Thursday, May 22, 2014

2014-05-23 ISRAEL: Organized state crime // פשיעה מאורגנת מדינתית

 
Rafi Rote - Tax Authrity whistlebloer - persecuted by the Israeli justice system; Yigal Ankori - former senior Israel Police officer.
___
This past Wednesday, in our regular weekly meeting in the State Ombudsman's office, we witnessed a surrealistic show.
Unexpectedly, a senior retired Israel Police officer Yigal Ankori appeared. He launched a new organization for fighting government corruption and organized crime in Israel, and wanted Rotem to accept a decoration by his new organization.  Rotem refused.
In the process, discussion was held, which confirmed the corruption of the Israeli Supreme Court, the Israeli State Ombudsman, the Israeli Police, and the Tax Authority.
It was a discussion between two, who know each other for years, and also two in the know, both served in senior intelligence positions in law enforcement agencies...

ביום רביעי החולף, בפגישה השבועית במשרדי מבקר המדינה התרחש מחזה סוריאליסטי.
נכחו הקבועים מה"גרעין הקשה" וגם חדשים, כעשרה אנשים.
התנהל הטקס השבועי: חודש לאחר הבטחת המבקר בכתב לאפשר לרפי למסור עדות, סירבו שוב אנשי הביטחון לתת לרפי להיכנס למשרד בשעות קבלת קהל, ואף הסבירו שיש הוראת קבע בעניין.
לקראת סוף הפגישה הופיע במפתיע יגאל אנקורי - חוקר בכיר , בלש , מפקד תחנת מסובים וראש המודיעין ובילוש של משטרת ישראל בדימוס.
הסיבה להופעתו: הוא הקים עמותה חדשה - התנועה למאבק בפשע ובשחיתות בישראל - ורצה להעניק לרותם אות כבוד, אבל רותם מסרב לקבל.
אנקורי ביקש שהפגישה תהיה שלא לפרסום, אבל אני לא נתתי את הסכמתי, ואינני מחוייב לכך.
תחילה התנהל משהו מעין חידון התנך לפשע בין אנקורי לרותם.  לדעתי נגמר בתיקו.  הם עברו על ההיסטוריה של הפשע המאורגן והשחיתות בישראל ב-30 השנים האחרונות.
בין השאר הסכים אנקורי במפתיע לדעתי שבית המשפט העליון מושחת לחלוטין.
על פי אנקורי, המדינה נשלטת על ידי "המאפיה המרוקאית" - משפחות פשע מצד אחד, ו"מקובלים" המתאימים מן הצד השני. אינני מסכים לדעה זאת, לדעתי המדינה נשלטת על ידי כנופיית שב"כ-בג"ץ.
לגבי מבקר המדינה: על פי אנקורי - מינוי פוליטי, והוא מקבל הוראות, לכן לא יוכל לעזור לרותם.
אנקורי הציע במקום זאת, שאם רותם יסכים לקבל את אות הכבוד מהעמותה שלו, הוא,אנקורי, יסדר לו פגישה עם תנ"צ חיים איפרגן, סגן ראש אגף החקירות והמודיעין.  כאן התפתח ויכוח מישנה, בו רותם טען שהמינוי של איפרגן פסול, לאור קשרי המשפחה שלו.  עלה שם גם העניין שאיפרגן, אחיו של התנ"צ, הוא מראשי הסחר בסמים בארץ, ונשוי לבתו של ראש משפחת פשע אחרת, כך ששתי המשפחות בקשר משפחתי חזק.
על פי אנקורי, אם הוא אנקורי יסדר את הפגישה עם איפרגן השוטר, יקבלו את התלונות של רותם ותיפתח חקירה.
רותם אמר שפתיחת חקירה לא אומרת כלום - יוכלו למזמז את זה אח"כ.
אבל מה שהיה מעניין יותר, היה התנאי של אנקורי - שרותם לא יכלול בתלונות שלו במשטרה את המקרה של רצח ה"מקור". המקור נרצח לאחר הדלפה על ידי בכיר ברשות המיסים לאנשי משפחות הפשע. המקור נרצח ימים מספר לאחר שביקש להיכנס למאסר לשם הגנה.  לטענת אנקורי המשטרה לא תוכל לחקור את עצמה בעניין רצח המקור.  בפרט שמשפחתו של המקור, שלמדה על היותו מקור רק מרותם, תובעת עכשיו את המדינה במליוני ש"ח פיצויים.
בסופו של דבר, רותם סירב לעסקת החבילה, ואנקורי שהגיע עם הזמנה בכתב לרותם, לקח חזרה את ההזמנה ועזב מאוכזב.

רותם עומד עכשיו לתביעה פלילית על ידי משטרת ישראל על העלבת עובד ציבור.  19 סעיפים. עונש מקסימלי לכל סעיף - 3 שנים בכלא.  רותם מיוצג על ידי הסנגוריה הציבורית מחוסר יכולת כספית.
זהו ניסיון ברור להשתיק את רותם, שמאיים בעצם קיומו על כל מערכת המשפט המושחתת.
כולם מוזמנים - יום ב' 26 למאי, בית המשפט השלום ת"א, השופטת יעל פרדלסקי.
אחרית דבר:
איני רוצה שתיהיה למישהו מהקוראים טעות (כמו שעו"ד אבן אור בפעם קודמת חשב שמה שכתבתי שעו"ד אמר, הוא מה שאני מאמין או מצאתי מחקירה שלי).
לדעתי כל ההופעה של אנקורי הייתה הצגה אחת גדולה, החל מהצורה שהתלבש, וכלה במה שאמר.
אדם ברמתו חייב שתהיה לו תפיסה כללית של הפשע והשחיתות בישראל, שהיא מתוחכמת יותר מ"המאפיה המרוקאית".
היה ברור שרפי רותם לא האמין לאף מילה שאנקורי אמר.  אבל רפי רותם התווכח עם אנקורי.
אני הנחתי שהכל הצגה, וכמעט רבתי עם רפי, כי כל הזמן אמרתי לו לתת לאנקורי לדבר עוד.  זה פשוט היה בידור!

2014-05-23 Hello world!

Recent 
5/23 @ 7:44 : Israel, IL
5/23 @ 4:51 : Los Angeles, California, US
5/23 @ 4:21 : Santa Fe, New Mexico, US
5/23 @ 3:48 : El Paso, Texas, US
5/23 @ 1:58 : Los Angeles, California, US
5/23 @ 12:04 : Seattle, Washington, US
5/22 @ 11:52 : Princeton, New Jersey, US
5/22 @ 11:41 : Tel Aviv, IL
5/22 @ 11:18 : Los Angeles, California, US
5/22 @ 11:13 : Akron, Ohio, US

2014-05-22 Israeli Supreme Court refuses to serve a signed, certified decisions on persecuted whistleblower Rafi Rotem // בג"ץ מסרב להמציא החלטות חתומות ומאושרות לחושף השחיתויות ברשות המיסים רפי רותם

===2014-05-22  Israeli Supreme Court refuses to serve a signed, certified decisions on persecuted whistleblower Rafi Rotem=== 
בג"ץ מסרב להמציא החלטות חתומות ומאושרות לחושף השחיתויות ברשות המיסים רפי רותם
המצאת כתבי בית דין למראית עין היא שיטת הונאה מוכרת של בתי המשפט מזה מאות שנים.  בבית המשפט העליון זאת שגרה מאז 2002. אם החוק הפלילי של טקסס, לדוגמה, היה מוחל ונאכף בישראל, כל שופטי בית המשפט העליון היו נחשבים לעבריינים מועדים שדינם מאסר.
[עברית להלן]
Service of simulated court records is a well-known fraud methods in the courts for hundreds of years. In the Israeli Supreme Court it has been a routine since 2002. If the Texas Penal Code were enforced in Israel, for example, all justices of the Israeli Supreme Court would have been considered repeat offender, and sentenced to jail.
[pics]
 

 
Presiding Justice Asher Grunis, Justices Edmond Levy, Edna Arbel, Uzi Vogelman 
Rafi Rotem online archive: http://www.scribd.com/doc/218864098/
Rafi Rotem case overview_NRG //  סקירה כללית של מקרה רפי רותם_מעריב: http://www.scribd.com/doc/218831926
____
#OccupyTLV, May 22 - Israeli Tax Authority whistle blower has sent to Israeli Supreme Court Presiding Justice Asher Grunis a second request for the service of signed and certified copies of decisions in his petition. [1] A previous request, sent a month ago, remain unanswered. [1a] As has been the case in the Israeli Supreme Court since 2002, the Court served on Rotem only decisions that were unsigned by the Justices, uncertified by the Chief Clerk, bearing the disclaimer "subject ot editing and phrasing changes", and with no accompanying letter (authentication).
Rafi Rotem exposed systemic corruption in the Israel Tax Authority, involving huge tax waivers to tycoon and crime family related businesses, alleged murder of a tax fraud "source", and sex bribes to a tax authority officer.  The Israeli justice system has persistently refused to investigate Rotem's allegations, and the courts and State Ombudsman have refused to accord him equal protection under the law over the past 12 years.  Over the same period, Rotem has suffered continuous harassment and retaliation. [2]
The Petition to the High Court of Justice Rotem v Samet et al (1233/08) again sought protection and investigation of his allegations. Rotem further claimed obstruction of justice in conduct of Judge Vardah Samet in the Tel Aviv Labor Court in his case.  However, the Petition was summarily dismissed by Justices Edmond Levy, Alizah Arbel and Uzi Vogelman.  [3]  
In their March 3, 2008 Judgment, the Justices of the High Court of Justice ruled that the matter originated in a long-term labor dispute in the Tax Authority, and that there was no foundation for Rotem's claim of retaliation for his whistleblowing. [3]
A 2013 review of the Rafi Rotem scandal by senior Israeli journalist Calman Liebeskind was titled, "There are no justices in Jerusalem". [4]
In an interview in 2013, former Israeli Attorney General Manny Mezouz stated, regarding the Tax Authority scandal, exposed by Rafi Rotem, "the worst corruption scandal is the on in the Tax Authority... it is the closest to organized crime... the punishment of those involved did not reflect the severity of their crimes and the entire affair..." [5]
As detailed in a secret State Department cable from 2009, published by Wikileaks, the US Embassy in Israel also raised concerns regarding the integration of organized crime and government in the State of Israel. [6]
The reason for today's request for the service of signed and certified decisions in Rotem's Petition, stems from the fact that the decisions were served unsigned by the judges, uncertified by the chief clerk of the court, bearing the disclaimer "subject to editing and phrasing changes", and with no accompanying letter (authentication).  
Such records cannot be deemed by a reasonable person valid court records.  Such records are simulated (bluff) court records. Israeli law does not explicitly defined simulated court records.  But many other jurisdictions do.  The definition in the Texas Penal Code is enclose as an example. [6a] The service of unsigned, uncertified judicial decisions is a well recognized method of conducing fraud in the courts for hundreds of years.
The Israeli Supreme Court has been routinely serving its decisions in such manner since 2002, starting under the tenure of then Presiding Justice Aharon Barak.  Had the Texas Penal Code been in effect and force in Israel, all Israeli Supreme Court justices would have been deemed repeat offenders, and should have been sentenced to jail terms.
The Human Rights Alert (NGO) submission to the UN Human Rights Council documented that the Israeli Supreme Court routinely conducts simulated proceedings, issues simulated judicial records, and refuses to issue duly signed and certified decision records. [7-8]  Simulated judicial records are records that are not deemed valid and effectual records, pursuant to the law of the State of Israel, but which the courts defrauds the people to believe are true and valid court records.
It remains to be seen how Presiding Justice Asher Grunis would respond on Rafi Rotem's request for duly signed and certified decision records in this landmark affair.
The Human Rights Alert submission was reviewed by the professional staff of the Human Rights Council, and was incorporated into the 2013 UN's periodic report on Human Rights in Israel with the note, "lack of integrity in the... Supreme Court... in Israel". [9]
The Human Rights Alert submission proposed that the solution to corruption of the Israeli courts, including the Supreme Court, should include a "Truth and Reconciliation Commission".  Such commissions were previously employed in other nations, like South Africa and East Germany, which emerged from under tyrannical regimes.
As is the case in other nations, corruption of the judges is central to the current socio-economic crisis in Israel.
____
Joseph Zernik, PhD
Human Rights Alert (NGO)
OccupyTLV
____
* The Human Rights Alert (NGO) submission to the Human Rights Council of the United Nations was incorporated into the 2010 Periodic Review Report regarding Human Rights in the United States, with the note: "corruption of the courts and the legal profession and discrimination by law enforcement in California". 
* The Human Rights Alert (NGO) submission to the Human Rights Council of the United Nations was incorporated into the 2013 Periodic Review Report regarding Human Rights in Israel, with the note: "lack of integrity of the electronic records of the Supreme Court, the district courts and the detainees courts in Israel."

=LINKS=
[1] 2014-05-21 בקשה חושרת של רפי רותם לנשיא בית המשפט העליון אשר גרוניס לקבלת העתק חתום ומאושר של ההחלטות בבג"ץ רותם נ סאמט ואח', בג"ץ (1233/08)
Rotem's repeat request for signed and certified copies of decisions in High Court of Justice Petition (1233/08) (full English translation)
http://www.scribd.com/doc/225586727/
[1a] 2014-04-23 בקשת רפי רותם לנשיא בית המשפט העליון אשר גרוניס לקבלת העתק חתום ומאושר של ההחלטות בבג"ץ רותם נ סאמט ואח', בג"ץ (1233/08)  // Rotem's request for signed and certified copies of decisions in High Court of Justice Petition (1233/08)
http://www.scribd.com/doc/220230604/
[2] 0000-00-00 רפי רותם - ציר הזמן
// Rafi Rotem - Timeline, with full English translation
http://www.scribd.com/doc/219114386/
[3] 2008-04-08 רותם נ סאמט ואח', בג"ץ (1233/08)- כתבים מקוונים והחלטת השופט אדמונד לוי
Rotem v Samet et al (1233/08) petition in the High Court of Justice – Online Records and Justice Edmond Levy Judgment and Decision
http://www.scribd.com/doc/218795801
[4] 2013-10-04 אין שופטים בירושלים_מעריב
No judges in Jerusalem_Maariv
http://www.scribd.com/doc/218831926/
[5] 2013-06-07 ראיון עםהיועמש"מ מני מזוז_הארץ
Interview with former Attorney General Manny Mezouz_Haaretz
http://www.scribd.com/doc/218808147/
[6] Viewing cable 09TELAVIV1098, ISRAEL: A PROMISED LAND FOR ORGANIZED CRIME?
http://wikileaks.org/cable/2009/05/09TELAVIV1098.html
[6a] Texas Penal Code - Section 32.48. Simulating Legal Process
§ 32.48. SIMULATING LEGAL PROCESS.
(a) A person commits an offense if the person recklessly causes to be delivered to
another any document that simulates a summons, complaint, judgment, or other court process with the intent to:
        (1)  induce payment of a claim from another person;  or                      
        (2)  cause another to:                                                      
            (A)  submit to the putative authority of the document;  or                
            (B)  take any action or refrain from taking any action in response to the document, in compliance with the document, or on the basis of the document.
    (b)  Proof that the document was mailed to any person with the intent that it be forwarded to the intended recipient is a sufficient showing that the document was delivered.
    (c)  It is not a defense to prosecution under this section that the simulating document:
        (1)  states that it is not legal process;  or                                
        (2)  purports to have been issued or authorized by a person or entity who did not have lawful authority to issue or authorize the document.
    (d)  If it is shown on the trial of an offense under this section that the simulating document was filed with, presented to, or delivered to a clerk of a court or an employee of a clerk of a
court created or established under the constitution or laws of this state, there is a rebuttable presumption that the document was delivered with the intent described by Subsection (a).
    (e)  Except as provided by Subsection (f), an offense under this section is a Class A misdemeanor.
    (f)  If it is shown on the trial of an offense under this section that the defendant has previously been convicted of a violation of this section, the offense is a state jail felony.
Added by Acts 1997, 75th Leg., ch. 189, § 3, eff. May 21, 1997.          
תרגום עברי של החוק מטקסס לעניין הליכים למראית עין (המקור להלן
הקוד הפלילי של טקסס - סעיף 32.48:  הליכים למראית עין
§  32.48  הליכים למראית עין
(א)  אדם מבצע עבירה פלילית אם אותו אדם מתוך חוסר זהירות גורם למסירתו לאחר של מסמך המחקה הזמנה לבית המשפט, כתב תביעה, פסק דין, או כל כתבי בית דין אחר, בכוונה ל:(1) לגרום לתשלום של דרישה על ידי האחר, או
(2) לגרם לאחר:
A) להישמע לסמכות לכאורה של אותו מסמך; או
B) לנקוט פעולה או להימנע מלנקוט פעולה כלשהי בתגובה למסמך ובהתאם לו, או על בסיס מסמך זה.
(ב) אישור המצאה של המסמך לאדם כלשהו מתוך כוונה שיגיע לייעודו הוא עילה מספקת להראות שהמסמך נמסר.  
(ג) אין זאת הגנה מפני תביעה פלילית תחת סעיף זה, אם המסמך למראית עין:
(1) אומר שאינו מסמך בית דין בר תוקף.
(2) הונפק או אושר על ידי אדם או ישות שאין להם סמכות חוקית להנפיק או לאשר מסמך מסוג זה.
(ד) אם הובאו ראיות במשפט על פי סעיף זה, שהמסמך למראית עין הוגש לרישום, או הוצג, או נמסר למזכיר בית המשפט, או לעובד מזכירות בית המשפט, שהועמד או נוסד על פי החוקה והחוק של מדינה זאת,  יש בכך הנחה, הניתנת להפרכה שהמסמך נמסר מתוך הכוונה שנאמרה בסעיף (א) לעיל.
(ה) מלבד מה שנאמר בסעיף (ו),  עבירה תחת סעיף זה, היא  עבירה מסוג Class A misdemeanor.
(ו) אם הובאו ראיות במשפט על פי סעיף זה, שהנאשם הורשע בעבר על עבירה על פי סעיף זה, העבירה היא מסוג   state jail felony  (פשע שדינו מאסר).
[7] דוח מקוצר (תרגום עברי) של סייג לזכויות האדם שהתקבל כחלק מדוח האו"ם לגבי זכויות האדם בישראל - 2013
http://www.scribd.com/doc/114254105/ 
[8]  The Human Rights Alert (NGO) submission (2013) for the Universal Periodic Review of Israel  by the UN Human Rights Council, as it appears on the UN web site
 דוח מקוצר (מקור אנגלי) כפי שהוא מופיע באתר האו"ם) של סייג לזכויות האדם שהתקבל כחלק מדוח האו"ם לגבי זכויות האדם בישראל (2013
http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session15/IL/HRA_UPR_ISR_S15_2012_HumanRightsAlert_E.pdf
[9]  13-01-01 The Human Rights Alert (NGO) submission, as incorporated into the UN Human RItghts Council UPR reprort with the note "Lack of integrity in the electronic records of the Supreme Court, the district courts and the detainees courts in Israel" (page 4, paragraph 25)
 דוח סייג לזכויות האדם נכלל בדוח מועצת זכויות האדם של האו"ם (2013) בלוויית ההערה "חוסר יושרה בכתבים האלקטרוניים של בית המשפט העליון, בתי המשפט המחוזיים, ובתי הדין למוחזקי משמורת בישראל" (עמ' 4, פסקה 25):
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G12/180/12/PDF/G1218012.pdf?OpenElement
+++
===רפי רותם מבקש מנשיא בית המשפט העליון החלטות חתומות ומאושרות בעתירתו===
המצאת כתבי בית דין למראית עין היא שיטת הונאה מוכרת של בתי המשפט מזה מאות שנים.  בבית המשפט העליון זאת שגרה מאז 2002. אם החוק הפלילי של טקסס, לדוגמה, היה מוחל ונאכף בישראל, כל שופטי בית המשפט העליון היו נחשבים לעבריינים מועדים שדינם מאסר.
[תמונות]
 

 
נשיא בית המשפט העליון אשר גרונס, והשופטים אדמונד לוי, עדנה ארבל, עוזי פוגלמן.
____

מאהל המחאה,ת"א, 22 למאי - רפי רותם, חושף השחיתויות ברשות המיסים, שלח היום בקשה חוזרת לנשיא בית המשפט העליון אשר גרוניס להמצאת העתקים חתומים ומאושרים כדין של ההחלטות בעתירתו. [1]   בקשה קודמת, שנשלחה לפני חודש, לא זכתה עדיין לכל תגובה. [1a] כפי שהמצב מאז 2002, בג"ץ המציא לרותם רק החלטות שאינן חתומות על ידי שופטי בית המשפט העליון, שאינן מאושרות על ידי מזכיר ראשי, הנושאות תניית פטור "כפוף לשינויי עריכה ונוסח", וללא מכתבים מלווים (אוטנטיקציה).

רותם חשף שחיתות שיטתית ברשות המיסים, ומתן הקלות מס ענקיות לטייקונים ועסקים הקשורים למשפחות פשע, רצח של "מקור", ושוחד מיני לחוקר ברשות המיסים.  מערכת הצדק בישראל סרבה באופן עקני לחקור במלואן את טענותיו של רותם, ובתי המשפט ומבקר המדינה סרבו להעניק לו הגנה שווה תחת החוק במשך 12 השנים האחרונות.  במשך אותה תקופה, סבל רותם מהטרדות ונקמנות מתמשכת. [2]

בעתירה לבג"ץ - רותם נ סאמט ואח' (1233/08) ניסה רותם שוב להשיג הגנה וחקירה של טענותיו.  בעתירה זאת גם טען רותם לשיבוש הליכי משפט על ידי שופטת בית הדין לעבודה ורדה סאמט, שדנה בעניינו בבית הדין לעבודה ת"א.  אולם העתירה נדחתה על הסף על ידי השופטים אדמונד לוי, עליזה ארבל, ועוזי פוגלמן. [3]

בפסק דין מיום ה-3 למרץ, 2008, פסקו שופטי בית המשפט העליון שהעניין נובע מ"מערכת יחסים עכורה ברשות המיסים", אך מצאו "כי אין יסוד לטענתו" כי  הנקמנות נגדו נבעה מחשיפת השחיתות.  [3]

כתבה של העיתונאי הבכיר קלמן ליבסקינד בשנת 2013, הסוקרת את פרשת רפי רותם במלאת לה עשר שנים, הופיעה תחת הכותרת "אין שופטים בירושלים". [4]

בראיון בשנת 2013, היועץ המשפטי לממשלה לשעבר מני מזוז אומר לגבי פרשת השחיתות ברשות המיסים, שנחשפה על ידי רפי רותם,  "...פרשת השחיתות החמורה ביותר היא פרשת רשות המיסים... זה הדבר הקרוב ביותר לסוג של פשיעה מאורגנת... הענישה של המורשעים בפרשה זאת אכן לא משקפת באופן ראוי את חומרת המעשים והפרשה בכללותה". [5]

כפי שנחשף בתקשורת סודית של מחלקת המדינה של ארה"ב משנת 2009, שפורסמה על ידי ויקיליקס, שגרירות ארה"ב בתל אביב גם היא העלתה חששות לגבי מיזוג הפשיעה המאורגנת והממשל במדינת ישראל. [6]

הסיבה לבקשה שנשלחה היום לנשיא בית המשפט העליון אשר גרוניס, להמצאה של החלטות חתומות ומאושרות כדין, היא שההחלטות בעניינו נמסרו כשאינן חתומות על ידי השופטים, אינן מאושרות על ידי מזכיר ראשי, כשהן נושאות תניית פטור "כפוף לשינויי עריכה ונוסח", וללא מכתבים מלווים (אוטנטיקציה).

כתבים מעין אלה לא ייחשבו ככתבי בית דין בני תוקף על ידי אדם בר דעת.  כתבים מעין אלה נחשבים לכתבי בית דין למראית עין (בעברית גגשית - ישראבלוף).  החוק בישראל אינו מגדיר בפירוש כתבי בית דין למראית עין.  אולם החוק במדינות רבות אחרות מגדיר המצאת כתבים מעין אלה עברה פלילית.  ההגדרה מן החוק הפלילי של טקסס מצורפת. [6a] המצאת כתבי בית דין למראית עין היא שיטה מוכרת מזה מאות שנים של הונאה בבתי המשפט.

בית המשפט העליון  החל להמציא את החלטותיו בצורה זאת באופן שיגרתי ב-2002, תחת כהונתו של אהרן ברק כנשיא בית המשפט העליון.  אם החוק של טקסס היה מוחל ונאכף בישראל, אזי כל שופטי בית המשפט העליון מאז 2002 היו נחשבים לעבריינים מועדים שדינם מאסר.

דו"ח של "סייג לזכויות האדם" (NGO) למועצת זכויות האדם של האו"ם תיעד את העובדה שבית המשפט העליון מנהל הליכים למראית עין ומנפיק כתבי בית דין למראית עין כעניין שבשיגרה, ומסרב להמציא החלטות חתומות ומאושרות כדין. [7-8]  כתבי בית דין למראית עין הם כתבים שאינם נחשבים על ידי בתי המשפט ככתבים בני תוקף על פי חוקי מדינת ישראל, אך בתי המשפט מכזבים את העם במדינת ישראל להאמין שהם כתבים בני תוקף.
נותר לחכות ולראות כיצד יגיב נשיא בית המשפט העליון אשר גרוניס על בקשתו של רפי רותם להמצאת העתקים חתומים ומאושרים כדין במקרה חסר תקדים זה.
דו"ח "סייג לזכויות האדם" נבדק על ידי הצוות המקצועי של מועצת זכויות האדם של האו"ם, ונכלל בדו"ח התקופתי של האו"ם על זכויות האדם בישראל בלוויית ההערה, "חוסר יושרה ... בבית המשפט העליון...במדינת ישראל". [9]
דו"ח "סייג לזכויות האדם" מציע שהפתרון לשחיתות בתי המשפט בישראל, כולל בית המשפט העליון, יכלול הקמת "ועדת אמת ופיוס".  וועדות מעין אלה שימשו אומות אחרות, כגון דרום אפריקה ומזרח גרמניה, לאחר הפלת משטרים רודניים.
כפי שהמצב היום באומות אחרות, שחיתות השופטים היא גורם מרכזי במשבר החברתי-כלכלי הנוכחי בישראל.
____
דר' יוסף צרניק
מאהל המחאה, ת"א
סייג לזכויות האדם (NGO)
____
* דוח סייג לזכויות האדם נכלל בדוח התקופתי של האו"ם לגבי זכויות האדם בישראל (2013), עם ההערה: "חוסר יושרה בכתבים האלקטרוניים של בית המשפט העליון, בתי המשפט המחוזיים, ובתי הדין למוחזקי משמורת בישראל".
* דוח סייג לזכויות האדם נכלל בדוח התקופתי של האו"ם לגבי זכויות האדם בארה"ב (2010), עם ההערה: "שחיתות בתי המשפט ומקצוע עריכת הדין בקליפורניה".
=קישורים=
לעיל