Monday, February 25, 2019

2019-02-25 וילנאי ומרוז "בואי נקנה ילד בכל צורה שהיא", הילד האריתראי, מלכ"ר "אור שלום", רווחה, האם הביולוגית, ושופט בית המשפט לנוער נעם שילו, ת"א
  וילנאי ומרוז "בואי נקנה ילד בכל צורה שהיא", הילד האריתראי, מלכ"ר "אור שלום", רווחה, האם הביולוגית, ושופט בית המשפט לנוער ת"א נעם שילו▪ ▪ ▪שופט הנוער נעם שילו מנהל כאילו הליך משפטי, בו מדינת ישראל ממשיכה לשלול מאם ביולוגית שאינה אזרחית ישראל את הזכות להורות, וגם מונעת ממנה לצאת עם או בלי בנה מחוץ לגבולות ישראל... הליך זה , של שלילת זכות היסוד להורות, באמצעות עמותת "אור לשלום", מתנהל במעמד צד אחד, בכאילו הליך, בו הורי האמנה, שאינם צד בתיק, יכולים לטפול על האם הביולוגית כל דבר שהוא, מבלי שתהיה לאם הביולוגית אפילו הזכות לדעת מה נאמר עליך, ותוך שלילת הזכות להגן על זכויותיה מול האשמות כאלה... "משפטנים בכירים" נתנו דרור למקלדתם ותיארו את בתי המשפט לענייני משפחה כ"ג'ונגל טוטלי", ושאלו: האם אפשר בכלל לקרוא לתופעה זאת "בית משפט"? 
קראו את הפוסט השלם: 
https://inproperinla.blogspot.com/2019/02/joseph-zernik-009-2019-02-25.html

בתמונות: א) צילום מסך מתוך סדרת ריאליטי "מחוברים". הגב' אורלי וילנאי 
במיטת בית חולים בקשר לטיפול פוריות. הכיתובית היא של דבריו של מר גיא מרוז: "בואי נקנה ילד בכל  צורה שהיא". ב) חתונה. ג) עם הילד האריתראי בחוף הים.
הבוקר, שני, נערך דיון בעניין הזכות להורות של האם הביולוגית של הילד האריתראי, שהועבר לאמנה אצל הסלבריטאים, דמויות הריאליטי וילנאי ומרוז. אלה הם שפירסמו: "בואי נקנה ילד בכל צורה שהיא", אלה הם שפירסמו, את עצמם דוחים הצעה של מלכ"ר "אור שלום" לילד לבן ודורשים ילד שחור, ולא סתם שחור - אריתראי. בתגובה, שפורסמה, מלכ"ר "אור שלום" מבטיחה להם שאם יחכו בערך שבועיים, יסדרו להם את מבוקשם... במקביל, הסלבריטאים נותנים במה תקשורתית למלכ"ר "אור שלום" - שעוסקת בהליכי אמנה מופרטים... ואז בדרך פלא, הילד, שכבר נפסק שיוחזר לאם הביולוגית, נשלח לאמנה... אל זוג הסלבריאים... באמצעות מלכ"ר "אור שלום".
עכשיו הם רוצים צווי איסור פרסום...
* הדיון החל בערך בשעה 8:30 ונמשך עד בערך שעה 10:00, בתיק נוער, בקשר לכשירותה ההורית של האם הביולוגית. והצדדים בו היו הרווחה נ האם הביולוגית ובא כוחה עו"ד יוסי נקר. אולם ככל הנראה, ברקע הדברים יזמה של זוג הסלבריטאים, דמויות הריאליטי וילנאי ומרוז. כיוון שלא היו צד בעניין, לא השתתפו הסלבריטאים וילנאי ומרוז בדיון זה.
* בתום דיון זה קיבל עו"ד יוסי נקר פרוטוקול ויצא מאולם הדיונים.
* אח"כ ניהל השופט בערך משעה 10:00 עד שעה 10:30 אירוע, שכאילו נחשב דיון, במעמד צמד הסלבריטאים בלבד, ללא נוכחות האם הביולוגית וללא נוכחות בא כוחה.
* בית המשפט מסרב לתת לבא כוחה של האם הביולוגית העתק של האירוע שכאילו נחשב לדיון במעמד הסלבריטאים בלבד.

בקיצור: מה שמתרחש לפנינו הוא שופט שמנהל כאילו הליך משפטי, בו מדינת ישראל ממשיכה לשלול מאם ביולוגית שאינה אזרחית ישראל את הזכות להורות, וגם מונעת ממנה לצאת עם או בלי בנה מחוץ לגבולות ישראל... הליך זה , של שלילת זכות היסוד להורות, מתנהל במעמד צד אחד, בכאילו הליך, בו הורי האמנה, שאינם צד בתיק, יכולים לטפול על האם הביולוגית כל דבר שהוא, מבלי שתהיה לאם הביולוגית אפילו הזכות לדעת מה נאמר עליך, ולהגן על זכויותיה... כל זה: באמצעות רווחה מופרטת ומלכ"ר "אור שלום", וכאילו תחת חותם בית משפט של מדינת ישראל...