Tuesday, June 26, 2018

2018-06-26 רצח אודל אמבש ז"ל - הערב גיא לרר שבר את דממת התקשורת!

Joseph Zernik is with OR Baruch and 65 others.
2 hrs
2018-06-26 רצח אודל אמבש ז"ל - הערב גיא לרר שבר את דממת התקשורת! אבל משטרת ירושלים מתעקשת לא לחקור!
---
על פי אור ברוך, הקריאו בתכנית תגובה של משטרת ירושלים, שאמרה שאין מקום לחקירה פלילית...
בלתי ניתפס! ילדה עונתה ונרצחה, ומשטרת ישראל מסרבת לחקור!
על מי הם מחפים??? 
מפקד משטרת ירושלים, ניצב יורם הלוי, והתנחלות תקוע במוקד הפרשה:
* ניצב הלוי מוזכר כמועמד למפכ"ל. בעוד חצי שנה הוא יכול לעמוד בראש אוסף החקירות בביצת השחיתות השלטונית...
* עכשיו כבר ברור שאודל אמבש לא הגיעה להתנחלות תקוע במקרה. בין התושבים יש כאלה עם קשרים ברורים למשפחת אמבש, וגם לשר אריה דרעי...
המקרה נראה כחזרה על פרשת רצח תאיר ראדה ז"ל - אבל בלי רומן זדורוב לתפור לו תיק...
~~~מחר, יום רביעי, משמרת מחאה מול פרקליטות המדינה, בת"א: רח' הנרייטה סולד 1, שעה: 15-16~~~
LikeShow more reactions
Comment
Comments
מיכל זוהר
אפשר קישור?
Manage
LikeShow more reactions
Reply1h
ליאור בן שמעון
אין משטרה יש רק שחיתות במדינה המטורפת הזאת !!!!
Manage
LikeShow more reactions
Reply1h
Joseph Zernik
אין עדיין קישור לתכנית. נעלה קישור איך שיגיע.
Manage
LikeShow more reactions
Reply1h
Dana Tamari
אשמח גם לקישור ברגע שיעלה....
Manage
LikeShow more reactions
Reply1h
Michal Sh
פשע מאורגן הזול ביותר אלה שוטרי ישראל בלי מח רדודים ורובם אנשים רעים מהיסוד !
Manage
LikeShow more reactions
Reply1h
Michal Sh
יורם הלוי השם יביא אותך למקום מאד רע ששם תוכל לשבת לסבול ולראות את כל הרע שעשית !
Manage
LikeShow more reactions
Reply1h
מיכל זוהר
מי זה? השופט?
Manage
LikeShow more reactions
Reply1h
Michal Sh
מפקד משטרת ירושלים
Manage
LikeShow more reactions
Reply1h
Mike Peleg
יכול להיות שמקור של השב"כ או של המשטרה הוא זה שפגע בנערה ולהם מותר כשלקורבן אין כח הרתעה
Manage
LikeShow more reactions
Reply1h
מיכל זוהר
כל הכבוד לגיא לרר. מקוה שעוד ילכו בעקבותיו.
Manage
LikeShow more reactions
Reply1h
מירה סטריק
למה הם מסרבים לחקור ??
צריך לבדוק מדוע .
כי זה שורש הבעיה.
Manage
LikeShow more reactions
Reply1h
מיכל זוהר
כנראה יש להם חלק או לפחות חלק בהסתרה בהתחלה.
Manage
LikeShow more reactions
Reply1h
Mike Peleg
מי יבדוק?
Manage
LikeShow more reactions
Reply1h
LikeShow more reactions
Reply1h
Osnat Finesilver Barda
בטח סגרו את התיק "מחוסר עניין לציבור"
Manage
LikeShow more reactions
Reply1h
Mike Peleg
"חוסר אשמה פלילית"
Manage
LikeShow more reactions
Reply1h
172 Views
גלי גל
אודל ברחה מהפנימיה. נמצאה לאחר 3 ימים כשכל גופה מוכה וחשד לאונס והתעללות. המשטרה לא חקרה בעקבות הוראת הרווחה. מה הרג את אודל ? הצנרת עם גיא לרר. ערוץ 13
LikeShow more reactions
ReplyRemove Preview1h
Joseph Zernik
תיק החקירה נסגר תוך מספר שעות "מחוסר אשמה פלילית"...
Manage
LikeShow more reactions
Reply1h
שושנה סופי
מ ז ע ז ע - מקומם ומביך.
משהו לא טוב קרה פה עם הרווחה.. חייבים לחקור כדי שלא יישנה בעתיד.. זוועה.
Manage
LikeShow more reactions
Reply1h
Mike Zilber
מדינת ישראל כארגון פשיעה אכזר ביותר.
Manage
LikeShow more reactions
Reply1h
Joseph Zernik
התופעה מוכרת ברחבי העולם - נקראת בקרימינולוגיה "פשע מאורגן מדינתי" - מצב בו רשויות המדינה פועלות כארגון פשע. אבל הציבור בישראל עדיין לא תפס את זה ברובו. Mike Zilber
Manage
LikeShow more reactions
Reply55mEdited
Joseph Zernik
הפרשה הזאת לבדה, חייבת לחסל את המועמדות של ניצב יורם הלוי למפכ"ל!
Manage
LikeShow more reactions
Reply51m