שלו, שלא נשארתי לדיון. רציתי לכתוב את כל תוכן הדיונים הקודמים לפני שאני שוכח.
מוטי נראה יותר טוב כל פעם שאני רואה אותו... אני עדיין זוכר את הארכות המעצר בסוף פברואר- תחילת מרץ, 2017, ואיך היה כשיצא מהכלא...
מוטי כבר בחוץ חדשים, ובזמן האחרון הייתה הקלה מהותית - נתנו לו לצאת לעבודה כל יום עם אביו, וגם לשהות ימים קבועים בשבוע אצל בת הזוג. 
היום, מוטי מבקש הקלות נוספות, בכיוון של שהות אלטרנטיבית יותר גמישה בין בית ההורים לבין בית בת הזוג.
l 21 likes; 3 Comments; 12 Shares.

2018-09-20 הבלוגרים והשופטים הנוקמים - דיון בהליך המרכזי אצל בני שגיא
בגדול: בני שגיא, מהכוכבים הבולטים של הדור הצעיר, זה שזיכה את ניסו שחם ברוב סעיפי האישום, ממשיך בניהול משפט שדה. שגיא פועל כמכבש דרכים, שמטרתו לסיים את המשפט במהירות האפשרית. הפרות בוטות של הזכויות להליך ראוי, משפט הוגן ופומבי לא מעניינות אותו... ברור מדוע: ראשית - בית המשפט העליון של מדינת ישראל מעולם לא קיבל ברצינות את הזכות להליך ראוי (גם אינה חקוקה , בניגוד לאומות אחרות, שם היא זכות חוקתית כבר מאות שנים). שנית - במקרה שלפנינו, ברור שמערכת המשפט כולה - כולל בפרט בית המשפט העליון - עוסקת בנקמה בנאשמים. 
לכן, ב"פרשת הבלוגרים והשופטים הנוקמים", ללא הבדל כמה בני שגיא יעוות וישבש את הליכי המשפט, הסיכויים של ערעור על פס"ד של המחוזי אפסיים... 
=תחילת הדיון - לורי לא נוכחת באולם=
* עו"ד שני ווייל ועוד עו"ד חדשה (שם ?) מייצגות את לורי מטעם הסניגוריה הציבורית, לאחר שעו"ד רבינוביץ' השתחרר מייצוג.
לורי לא נוכחת באולם [הפרה של סדר הדין הפלילי?]. לא ברור כמה תקשורת התאפשרה בכלל בין לורי לעו"ד וייל. כנראה דיברו בטלפון, אבל עד היום לא הייתה אף פגישה בפרטיות - זכות בסיסית של נאשם פלילי.
=דיון בייצוג נאשם 3 צבי זר=
* גם לצבי זר יש עורכת דין חדשה, בנוסף לעו"ד דהאן. של צבי זר. טוענת כבר עכשיו לגבי הקשיים בייצוג: עורך הדין הוא שלוחו של הנאשם. הסניגוריה אחראית על ההגנה מבחינה מקצועית, אבל יש חילוקי דעות קשים בהחלטות מרכזיות. הנאשם הוא עורך דין, לא אחד מהרחוב. אם הוא נוקט בקו הגנה נוגד - נוצר קו הגנה בלתי אחיד, שפוגע בהגנה. הסניגוריה נאלצת לטעון בניגוד לעמדתה המקצועית. לא רק בעניינים טכניים - את מי לחקור, מה לחקור. אין פה קו הגנה. התיק מנוהל בשני קולות. לא מדובר בנאשם מוגבל בשכלו. [בדיון קודם בני שגיא הורה לעו"ד רבינוביץ' לייצג את לורי שם-טוב כאילו היא קטינה או חסויה - פסולת דין - יצ] הייצוג כאילו יוצר מראית עין של הליך שהתנהל כראוי. לכן, אולי יש להחליט פה לשחרר את הסניגוריה.
* צבי זר טוען נגד הסניגורית שלו. זר טעון שהבעיה היא שהסניגוריה לא משלמת לסניגורים. אבל הם טוענים שאני לא משתף פעולה. [כנראה שגם עו"ד דהאן וגם עו"ד רבינוביץ' לא קיבלו תשלום עד היום, לאחר שייצגו יותר משנה] 
שגיא: מסרב לאשר את שחרור הסניגוריה. למרות שהנאשם הוא עורך דין.
עו"ד דהאן -ב"כ של צבי זר: מחוייבות לשמי הטוב, למוניטין שלי, לגופים מקצועיים. בית המשפט החליט ללא כל שיקול דעת. 
שגיא: מאיים על דהאן בסנקציות.
דהאן: אני מכבדת את בית המשפט. 
שגיא: כל מה שאת אומרת ייכתב בפרוטוקול.
דהאן: זה שבית המשפט רוצה שהמשפט יתנהל במהירות, זה ברור. וגם זה שהסניגור הוא גורם מתווך שמסייע לזירוז המשפט.
=לורי מוכנסת לאולם הדיונים=
לורי צועקת: לא נתנו לה מסמכים. היא הגיעה לדיון ואין לה מושג מה מתרחש.
הסניגוריות החדשות יוצאות במהלך הדיון להיפגש עם לורי בחוץ - לעדכן אותה במה מתרחש, ולתת לה ברגע האחרון חבילת מסמכים שלא ראתה עד אז. ברור שלא תהיה לה הזדמנות לקרוא ולעכל את כל המסמכים, כי הדיון ממשיך באותו זמן ממש...
=המשך דיון בייצוג צבי זר=
עו"ד דהאן: ממשיכה. מצוקה אמיתית וסיכון לסניגור וסיכון לנאשם שאינו יכול לייצג את עצמו כפי שהוא רואה לנכון. לא מתאפשר לו לחקור את העדים כפי שנראה לו לנכון. אבל אף עורך דין לא יסכים להיות בובה של הלקוח. לא העלבתי את בית המשפט. אין פה מקום להטלת סנקציות. אמרתי שבית המשפט החליט שלא לשחרר את הסניגור תוך מספר שניות לאחר הטיעון, ונוצר הרושם שכלל לא שקל את הדברים.
הסניגורית החדשה של זר: היה פה אוסף של בקשות שהוגשו ע"י הנאשם ללא ידיעת הסניגוריה. לא רק שלא על דעתה, גם ללא ידיעתה. הנאשם אינו שבע רצון, יש מחלוקות קשות.
צבי זר: על פי הבנתי, עו"ד דהאן, שהיא עו"ד פרטית, הצטרפה לבקשת הסניגוריה, שהיא על פי סעיף אחר בחוק.
עורכת דין שלישית של צבי: יש מחלוקות חריפות על קו ההגנה. 
שגיא: אלקנה לייסט חתום על הבקשה לשחרור מייצוג. הבקשה כתובה בצורה מסודרת, והדיון נועד רק להשלמת הטיעונים. אח"כ נתתי גם לנאשם צבי זר להשלים את טיעוניו. לאחר שלא סיימתי אפילו את הכתבת השורה הראשונה של החלטתי, עו"ד דהאן קטעה את בית המשפט, וטענה שהתקבלה החלטה "בטרם יבש הדיו". כאילו לא הוגשו טיעונים בכתב. האבסורד ברור. באופן רגיל ניתן היה להבליג על הפגיעה בבית המשפט. אולם לנוכח התנהלותה במהלך דיוני ההוכחות הקודמים היא הוזהרה. 
[שגיא מסרב לקבוע תכנית משפט. הוא קבע שלורי "שברה את הכלים" כשלא הסכימה לקבלת כל ראיות ללא עדים. לכן, מותר גם לתביעה "לשבור את הכלים". רבינוביץ' טען בדיון קודם שזוהי הפרה חמורה של הזכות להליך ראוי. הסניגורים לא יודעים עד הרגע האחרון מי העדים שיופיעו, ושגיא קבע ימי דיונים ארוכים מ 09 בבוקר על שעות הערב. חומר הראיות עצום ומורכב. אין לסניגורים אפשרות להתכונן. בתגובה שגיא טען שלא כתוב בסדר הדין שיש חובה על השופט לקבוע תכנית משפט (דבר מוזר לעצמו - זוהי חובה בסיסית באזורי שפיטה אחרים). רבינוביץ טען שאפילו אם זה לא כתוב בחוק, משפט ללא תכנית משפט הוא הפרה של הליך ראוי. בהמשך, גם רבינוביץ וגם דהאן קמו בדיוני הוכחות, אמרו שהם לא מוותרים על זכות החקירה הנגדית, אבל לא יכולים לממש אותה בתנאים שבהם שגיא מנהל אתהמשפט - יצ ] 
שגיא: פוסק על עו"ד דהאן הוצאות אישיות לטובת אוצר המדינה 500 ש"ח.
שגיא: משפט מורכב ביותר. סוגיות חוקתיות הנוגעות לחופש הביטוי. הם חייבים לעשות מאמצים לגשר על המחלוקות. הבקשות שהנאשם הגיש חלקן אינן מבוססות בסדר הדין הפלילי. אין לו רקע במשפט פלילי. דוחה את בקשת הסניגוריה להשתחרר. קובע שנאשם 3 יוכל להגיש עד 3 בקשות בחודש, שלא דרך הסניגוריה הציבורית. אחרת לא יתבררו על ידי בית המשפט. מתוך הבקשות שכבר הוגשו, ועומדות לפני בית המשפט, הסניגוריה תודיע תוך 14 יום מה הן הבקשות שהיא עומדת מאחריהן, והנאשם יודיע מהן השלוש האחרות. 
הסניגוריה מבקשת שהנאשם 3 יורשה להוסיף בחקירות שאלות. 
שגיא: אחליט בכל מקרה לגופו.
=דיון בייצוג נאשמת 1 לורי שם-טוב=
הסניגוריות החדשות: צריכים זמן ללמוד את החומר המורכב.
אנחנו לא מייצגים במעצר. ב 09 לאוקט יש דיון בעליון על חלופה שונה מזאת שהחליט העליון בעבר [החלטה חריגה בתנאיה של השופט ענת ברון, שלא היתה בת ביצוע - יצ]
אני חשבתי שבסוף ספט תחילת אוקט כבר אכיר את החומר. אני לא מוכנה. אתה רוצה, שעוד מספר שבועות אבוא ואבקש להשתחרר מייצוג? אני צריכה לפחות חודשיים להתכונן לייצוג.
=נקטעת על ידי ב"כ צבי זר=
דהאן: אם לא יינתן לי להשתחרר מייצוג. לא אוכל לייצג במועדים שנקבעו. צריך לפחות דחייה של 3 חודשים. חברתי הבכירה היא אם לשני תינוקות. אינה יכולה להשתתף בדיונים מ 9 בבוקר עד 9 בערב. אני נראית בת 18, אבל במציאות אני בת 18.5. מבחינת מצבי הבריאותי איני מסוגלת לעמוד בלו"ז. יש לי בן חולה בבית. אינני יכולה לייצג בלו"ז. זאת הייתה גם בקשתו של רבינוביץ. הייתה שם החלטת שחרור של רבינוביץ'. אני מבקשת ומכבדת את בית המשפט הנכבד, שלא יכפה עלינו לו"ז בלתי אפשרי. 
=דיון בייצוג נאשם 2 - מוטי לייבל=
באת כוח מוטי לייבל מצטרפת לעמדת התביעה - לקדם את המשפט על פי הלו"ז הקיים.
=התביעה=
טוענת שמבחינתה הסניגוריה ורבינוביץ עדיין מייצגים את לורי. 
מבקשת לשמור על הלו"ז כפי שהיה.
=הסניגורית של לורי=
רבינוביץ לא מייצג כבר חודשים.
שגיא: מבטל את הלו"ז לאוקטובר. משאיר את נובמבר. מקצר את שעות הדיונים ליום לשעות 10-18 כל יום. 
קובע שתוך 30 יום הצדדים יגישו בכתב פירוט של עמדותיהם: מה ניתן ומה לא ניתן לפרסם מתוך הפרוטוקלים של ההוכחות עד היום, כדי שיוכל לתת החלטה בעניין פרסום הפרוטוקולים. 
=באי כוח הנאשמים=
מבקשים להעתיק את המוצגים שהוגשו לבית המשפט באופן מסודר, עם סימון המוצגים. שגיא אומר שהם יכולים לבוא לבית המשפט לצלם אותם. שגיא מעדיף לא להוציא את המוצגים מבית המשפט.
~מקווה שתיעדתי את עיקרי הדברים בדיון. אם אקבל תיקונים והוספות, אעדכן.~