Thursday, December 19, 2019

2019-12-20 דוד רוזן על שי ניצן ומנדלבליט - "ריח של שחיתות... "


 Joseph Zernik is with ‎נחמה דר‎ and 99 others.

19 mins
■ דוד רוזן  על שי ניצן ומנדלבליט - "ריח של שחיתות... " דוד רוזן השבוע על שי ניצן ומנדלבליט - "ריח של שחיתות"...

השבוע הסתיים בתנופת התחזקות ותקווה - דוד רוזן הצטרף לתנועת המחאה!
יש לקרוא את דבריו של דוד רוזן השבוע יחד עם דבריו של הנשיא רובי ריבלין בטקס השבעת השופטים במרץ 2018, ודבריו של פרופ' מוטה קרמניצר באוקטובר 2014 ביחס לפרשת רומן זדורוב.
סופ"ש נעים לכולנו!
ובמיוחד לאנשי התינוק ומי הרחצה...

2019-12-19 דעת הקהל, הרשעת נתניהו, בר-און חברון...

2019-12-19 דוד רוזן (לא טלית שכולה תכלת) מצטרף למקהלה נגד שי ניצן, מנדלבליט והפרקליטות בכלל - "ריח של שחיתות"

Joseph Zernik is with ‎נחמה דר‎ and 98 others.
24 mins
■ דוד רוזן (לא טלית שכולה תכלת) מצטרף למקהלה נגד שי ניצן, מנדלבליט והפרקליטות בכלל - "ריח של שחיתות" ■
בלבלה בכנופיית שלטון החוק... כנראה לא עדכנו אותו ש"אסור לזרוק את התינוק עם מי הרחצה"...
Josh Breiner @JoshBreiner
1h
השופט בדימוס דוד רוזן (נציב הקבילות על הפרקליטות) מגדיר את הבדיקה שערך בשאלה האם שי ניצן מנע חקירה בנוגע ליחסים שבין המפכ"ל לשעבר יוחנן דנינו לרפ"ק צ' כדוגמא למקרה עם "ריח של שחיתות"... היועמ"ש פנה אלי, ואמר לי 'אתה לא יכול לטפל בזה, הסר ידך'. אמר שהוא מגבה את שי ניצן... מאה אחוז מהפניות שלי לפרקליטות, ההתייחסות שלהם נפתחת במילים שאני לא מוסמך לטפל בתלונה.