Wednesday, November 30, 2016

2016-12-01 רפי רותם והשופט הנוכל דניאל בארי: "הקראת גזר הדין" - ההייתה, או חלמנו חלום?


רפי רותם והשופט הנוכל דניאל בארי: "הקראת גזר הדין" - ההייתה, או חלמנו חלום?
בקשה חוזרת לעיון ב"גזר דין עשוי כדין ורשום כדין", ברשימת "פסקי דין עשויה כדין" ועוד, הוגשה לשופט הנוכל דניאל בארי.  בארי מתחמק בעקביות, כאחרון הרמאים, ממתן החלטות לעניין על הבקשות לעיון בכתבים בתיק התביעה נגד רותם... ובמקביל - בארי אינו מתקן את השיבושים החמורים ברישומים הכוזבים בתיק זה.
ב"גזר הדין" המפוברק עצמו, גיבב בארי שקרים גמורים לגבי מינוי סניגורים ציבוריים לנאשם. בתיק זה הופיעו מתחזים, שפעלו להכשלת הנאשם, כסנגורים ציבוריים. השותפים להונאה חמורה זאת היו השופטת יעל פרדלסקי, המתחזה לסניגור ציבורי מחוזי (בפועל) אלקנה לייסט, וסדרת עורכי דין נוכלים...
ביום 28 לנובמבר, פברק בארי דיון "הקראת גזר הדין" במעמד פעילים ותקשורת. הדיון אף דווח מיד אח"כ בהרחבה.  אולם בתיק בית המשפט נרשם אח"כ, ש"לא התקיים" דיון באותו יום.  בכתב "גזר הדין" נאמר - "ניתן בהעדר הצדדים" - כלומר לא הוקרא מעולם...  וברשימת "פסקי דין" לא מופיע "גזר דין" עד היום...
"משפטנים בכירים" רוצים לראות במצב "ירידה בפורמליזם ועלייה בערכים". לחלופין מתארים "משפטנים בכירים" את המצב כ"ג'ונגל טוטלי בבתי המשפט".  אולם המצב לאמיתו הוא פשיעה מאורגנת של שופטים ועורכי דין בבתי המשפט של מדינת ישראל. 
התביעה הפלילית נגד רפי רותם ממחישה בצורה הברורה ביותר את חלקם המרכזי של השופטים ועורכי הדין בשחיתות הממשלתית. עד שלא נכניס כמה מהשופטים העבריינים לכלא, זה לא ייפסק!
קראו את הבלוג השלם: http://inproperinla.blogspot.co.il/2016/11/2016-12-01.html 

   
תמונות 1: מדינת ישראל נ רפי רותם (1074-02-13) השותפים הבכירים להונאה בבית המשפט - השופטת יעל פרדלסקי, המתחזה (ללא מינוי כדין) לסניגור המחוזי (בפועל) ת"א אלקנה לייסט, והשופט הנוכל דניאל בארי.

 
תמונה 2: חושף השחיתות ברשות המסים רפי רותם. מומחה להברחות סיגריות ואלקטרוניקה. לא נמצא עדיין שופט או עורך דין שלא הצליח להונות אותו.
_____

מאהל המחאה ת"א, 1 לדצמבר - בקשה חוזרת הוגשה לשופט הנוכל דניאל בארי, לעיון בכתבים עשויים כדין הנוגעים ל"גזר הדין" המפוברק מיום 28 לנובמבר, 2016, ורישומו כדין. [1]
כבר לפני הדיון המפוברק של "הקראת גזר הדין", פרסם כותב שורות אלה את תחזיתו - השופט הנוכל דניאל בארי הולך לפברק את דיון "הקראת גזר הדין". [2] ואכן, בארי לא אכזב... אולם הפברוק במקרה זה עולה על כל המצופה... [3] ועכשיו, מסרב בארי בעקשנות להחליט לעניין הבקשות לעיון, וממשיך בהנפקת "החלטות בפתקית" מתחמקות, כאחרון הרמאים...

א. השופט הנוכל דניאל בארי מסרב להחליט על בקשות לעיון בכתבים עשויים כדין

לאחר הדיון המפוברק, כשהתברר היקף השיבושים, הוגשו שתי בקשות לעיון, לגבי הכתבים הבאים:
המסמכים/המוצגים שבהם מבוקש העיון:
א) גזר דין עשוי כדין ורשום כדין
ב) פרוטוקול עשוי כדין ורשום כדין של דיון השמעת גזר הדין מיום 28 לנובמבר, 2016
ג) יומן "מועדי דיון" עשוי כדין
ד) רשימת "החלטות בתיק" עשויה כדין
ה) רשימת "פסקי דין" עשויה כדין
באם הכתבים המבוקשים אינם קיימים בתיק זה, מתבקש השופט דניאל בארי לציין זאת במפורש בהחלטתו בענין הבקשה לעיון.
הבקשה האחרונה, מיום 30 לנובמבר, 2016 גם  אומרת:
 א) המבקש מוכר בקהילה הבינלאומית כמומחה לענייני הונאות בבתי המשפט.  ככזה, חוות דעתו של המבקש היא, שהשופט דניאל בארי עסק ועוסק בביצוע הונאה לגבי הכתבים וההליכים הנוגעים להכרעת הדין וגזר הדין בתיק זה. תמצית הראיות לחוות דעת זאת מסוכמת בשני (2) הפרסומים המצורפים:
(1) 2016-11-27 התביעה הפלילית נגד רפי רותם: תלונה פלילית הוגשה נגד השופט דניאל בארי - האם ימשיך מחר בפברוק גזר הדין?
(2) 2016-11-28 התביעה הפלילית נגד רפי רותם: השופט הנוכל דניאל בארי התעלה על עצמו בהקראת גזר הדין
(ב) יחד עם זאת, על מנת להסיר כל ספק לעניין התנהלותו של השופט דניאל בארי מוגשת הבקשה הנוכחית לעיון.  בקשה זאת היא כמובן גם הודעה לשופט דניאל בארי על השיבושים המרובים בתיק זה.  לפיכך, אם הסיבה לשיבושים אלה היא טעות אנוש, אין ספק שהשופט דניאל בארי ינקוט מיד בצעדים מתקנים.
...
ה) ה"החלטה בפתקית" של השופט דניאל בארי מיום 30 לנובמבר, 2016, וכן השיבוש הנוסף שברישום הדיון מיום 28 לנובמבר, 2016, כ"לא התקיים", מעצימים את הוודאות שהשופט דניאל בארי עסק ועוסק בהונאה על כס המשפט בתיק זה.

אבל כצפוי, בארי ממשיך בסירובו להחליט לגופו של עניין - כיוון שאין קיימים בתיק זה כתבים עשויים כדין ורשומים כדין של "הכרעת דין" ו"גזר דין"...  במקום זאת, בארי ממשיך להנפיק "החלטות בפתקית" מפוברקות, שהן חלק בלתי נפרד מההונאה...

תמונות 3: מדינת ישראל נ רפי רותם (1074-02-13) - סדרת "החלטות בפתקית" מפוברקות של השופט דניאל בארי, המתחמקות ממתן החלטה על בקשות חוזרות לעיון בכתבים עשויים כדין ורשומים כדין.

ב. ההונאות המרכזיות ב"גזר הדין" המפוברק מיום 28 לנובמבר, 2016
הונאה מס'  1 -  ניסיון כושל להכשיר את הופעת סדרת הסניגורים הציבוריים למראית עין, שפעלו להכשיל את רפי רותם
ההונאה הבולטת ביותר בתוכן "גזר הדין" המפוברק של בארי, היא בפסקאות הנוגעות לחובתו הבסיסית של בית המשפט להעמיד סניגור לנאשם בהליך בו דורשת התביעה מאסר בפועל. 
בכתב "גזר הדין" המפוברק מנסה בארי לשכתב את תולדות ההונאה של השופטת יעל פרדלסקי והמתחזה לסניגור ציבורי מחוזי (בפועל) ת"א אלקנה לייסט.

חוק סדר הדין הפלילי עומד על חובת בית המשפט להעמיד סנגור לנאשם, אם התביעה מבקשת מאסר בפועל בעניינו.  אולם בתביעה הפלילית נגד רותם לא הועמד מעולם סניגור ציבורי כדין. במקום זאת הופיעו מספר עורכי דין כמתחזים לסנגורים ציבוריים במשך יותר משנתיים (!) ולא הגישו אף בקשה או תגובה, פרט לשינוי מועדי דיון. זאת -בשעה שרפי רותם חזר וביקש לקבל את חומר הראיות נגדו.

לעניין זה משקר בארי בכתב "גזר הדין" המפוברק בריש גלי:
11. עם הגשת כתב האישום מונה לנאשם, כמקובל, סניגור מטעם הסניגוריה הציבורית.
בחודש אוקטובר 2013 יוצג הנאשם על ידי עורך דין ניל סיימון בפני חברתי, כבוד השופטת יעל פרדלסקי.
12. בהמשך יוצג הנאשם על ידי עורך דין יצחק שדה.  בחודש יולי 2014 מונה עורך דין יוסי סקה לייצג את הנאשם. לאחר שעו"ד סקה התפטר מן הייצוג בגלל ניגוד עניינים... מונה לנאשם עורך דין נוסף - רוני הרניק.
שתי הפסקאות הנ"ל הן שרשרת של שקרים בוטים של בארי:
*  רפי רותם מעולם לא קיבל הודעה כדין מהסנגור הציבורי המחוזי על מינוי סניגור ציבורי כדין.
* אף אחד מן הסנגורים הציבוריים כביכול לא הגיש לבית המשפט הודעה מטעם הסנגוריה הציבורית על מינויו, לא הגיש ייפוי כוח, ולא מסר הודעה לפרוטוקול על מינויו.
* המתחזה לסנגור ציבורי (בפועל) ת"א - עו"ד אלקנה לייסט סירב בפועל לאפשר עיון בפנקס הסניגורים הציבוריים לעניין עורכי הדין הנ"ל.
* עורך דין יצחק שדה הופיע כביכול בשם משרד עורכי הדין ברקן וסיימון, אולם עורך דין ברקן הכחיש שמשרד זה קיים כלל... עורך דין יצחק שדה נתן כביכול את הסכמתו לקבלת ראיות ללא עדים, ללא ידיעתו וללא הסכמתו של הנאשם רפי רותם.

תמונה 4: עורך דין איציק שדה הופיע כסניגור ציבורי כביכול (ללא כל מינוי כדין), בשם משרד עורכי דין שאינו קיים כלל (על פי עו"ד ברקן)... ונתן את הסכמתו כביכול לקבלת ראיות ללא עדים, ללא ידיעתו וללא הסכמתו של הנאשם רפי רותם.
______
* עורך דין יוסי סקה המשיך להופיע בבית המשפט  גם לאחר שרפי רותם דרש את התפטרותו המידית עקב ניגוד העניינים החמור. עורך הדין יוסי סקה אף הודיע לבית המשפט שימשיך לייצג ויגיש את כתב ההגנה - כל זאת לאחר שהתגלה ניגוד העניינים החמור, ורותם דרש בכתב את התפטרותו של עו"ד יוסי סקה.
* עורך דין רוני הרניק הופיע בבית המשפט רק למספר דקות - להכחיש שמונה אי פעם לסניגורו של רפי רותם.

יש לצפות ששופט ישר יבדוק את העובדות לפני שהוא כותב גזר דין.  היכן מצא בארי כל ראיה למינוי סניגור ציבורי לרפי רותם?  בוודאי שלא בתיק בית המשפט...
אולם אם היה ספק בעניין, פורטו כל ההונאות הנוגעות למינוי הסנגורים הציבוריים בהודעה שנשלחה לנשיא בית המשפט העליון אשר גרוניס כבר באוגוסט 2014.
הודעה זאת נרשמה בתיק בית המשפט שלא כדין, ועליה נוספו "החלטות בפתקית" של השופטת יעל פרדלסקי (שפרשה מהתיק זמן קצר אח"כ), ושל נשיאת בית המשפט השלום דאז זיוה הדסי-הרמן.תמונות 5: מדינת ישראל נ רפי רותם (1074-02-13) בבית המשפט השלום ת"א: "החלטות בפתקית" סודיות של השופטות זיוה הדסי הרמן ויעל פרדלסקי, על "הודעה" לנשיא בית המשפט העליון אשר גרוניס, על ההונאות בתיק זה. ההודעה מפרטת את ההונאה שבהופעת מתחזים כ"סנגורים ציבוריים".  ה"הודעה" וה"החלטות בפתקית" נרשמו בסתר בתיק הפלילי - הפרה בוטה של ההליך הראוי.
 _______

הונאה מס' 2 - פברוק דיון "הקראת גזר הדין" וכתב "גזר הדין" עצמו
חוק סדר הדין הפלילי מספק הוראות ברורות לגבי ניהול הקראה כדין של גזר הדין  -מרכיב בסיסי של ההליך הראוי בתביעה פלילית.
אולם השופט דניאל בארי עסק ועוסק בהונאה חמורה בעניין זה...
 * ביום  20 ו-21 לנובמבר, 2016, הנפיקו נשיא בית המשפט השלום אביחי דורון והשופט הנוכל דניאל בארי החלטות, המכריזות על קיום דיון "הקראת גזר הדין" ביום 28 לנובמבר, 2016 ב"אולם הנשיא".

תמונה 6: החלטה של נשיא בית המשפט השלום אביחי דורון מיום 20 לנובמבר, 2016, המודיעה על העברת הדיון המפוברק ביום 28 לנובמבר, 2016 "לאולם הנשיא".
____
.
תמונה 7: החלטה של השופט הנוכל דניאל בארי, המודיעה על "הקראת גזר הדין ביום 28.11.16 שעה 11:30...
_____
* אולם במקביל נרשם בתיק בית המשפט דיון "הוכחות" (רישום בדוי על פניו) לאותו יום ואותה שעה... 
 
תמונה 8: מדינת ישראל נ רפי רותם (1074-02-13) בבית המשפט השלום ת"א- כרטיסיית "מועדי דיון" (הורדה מיום 26 לנובמבר, 2016): ליום 28 לנובמבר, 2016, נקבע דיון "הוכחות". זאת, בזמן שכותרת התיק אומרת "ממתין למתן גזר דין".
_______

* ביום 28 לנובמבר, 2016, נאספו רותם, בא כוח הפרליטות, פעילים, תקשורת והשופט דניאל בארי, ל"הקראת גזר הדין" כביכול...  והעניין דווח בהרחבה בתקשורת מיד עם תום הדיון.


תמונה 9: מיד עם תום הדיון המפוברק של "הקראת גזר הדין" דווח הדיון המפוברק בתקשורת בהרחבה. בפועל, משתפת התקשורת פעולה עם השופטים בהונאות בבתי המשפט - בהעלמת עין מהונאות בוטות של השופטים.
____

* אחה"צ אותו יום, פרסמה דוברת הנהלת בתי המשפט איילת פילו (קצינת פברוקים ראשית) את "גזר הדין" כביכול.  אולם הפלא ופלא, גזר הדין שולל בסופו את עצם קיום דיון "הקראת גזר הדין", מוקדם יותר באותו היום עצמו. "גזר הדין" כביכול אומר בסופו, שניתן "בהעדר הצדדים"... (אבל אינו מורה למזכירות להמציא אותו כדין לצדדים).תמונה 10: מדינת ישראל נ רפי רותם (1074-02-13) בבית המשפט השלום ת"א-  "גזר הדין" כביכול של השופט דניאל בארי מסיים "ניתן בהעדר הצדדים" - כלומר, דיון "הקראת גזר הדין" לא התקיים כלל...
____ 

* למחרת, 29 לנובמבר, 2016, עודכנה כרטיסיית "מועדי דיון" בתיק, ועתה היא מראה, שהדיון  ביום 28 לנובמבר, 2016 (שנרשם בכזב כ"הוכחות") "לא התקיים" כלל...


תמונה 11: מדינת ישראל נ רפי רותם (1074-02-13) בבית המשפט השלום ת"א- כרטיסיית "מועדי דיון" (הורדה מיום 29 לנובמבר, 2016): למחרת הדיון המפוברק של "הקראת גזר הדין", עודכנה כרטיסיית "מועדי דיון", ועכשיו היא מראה ש"לא התקיים" כל דיון ביום 28 לנובמבר, 2016.
___

* בכרטיסיית "פסקי דין" בתיק בית המשפט "גזר הדין" למראית עין מיום 28 לנובמבר, 2016  אינו מופיע כלל.


תמונה 12: מדינת ישראל נ רפי רותם (1074-02-13) בבית המשפט השלום ת"א-כרטסיית "פסקי דין" (הורדה מיום 01 לדצמבר, 2016).  "גזר הדין" המפוברק מיום 28 לנובמבר, 2016, שלא הוקרא, גם לא נרשם בתיק.
_____

פשיעה מאורגנת של שופטים ועורכי דין בבתי המשפט של מדינת ישראל


תמונה 13: "שופטים לכלא"
______

"משפטנים בכירים" רוצים לראות במצב "ירידה בפורמליזם ועלייה בערכים".  לחלופין תיארו לאחרונה "משפטנים בכירים" את המצב כ"ג'ונגל טוטלי בבתי המשפט". [6] אולם המצב לאמיתו הוא פשיעה מאורגנת של שופטים ועורכי דין בבתי המשפט של מדינת ישראל.

התביעה הפלילית נגד רפי רותם ממחישה בצורה הברורה ביותר את חלקם המרכזי של השופטים ועורכי הדין בשחיתות הממשלתית.

עד שלא נכניס כמה מהשופטים העבריינים לכלא, זה לא ייפסק!


קישורים
[1] 2016-11-29 State of Israel v Rafi Rotem (1074-02-13) – request (No 54) to inspect court file //
מדינת ישראל נ רפי רותם (1074-02-13 ) - בקשה (מס’ 54) לעיון בתיק

https://www.scribd.com/document/332765196/
[2] 2016-11-27 RAFI ROTEM affair: Criminal complaint filed against Judge Beeri. Will he continue cheating on the Sentencing tomorrow?
http://inproperinla.blogspot.co.il/…/2016-11-27-rafi-rotem-…
2016-11-27 התביעה הפלילית נגד רפי רותם: תלונה פלילית הוגשה נגד השופט דניאל בארי - האם ימשיך מחר בפברוק גזר הדין?
http://inproperinla.blogspot.co.il/2016/11/2016-11-27.html
[3] 2016-11-28 RAFI ROTEM affair: Crooked Judge Beeri outdid himself today in faking a Sentencing hearing...
http://inproperinla.blogspot.co.il/…/2016-11-28-rafi-rotem-…
2016-11-28 התביעה הפלילית נגד רפי רותם: השופט הנוכל דניאל בארי התעלה על עצמו בהקראת גזר הדין
http://inproperinla.blogspot.co.il/2016/11/2016-11-28.html
[4] 2016-11-29 State of Israel v Rafi Rotem (1074-02-13) – request (No 53) to inspect court file //
מדינת ישראל נ רפי רותם (1074-02-13 ) - בקשה (מס’ 53) לעיון בתיק
https://www.scribd.com/document/332637803/
[5] 2016-11-29 רפי רותם והשופט הנוכל דניאל בארי - המציאות עולה על כל דמיון...
http://inproperinla.blogspot.co.il/2016/…/2016-11-29_29.html 

[6] "יש ג'ונגל טוטלי בבתי המשפט, תעשו הכל כדי לא להגיע אליהם" _גלובס
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001153449 


Tuesday, November 29, 2016

2016-11-29 השופט הנוכל דניאל בארי: בקשת עזרה בהכפשתו הוגשה לועדת השופטת עדנה ארבל


2016-11-29 השופט הנוכל דניאל בארי: בקשת עזרה בהכפשתו הוגשה לועדת השופטת עדנה ארבל 
Crooked Judge Beeri: The Justice (ret) Arbel committee is asked to assist in his defamation
תמונה: השופטת (בדימוס) עדנה ארבל עומדת בראש ועדה של משרד המשפטים לגיבוש אמצעים ללוחמה בהכפשות השופטים, כמו גם בריונות ברשת ושאר ירקות.
 Figure:  Justice (ret) Edna Arbel heads a Ministry of Justice committee on combating the defamation of judges, hooliganism on the internet, etc, etc,

2016-11-29 16:36 GMT+02:00 :
29 לנובמבר, 2016
ועדת השופטת עדנה ארבל לעניין הכפשות כמו גם בריונות ברשת ושאר ירקות:
השופטת בדימוס עדנה ארבל, יו"ר
דר' הדר דנציג
דר' חיים ויסמונסקי
ח"כ לשעבר פרופ' אריה אלדד
פרופ' אסא כשר
העיתונאי חגי סגל
עו"ד יואב ספיר
דר' ענת פלג
דר' נמרוד קוזלובסקי

הנידון: הכפשת השופט דניאל בארי
נכבדי,
אני אובד עצות וזקוק לעזרתכם בעניין הכפשת השופט הנוכל דניאל בארי והעלבתו:
* באולם הדיונים צעקתי עליו "שופט רמאי" ושאר קריאות עידוד
* בכתבי בקשות שהגשתי לו אני קורא לו: "השופט הנוכל"
* אני מכפיש אותו ברשת ללא הפסקה [1-4]
מה עוד צריך אזרח מדינת ישראל לעשות, על מנת לזכות לקצת תשומת לב מצד רשויות ההכפשה? ומה על "העלבת עובד ציבור"? פסה אכיפת החוק מישראל?
בברכת שופטים לכלא,
דר' יוסף צרניק
מאהל המחאה ת"א
קישורים
[1] 2016-11-27 RAFI ROTEM affair: Criminal complaint filed against Judge Beeri. Will he continue cheating on the Sentencing tomorrow?
http://inproperinla.blogspot.co.il/…/2016-11-27-rafi-rotem-…
2016-11-27 התביעה הפלילית נגד רפי רותם: תלונה פלילית הוגשה נגד השופט דניאל בארי - האם ימשיך מחר בפברוק גזר הדין?
http://inproperinla.blogspot.co.il/2016/11/2016-11-27.html
[2] 2016-11-28 RAFI ROTEM affair: Crooked Judge Beeri outdid himself today in faking a Sentencing hearing...
http://inproperinla.blogspot.co.il/…/2016-11-28-rafi-rotem-…
2016-11-28 התביעה הפלילית נגד רפי רותם: השופט הנוכל דניאל בארי התעלה על עצמו בהקראת גזר הדין
http://inproperinla.blogspot.co.il/2016/11/2016-11-28.html
[3] 2016-11-29 State of Israel v Rafi Rotem (1074-02-13) – request (No 53) to inspect court file //
מדינת ישראל נ רפי רותם (1074-02-13 ) - בקשה (מס’ 53) לעיון בתיק
https://www.scribd.com/document/332637803/
[4] 2016-11-29 רפי רותם והשופט הנוכל דניאל בארי - המציאות עולה על כל דמיון...
http://inproperinla.blogspot.co.il/2016/…/2016-11-29_29.html

2016-11-29 רפי רותם והשופט הנוכל דניאל בארי - המציאות עולה על כל דמיון...

רפי רותם והשופט הנוכל דניאל בארי - המציאות עולה על כל דמיון...
עוד שלשום, לפני יום דיון "הקראת גזר הדין" כתבתי, שנקל לנחש שהשופט הנוכל דניאל בארי יפברק את הדיון - שכן גזר דין שמקורו בהכרעת דין מפוברקת, דינו להיות מפוברק גם כן.  אתמול, אכן ענה השופט הנוכל דניאל בארי על הציפיות, ואף התעלה על עצמו בפברוק "גזר הדין".  אבל הבוקר - עלה על כל דמיון: עדכון אחרון של "מועדי דיון" מראה שהדיון אתמול, שדווח בהרחבה בתקשורת, לא התקיים כלל.  הודעה נשלחה לעיתונאי משה ליכטמן - אביר איכות השלטון - בתקווה שיעדכן את קוראיו ויבשר להם שהדיווח שלו מאתמול היה בדיוני...  במקביל, הוגשה היום בקשה לעיון לשופט הנוכל דניאל בארי.  הבקשה אומרת שמטרתה להסיר כל ספק לגבי ההונאות אותן ביצע ומבצע השופט הנוכל בתיק זה.

 
תמונות 1: עדכון מהבוקר של "מועדי דיון" מראה שדיון "הקראת גזר הדין", שערך כביכול השופט הנוכל דניאל בארי בעניינו של רפי רותם אתמול, ושנרשם תחילה בכזב כדיון "הוכחות", לא התקיים כלל.
____
מאהל המחאה ת"א, 29 לנובמבר - אתמול דיווחה התקשורת בהרחבה על כך שהשופט דניאל בארי גזר את דינו של רפי רותם למאסר על תנאי.  אולם כבר בפרסום יום קודם לדיון זה, כתבתי שדינו של דיון זה להיות מפוברק. שכן - "גזר דין" הנובע מ"הכרעת דין" מפוברקת חייב להיות מפוברק גם הוא.... [1] כי בניגוד ל"משפטנים בכירים", הרואים במצב בבתי המשפט "ג'ונגל טוטלי", או "ירידה בפורמליזם ועלייה בערכים", התיאור הנכון של המצב הוא פשיעה מאורגנת של שופטים ועורכי דין...

ואתמול, בניגוד לתקשורת הממוסדת, פרסמתי שהשופט הנוכל דניאל בארי ביצע שוב הונאה בבית המשפט, ואף הערתי לו על כך בנימוס במהלך הדיון עצמו... [2]

ואכן, הפלא ופלא, בדיקה הבוקר במערכת נט-המשפט, מראה שכרטיסיית "מועדי דיון" בתיק מדינת ישראל נ רפי רותם (1074-02-13) עודכנה הבוקר, והיא מראה את המצב לאמיתו - הדיון אתמול "לא התקיים".

הודעה נשלחה הבוקר לעיתונאי משה ליכטמן - אביר איכות השלטון - המסקר את פרשת רפי רותם נאמנה כבר שנים, בתקווה שיעדכן את קוראיו, ויבשר להם, שהדיווח על הדיון אתמול היה בדיוני בלבד...

במקביל, הוגשה הבוקר לשופט הנוכל דניאל בארי "בקשה לעיון" ב"גזר דין עשוי כדין ורשום כדין", "רשימת מועדי דיון עשויה כדין", "רשימת פסקי דין עשויה כדין", וכו'.

ההנמקה לבקשה מבהירה:
המבקש מוכר בקהילה הבינלאומית כמומחה לענייני הונאות בבתי המשפט.  ככזה, חוות דעתו של המבקש היא, שהשופט דניאל בארי עסק ועוסק בביצוע הונאה לגבי הכתבים וההליכים הנוגעים להכרעת הדין וגזר הדין בתיק זה.
להלן ה"בקשה לעיון" שהוגשה הבוקר לשופט הנוכל דניאל בארי במלואה:
בקשת עיון בתיק בית משפט
1.    פרטי המבקש:
שם מלא:     דר' יוסף צרניק
מס' זהות:     רשום בתיק
כתובת:     ת"ד 33407, תל-אביב
מס' טלפון:     אין

2.    פרטי תיק בית המשפט:
מס' תיק ובית משפט שבו מבוקש העיון:
בית המשפט השלום, ת"א 1074-02-13
הצדדים בתיק:
    א) מדינת ישראל
    ב) רפאל רותם


המסמכים/המוצגים שבהם מבוקש העיון:
א) גזר דין עשוי כדין ורשום כדין
ב) פרוטוקול עשוי כדין ורשום כדין של דיון השמעת גזר הדין מיום 28 לנובמבר, 2016
ג) יומן "מועדי דיון" עשוי כדין
ד) רשימת "החלטות בתיק" עשויה כדין
ה) רשימת "פסקי דין" עשויה כדין
באם הכתבים המבוקשים אינם קיימים בתיק זה, מתבקש השופט דניאל בארי לציין זאת במפורש בהחלטתו בענין הבקשה לעיון.

3.     מטרת העיון והטעמים המצדיקים אותו:
א) המבקש מוכר בקהילה הבינלאומית כמומחה לענייני הונאות בבתי המשפט.  ככזה, חוות דעתו של המבקש היא, שהשופט דניאל בארי עסק ועוסק בביצוע הונאה לגבי הכתבים וההליכים הנוגעים להכרעת הדין וגזר הדין בתיק זה. תמצית הראיות לחוות דעת זאת מסוכמת בשני (2) הפרסומים המצורפים:
(1) 2016-11-27 התביעה הפלילית נגד רפי רותם: תלונה פלילית הוגשה נגד השופט דניאל בארי - האם ימשיך מחר בפברוק גזר הדין?
(2) 2016-11-28 התביעה הפלילית נגד רפי רותם: השופט הנוכל דניאל בארי התעלה על עצמו בהקראת גזר הדין
ב)     יחד עם זאת, על מנת להסיר כל ספק לעניין התנהלותו של השופט דניאל בארי מוגשת הבקשה הנוכחית לעיון.  בקשה זאת היא כמובן גם הודעה לשופט דניאל בארי על השיבושים המרובים בתיק זה.  לפיכך, אם הסיבה לשיבושים אלה היא טעות אנוש, אין ספק שהשופט דניאל בארי ינקוט מיד בצעדים מתקנים.


4.    הקשר של המבקש לתיק בית משפט (נא לציין כל קשר ישיר/עקיף): 
מכתב הודעה שכתב מבקש העיון באוגוסט 2014 לנשיא בית המשפט העליון דאז אשר גרוניס, פרט שיבושים בכתבים ובהליכים בתיק זה. מכתב ההודעה נרשם שלא כדין בתיק זה תחת "החלטות בתיק" עם "החלטות בפתקית" סודיות של השופטים על גביו.
תאריך:  29 לנובמבר, 2016                   
                        יוסף צרניק    
קישורים
[1] 2016-11-27 RAFI ROTEM affair: Criminal complaint filed against Judge Beeri. Will he continue cheating on the Sentencing tomorrow?
http://inproperinla.blogspot.co.il/2016/11/2016-11-27-rafi-rotem-affair-criminal.html
2016-11-27 התביעה הפלילית נגד רפי רותם: תלונה פלילית הוגשה נגד השופט דניאל בארי - האם ימשיך מחר בפברוק גזר הדין?
http://inproperinla.blogspot.co.il/2016/11/2016-11-27.html
[2] 2016-11-28 RAFI ROTEM affair: Crooked Judge Beeri outdid himself today in faking a Sentencing hearing...
http://inproperinla.blogspot.co.il/2016/11/2016-11-28-rafi-rotem-affair-crooked.html
2016-11-28 התביעה הפלילית נגד רפי רותם: השופט הנוכל דניאל בארי התעלה על עצמו בהקראת גזר הדין
[3] 2016-11-29 State of Israel v Rafi Rotem (1074-02-13) – request (No 53) to inspect court file //
מדינת ישראל נ רפי רותם (1074-02-13 ) - בקשה (מס’ 53) לעיון בתיק
https://www.scribd.com/document/332637803/

Monday, November 28, 2016

2016-11-29 כשמח"ש שולח לי הודעה, מיד אני מניח שהם מרמים... מעניין למה... :)


כשמח"ש שולח לי הודעה, מיד אני מניח שהם מרמים...
"חוקר מח"ש" שלח לי הודעה בדוא"ל, שאני מתבקש לסור למשרדי מח"ש להגיש עדות בעניין אלימות ועבריינות שוטרי משטרת תל-אביב.  אבל היה ברור מראש שזאת עוד בדיחה הונאתית של מח"ש והמשטרה...  חבל על הזמן...  לעבריינים במדים והמחפים עליהם - עלו והצליחו! 
קראו את הפוסט השלם: http://inproperinla.blogspot.co.il/2016/11/2016-11-29.html

תמונות: תחנת לב תל-אביב (דיזנגוף), ניצב צ'יקו אדרי, מפקד מחוז ת"א.

_________  
מאהל המחאה ת"א, 29 לנובמבר - להלן תכתובת עם "חוקר מח"ש" שי גז, לאחר שפנה אלי בעניין עבריינות שוטרי משטרת ת"א בתקרית אלימה מיום 09 לנובמבר, 2016.  ההנחה הבסיסית שלי הי שהם מרמים, ובד"כ ההנחה מתבררת כאמיתית... :)
ככה זה כשמערכת המשפט ואכיפת החוק מושחתת מיסודה!


---------- Forwarded message ----------
From: JZ <123456xyz>
Date: 2016-11-29 8:22 GMT+02:00
Subject: Re: פרטי אמצעי קשר
To: Shay Gez


לכבוד חוקר מח"ש שי גז,
נראה שנפלה כאן טעות בסיסית חמורה...  :) (אך שכיחה במשטרה ובמח"ש) - מעולם לא הגשתי תלונה בעניין זה למח"ש.
מפקד התחנה הציע לי להגיש תלונה למח"ש בעניין זה, אולם אני סירבתי. לאור הידוע לגבי יושרת ההליכים במח"ש הדבר נראה לי כבזבוז זמן.
בעקבות כך אמר מפקד התחנה, שהוא עצמו יגיש את התלונה מטעמו, וביקש שאמסור "עדות פתוחה".
תחת תנאים אלה, הסכמתי להגיש "עדות פתוחה".
ברור כבר עכשיו שמפקד התחנה לא אמר אמת (כיזב), ו/או שמח"ש משבשים את ההליכים.
במידה ומפקד התחנה יחליט להגיש תלונה בעניין זה למח"ש, אנא הודיעני על כך.
בברכת העבריינים במדים והמחפים עליהם - עלו והצליחו!
דר' יוסף צרניק
נ.ב. הפתרון שלי לבעיה פשוט בהרבה:
  2016-11-09 משטרת ת"א - עבריינים במדים: השוטר סייף קבלאן, החוקר עידן מלכה, ופקד אלון לוריא - אלימות, נסיון פריצה למחשב, נסיון סחיטה באיומים...
 http://inproperinla.blogspot.co.il/2016/11/2016-11-09.html
2016-11-11 מורשת אפרים ברכה זצ"ל - דר רחוב מציע למפקד מחוז ת"א צ'יקו אדרי מתן צדקה ו/או דמי חסות לשוטר סייף קבלאן, תחנת לב תל-אביב
 http://inproperinla.blogspot.co.il/2016/11/2016-11-11.html


2016-11-29 8:07 GMT+02:00 Shay Gez <ShayGez@:
בוקר טוב,
לשאלתך, אתה הוא המלין בתיק דנן, הנני שוב חוזר על תוכן דבריי הקודמים, במידה והינך מעונין למסור תלונה, ציין בבקשה את מס' הטל' שלך לצורך יצירת קשר, או לחילופין הינך יכול להגיע למשרדי מח"ש ת"א - רח' השלושה 2, קומה ראשונה, בשעות קבלת הקהל 08:30-15:00 ימים א-ה, או לחילופין ע"פ נוחיותך לכל אחד ממשרדי מח"ש האחרים הפרושים בארץ (חיפה, נתניה, ת"א, ראשל"צ, ב"ש, י"ם).
במידה ואינך מעוניין להגיש תלונה, אנא השב בבקשה במייל חוזר.
בברכה ותודה.
שי גז
From: JZ [mailto:123456xyz]
Sent: Monday, November 28, 2016 5:27 PM
To: Shay Gez
Subject: Re: פרטי אמצעי קשר
לכבוד חוקר מח"ש שי גז,
רוב תודות על תגובתך המהירה.
רק פרט אחד נותר חסר: מה שם המלין בתלונה מס' תיק מח"ש - 5173/2016.
אודה על תשובתך,
דר' יוסף צרניק

2016-11-28 12:13 GMT+02:00 Shay Gez <ShayGez>:
יוסף שלום תודה על תגובתך...
בתאריך ה-14/11/16 אכן מסרת עדות פתוחה במ"י וכפי העולה מתוכן עדותך בוצע נגדך שימוש בכוח ולפיכך וע"פ הנהלים חומרי חקירה אלו הועברו למח"ש.
לצורך המשך ברור וקידום תיק החקירה, עלינו לשוחח טלפונית ולתאם מועד הגעתך למשרדי מח"ש וזאת בהתאם לבחירתך ורצונך החופשי.
בהמשך לשאלתך בסעיף ג – הנני חוקר מח"ש.
מס' תיק מח"ש - 5173/2016
בברכה שי גז
From: JZ [mailto:123456xyz]
Sent: Monday, November 28, 2016 10:54 AM
To: Shay Gez
Subject: Re: פרטי אמצעי קשר
לכבוד מר שי גז,
א.  מעולם לא היגשתי תלונה ביום האמור לא במשטרת ישראל ולא במח"ש.  מסרתי "עדות פתוחה" על פי בקשת מפקד התחנה, לאחר שהוא אמר לי שבכוונתו להגיש תלונה למח"ש.
ב. מכיוון שעל פי נסיוני בלבולים מסוג זה נפוצים מאד במח"ש, אודה אם תוכל לשלוח לי את מספר התלונה, תאריך התלונה, ושם המלין, לגבי התלונה, שהיא הסיבה לדוא"ל שלך אלי.
ג. אודה אם תפרש מהו טיב המינוי שלך במח"ש, שכן ההודעה אינה מפרשת זאת.
בברכה,
דר' יוסף צרניק
מאהל המחאה ת"א

2016-11-28 9:13 GMT+02:00 Shay Gez <ShayGez>:
יוסף צרני שלום רב,
בהמשך לתלונתך אשר הוגשה במ"י בתאריך ה-14/11/16 וקבלת החומרים במח"ש, אבקש כי תשלח לי את אמצעי הקשר שלך לצורך יצירת קשר וזימונך למסירת עדות, ביכולתך להשיב במייל חוזר.
בברכה ותודה
שי גז  | המחלקה לחקירות שוטרים
טלפון03-6899870 | פקס: 03-6899869  
2016-11-28 RAFI ROTEM affair: Crooked Judge Beeri outdid himself today in faking a Sentencing hearing...

RAFI ROTEM affair: Crooked Judge Beeri outdid himself today in faking a Sentencing hearing...
On his way out of the courtroom, I chanted Judge Beeri along: "Cheating Judge"...  and more along the hearing...  In a piece published yesterday, I wrote: "It is easy to guess that tomorrow Judge Beeri will conduct an "informal, off the record" hearing as well"... However, crooked Judge Beeri outdid himself today:
* The fake hearing is entered in the Court Calendar as "Evidence Hearing", and it still fails to note whether it was conducted or not.
* In a November 21, 2016 Decision, Judge Daniel Beeri provides notice that "Sentencing" hearing is scheduled for November 28, 2016, 11:30am.  
* Today's "Sentencing" record is still not entered either in the "Judgments Docket", or in the "Decisions Docket".
* The "Sentencing" record itself states: "Rendered in Chambers [no parties present]", but fails to order its due service on the parties.  
SO WERE WE PRESENT IN A "SENTENCING HEARING", OR NOT?
Criminal Complaint was yesterday filed with the Attorney General against Judge Daniel Beeri, on Fraud Upon the Court in conducing a sham/simulated "Hearing of Verdict" in the criminal prosecution of Tax Authority whistle blower Rafi Rotem.  Now the Criminal Complaint needs to be updated, adding the perversion of the "Sentencing" hearing and "Sentencing" record as well.
The systematic perversion of court records and court process by judges has grown into an epidemic with the implementation of Net-HaMishpat.  And Judge Beeri's conduct is only the latest piece in ongoing abuse of Rafi Rotem by the courts and law enforcement over the past 15 years.
Attorney General Avichai Mandelblit plays of course a key role in corruption of the courts - by preventing enfrocement of the law on judges, who are criminals.
Read more: http://inproperinla.blogspot.co.il/2016/11/2016-11-28-rafi-rotem-affair-crooked.html


   
Figures 1: Fraud in State of Israel v Rafi Rotem started under the stewardship of Judge Yael Pradelsky, and comes to an end now under Judge Daniel Beeri.  Moshe Silman, z"l, Roman Zadorov, Rafi Rotem - victims of criminality by judges.
____
Occupy TLV, November 28 - Criminal Complaint was filed yesterday with the Attorney General against Judge Daniel Beeri - on Fraud Upon the Court, perversion of court records and court process in the criminal prosecution against Tax Authority whistle-blower Rafi Rotem. [1]  Yesterday's publication noted: "It is easy to guess that tomorrow too, Judge Daniel Beeri will conduct "informal, off-the-record" Sentencing hearing...."

However, as it turned out, Judge Daniel Beeri today outdid himself, performing in a manner that would be worthy of any crook or fraudster:

* In the courtroom, in the presence of the Defendant, activists, and media, a perfectly sham/simulated court hearing was conducted.  However, Moshe Lichtman, Knight of Good Governance, who has faithfully reported the story for years, as if did not notice that, reporting immediately: "Probation for Rafi Rotem, Tax Authority whistle-blower". [2] Since in Israel today, even Knights of Good Governance don't dare report the judges' crooked tricks.

* The sham/simulated court hearing was listed in the Case Calendar as an "Evidence Hearing".  So far, it does not note, whether it took place or not.

Figure 2: Case Calendar in Net-HaMishpat shows on November 28, 2016 "Evidence Hearing", but fails to note whether it has been conducted.
____

* On the other hand, in a November 21, 2016 "Decision", Judge Daniel Beeri states that on November 28, 2016, 11:30am, "Sentencing" hearing will be conducted.

Figure 3: Judge Daniel Beeri November 21, 2016 Decision schedules a "Sentencing" hearing for November 28, 2016, 11:30am.
____

* Of all hearings in this criminal prosecution, so far only the "Verdict" and "Sentencing" hearings are missing the protocols...  And on a series of requests to inspet a lawfully made and lawfully entered October 06, 2016 "Verdict" hearing protocol, Judge Daniel Beeri issued a series of "Post-it Decisions", which would be worthy of any crook and fraudster. [3]

* Today's "Sentencing" still fails to appear either in the "Judgments Docket" or the "Decisions Docket" in Net-HaMishpat.


 
Figure 4: "Decisions Docket" and "Judgments Docket" on November 28, 2016, later afternoon, still fails to show the entry of the "Sentencing", purportedly rendered today.
____

* However, today's "Sentencing" has already been distributed to media and others by Spokeswoman of the Administration of Courts (known as Chief Fabrication Officer of the Administration of Courts).  The "Sentencing" record, which was distributed by the Spokeswoman ends by stating: "Rendered in Chambers [in absence of parties]", but fails to order due service on the parties.
  
 

Figure 4: Judge Daniel Beeri November 28, 2016 "Sentencing" record, which was distributed by the Spokeswoman of the Administration of Courts, ends by stating "Rendered in Chambers [in absence of the parties]".
____

In the beginning of today's hearing I asked Judge Daniel Beeri from the public seating: "Will a protocol be duly entered for this hearing?"  Judge Daniel Beeri opted not to respond...

On his way out of the courtroom, I accompanied him by yelling: "Crooked Judge!"...

The Criminal Complaint against Judge Daniel Beeri, filed yesterday with Attorney General Avichai Mandelblit, focused on Fraud Upon the Court in the "Verdict" hearing in the criminal prosecution of Rafi Rotem - Tax Authority whistle-blower.  Now it would be necessary to update it, relative to the Fraud Upon the Court in the "Sentencing" hearing.

The systematic perversion of court records and court proces by Israeli judges has become an epidemic following the implementation of Net-HaMishpat case management system.  And Judge Daniel Beeri's conduct is only the latest part of Rotem's abuse by the courts and law enforcement system, going on for some 15 years.

Attorney General Avichai Mandelblit plays a key role in corruption of the courts, by prventing any enforcement of the law on judges, who engage in criminality on the bench.

LINKS:
[1] 2016-11-27 Criminal Complaint against Judge Daniel Beeri, pertaining to his conduct in criminal prosecution of whistle blower Rafi Rotem //
תלונה פלילית נגד השופט דניאל בארי לגבי התנהלותו בהליכים הפליליים נגד חושף השחיתויות רפי רותם
https://www.scribd.com/document/332416684/
 https://drive.google.com/file/d/0B8Aa2xQGbmk5NHJzUjVrdGJBNFE/view?usp=sharing

[2] Rafi Rotem sentenced for probation, by Moshe Lichtman
[2] מאסר על-תנאי לרפי רותם, חושף השחיתות ברשות המסים 
רותם הורשע בהעלבת עובדי ציבור כשהוא מאשימם בטיוח שחיתות, בהטרדה באמצעות מתקן בזק ובהפרת הוראה חוקית

http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001163423 

[3] 2016-11-27 RAFI ROTEM affair: Criminal complaint filed against Judge Beeri. Will he continue cheating on the Sentencing tomorrow?

 http://inproperinla.blogspot.co.il/2016/11/2016-11-27-rafi-rotem-affair-criminal.html

[3] 2016-11-27 התביעה הפלילית נגד רפי רותם: תלונה פלילית הוגשה נגד השופט דניאל בארי - האם ימשיך מחר בפברוק גזר הדין? 

http://inproperinla.blogspot.co.il/2016/11/2016-11-27.html

2016-11-27 RAFI ROTEM affair: Criminal complaint filed against Judge Beeri. Will he continue cheating on the Sentencing tomorrow?

Rafi Rotem affair: Criminal Complaint filed against Judge Daniel Beeri - will he continue the fraud in the "Sentencing" hearing tomorrow?
Criminal Complaint was filed today with Attorney General Avichai Mandelblit against Judge Daniel Beeri. The Complaint pertains to Fraud Upon the Court in "Verdict" hearing in the criminal prosecution of Rafi Rotem - Tax Authority whistle-blower.  For tomorrow, "Sentencing" hearing was scheduled, and it is easy to guess that tomorrow too, Judge Daniel Beeri will conduct an "informal, off the record" hearing...  Since what "senior legal scholars" wish to see as "total jungle in the courts", alternatively - "decline in formalism, increase in values", is in fact widespread judicial incompetence and/or corruption. Therefore, a sham, fraudulent "Verdict" hearing would be followed almost by necessity by a sham, fraudulent "Sentencing" hearing...
The systematic perversion of records and process by Israeli judges has become an epidemic with the implementation of Net-HaMishpat case management system...  And Judge Daniel Beeri's conduct is only the latest episode in abuse of Rafi Rotem by the courts and law enforcement over the past 15 years.
Obviously, Attorney General Avichai Mandelblit plays a key role in such corruption of the courts - since he prevents any enforcement of the law on criminal judges.

ReAD more: http://inproperinla.blogspot.co.il/2016/11/2016-11-27-rafi-rotem-affair-criminal.html


   
Figures 1: Fraud in State of Israel v Rafi Rotem started under the stewardship of Judge Yael Pradelsky, and comes to an end now under Judge Daniel Beeri.  Moshe Silman, z"l, Roman Zadorov, Rafi Rotem - victims of criminality by judges.
____
Occupy TLV, November 27 - Criminal Complaint has been filed today with the Attorney General against Judge Daniel Beeri - pertaining to Fraud Upon the Court, perversion of court records and court process in the criminal prosecution of Rafi Rotem - Tax Authority whistle-blower. [1]

A. Judge Daniel Beeri "fabricated" the October 06, 2016 "Verdict" hearing
The complaint originates in the "fabrication" of the October 06, 2016 "Verdict" hearing.
To this date no protocol has been entered for the "Verdict" hearing.  Therefore, it should be deemed an "informal, off-the-record" hearing, or in common parlance - "fabricated" court hearing (Figure 2).
Figures 2: State of Israel v Rafi Rotem (1074-02-13) in the Tel-Aviv Magistrate Court. For all other hearings that took place, the entry of a "protocol" is listed - except for the October 06, 2016 "Verdict" hearing. Therefore, the "Verdict" hearing should be deemed an "informal, off-the-record" hearing, or in common parlance "fabricated" hearing.
____

B. Judge Daniel Beeri's fraudulent intent is clarified by his refusal to correct the purported "errors" in failing to enter a "Verdict" hearing protocol.  In response to a series of requests and notices, Judge Daniel Beeri acts like a common fraudster.
Over the past month a series of six (6) requests have been filed with Judge Daniel Beeri, pertaining to the missing October 06, 2016 "Verdict" hearing protocol.  The requests sought to materialize the right to inspect "a lawfully made and lawfully entered October 06, 2016 "Verdict" hearing protocol".  
In response, Judge Daniel Beeri issued a series of five (5) "Post-it Decisions". None of them directly address the request to inspect - neither in a positive, nor in a negative manner.  Instead, Judge Beeri issued false and misleading, invalid, unsigned, unenterd "Post-it Decision", none of which was duly served on the Requester...
Judge Beeri's conduct demonstrates his refusal to correct the purported "error" in failing to enter an October 06, 2016 hearing protocol.  Instead, Judge Beeri has issued evasive "Post-it Decisions", like a common fraudster... (Figure 3).  Therefore, Judge Daniel Beeri's conduct relative to the requests to inspect provides excellent evidence of the intent to defraud in failing to enter an October 06, 2016 "Verdict"  hearing protocol.

 

 
Figures 3: State of Israel v Rafi Rotem (1074-02-13) in the Tel-Aviv Magistrate Court. A series of five (5) "Post-it Decisions" by Judge Daniel Beeri on requests to inspect "a lawfully made and lawfully entered October 06, 2016 "Verdict" hearing protool".  The issuing of this series of false and misleading, invalid "Post-it Decisions" should be deemed evidence of the fraudulent intents of Judge Daniel Beeri.
____

Following is the conclusion of the Criminal Complaint, filed today

  G. Summary
  28. Conduct of Judge Daniel Beeri in State of Israel v Rafi Rotem (1074-02-13) should be deemed:
  (a) Fraud, perversion of court records and court process – through the conduct of a an “off the record” October 06, 2016 hearing, instead of a formal, on the record “Reading of Verdict” hearing, as scheduled in the Court Calendar, and refusal to correct this perversion regardless of repeat notices.
  (b) Fraud, perversion of court records and court process – through his conduct pertaining to the requests to inspect, through the issuance of “Post-it Decisions”, which fail to address the requests, avoid decision on the matter, are invalid and misleading.
  29. Conduct of Judge Daniel Beeri in State of Israel v Rafi Rotem (1074-02-13) should also be deemed serious violation of:
  (a) The right for Due Process – pursuant to the International Covenant on Civil and Political Rights (1966);
  (b) The right for Fair Public Hearing – pursuant to the Universal Declaration of Human Rights (1948).
  30. Conduct of Judge Daniel Beeri should be deemed part of the retaliation, intimidation, harassment campaign against a whistle-blower of serious government corruption. The Rafi Rotem affair again demonstrates the widespread incompetence and/or corruption of Israeli judges, and the central role of the courts and the law enforcement system in government corruption in the State of Israel today.
  31. Refusal by the Attorney General Avichai Mandelblit to instruct the investigation of instant Complaint would again show his central role in preventing the eradication of corruption of the courts and the law enforcement system.
C. Conduct of Judge Daniel Beeri is the latest episode in fraud upon the court, which started under the stewardship of Judge Yael Pardelsky.
The latest fraud by Judge Daniel Beeri in this court file is direct extension of the fraud and perversion of the criminal prosecution, which started under the stewardship of Judge Yael Pradelsky.
Already in August 2014 Notice was sent to Supreme Court Presiding Justice Asher Grunis, detailing the scope of fraud in this court file.  Justice Asher Grunis refused of initiate any corrective actions.
Judge Pradelsky, on the other hand, secretly entered the Notice record into the criminal court file, in violation of the law.  Moreover, Judge Yael Pradelsky and Presiding Judge Ziva Hadassi-Herman of the Tel-Aviv Magistrate Court secretly issued "Post-it Decisions" on the "Notice" record... (Figures 4).

     

Figures 3: State of Israel v Rafi Rotem (1074-02-13) in the Tel-Aviv Magistrate Court. Secretive "Post-it Decisions" by Judge Yael Pradelskyi and Presiding Judge Ziva Hadassi-Herman on a 'Notice" sent to Supreme Court Presiding Justice Asher Grurnis, detailing fraud upon the court and perversions of process in this court file.The secretive entry of such records in a criminal court file should be deemed a seriious violation of Due Process in itself.
____

The  2014 Notice to Presiding Justice Asher Grunis and the secretive "Post-it Decisions" on it, were filed as Exhibits in today's Criminal Complaint.

D. It remains to be seen how Judge Daniel Beeri will "fabricate" tomorrow's "Sentencing" hearing
For tomorrow, a "Sentencing" hearing is scheduled. However, it is easy to guess that tomorrow Judge Daniel Beeri will conduct yet another "informal, off-the-records" hearing, i.e., Judge Daniel Beeri is fully expected to continue the fraud tomoorow.
The reason is clear: What "senior legal scholars" like to perceive as "a total jungle in the courts", or alternatively, "decline in formalism and increase in values", is in fact widespread judicial incompetence and/or corruption.
The perversions are entirely systematic, and it is difficult to describe them as incidental.  Therefore, it is almost a must that "Sentencing", originating in a sham/simulated "Verdict" must be sham/simulated "Sentencing" as well.
The the systematic perversion of records and process by corrupt judges has become an epidemic with the implementation of Net-HaMishpat.
E. Attorney General Avichai Mandelblit will most likely refuse to enforce the law on Judge Daniel Beeri. Therefore, the Attorney General plays a key role in abuse of the public by corrupt judges.
Attorney General Avichai Mandelblit will most likely refuse to instruct a true investigation of Judge Daniel Beeri's conduct.
The Attorney General consistently refuses to instruct true investigation of judges, who engage in fraud on the bench.
Therefore, Attorney General Avichai Mandelblit should be deemed central to corruption of the courts.
LINKS:
[1] 2016-11-27 Criminal Complaint against Judge Daniel Beeri, pertaining to his conduct in criminal prosecution of whistle blower Rafi Rotem //
תלונה פלילית נגד השופט דניאל בארי לגבי התנהלותו בהליכים הפליליים נגד חושף השחיתויות רפי רותם