Saturday, October 21, 2017

2017-10-21 המרמה במחשוב ועדת הבחירות המרכזית - אמירה אמיצה של גונן בן-יצחק


Joseph Zernik shared his post.
5 mins
2017-10-21 המרמה במחשוב ועדת הבחירות - אמירה אמיצה של גונן בן-יצחק
===============
מה שגונן בן יצחק כתב להלן, "הלסת שלי נשמטה", לגבי הפוסט שלי על מחשוב ועדת הבחירות הוא אמירה אמיצה של שב"כניק ועורך דין בחברה הישראלית, שבה הנומנקלוטורה והאינטליגנציה עומדות כחומה בצורה להסתיר את האמת.
מיכאל מוריס-רייך וב Sigalit Kesler חנה קים Ezra Rehana מני נפתלי Avigdor Feldman Adi Ben Yaccov Itamar Pirchi Or-ly Barlev Daphni Leef
Gonen Ben Itzhak Doron Ofek
קראו אם הפוסט השלם: http://inproperinla.blogspot.co.il/2017/10/2017-10-21.html
Gonen Ben Itzhak shared your post 
Yesterday at 9:30pm ·
נורא קל לפטור את הטענות הללו תוך שימוש במנגנון ששומר על שלוות חיינו-על האיזון בין החשש שיש דברים לא טובים שמתרחשים סביבנו לרצון לשמור על המציאות נוחה ומאוזנת
בלי הפתעות
בלי סיכונים
העובדה שהגורמים המקצועיים הממלכתיים לא לוקחים אחריות על המערכת שבאמצעותה מנהלים בישראל את ההליך הדמוקרטי היא:
א. עובדה - ראיתי את מכתב התשובה שקיבל Joseph Zernik לבקשות חופש המידע שהגיש בעניין. הלסת שלי נשמטה.
ב. בלתי חוקית לכאורה - שירות הביטחון הכללי אמון על שמירת הדמוקרטיה ומניעת חתרנות מדינית - מהי התקפת סייבר על מערכת "דמוקרטיה"אם לא חתרנות מדינית?
ג. מעידה שלכאורה קיים חשש גדול שניתן היה לעשות מניפולציה במערכת.
זו לא תיאוריה הזויה - אני חובב קטן מאוד של קונספירציות.
Joseph Zernik
Yesterday at 6:18am ·

2017-10-20 אי-כשירות ו/או שחיתות של וועדת הבחירות המרכזית ושופטי בית המשפט העליון שכיהנו כיושבי ראשה
==========
תשובות נוספות התקבלו מוועדת הבחירות המרכזית על בקשות חופש המידע:
א) לגבי מינויו והגדרת תפקידו של מר לזר דודוביץ,שהוצג בתשובה קודמת כמי שהיה דמות מפתח במחשוב הוועדה - "אין בידינו את המידע המבוקש".
ב) לגבי כל תכתובת של יושבי ראש הוועדה - שופטי בית המשפט העליון - בקשר למחשוב הוועדה - "אין בידינו את המידע המבוקש".
ג) לגבי אישור על אישור על עמידה בתקן ישראלי ת. י. 27001 ­ טכנולוגיית המידע טכניקות אבטחה מערכות לניהול אבטחת מידע - "אין בידינו את המידע המבוקש".
בקשה קודמת ביקשה אישור על ידי עובד מדינה של בדיקת המערכות. הוועדה ענתה שהשב"כ בדק ואישר את המערכות, אך השב"כ הכחיש תשובה זאת מכל וכל.
ועדה ציבורית הייתה אמורה לבדוק את מחשוב ועדת הבחירות המרכזית ולספק המלצות בעניין. אולם משרד הפנים, תחתיו הייתה הוועדה אמורה לפעול, לא כינס את הוועדה כבר שנים, ולא השיב כלל על בקשה על פי חוק חופש המידע לגבי פעילות הוועדה בשנים האחרונות...
קרוב לוודאי, שאם ועדת הבחירות המרכזית הייתה חברה ציבורית, התנהלות מעין זאת הייתה נחשבת לרשלנות עבריינית...
הודעה נשלחה לראש השב"כ מר נדב ארגמן, שכן על פי חוק השב"כ (2002), השב"כ מופקד על שמירת "סדרי המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו". הועדה נשלחה גם לראשי הסיעות בכנסת.
בדיון בכנסת, הועלו לאחרונה חששות של פריצה רוסית למחשבי ועדת הבחירות המרכזית. אבל הבעיה המרכזית ליסודות המשטר בישראל היא אויבים מבית, ולא אויבים מבחוץ...
המצב שנחשף בבקשות חופש המידע לגבי מחשוב ועדת הבחירות המרכזית מגוחך במיוחד לאור הצהרות בלתי פוסקות של רשויות השלטון על מעמדה מדינת ישראל כמעצמת היי-טק, אומת סטרט-אפ, ומובילה ביכולות הגנה ותקיפה במרחב הסייבר... הגיע הזמן להפעיל פיקוח ציבורי על ועדת הבחירות המרכזית בכלל, ועל מחשוב הוועדה בפרט. המצב שנחשף בוועדת הבחירות המרכזית הוא חלק בלתי נפרד מהמצב הכללי של מוסדות השלטון בישראל - אי-כשירות ו/או שחיתות רחבת ממדים. יש לראות מצב זה כקריסת שיטת המשטר - או משבר חוקתי באומה ללא חוקה...
קראו את הפוסט השלם: http://inproperinla.blogspot.co.il/2017/10/2017-10-20.html

Joseph Zernik
האמירה של עורך הדין גונן בן-יצחק, "זו לא תיאוריה הזויה - אני חובב קטן מאוד של קונספירציות", גם עומרת בסתירה לעמדת פרקליטות המדינה. הפרקליטות הרי הכריזה שאני מפיץ "תיאוריות קונספירציה". יחד עם זאת יש לציין שהן פרקליטות המדינה והן נשיא בית המשפט המחוזי נצרת אברהם אברהם סירבו להמציא כדין את תשובתה של פרקליטות המדינה בעניין "תיאוריות קונספירציה", ונציבת ביקורת הציבור על הפרקליטות הילה גרסל לא הצליחה להביא לגילוי המסמך לפני התפטרותה תחת לחץ הפרקליטים...