Tuesday, May 2, 2017

2017-05-03 מ"י נ לורי שם-טוב ואח' - השופט בני שגיא, התביעה והמשטרה עוסקים בשיבוש הליכים והפרות חמורות של זכויות האדם

מ"י נ לורי שם-טוב ואח' -  השופט בני שגיא,  התביעה והמשטרה עוסקים בשיבוש הליכים והפרות חמורות של זכויות האדם

ההליכים בבית המשפט המחוזי ת"א מתנהלים כביכול תחת "צו איסור פרסום" ו"החלטה על ניהול דיונים בדלתיים סגורות". אולם התקשורת שימשה כשופר של הפרקליטות, ופרסמה כתבים "מפוברקים" בעליל. הדיון בשבוע שעבר היה בדלתיים פתוחות אבל השופט בני שגיא רשם את הדיון "בדלתיים סגורות". על בקשות חוזרות לעיון ב"צו איסור פרסום עשוי כדין" - שגיא מגיב ב"החלטות בפתקית" חסרות היגיון. והמצאה כדין היא כבר מזמן לא חלק מההליכים בבתי המשפט בישראל. הנאשמים קיבלו "כתב אישום" מפוברק, ובדיון "הקראת כתב אישום" השופט בני שגיא ניסה לחלץ מהם הודעה לפרוטוקול, שקראו את כתב האישום...  יש לראות בהתנהלות השופט בני שגיא והתביעה פגיעה בזכויות הנאשמים לשימוע הוגן ופומבי ולהליך ראוי, וזילות חוק יסוד כבוד האדם וחירותו.  ההליכים במקרה זה נראים יותר ויותר כשילוב בין משפט שדה למשפט ראווה, ו"המהפכה החוקתית" - בדיה יחצנית מבית מדרשו של אהרן ברק. השילוב של חיסיון מפוברק ושיבוש הכתבים וההליכים - תופעה שגרתית מבתי המשפט השלום ועד לבית המשפט העליון - מוכרת ברחבי העולם מזה מאות שנים כסימן היכר של בתי משפט בלתי כשירים ו/או מושחתים. תופעות אלה בולטת במיוחד בהליכים הפליליים בפרשיות השחיתות השלטונית מחד, ובהליכים הפליליים נגד פעילי מחאה מאידך. השופטים ועורכי הדין הם קדקוד השחיתות השלטונית בישראל! הדיון הבא מחר, 04 למאי, בשעה 10:00.
 
תמונות:  מוטי לייבל, לורי שם-טוב,  התנהלות מערכת המשפט בהליכים הפליליים נגדם מדגימה את צדקת המחאה שלהם נגד שחיתות מערכת המשפט.
_____
 
תמונות:  השופט בני שגיא, אנשי הפרקליטות - עו"ד מירב גבע ואלירן גלילי - שיתוף פעולה בשיבוש הליכים.
_____
תמונה: מדינת ישראל נ שם-טוב, לייבל, זר (ת"פ 14615-04-17) - "המשתמש אינו מורשה לצפות בתיק זה" -  חיסיון מפוברק בנט-המשפט הוא אחד מסימני ההיכר של מערכת הונאתית לניהול התיקים שפותחה על ידי השופטים בניגוד לחוק.
_____
 
תמונות:  מדינת ישראל נ שם-טוב, לייבל, זר (ת"פ 14615-04-17) - "החלטות בפתקית" חסרות הגיון של השופט בני שגיא על בקשות חוזרות לעיון ב"צו איסור פרסום עשוי כדין". החלטות אלה גם לא הומצאו, כי המצאה כדין - עקרון יסוד בהליך ראוי - היא כבר מזמן לא חלק מהתנהלות בתי המשפט בישראל.
_____
  
 
תמונות:  מדינת ישראל נ שם-טוב, לייבל, זר (ת"פ 14615-04-17): מימין - עמוד הפתיחה ועמוד הסיום של כתב האישום המפוברק בן 152 עמודים, שפורסם בתקשורת ונמסר לעצירים.  משמאל - עמוד הפתיחה ועמוד הסיום (כתב הסכמה של פרקליט המדינה שי ניצן כממלא מקומו של היועמ"ש אביחי מנדלבליט) של כתב האישום בן 164 עמודים שנרשם בנט-המשפט. הבדלים מהותיים נמצאו בין שני המסמכים. "הקראת כתב אישום" נרשמה ביום 18 לאפריל, 2017 - אולם ספק אם הנאשמים ראו עד היום את כתב האישום האמתי (אותנטי). יש לראות בהתנהלות השופט בני שגיא והפרקליטות לגבי הקראת כתב האישום עבירה חמורה על זכויות האדם. התקשורת מקבלת ומפרסמת בשגרה כתבי בית דין מפוברקים. הכתבים המשפטיים לא שמים לב??? 
_____ 
תמונה:  מדינת ישראל נ שם-טוב, לייבל, זר (ת"פ 14615-04-17):  פרוטוקול דיון מיום 24 לאפריל, 2017, סומן "בדלתיים סגורות", בשעה שהדיון התנהל בדלתיים פתוחות. הפרוטוקול גם אינו משקף נאמנה את דברי הנאשמים לגבי קריאת כתב האישום - שאפילו לא היה ברשותם באותו יום!  החסיון המפוברק הפך לסימן היכר של ההליכים המפוברקים נגד אנשי מחאה.
_________
תמונה: מרתפי מטה מחוז ת"א של משטרת ישראל ברחוב סלמה - מתקן כליאה של חור שחור בתל-אביב - "בית מעצר יפתח".
_____
מאהל המחאה ת"א, 03 למאי  - למחר, יום ה' 04 למאי, 2017, בשעה 10:00, נקבע דיון נוסף בהליכים הפליליים נגד לורי שם טוב, מוטי לייבל וצבי זר.

שיבוש הליכים תוך שיתוף פעולה של השופט בני שגיא ועורכי הדין מירב גבע ואלירן גלילי  מפרקליטות מחוז ת"א
התביעה הפלילית נגד שם טוב, לייבל וזר נראית יותר ויותר כשילוב של משפט שדה ומשפט ראווה משובש מיסודו:
* כתב האישום - מסמך מפוברק פורסם על ידי התקשורת ונמסר לנאשמים, בשעה שמסמך אחר, שונה באופן מהותי, נרשם בתיק בית המשפט.
* הקרא כתב האישום - נרשמה בתיק כאילו התקיימה ביום 18 לאפריל, 2017. בדיון הקודם, ביום 24 לאפריל, השופט בני שגיא ניסה לחלץ מהנאשמים הודעה לפרוטוקול שקראו את כתב האישום - בשעה שעדיין לא נמסר לידיהם כתב האישום האמתי (אותנטי).
* דלתיים סגורות - הדיון האחרון, ביום 24 לאפריל, התנהל בדלתיים פתוחות, אולם השופט בני שגיא רשם פרוטוקול "בדלתיים סגורות" - ובכך הפעיל עליו חסיון מפוברק. התיק כולו מועלם היום בנט-המשפט תחת חיסיון מפוברק.
* צו איסור פרסום - על בקשות חוזרות לעיון ב"צו איסור פרסום עשוי כדין" - מגיב השופט בני שגיא ב"החלטות בפתקית" חסרות כל הגיון, שאינן מומצאות. המצאה כדין - עקרון יסוד בהליך הראוי - היא כבר מזמן לא חלק מההליכים בבתי המשפט של מדינת ישראל.
* העמדת סניגור - בדיון ביום 24 לאפריל, הודיעה  הסנגוריה הציבורית שאינה מעוניינת לייצג את הנאשמים לנוכח "אופיו של כתב האישום" - והשופט בני שגיא איבד את שלוותו... הסיכויים של הנאשמים לייצוג ראוי הוא אפסי.
* מעצר בלתי חוקי, של "חור שחור" - מוטי לייבל הוחזק ככל הנראה במהלך החקירה במתקן כליאה של "חור שחור" במרתפי מטה משטרת ת"א ברחוב סלמה. המשטרה מסרבת להנפיק מספר בקשה על פי חוק חופש המידע לגבי הבסיס החוקי לקיום "בית מעצר יפתח"... הוועד הציבורי נגד עינויים התבקש להתערב במה שנעשה שם.
יש לראות בהליכים הפליליים נגד לורי שם  טוב, מוטי לייבל, וצבי זר הפרות חמורות של זכות האדם לשימוע הוגן ופומבי, הפרה חמורה של הזכות להליך ראוי וזילות חוק יסוד כבוד האדם וחירותו. "המהפכה החוקתית" היא בדיה יחצנית מבית מדרשו של אהרן ברק!

המשטר בפאניקה!

רוב קבוצות המחאה מתמקדות היום בשחיתות מערכת המשפט ואכיפת החוק: 
א) לורי ומוטי - חטיפת ילדים ע"י רווחה ובתי המשפט 
ב) האבות הגרושים- שחיתות בבתי המשפט לענייני משפחה, 
ג) רפי רותם, שוקי משעול - השחיתות ברשות המסים, השחיתות של רות דוד ושות' בחיפוי על השחיתות ברשות המסים, והשחיתות של שופטים ומבקר המדינה בחיפוי על רשות המסים ורות דוד... 
ד) ההונאות בהוצאה לפועל- הונאות של רשמים, עורכי דין, בנקים ותאגידים בחסות בתי המשפט.
ה) ברק כהן ובאים לבנקאים - ההונאות של הבנקים בחסות בתי המשפט.  
ו) המחאה על הטענות להונאה בבחירות - כשבראש ועדת הבחירות עומד שופט בית המשפט העליון.
ז) מני נפתלי - המחאה נגד שחיתות היועמ"ש בעניין חקירות השחיתות בצמרת.
ח) מחאת האתיופים - אלימות המשטרה והטיוח שלה על ידי מח"ש -משרד המשפטים.
ט) קבוצת התמיכה של רומן זדורוב - יותר מרבע מיליון -  נגד שחיתות המשטרה, הפרקליטות והשופטים בעלילת דם על מנדל בייליס האוקראיני בישראל.
במקביל, נשמע בשנים האחרונות אוסף התבטאויות חסרות תקדים של פרופסורים בכירים למשפטים ולכלכלה, החל ממוטה קרמניצר, דרך בועז סנג'רו, דניאל פרידמן, יואב דותן, ירון זילכה - שבעצם אומרים כפי שניסח האחרון - "חבורה של עבריינים השתלטה על השלטון במדינת ישראל".
לא היה מצב כזה בתולדות המדינה! 
והתגובה של מערכת המשפט? הפללת אלה שמוחים נגד שחיתות מערכת המשפט!

קישורים
[1]  2017-04-26 מ"י נ לורי שם-טוב ואח' - בקשה חוזרת לעיון ב"צו איסור פרסום" "החלטה על ניהול דיון בדלתיים סגורות"
[2] 2017-04-24 מ"י נ לורי שם-טוב ואח' - דיון במחוזי - משפט שדה? עו"ד ברק לייזר - סיפורים נבחרים
[3] 2017-04-18 לורי שם טוב ומוטי לייבל בבית המשפט המחוזי ת"א - סימנים מתרבים של פברוק הליכים
[4] 2017-04-09 לורי שם טוב, מוטי לייבל - בקשה לעיון בהליך "בדלתיים סגורות" תחת "צו איסור פרסום"
[5] 2017-04-04 סיקור הארכת מעצרים - לורי שם-טוב, מוטי לייבל, צבי זר; ובאולם סמוך - משפט עמיר מולנר
[6] 2017-03-28 לורי שם-טוב, מוטי לייבל - פעילי זכויות ילדים והוריהם - סקירת דיון הארכת מעצרים בתום 30 יום
[7]  2016-03-23 מוטי לייבל, לורי שם-טוב - סקירת דיוני הארכת מעצר
[8] 2017-03-20 פרשת מוטי לייבל "ובית מעצר יפתח" - מתקן כליאה של חור שחור בתל-אביב?
[9] 2017-03-19 מוטי לייבל: בקשת עזרה דחופה הוגשה לוועד הציבורי נגד עינויים
[10] 2017-03-16 הארכת מעצר שלישית ללורי, מוטי, וצביקה זר