Sunday, July 12, 2020

2020-07-13 "המתחם" בבלפור, וילה שוקן, והשב"כ

"המתחם" בבלפור, וילה שוקן, והשב"כ
מקושר להלן פוסט של גונו בן יצחק Gonen Ben Itzhak מאמש, העוסק בעניין וילה שוקן - "לא משהו שבגללו תפלו מהכיסא...". הציוץ מעלה חששות ביחס לתשלום או אי-תשלום שכירות לבעלי הנכס, והאופן בו משפחת נתניהו השתלטה על הנכס ומשתמשת בו.
https://twitter.com/GONENB1/status/1282396185098100737?s=20
וכן, מקושר להלן ציוץ שלי באותו עניין - וילה שוקן - מאפריל 2020, תחת הכותרת "לפסח: קונספירציית המסך השחור". הציוץ מאפריל אומר שיש מקום לחשש שבוילה שוקן מתנהלים דברים שחוקיותם שחוקיותם מפוקפקת, אך הם נעשים תחת אבטחת השב"כ...
https://twitter.com/Joseph_Zern…/status/1250117900251402240…
ולחוד, ציוץ שלי ממאי 2020, ביחס לשאלות הקשורות לתפקוד השב"כ בענייני סייבר בסבבי בחירות א-ג.
https://twitter.com/Joseph_Zern…/status/1259806196854374405…
אלו השאלות החשובות ביותר בקשר לוילה שוקן. מעבר לוילה שוקן עצמה, אלו השאלות החשובות ביותר בעניין וילה שוקן - שאלות הנוגעות לישרת הבחירות בסבבים א-ג, ושאלות הנוגעות להבהרת תיפקודו של השב"כ בסבבים א-ג ובנסיבות הקיימות.
מי כמוך, Gonen Ben Itzhak מתאים להאיר את עינינו בעניינים אלה!
Replying to
אתמול התקרבתימלוילה שוקן והצצתי לכיוון. אני חושב שאת התעלולים ביבי מבצע במקומות אחרים ולא שם אבל זו רק הערכה שלי. לא יודע. בל נשכח שמהצד השני של הרחוב וגם בסמולנסקין אין וילון
5:11 AM · Jul 13, 2020Twitter for Android