Saturday, June 20, 2015

2015-06-21 Hello world!


Recent
6/21 @ 9:44 : United Kingdom, GB
6/20 @ 11:11 : Chelmsford, GB
6/20 @ 9:44 : Johannesburg, ZA
6/20 @ 9:24 : Hod Hasharon, IL
6/20 @ 6:31 : Redmond, Washington, US
6/20 @ 4:32 : Mountain View, California, US
6/20 @ 10:48 : Jacksonville, Florida, US
6/20 @ 10:34 : Newport Beach, California, US
6/20 @ 6:57 : New York, New York, US
6/19 @ 11:47 : Israel, IL

2015-06-20 Summing up responses to my presentation in the Portsmouth conference - ECEG2015 III

Georgio Agamben - contemporary superstar  in European legal philosophy
פרופסור למשפטים מאוניברסיטה נחשבת באנגליה ניסה להתאים את מה שאני מתאר לפילוסופיה של המשפט על הציר בין:
A. RULE OF LAW
B. REALISTIC LEGAL PHILOSOPHY - in reference to the writing of Agamben
אני אמרתי שמה שאני מתאר נופל לחלוטין מחוץ לסקאלה זאת, והוא בתחום של:
DEPRIVATION OF RIGHTS UNDER THE COLOR OF LAW.
הטיעון שלי הוא שהפילוסופיות הנ"ל עוסקות בשופטים המאמינים שהם ממלאים את תפקידם באמונה, ורוב המשקיפים, גם אם הם נוטים לצד זה או אחר, יראו את התנהלות השופטים כנורמטיבית .
ההתנהלות שאני מתאר היא הצגה הונאתית במכוון, המנצלת את בית המשפט וחזות שלטון החוק למטרות הנוגדות את החוק.  למעשה, זאת התנהלות פלילית של שופטים, שאין לה כל חסינות.  התנהלות זאת נחשבת להתנהלות חוץ-שיפוטית ( extra-judicial conduct).
___

Law professor from a highly ranked UK university tried to fit my findings regarding the israeli courts to legal philosophy theories on the scale between:
 
A. RULE OF LAW
B. REALISTIC LEGAL PHILOSOPHY - in reference to the writing of Agamben

I said that what I am describing falls entirely outside such scale, and is in the realm of:
DEPRIVATION OF RIGHTS UNDER THE COLOR OF LAW.

My argument is that the philosophies of law, which he quoted, describe judges, which engage in normative, or lawful conduct.  The conduct that I am describing is in fact criminal, and isn't covered by any immunity either, since it is considered "extra-judicial conduct".

2015-06-20 Summing up responses to my presentation in the Portsmouth conference - ECEG2015 II


Israeli Supreme Court Presiding Justice Asher Grunis engaged for four years in fraud on war hero Ashkenazi and others in their petition, seeking protection against fraud and abuse in the Debtors' Courts.

Today I had another long conversation with the Belgian Magistrate.
Among other topics, I described to him the High Court of Justice petition Ashkenazi+76 others v Minister of Justice et al (2300/11):
* Cause of action was a fraudulent IT system in the Debtors' Courts, which fails to serve decisions longer than 17 lines on the debtors, while the debt-holders receive electronic service.
* Presiding Justice Grunis conduted for 5 years "preliminary proceedings" without issuing "conditional decree" or "intermediate decree".
* Notices to appear in court were "self-eliminating electronic records", signed by "Signature" (under the signature line, only the word "Signature" appears, with name or authority of the signer).
* The court refuses to authenticate its decisions "True Copy of the Original".
* The docket contains two "Judgment" records, the latter, "erases" the entire petition.

I told him that in general, there is no longer any lawful service of decisions by the Israeli courts.  The Supreme Court simply posts unsigned documents online, or sends by mail unsigned, unauthenticated papers.

The Magistrate's response: He wondered why they never started noticing Supreme Court decisions by SMS....היום הייתה לי שיחה ארוכה נוספת עם הרשם הבלגי היהודי.
בין השאר סיפרתי לו על אשכנזי+76 אחרים נ שרת המשפטים ומנהל רשות האכיפה והגבייה (בגץ 2300/11):
* העילה המקורית - מערכת מחשוב שמונעת המצאת החלטות מעל 17 שורות לחייבים בהוצאה לפועל (בשעה שבעלי החוב ממשיכים לקבל המצאה אלקטרונית),
* ניהול הליכים מקדמיים במשך 4 שנים  על ידי אשר גרוניס ללא צו על תנאי וללא צו ביניים,
* הזמנות לדיון בבג"ץ שהן מסמכים אלקטרוניים מתכלים מעצמם, חתומים על ידי "חתימה" (במקום שם החותם ותפקידו, מופיעה המילה "חתימה" תחת קו החתימה),
* סירוב לאמת החלטות "העתק מתאים למקור",
* שני כתבי "פסק דין" ברשימת ההחלטות, השני - "פסק דין" ש"מחק" את העתירה,
סיפרתי לו שבאופן כללי, אין יותר המצאה כדין במדינת ישראל.  בית המשפט העליון פשוט מעלה כתבים בלתי חתומים לאתר, או לכל היותר שולח נייר בלתי חתום ובלתי מאומת בדואר.
התשובה שלו: אני מתפלא שהם לא שולחים החלטות ב-SMS...

אבל במידה מסוימת הם כן עברו ל-SMS: 
החוק מחייב את הסנגור הציבורי המחוזי לשלוח הודעה לנאשם על מינוי או החלפת סנגור ציבורי, וכן לספק כתב מינוי לסנגור הציבורי, אותו הסנגור הציבורי אמור להגיש לבית המשפט.  והשופט חייב על פי החוק לאשר כל מינוי או החלפת סנגור ציבורי.
אבל בהליכים הפליליים נגד רותם דבר מכל זה לא התבצע. 
מה שכן התבצע לפעמים (גם זה לא תמיד): "סנגור ציבורי מחוזי (בפועל) ת"א" (התחזה ללא כתב מינוי) אלקנה לייסט שלח SMS לרותם שעו"ד זה וזה הסנגור הציבורי החדש שלך.
יחד עם זאת, הבלגי ביקר את הצורה שבה אני מציג את המצב:
בישראל אין היום לציבור גישה לבתי משפט אזרחיים כשירים, המתנהלים על פי חוקי מדינת ישראל... ולכן אפשר לומר שבישראל התחולל בעשור האחרון שינוי שיטת משטר בלתי מוכרז.
הוא הציע שהדרך המתונה יותר והיעילה יותר להציג את זה:
לבתי המשפט בישראל אין היום בסיס בחוקי מדינת ישראל.

2015-06-20 Summing up responses to my presentation in the Portsmouth conference - ECEG2015 I

 
  Image result for ECEG2015  Image result for ECEG2015

As far as I know, the conference is the most specific for dealing with IT systems of the courts.

My paper and lecture: 
2015-06-18 Zernik, J., “Fraudulent New IT Systems of the Israeli Courts – Unannounced Regime Change?” Proceedings of the 15th European Conference on e-Government, University of Portsmouth, UK, pp331-340, 2015.
https://www.scribd.com/doc/250726544/

 It had some difficulties - the organizers initially refused to respond on peer-review notification.  The paper was accepted into the program only after i approached the two key-note speakers (profiles below).

ככל הידוע לי,  ECEG הוא הכנס הספציפי ביותר לעניין מחשוב בתי משפט.
המאמר וההרצאה שלי בכנס זה:
2015-06-18 Zernik, J., “Fraudulent New IT Systems of the Israeli Courts – Unannounced Regime Change?” Proceedings of the 15th European Conference on e-Government, University of Portsmouth, UK, pp331-340, 2015.
https://www.scribd.com/doc/250726544/
א. אלה שהיו מעורבים בבדיקה הסופית של המאמר שלי
תחילה לא הסכימו המארגנים למסור תשובה לגבי תוצאת בדיקת עמיתים אנונימית של המאמר שלי, שכותרתו פרובוקטיבית  "מערכות מידע הונאתיות חדשות בבתי המשפט בישראל - שינוי שיטת משטר בלתי מוכרז?".
אולם לאחר ששלחתי את העתק המאמר לשני המרצים הבכירים בכנס, קיבלתי הודעה שהמאמר עבר והוזמנתי להרצות.
להלן הפרופילים של שני המרצים הבכירים, טיפוסים רציניים...
ב. תגובה ממומחה למשפטים, למערכות מידע, קורא עברית
בנוסף, פנה אלי היום אדם שקרא את המאמר שלי, ורצה לדעת עוד בנושא.  הוא היה מעניין במיוחד, כי הוא בלגי, דובר וקורא עברית , וגם מחזיק במשרת רשם בבריסל (כנראה מטעם האיחוד האירופי).  היה ברור שהוא מכיר מבפנים את הנושא של הנהלת בית משפט, ולכן השיחה זרמה במהירות. 
את כל הנושא של "הליכים למראית עין" ו"כתבי בית דין למראית עין" הוא הכיר, ולא היה צורך להבהיר זאת כלל.
הוא התקשה להאמין שהדברים אכן קרו: לדוגמה - שהסירו ב-2002 את האישור "העתק מתאים למקור" מכל החלטות בית המשפט העליון והוסיפו לכולן "עותק כפוף לשינויי עריכה ונוסח". 
כמובן שכל הנושא של תפקיד המזכיר הראשי בשמירת ישרת הכתבים וההליכים בבתי המשפט היה ברור לו מאליו, וכן חשיבות העניין שהיום אין מזכירים ראשיים ממונים כדין באף בית משפט בישראל, ולא היה כל צורך להרצות לו בנושא.
לגבי בתי המשפט המחוזיים וכו: כמובן שהיה לו ברור שהליכים שמתחילים ב"הזמנה לדין" SUMMONS בלתי חתום (מחוזיים ושלום), או בלי הזמנה לדין בכלל (המקרה של בג"ץ - הליכים מקדמיים ללא צו על תנאי או צו ביניים) הם הליכים חסרי תוקף.  כנ"ל החלטות שאינן מומצאות ו/או אינן חתומות ואינן מאומתות.
הפליאה שלו הייתה: למה הם עשו זאת בצורה כללית כל כך.  מבחינתו היה יותר הגיוני מצב (שהוא טיפוסי בבתי משפט אחרים) בו הם היו יוצרים הליכים למראית עין וכתבי בית דין למראית עין רק בחלק מהתיקים...
התשובה שלי הייתה:
בדיוק מסיבה זאת, אני טוען שמה שקרה פה הוא "שינוי שיטת משטר בלתי מוכרז" - כי אין יותר במדינת ישראל גישה לציבור לבתי משפט אזרחיים כשירים הפועלים על פי חוקי מדינת ישראל.  זהו מצב טיפוסי לדיקטטורה צבאית.
כמובן שזה גם תואם את שלילית הזכות לגישת הציבור לכתבים... מצב בו אין הציבור יוכל לדעת במה נאשמו אנשים, במה הורשעו, מה גזר דינם, והאם הם מוחזקים בבית הסוהר על פי צו מאסר עשוי כדין. זהו גם כן מצב טיפוסי לדיקטטורה צבאית.
כמובן שזה גם תואם את ניהול משפטי הראווה המוזרים הנוכחיים נגד חלק מאלה העוסקים בשחיתות ברשויות השלטון, בה בשעה שמכריזים על זכותם כשלג כביכול של אחרים (אפריים ברכה לדוגמה). זהו גם כן מצב טיפוסי לדיקטטורה צבאית.
ג. תגובה של מומחה למשפטים ולמערכות מידע, אוניברסיטה אמריקאית טובה
התגובה שלו הייתה עצבנית ביותר, לעניין הקשר שאני מראה בין המערכות הישראליות, חברות אמריקאיות, ומצב דומה בבתי משפט בארה"ב.  התגובה שלו הייתה מסוג "אף אחד לא יכול להגיד ברצינות שיש שחיתות נרחבת במערכת המשפט בארה"ב."
אבל יש כמובן סדרה שלמה של מומחים בכירים (כולל לדוגמה חתן פרס נובל לכלכלה פול קרוגמן) האומרים שמערכת המשפט בארה"ב מושחתת, ושרמת השחיתות שם חסרת תקדים בהיסטוריה של ארה"ב.
בסוף ההרצאה שלי, הוא התווכח אתי בכעס, ודרש דוגמה של שחיתות של שופטים בארה"ב על פי ההגדרה המצומצמת של שחיתות מסוג קבלה בלתי חוקית של כספים.  בתשובה נתתי את הדוגמה של מחוז לוס אנגלס,קליפורניה, בו כל השופטים והרשמים (כ-600) נתפסו לוקחים "כספים בלתי מותרים" (לשון פסק הדין של בית משפט לערעורים של קליפורניה) שנקראו על ידי התקשורת "שוחד" - כ-50,000 דולר לשופט לשנה במשך 10 שנים... 
בתגובה, חתם במרץ 2009 מושל מדינת קליפורניה שוורצנגר על חוק  RETROACTIVE IMMUNITIES (חסינויות רטרואקטיבית) לכל השופטים המעורבים בעניין זה. חסינויות אלה נקראו על ידי התקשורת "PARDONS" - חנינות.  הצורך בחסינויות רטרואקטיביות נבע כמובן מכך שאין חסינות לשחיתות השופטים אבל חקיקת "חסינות רטרואקטיבית" נוגדת את החוקה של קליפורניה שאוסרת על החלה רטרואקטיבית של חוקים.
ומיד אח"כ הכניסו את מי שחשף את הפרשה - תובע פדרלי לשעבר, בן 70,  RICHARD FINE, למאסר מבודד ל-18 חודשים (הנחשב על ידי האו"ם לעינויים) ללא כל כתבים בני תוקף למאסרו...
תגובת הפרופסור הנ"ל: זה לא קרה ולא יכול היה לקרות.
בקיצור: אלה המושקעים ומחוברים למערכות המשפט התואמות, מתקשים להתחבר למציאות, או להודות בפומבי  במציאות...  אחרים רואים ומבינים את המציאות ללא כל קושי.


Keynote Speakers
Prof  Geoff  Walsham  is  an  Emeritus  Professor  of Management  Studies  (Information  Systems)  at  Judge Business School, University of Cambridge.  In addition to Cambridge, he has held academic posts at the University
of Lancaster in the UK, the University of Nairobi in Kenya, and  Mindanao  State  University  in  the  Philippines.  His research  is  focused  on  the  question:  are  we  making  a better  world  with  information  and  communication technologies?    He  was  one  the  early  pioneers  of  interpretive  approaches  to research on information systems.
Professor  Sir  Nigel  Shadbolt  is  Professor  of  Artificial Intelligence at the University of Southampton in the Web and  Internet  Science  Group  within  Electronics  and Computer  Science.  He  is  also  a  Director  of  the
University’s  Web  Science  Institute.  He  has  made significant  contributions  to  Artificial  Intelligence, Computer Science, Psychology and Web Science and has over  400  publications  including  the  critically  acclaimed book ‘The Spy in the Coffee Machine: The End of Privacy as We Know It’. Sir Nigel is also the Chairman and Co‐Founder of the Open Data Institute (ODI). Launched in December 2012, the ODI focuses on unlocking supply and stimulating demand for  open  data.  It  promotes  the  creation  of  economic,  environment  and  societal value from open data releases.Since 2009, he has acted as an Information Advisor to  the  UK  Government,  helping  transform  public  access  to  Government  information,  including  the  widely  acclaimed  data.gov.uk  site.  In  May  2010,  Sir Nigel  was  appointed  to  the  Public  Sector  Transparency  Board  responsible  for setting  open  data  strategy  across  UK  Government.    He  Chairs  the  Local  Public Data  Panel,  seeking  to  promote  and  develop  open  data  approaches  within  local
government and the UK midata programme whose goal is to empower consumers through  access  to  their  data.  In  2013  he  was  appointed  a  member  of  the  UK’s Information Economy Council.In 2006 he was one of three founding Directors of Garlik  Ltd,  which  in  2008  was  awarded  Technology  Pioneer  status  by  the  Davos World Economic Forum and won the prestigious UK national BT Flagship Award.
Garlik was acquired by Experian Ltd in 2011.In 2013 he was awarded a Knighthood for  services  to  science  and  engineering  and  in  December  2013  he  was  listed  as one of 50 influential leaders in UK IT in Computer Weekly’s “UKtech50”.