Friday, September 8, 2017

2017-09-08 הפנים של המחאה בישראל: עורך הדין איתן ארז ו"יושרה לישראל"

הפנים של המחאה בישראל: עורך הדין איתן ארז ו"יושרה לישראל"
לדעתי, מעורבותו של עורך הדין איתן ארז בפרשת "הפרוטוקולים המפוברקים" של השופטת ורדה אלשייך, לבדה, פוסלת את עורך הדין איתן ארז לחלוטין ולצמיתות מכל פעילות ציבורית בעניין השחיתות השלטונית, ובוודאי מכל התהדרות בשם כמו "ישרה לישראל". 
קראו אם הפוסט השלם:   http://inproperinla.blogspot.com/2017/09/2017-09-08.html
 
תמונות. עורך הדין איתן ארז, "יושרה לישראל".
____
כידוע, יש לי הערכה רבה לשוקי משעול, ואין צורך להרחיב על זאת. יחד עם זאת, אני מוצא לנכון לכתוב בפומבי את דעתי בעניין ההתחברות שלו לעורך הדין איתן ארז ו"יושרה לישראל"...
* עורך הדין איתן ארז: אינני מכיר את ההיסטוריה של עורך הדין איתן ארז לעומקה, אבל מהמעט שקראתי, נראה לי שהיה מקורב לשופטת ורדה אלשייך, וגם לא בדיוק סבל או ספג הפסדים כבדים מהקרבה הזאת...
* השופטת ורדה אלשייך: לדעתי, פרשת השופטת ורדה אלשייך מסמלת את תמצית כל מה שמסואב במערכת המשפט בישראל. מקומה של השופטת ורדה אלשייך בכלא. התנהלות מהסוג שלה מוכרת ברחבי העולם הנאור כ"התנהלות חוץ שיפוטית", שאין חלה עליה כל חסינות שיפוטית - הונאה על כס המשפט. במלים אחרות - מרמה והפרת אמונים. לדעתי, רובו המוחלט של הציבור לא הבין עד היום את הפרשה לעומקה. וציבור המשפטנים, בשיתוף פעולה עם התקשורת, בלבלו את הציבור, כך שאינו מבין את עומק השחיתות שנחשפה בפרשה זאת, לא רק של ורדה אלשייך, לא רק של תיקי הפירוקים, התספורות, והכינוסים התאגידיים, לא רק של בית המשפט המחוזי ת"א, אלא של המערכת כולה כולל שרי המשפטים ונשיאי בית המשפט העליון (שחיתות לשכת עורכי הדין היא מהמפורסמות ואין צורך להרחיב על כך).
* עורך הדין איתן ארז ופרשת "הפרוטוקולים המפוברקים": כידוע, הקהילה המשפטית בישראל חלוקה בדעותיה בעניין פרשת "הפרוטוקולים המפוברקים". יש רבים שרואים בשופטת ורדה אלשייך שופטת דגולה... בעיצומה של פרשת ורדה אלשייך, כתבו עורכי דין מכתב תמיכה בורדה אלשייך. נציב תלונות הציבור על השופטים אליעזר גולדברג (בעצמו חלק מרכזי בטיוח הפרשה) מצא לנכון להתייחס למכתב זה בהחלטתו "הסודית, אישית" בפרשה (88/12/מחוזי ת"א). בין השאר כתב: [1]
81. פנינו לגב' קוסטינר, מזכירת כב' השופטת... עו"ד [שבשמו נקבה- א.ג.] שוחח עימי על תיקים ובין היתר שוחח עימי על המכתב. לא דיברתי מיוזמתי על המכתב!"
82. בשים לב שאין ביכולתי לאמת את הדברים שלדברי עו"ד נווה מסרו לו עורכי הדין, ובשים לב להכחשת כב' השופטת ודברי מזכירתה, אין ביכולתי לקבוע אם כב' השופטת אכן הייתה מעורבת בעניין המכתב.
רואה אני גם מקום לציין, כי בהתנהלותה של מזכירת כב' השופטת אשר למכתב, מצויים לכאורה היבטים שראוי כי יתבררו, ותשומת מנהל בתי המשפט להערתי זו.
כתבה בעניין פרשת ורדה אלשייך מציינת:  [2]
 ...מכתב התמיכה בשופטת אלשיך בפרשת הפרוטוקול המזויף שעליו חתומים מספר עורכי דין, ביניהם גם עוה"ד איתן ארז.
לדעתי, מעורבותו של עורך הדין איתן ארז בפרשת "הפרוטוקולים המפוברקים" של השופטת ורדה אלשייך, לבדה, פוסלת את עורך הדין איתן ארז לחלוטין ולצמיתות מכל פעילות ציבורית בעניין השחיתות השלטונית, ובוודאי מכל התהדרות בשם כמו "ישרה לישראל".
במחשבה שנייה - הדרך אולי פתוחה בפניו לעשות "חזרה בתשובה" בנוסח עורך הדין אלדד יניב, או בנוסח עורך הדין דוד לוי... נפלאו ממני דרכי המלחמה בשחיתות הציבורית בישראל ופתלתולי עורכי הדין...
קישורים
[1] החלטת נציב תלונות הציבור על השופטים בפרשת ורדה אלשייך (88/12/מחוזי ת"א) , תלונת לשכת עורכי הדין, בצירוף "הפרוטוקולים המפברקים"
https://drive.google.com/open…
[2] הנציב גולדברג: השופטת ורדה אלשיך שוב שיפצה פרוטוקול בניגוד לחוק | מחלקה ראשונה
http://www.takdin.co.il/Pages/Article.aspx?artId=43228982017-09-12 פרשת השופטים הנוקמים והאסירים הפוליטיים לורי, מוטי וצבי: חוות דעת של עורך הדין איתן ארז - "יושרה לישראל" 
=========
הבלוגרים כאיום קיומי על מדינת ישראל! "טרור סייבר"!
"אם עורכי דין ושופטים ועובדים סוציאליים ייכנעו למין טרור סייבר כזה, עובדי מדינה ייכנעו למין טרור סייבר כזה, אז זה הסוף של המדינה, אנחנו לא נוכל, אי אפשר יהיה לתפקד פה בשום מערכת"
המקור: טרור רשתי | כנופיית הבלוגרים - אולפן שישי
https://www.youtube.com/watch?v=gXn98g6EIsc