Friday, June 15, 2018

2018-06-16 מכתב פומבי לרב עדין שטיינזלץ, נשיא "ישיבת תקוע", בעניין חקירת רצח הנערה אודל אמב"ש ז"ל

מכתב פומבי לרב עדין שטיינזלץ, נשיא "ישיבת תקוע", בעניין חקירת רצח הנערה אודל אמב"ש ז"ל
בקשה הופנתה היום לרב עדין שטיינזלץ, נשיא "ישיבת תקוע" שביישוב תקוע, להפעיל את קשריו הטובים עם רשויות מדינת ישראל, ולפעול לכך שנסיבות מותה של הנערה אודל אמב"ש ייחקרו כראוי. הנערה, שהייתה במשמורת רשויות מדינת ישראל, לאחר שהופרדה מאמה, למרות רצונן של הילדה והאם, בעוד האב מוחזק בכלא, נמצאה מחוסרת הכרה וסימני אלימות קשים על גופה ביישוב תקוע או בקרבתו.  הפנייה לרב עדין שטיינזלץ נעשתה ברוח דבר התורה בעניין זקני העיר והעגלה הערופה ("ידינו לא שפכו את הדם הזה ועינינו לא ראו" - דברים כא,א-ט). 
התקשורת הממוסדת, רובה ככולה, התעלמה ממותה של אודל אמב"ש השבוע, ועל פי הדיווחים, משטרת ישראל מסרבת לחקור את הרצח.
המכתב מציין בראשו תכתובת קודמת עם הרב עדין שטיינזלץ לפני מספר שנים בהתאם לכישוריו במתמטיקה ובהלכה, בקשר לממצאים חמורים לגבי חוסר ישרה במערכות המידע של בתי המשפט של מדינת ישראל.


 

___
15 ליוני, 2018
הרב עדין שטיינזלץ
נשיא ישיבת ההסדר "ישיבת תקוע"
בדוא"לinfo@hashefa.com
הנידוןמכתב פומבי לרב עדין שטיינזלץנשיא "ישיבת תקוע", בעניין חקירת רצח הנערה אודל אמב"ש ז"ל
לכבוד הרב שטיינזלץ,
לפני מספר שנים פניתי אליך בהתאם לכישוריך במתמטיקה ובהלכה, בקשר לממצאים חמורים לגבי חוסר ישרה במערכות המידע של בתי המשפט של מדינת ישראל. הפעם, הריני פונה אליך כנשיא ישיבת ההסדר "ישיבת תקוע", שביישוב תקועולפיכך – מי שניתן לראות בו אחד מזקני העיר.
השבוע למדנו ברשתות החברתיות על מותה של הנערה אודל אמב"ש ז”לבכך באה לסיומה פרשה חמורה וקשההתקשורת הממוסדת רובה ככולה התעלמה מהאירועאולם על פי הרשתות החברתיותהנערהנמצאה ביישוב תקוע או בקרבתוכשהיא מחוסרת הכרה ועל גופה סימני אלימות קשה, כנראה גם אלימות מינית.
הפרשה חמורה עוד יותר כיוון שעל פי הדיווחיםהנערה הייתה במשמורת רשויות מדינת ישראללאחר שהופרדה על ידי הרשויות מאמה, בניגוד לרצונן של הילדה והאם, בעוד האב מוחזק בבית האסוריםוהנערה ניסתה שוב ושוב לברוח מהמוסד בו הוחזקה על ידי הרשויות, כ-200 ק"מ צפונית לתקוע.
הפרשה חמורה במיוחדכיוון שעל פי הדיווחיםמשטרת ישראל מסרבת לחקור את נסיבות מותה של הנערה אודל אמב"ש ז"ל.
לפיכךהריני פונה אליך בזאת בבקשהשתפעיל את קשריך הטובים עם רשויות מדינת ישראלותפעל לכך שנסיבות מותה של הנערה אודל אמב"ש ייחקרו כראוי
אודה על אישור קבלת פנייה זאת ותשובתך בהקדם האפשרי.
בברכה,
דר’ יוסף צרניק
תל-אביב
במצורף – פרסום ברשת השבועעם מכתב מהילדה לאמה.


 די לשחיתות הדף של נחמה‎ is with ‎אזמרה יהודית אמבש‎ and 3 others.
 January 7 · 
אודל שלומית בת אילנה ודניאל אמבש כתבה מכתב מלא אהבה לאמא אילנה אמבש.
העוסית לא מרשה לאם ולבת להפגש.
לפני כשנה לטענת הרווחה והמוסד המופרט שבו שהתה ברחה אוד שלומית מהמוסד.
אודל נמצא אחרי שלושה ימים חסרת הכרה עם כוויות על גופה וחבלות בכל גופה לרבות אבר מינה.
אף אחד לא יודע מי האנס/פדופיל רוצחכי הרווחה לא מרשה לחקור.
תמהתני מה הרווחה מנסה להסתיר עם מניעת החקירה.
אודל אמבש הייתה מאושפזת במשך שנה ועברה ניתוחים רבים.
לכל אורך השנה מנעה עובדת סוציאלית מהאם אילנה אמבש לסעוד את בתה (את האב הרווחה דאגה לזרוק לכלא ואת כל ילדי המשפחה פיזרו במוסדות מופרטים)
כעבור שנה בתאריך 14.6.18 נפטרה אודל שולמית בת אילנה ודניאל אמבש בלי הוריה לצידה.
זאת עבודת הקודש של הרווחה.
העוסית שמנעה את ביקורי האם וכנראה גם את החקירה במשטרה מופיעה בין המתלוננים הנעלבים בפרשת השופטים הנוקמים.
אני חושבת שאין מספיק מילים בוטות וישירות לתאר את הזוועה בהתנהלות המחפירה של העוסית בפרשה זו ומי יודע בעוד כמה פרשות.