Thursday, February 23, 2017

2017-02-23 פרשת רומן זדורוב: בג"ץ מפברק דיונים על הדיבר החדש, "ענה ברעך עד שקר", של מנדלבליט וניצן

פרשת רומן זדורוב: בג"ץ מפברק דיונים על הדיבר החדש, "ענה ברעך עד שקר", של מנדלבליט וניצן
על פרשת רומן זדורוב כתב פרופ' מוטה קרמניצר: "ההתנהלות של הפרקליטות בתיק זדורוב מפחידה... כשמצרפים לכך את עמדת בית המשפט העליון והתנהלות היועץ המשפטי לממשלה בשנים האחרונות, אנו נותרים עם מערכת משפטית שמגִנה בעיקר על עצמה".  
התנהלות בית המשפט העליון הן בתיק בג"ץ בפרשת תצהירו של דר' חן קוגל, והן בתיקים אחרים, היא העתק ישיר של התנהלות השופטת ורדה אלשייך בפרשת "הפרוטוקולים המפוברקים". אולם כל חכמי תורת המשפט, עורכי הדין המבריקים והשופטים המלומדים כביכול אינם רואים ואינם יודעים מה מתרחש שם כבר שנים...  
פרשת רומן זדורוב היא אולי פרשת השחיתות החמורה ביותר של מערכת המשפט בתולדות מדינת ישראל - תמונת ראי של פרשת מנדל בייליס - בה הורשע לשווא יהודי ברצח נערה באוקראינה לפני מאה שנה...     

תמונות 1: רופאה ורופא אמיצים - דר' מאיה פורמן ודר' חן קוגל, העידו עדות אמת במשפט רומן זדורוב, ותקעו מקלות בגלגלים של השוטרים, התובעים והשופטים המושחתים...
____ 

מאהל המחאה  ת"א - 23 לפברואר - בקשה לעיון הוגשה היום לבית המשפט העליון בתיק בג"ץ תנועת אומץ נ היועמ"ש, פרקליט המדינה, שרת המשפטים ואח' (5514/16).  הבקשה מתייחסת לשני מסמכים בלבד מדיון ביום 14 לפברואר, 2017: א) הזמנה לדיון עשויה כדין, ב) פרוטוקול עשוי כדין.
מסמך הפרוטוקול כבר התפרסם, אולם כמסמך בלתי חתום.  [1,2]
 

תמונות 2: העמוד הראשון והעמוד האחרון ב"פרוטוקול" המפוברק של בג"ץ מדיון ביום 14 לפברואר, 2017, לפני השופטים דנציגר הנדל וסולברג. הפרוטוקול אינו חתום, ולכן הוא "טיוטה" בלבד.  דיון ללא פרוטוקול הוא דיון "בלתי פורמלי מחוץ  לפרוטוקול", או בפשטות - דיון מפוברק.
  ____

בית המשפט מנהל תיקי נייר (בניגוד לבתי המשפט השלום והמחוזיים), אולם עיון בתיקי בית המשפט מעלה שכבר למעלה מ-10 שנים, אין כל פרוטוקולים חתומים בתיקי הנייר של בית המשפט העליון. לגבי הפרוטוקולים, מחזיק בית המשפט העליון רק כתבים אלקטרוניים בלתי חתומים.
פרוטוקולים בלתי חתומים היו גם עניין בסיסי בפרשת "הפרוטוקולים המפוברקים" של ורדה אלשייך.  ונציב תלונות הציבור על השופטים פסק בעניין זה, שפרוטוקולים בלתי חתומים הם "טיוטות" בלבד - חסרי כל תוקף.  לכן, דיון שאין לו פרוטוקול חתום הוא "דיון בלתי פורמלי, מחוץ לפרוטוקול" - או בלשון פשוטה - דיון למראית עין - "מפוברק". [3]
תקפות הדיון נובעת מהנפקת "הזמנה לדיון" עשויה כדין. אולם עיון בתיקי בית המשפט העליון גם מראה שכבר מספר שנים שאין בתיקי הנייר של בית המשפט העליון כל הזמנה לדיון.  על פי מזכירות בית המשפט העליון, ה"הזמנות לדיון" הן כתבים אלקטרוניים מתכלים מעצמם - הם נעלמים מעצמם ממחשב בית המשפט העליון לאחר יום הדיון...

"מחלקה ראשונה" דיווח על דיון מפוברק בבג"ץ, כאילו היה דיון תקף
לאחר דיווח על הדיון מיום 14 לפברואר, לו צורף גם העתק של ה"פרוטוקול" הבלתי חתום, נשלחה בקשה לתיקון הדיווח ליואב יצחק, בעלי "מחלקה ראשונה".  הבקשה שנשלחה ליואב יצחק אומרת:
כקורא נאמן של "מחלקה ראשונה" אני מעריך את הדיווחים המפורטים של "מחלקה ראשונה" מבתי המשפט ואת פעלך העיתונאי במשך השנים.  יחד עם זאת, אני כותב להסב את תשומת ליבך לטעות חמורה בדיווח מיום 14 לפברואר על העתירה תנועת אומץ נ היועץ המשפטי לממשלה, פרקליט המדינה שרת המשפטים ואח' (בג"ץ 5514/16).  [1] כתב פרוטוקול הדיון מאותו יום, שקושר לכתבה והיה הבסיס לדיווח, אינו חתום כלל. [2]
כבר החלטת נציב תלונות הציבור על השופטים בפרשת "הפרוטוקולים המפוברקים" של השופטת ורדה אלשייך [3]מספקת את הרקע העובדתי המפורט לכך, שהבסיס להונאה של ורדה אלשייך היה  בפרסום פרוטוקולים בלתי חתומים,  חסרי כל תוקף, אך מתוך כוונה שיחזו על ידי אחרים ככתבי בית דין תקפים.
הנציב וורדה אלשייך היו בתמימות דעים שכתבי פרוטוקול בלתי חתומים הם "טיוטה" בלבד.  דיון בית משפט ללא פרוטוקול הוא כמובן "דיון בלתי פורמלי, מחוץ לפרוטוקול", או בלשון פשוטה - דיון למראית עין/בדוי/"מפוברק".
העתירה הנ"ל, והדיון הנ"ל הם כמובן תולדה נוספת של פרשת רומן זדורוב - פרשת השחיתות המשפטית החמורה ביותר בתולדות מדינת ישראל.  לפיכך מן הראוי וחשוב לתקן את הדיווח המשובש הנ"ל ב"מחלקה ראשונה".
נשיא בית המשפט העליון אשר גרוניס התבקש בעבר להסביר תופעות מוזרות אלה, המערערות את כשירותו של בית המשפט העליון כבית משפט שבכתב (COURT OF RECORD). אולם גרוניס סירב להשיב לעניין זה.

העתירה עצמה נובעת מפרשת רומן זדורוב - ניסיון הדחת העד המומחה דר' חן קוגל על ידי פרקליטות המדינה

העניין ממנו נבעה העתירה חמור במיוחד: ניסיונם של היועמ"ש בכיפה השחורה אביחי מנדלבליט ותוצר החינוך הדתי שי ניצן להשתית בבתי המשפט של מדינת ישראל דיבר חדש: "ענה ברעך עד שקר"...
פרקליטות המדינה, בתמיכת היועמ"ש ניסתה להדיח את העד המומחה דר' חן קוגל בפרשת רומן זדורוב על ידי שיבוש תצהירו. זאת, לאחר שהפרקליטות הציגה מידע שקרי ומטעה לבית המשפט המחוזי נצרת לגבי חוות דעתו המקצועית של דר' חן קוגל (בעניין "הסכין המשוננת") ללא תצהיר כלל.

א)


ב) 


ג) 

  
ד)תמונות 3: א) תצהירו של דר' חן קוגל בפרשת רומן זדורוב, לאחר שיפוצים על ידי הפרקליטות.  ב) דוא"ל של הפרקליטה דורית יפרח, המנסה להדיח את דר' חן קוגל להעיד עדות שקר. ג) תגובתו של דר' חן קוגל על ניסיון ההדחה. ד) פרקליט המדינה שי ניצן, היועמ"ש יהודה  ויינשטיין והיועמ"ש אביחי מנדלבליט מנסים להשליט שיטה בה למדינה מותר להדיח עדים ולענות עדי שקר בבתי המשפט.
____

פרשת רומן זדורוב חשפה שחיתות חסרת תקדים של בתי המשפט

א. בבית המשפט המחוזי נצרת
ניסיונות חוזרים לעיין בפסקי דין עשויים כדין של זדורוב משנת 2010 בבית המשפט המחוזי נצרת העלו רק כתבי בית דין מפוברקים.  לאחר ניסיונות חוזרים לעיון, הנפיק נשיא בית המשפט המחוזי נצרת אברהם אברהם "החלטה בפתקית", המאיימת בהשתת קנסות על המבקש...
ובמקביל הנפיק השופט אברהם אברהם החלטה שיש לראו בה הודיה בהעלמת ראיות לעבריינות חמורה של השופטים בבית המשפט המחוזי נצרת בתיק רומן זדורוב: יצחק כהן, אסתר הלמן, וחיים גלפז.
תמונות 4: החלטה של השופט אברהם אברהם, נשיא בית המשפט המחוזי נצרת על בקשות חוזרות לעיון בפסקי דין עשויים כדין בתיק מ"י נ רומן זדורוב (502-07) "... אלה אנן בקשות לעיון, כי אם חקירה שהמבקש עורך אודות תקפות פעולתה של מערכת נט-המשפט, ושאר מסכת טענות ביחס להתנהלות המותב בתיק הנ"ל. בכגון אלה אין לבית משפט זה להידרש..."
____
ב. בבית המשפט העליון
בבית המשפט העליון התנהל במשך 5 שנים ערעור מפוברק ללא כל פסק דין עשוי כדין של בית המשפט שלמטה.  לאחר פרסום העניין כתב עו"ד אביגדור פלדמן, אז סנגורו של זדורוב, שאין למצוא את פסקי הדין של זדורוב, כי הלכו לאיבוד "ברוח המייללת לאורכו ולרוחבו של עמק יזרעאל"...
העיון בכתבי המקור של ההחלטות מתיק הנייר מ"י נ רומן זדורוב, שכבר התפרסמו (אך קרוב לוודאי "מפוברקות" רובן ככולן), נמנע על ידי רשם בית המשפט העליון גלעד לובינסקי  בתואנת "ערבוביה" בתיק... והשופט סלים ג'ובראן דחה כביכול ערעור מהחלטת הרשם... אולם בית המשפט העליון מסרב לספק העתקים חתומים ומאושרים כדין של החלטותיהם של גלעד לובינסקי וסלים ג'ובראן בעניין זה...

סיכום:
על פרשת רומן זדורוב כתב פרופ' מוטה קרמניצר: "ההתנהלות של הפרקליטות בתיק זדורוב מפחידה... כשמצרפים לכך את עמדת בית המשפט העליון והתנהלות היועץ המשפטי לממשלה בשנים האחרונות, אנו נותרים עם מערכת משפטית שמגִנה בעיקר על עצמה".
פרשת רומן זדורוב היא אולי פרשת השחיתות החמורה ביותר של מערכת המשפט בתולדות מדינת ישראל - תמונת ראי של פרשת מנדל בייליס - בה הורשע לשווא יהודי ברצח נערה באוקראינה לפני מאה שנה...

קישורים:
[1] 2017-02-14 רוזן תומך בעמדתה של גרסטל בפרשת חן קוגל, מחלקה ראשונה
[2] 2017-02-14 תנועת‬ אומץ נ היועמ"שפרקליט המדינה שרת המשפטים ואח' (בג"ץ 5515/16):  פרוטוקול דיון בלתי חתום
[3] 2012-05-31 החלטת נציב תלונות הציבור על השופטים (88/12/מחוזי ת"א) בפרשת "הפרוטוקולים המפוברקים" של השופטת ורדה אלשייך, יחד עם העתק תלונת לשכת עורכי הדין והפרוטוקולים המפוברקים עצמם.


להלן הבקשה לעיון שהוגשה היום במלואה:

תקנות בתי המשפט ובתי הדין לעבודה (עיון בתיקים), תשס"ג-2003; טופס 2 (תקנה 4(ג))

בקשת עיון בתיק בית משפט
1. פרטי המבקש:
א) שם מלא:        דר' יוסף צרניק
ב) מס' זהות:       05362559-6
ג) כתובת:            תד 33407, תל-אביב
ד) מס' טלפון:      אין
2. פרטי תיק בית המשפט:
א) מס' תיק בית משפט שבו מבוקש העיון:
                       בית המשפט העליון, תיק מס'  5514/16
ב) הצדדים בתיק:
                       תנועת אומץ נ היועמ"ש, פרקליט המדינה ואח'
ג) המסמכים/המוצגים שבהם מבוקש העיון:
        (1) הזמנה לדיון עשויה כדין– לדיון מיום 14 לפברואר, 2017
        (2) פרוטוקול עשוי כדין - לדיון מיום 14 לפברואר, 2017
3.          מטרת העיון והטעמים המצדיקים אותו:
א)    בקשה זאת מוגשת בכפוף לתקנות בתי המשפט – עיון בתיקים (2003) והחלטת בית המשפט העליון בתיק האגודה לזכויות האזרח בישראל נ שר המשפטים ואח' (5917/97), בנוגע לגישת הציבור לכתבי בית דין.
ב)    המבקש עוסק מזה שנים במחקר אקדמי בנושא מערכות הכתבים האלקטרוניים של בתי המשפט בישראל ובארה"ב וניהול גישת הציבור לכתבים.  מחקריו בנושא זה הוצגו ופורסמו בכנסים אקדמיים בינלאומיים בתחומים המתאימים, בכפוף לבדיקת עמיתים בינלאומית אנונימית.  דוחות שחיבר בנושאים אלה, נכללו בדוחות מועצת זכויות האדם של האו"ם על ארה"ב (2010) ועל ישראל (2013), בכפוף לבדיקה על ידי הצוות המקצועי של המועצה.
ג)      הכתבים אליהם מתייחסת בקשה זאת, הם כתבים משפטיים ציבוריים, והתיק אינו חסוי.  כתב ה"פרוטוקול" התפרסם בתקשורת, אולם ככתב בלתי חתום – חסר תוקף. לפיכך, עולה השאלה:  האם הדיון הנ"ל היה דיון בר-תוקף, או דיון חסר תוקף ("בלתי פורמלי, מחוץ לפרוטוקול")?
ד)  תיק זה עוסק בעניין שהוא במהות שלטון החוק וישרת בתי המשפט בישראל.  יתרה מזאת, עניין זה נובע מפרשת רומן זדורוב, עליה כתב פרופ' מוטה קרמניצר: "ההתנהלות של הפרקליטות בתיק זדורוב מפחידה... כשמצרפים לכך את עמדת בית המשפט העליון והתנהלות היועץ המשפטי לממשלה בשנים האחרונות, אנו נותרים עם מערכת משפטית שמגִנה בעיקר על עצמה". לפיכך, לתיק זה חשיבות ציבורית מן המעלה הראשונה, ולכן, העיון בכתבים המבוקשים חיוני על מנת לקיים את אמון הציבור במערכת המשפט.
4.         הקשר של המבקש לתיק בית משפט (נא לציין כל קשר ישיר/עקיף): 
אין כל קשר לתיק זה, פרט לעניין האקדמי. המבקש עסק בעיון בתיקים הקשורים לרומן זדורוב בנצרת ובבית המשפט העליון, וגם הגיש תלונה לאו"ם – קבוצת העבודה על מאסרים שרירותיים, לגבי החזקתו של רומן זדורוב במאסר עולם ללא פסקי דין עשויים כדין.
תאריך: 23 לפברואר, 2017

חתימת המבקש:                                                                      
                                                                        דר' יוסף צרניק

2017-02-23 OccupyTLV: ongoing threats by City of Tel-Aviv...


מאהל המחאה ת"א/ארלוזורוב - העירייה מתמידה באיומים...
המאהל בארלוזורוב מספק תמונה של השחיתות השלטונית בישראל בזעיר אנפין ובמהירות מואצת... העירייה, המשטרה, בתי המשפט, עורכי דין, מנכ"לית משרד המשפטים, נציב תלונות הציבור על השופטים...
העירייה שוב מאיימת להרוס את אוהל המחאה, על סמך "החלטה בפתקית" של השופט אליהו בכר, שאינה חתומה ואינה מאושרת, מהליך בו לא הייתי צד, ושעניינו אינו י  - תוצאה של הליך הונאתי טיפוסי בבית המשפט המחוזי ת"א...  בה בשעה ברור כבר שנים, שאוהל של שכני הטובים, משפחה עיראקית שאינם אזרחי מדינת ישראל, פטור מכל אכיפה, עקב מעמדם כ"אנשי מדינה"...  פרסום קודם גרר תלונה מפוברקת של מנכ"לית משרד המשפטים אמי פלמור נגד השופט אליהו בכר לנציב תלונות הציבור על השופטים...  זה נראה כמו בלגן, כי הם עדיין מנסים להתחזות למדינת חוק...


   
תמונה 1אכיפה בררנית ושרירותית אוהל המחאה בגן וולובלסקי:  השלטים בחזית האוהל מוחים על שחיתות השופטים החל מהונאה של השופטים חגי ברנר ואיתן אורנשטיין על משה סילמן ז"ל (לטובת ביטוח לאומי), דרך הונאות השופטיםביניהן דניאל באריעל רפי רותם (במטרה לחפות על השחיתות ברשות המסים), וכלה בהונאה המתועבת של השופטים יצחק כהןאסתר הלמןהמתחזה לשופט חיים גלפזוהשופט אברהם אברהם על רומן זדורוב (במטרה להביא למאסר שרירותי של אדם חף מפשעולמנוע חקירת אמת של רצח תאיר ראדה ז”ל). העירייה בשיתוף פעולה עם השופט אליהו בכר עוסקים בהונאות ופברוקים בבית המשפט במטרה לפנות את אוהל המחאהלמרות שזכות ההפגנה לא נידונה כלל בעתירהודר אוהל המחאה לא היה צד בעתירה.  
____
תמונה 2אכיפה בררנית ושרירותית אוהל בגן וולובלסקי:  מעטים מדרי הגן נרשמו כעותרים בעתירהאך אנשים שאינם דרי הגן נרשמו במרמה כעותריםובית המשפט ועיריית ת"א מנסים במרמה לאכוף פינוי על כל דרי הגן הישראלים תמורת פיצוי של 7,500 ש"ח מתוך “החלטה בפתקית” בלתי חתומה ובלתי מאושרת.
____

 . 
תמונה 3אכיפה בררנית ושרירותית המתחם העירקי בגן וולובלסקי:  המתחם פטור מאכיפת החוק המפוברקפקחי עיריית ת"א מסבירים כבר מספר שנים שמעמדם של בני משפחה עירקיתשאינם אזרחי ישראל הוא "אנשי מדינה". לכן הם פטורים מהאכיפה המופברקת שעיריית ת"א מנהלת על אזרחי ישראל.
____

תמונה 4: אכיפה בררנית ושרירותית - עמונה: 150 מיליון ל-40 משפחות, וסלטות לאחור של היועמ"ש לפברוק חוקיות של גזל קרקעות ופיצוי לבנייה בלתי חוקית. 
___
  
מאהל המחאה ת"א, 23 לפברואר - דרישה לחדול מאיומים חסרי בסיס בחוק נשלחה היום לעיריית ת"א. [1] המכתב נשלח לאחר איומים חוזרים ביומים האחרונים של פקחי עירייה נגד אוהל המחאה במאהל ארלוזורוב.  האיומים מבוססים כביכול על "החלטה בפתקית" שאינה חתומה ואינה מאושרת של השופט אליהו בכר - תוצאה של הליך הונאתי טיפוסי בבית המשפט המחוזי ת"א בתיק בו המאוים לא היה צד, ושלא היה בעניינו כלל.  יחד עם זאת, ברור שהעירייה עוסקת באכיפה בררנית, גחמנית ושרירותית - על אזרחי מדינת ישראל בלבד. שכנינו הטובים, אזרחי עיראק, שזכו למעמד "אנשי מדינה" פטורים מהאכיפה המפוברקת...


Following is the complete letter to City of Tel-Aviv today:

February 23, 2017

Tel-Aviv Mayor Ron Huldai –   
City of Tel-Aviv CEO Menachem Liebe –
Deputy CEO Ruby Zluf -   
Enforcement Director Aluf Sharf – 
By email
And by hand delivery in the CEO's office

RE: Repeat demand to cease unlawful City of Tel-Aviv threats against my Protest Tent
Your response within 24 hours is requested. Time is of the essence!

Dear Mayor Huldai, CEO Liebe, Assistant CEO Zluf and Enforcement Director Sharf:
Yesterday, I was told that City enforcement personnel visited my Protest Tent and threatened to demolish it.  I demand an end to such unlawful threats and extortion.
a) There is no valid legal basis for the City's threats
Previous threats were purportedly based on court process in Russov et al v City of Tel-Aviv (18790-10-14). I was not party in that court case, I was not represented in that court case, and the court had no jurisdiction over me.  The subject matter of that litigation was the right of street dwellers to adequate housing, pursuant to the Base Law Human Dignity and Liberty, while I have never sought any housing assistance by any government agency. Furthermore, regardless of repeat requests, the City has so far failed to serve on me duly signed and certified, enforceable copy of any court decision or judgment in that case.
b) I hold a valid permit till May 31, 2017 by Deputy CEO Ruby Zluf
In late 2012, I set up my Protest Tent in the Volovelsky Garden under the November 28, 2012 agreement between the protest movement and City of Tel-Aviv, which designated the Volovelsky Garden as the protest site, in lieu of Rothschild Avenue, for exercising the Right to Protest.  In response to my routine monthly request for extension for December 2016, I received a letter dated December 01, by Deputy CEO Ruby Zluf, which extended my permit till May 31, 2017 (attached).
c) Attorney General Guidelines regarding protest tents and the Right to Protest
Only last week media reported new Guidelines by the Attorney General, pertaining to the right to set up protest tents.  According to such reports, the Attorney General instructed or encouraged the Municipality of Jerusalem to permit the maintenance of protest tents.
d) Selective, arbitrary and capricious enforcement
The City of Tel-Aviv is engaging in selective enforcement: It has been clear all along that there is no intention of taking any action against the tent of my good neighbors, non-Israeli citizens, Iraqi family. The City's enforcement personnel have previously explained such selective, arbitrary and capricious enforcement by the bizarre designation of my neighbors – "State Persons". Such patently unlawful discrimination previously prompted a complaint by Ministry of Justice CEO Amy Palmor (by her own initiative) to the Ombudsman of the Judiciary.
Therefore, the City's conduct is perceived as an unlawful threat of use of force on multiple accounts. 
I demand that the City of Tel-Aviv cease its unlawful threats against my Protest Tent.   

Truly,

Joseph Zernik, PhD
Human Rights Alert (NGO)
Attached: December 1, 2016 permit

LINKS:

[1] 2016-02-23 Repeat demand to cease unlawful City of Tel-Aviv threats against my Protest Tent //
דרישה חוזרת להפסקת איומי העירייה נגד אוהל המחאה שלי
[2] 2016-12-28 Ombudsman of the Judiciary response by “Senior Appointee Avraham Wolf” - closing fake complaint (875/16) //
תשובת נציב תלונות הציבור על השופטים על ידי "ממונה בכיראברהם וולף – סגירת התלונה המפוברקת (875/16)
[3] 2016-12-27 Ombudsman of the Judiciary fake complaint (875/16) – demand to stop Ombudsman’s fake complaint process //
תלונה מפוברקת (875/16) של נציב תלונות הציבור על השופטים דרישה להפסקת הליך תלונה מפוברק
[4] 2016-12-26 Ombudsman of the Judiciary fake complaint (875/16) – fake confirmation of receipt by the Ombudsman’s office //
תלונה מפוברקת (875/16) של נציב תלונות הציבור על השופטים אישור קבלה מפוברק ממשרד הנציב
[5] 2016-12-20 Amona and the Arlozorov Camp: Fraud and fabrications by Judge Eliyahu Bachar, City of Tel-Aviv and others”.
עמונה במאהל ארלוזורובהונאות ופברוקים של השופט אליהו בכרעיריית ת"א ואחרים .
[6] 2016-12-20 Russov et al v City of Tel-Aviv et al (18790-10-14) in the Tel-Aviv District Court (sitting as Court for Administrative Matters) – December 20, 2016 Request to Inspect Court File.
רוסוב ואח’ נ עיריית ת"א ואח’ (18790-10-14) בבית המשפט המחוזי ת"א (בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים) – בקשת עיון מיום 20 לדצמבר, 2016.
[7] 2016-12-20 demand, which was filed with the City of Tel-Aviv – for a duly signed and certified copy of Judge Eliyahu Bachar’s “Post-it Decision” in Russov et al v City of Tel-Aviv et al (18790-10-14) – which is the purported foundation for the City’s threats against the protest tent in Arlozorov Camp.
דרישה מיום 20 לדצמבר, 2016, שהוגשה לעיריית ת"א לקבלת העתק חתום ומאושר כדין של "החלטה בפתקיתשל השופט אליהו בכר בתיק רוסוב ואח’ נ עיריית ת"א ואח’ (18790-10-14) –שהיא הבסיס כביכול לאיומי העירייה נגד אוהל המחאה במאהל ארלוזורוב.
[8] 2016-12-28 repeat demand, which was filed with the City of Tel-Aviv – for a duly signed and certified copy of Judge Eliyahu Bachar’s “Post-it Decision” in Russov et al v City of Tel-Aviv et al (18790-10-14) – which is the purported foundation for the City’s threats against the protest tent in Arlozorov Camp.
דרישה חוזרת מיום 28 לדצמבר, 2016, שהוגשה לעיריית ת"א לקבלת העתק חתום ומאושר כדין של "החלטה בפתקיתשל השופט אליהו בכר בתיק רוסוב ואח’ נ עיריית ת"א ואח’ (18790-10-14) – שהיא כביכול הבסיס לאיומי העירייה נגד אוהל המחאה במאהל ארלוזורוב.
[9] 2016-09-21 “It’s a total jungle in the courts. Do anything you can to avoid getting there”
Globes expose’: Facebook correspondence among senior legal scholars, who used their keyboard freely, without the typical formality, exposes criticism of the family court system and the courts in general.
"יש ג'ונגל טוטאלי בבתי המשפטתעשו הכול כדי לא להגיע אליהם"
חשיפת "גלובס": התכתבות בפייסבוק בין משפטנים בכיריםשנתנו דרור למקלדתם בלי הפורמליות המקובלתחושפת ביקורת על מערכת בתי המשפט למשפחה ובתי המשפט בכלל
[10] Zernik, Joseph. “Fraudulent new IT systems in the Israeli courts – unannounced regime change?” European Conference on E-government (2015).
צרניקיוסף. “מערכות מידע הונאתיות חדשות בבתי המשפט בישראל – שינוי שיטת משטר בלתי מוכרז?” הכנס האירופי למחשוב ממשלתי (2015)