Saturday, September 20, 2014

2014-09-20 Urgent request for emergency consultaion by the Israeli Civil Rights Association with street persons in Volovelsky Karny park - facing eviction - בקשה דחופה לייעוץ חירום ע"י האגודה לזכויות האזרח לדרי רחוב בגן וולובלסקי-קרני - העומדים לפני פינוי

September 20, 2014
Attorney Gil Gan-Mor
Attorney Dan Yakir
Association for Civil Rights in Israel (ACRI)
By email
RE: Urgent request for emergency consultaion with street persons in Volovelsky Karny park - facing eviction!
Dear Attorney Gan-Mor and Yakir:
First, let me express my gratitude again to you personally and to the Association in general for your help in a wide range of issues, and in particular - for your ongoing initiative regarding representing the interests of street persons in Israel.
In November 2012, the Social Protest camp in Rothschild Avenue, Tel Aviv, was moved to the Volovlesky-Karny park, pursuant to an agreement between the Tel-Aviv Municipality and representatives of the Israeli Social Protest Movement.
Over the past year and a half, I have personally extended the agreement on a monthly basis under the OccupyTLV title. [1]
During the period since November 2012, people have continuously lived in the park. During this period, some notable incidents took place, which should be deemed unlawful harassment and deprivation of fundamental rights by the Tel Aviv Municipality and the Isarel Police. [2]
A few days ago, the municipality distributed flyers, indicating that the people living in the park would have to be confined, starting October 19, 2014, to a very small, insufficient area in the north-west corner of the park. [3]  Some help was presumably offered for finding individual solutions for the people now living in the park.
There are great concerns regarding the integrity of this action, its motives, and its expected outcomes.
The situation causes hardship and duress, and people who live here may lose their meager worldly possessions and remain with no shelter during the approaching winter.
You surely know that many of the people here are under-privileged in any possible way. With the mounting pressure, we have already seen increase in violence level here, and conditions may rapidly further deteriorate.  
Moreover, there is concern that people are receiving false legal advice from persons with no legal qualifications, who provided false and misleading legal advice in the past as well. Further harm may result.
Therefore, I would be grateful if you would be able to schedule a meeting in your office, as soon as possible, to provide some basic assessment and advice.
With it, I must add: The actions against the people in the Volovelsky-Karny park take place at the same time that oppressive actions are taken against residents of Givat Amal, against Bedouins in the Negev, and much worse oppression continues in Palestine by a government that lost all semblance of legitimacy.  The Rule of Law is only a fiction, as I personally witness almost on a daily basis in the conduct of law agencies against the Tax Authority whistle-blower Rafi Rotem (I am one of the activists who support him).
Therefore, my expectations regarding protection under the law are minimal or none.  With it, you surely know better than most, what are the most reasonable modes of action under our predicament.
I hope to hear back from you tomorrow, Sunday, and I hope that you would be able to schedule a meeting immediately after Rosh HaShana.  The mere knowledge that ACRI would be advising us, would dramatically reduce pressure levels here.
Shana Tova,
Joseph Zernik, PhD
Human Rights Alert (NGO)
OccupyTLV 
____
20 לספטמבר, 2014
עו"ד גיל גן-מור
עו"ד דן יקיר
האגודה לזכויות האזרח
בדוא"ל
הנידון: בקשה דחופה לייעוץ חירום לדרי רחוב בגן וולובלסקי-קרני - העומדים לפני פינוי!
עו"ד גן-מור ועו"ד יקיר שלום,
ראשית, ברצוני להביע שוב את תודתי על עזרתכם בנושאים שונים, ובמיוחד - יזמתכם המתמשכת בייצוג ענייניהם של דרי רחוב בישראל.
בנובמבר 2012, הועבר מאהל המחאה ת"א משדרות רוטשילד לגן וולובלסקי-קרני, בכפוף להסכם בין עיריית ת"א ואנשי תנועת המחאה.
בשנה וחצי האחרונות הארכתי הסכם זה על בסיס חודשי תחת "מאהל המחאה ת"א". [1]
מאז נובמבר 2012, גרים פה אנשים  ברציפות, אולם התרחשו אירועים שיש לראותם כהתעללות ושלילת זכויות יסוד על ידי עיריית ת"א ומטרת ישראל. [2]
לפני מספר ימים חולקו פליירים על ידי העירייה, המורים ליושבי הגן שמה-19 לאוקטובר, 2014, יוגבלו לשטח קטן ובלתי מספיק בפינה הצפון מערבית של הגן. [3]  עזרה כלשהי הובטחה לסיוע במציאת פתרונות אישיים לדרי הגן. 
קיימים חששות כבדים לגבי ישרת פעולה זאת, מניעיה, ותוצאותיה הצפויות.
המצב יצר מצוקה קשה, ואנשים עלולים לאבד את כל רכושם הדל ולהישאר ללא מחסה לקראת החורף הקרב.
אין ספק שאתם מכירים את מצבם של גרי הגן, שרבים מהם מעוטי יכולת בכל צורה אפשרית.  עם החמרת הלחץ, גברה רמת האלימות כאן, והמצב עלול להתדרדר במהירות.
יתרה מכך, יש חשש שאנשים מקבלים ייעוץ משפטי כוזב מאנשים ללא הכשרה משפטית, שנתנו בעבר חוות דעת משפטיות כוזבות ומטעות.  נזק נוסף עלול להיגרם מתוך כך.
לפיכך, אודה אם תוכלו לקבוע פגישה במשרדכם בהקדם האפשרי למתן הערכת מצב וייעוץ בסיסיים.
יחד עם זאת יש לציין: הפעולה נגד האנשים בגן וולובלסקי-קרני ננקטת בסמוך לפעולות דיכוי בגבעת עמל, ובנגב, ודיכוי מתמשך חמור בפלסטין על ידי ממשלה שאבדה כל חזות של חוקיות.
שלטון החוק הפך לאחיזת עיניים, ואני עד לכך כמעט מידי יום ביומו בהתנכלות רשויות החוק לחושף השחיתויות ברשות המסים רפי רותם, שאני אחד מהפעילים התומכים בו.
לכן, ציפיותיי להגנה של החוק מזעריות או אפסיות. יחד עם זאת, אין ספק שאתם יודעים טוב מאחרים, מהן דרכי הפעולה הסבירות במצב קודר זה.
אקווה לתשובתכם מחר, יום א', ואקווה שתוכלו למצוא זמן לפגישה מיד לאחר ראש השנה.  עצם הידיעה שהאגודה תייעץ לנו, תפחית את רמת הלחץ בצורה דרמטית.
שנה טובה!
דר' יוסף צרניק
סייג לזכויות האדם (NGO)
מאהל המחאה ת"א
קישורים

[1] 2014-09-03 OccupyTLV: Tel Aviv Muni Extension for September 2014

הארכת מאהל המחאה ת"א בגן וולובלסקי לספטמבר 2014
[2] 0000-00-00 OccupyTLV: Index of Records and Links (full English translation)
מאהל המחאה ת"א: רשימת כתבים וקישורים
[3] 2014-09-15 Flyers distributed by Tel Aviv Municipality, showing the restriction of the OccupyTLV camp.

פליירים שחולקו על ידי עיריית ת"א ומראים את ההגבלה על שטח מאהל המחאה ת"א - מקווה להעלות מחר סריקה באיכות טובה.