Tuesday, February 4, 2014

14-02-05 Corpus Separatum Jerusalem and the Middle East Peace Process// בינאום ירושלים ותהליך השלום

===14-02-05 Corpus Separatum Jerusalem and the Middle East Peace Process// בינאום ירושלים ותהליך השלום===
[עברית להלן]
The evolution of Corpus Separatum Jerusalem as a place of Free Speech and preservation of human knowledge in an age of looming darkness would become one of the greatest achievement of mankind and the Abrahamic religions, like the truths of the prophets.
[pics]
Corpus Separatum Jerusalem
___
#OccupyTLV, February 5 - when I was a child in Haifa, there were many stray dogs in the streets. If kids threw stones at them when they copulated, they could get locked.  They would try to run away, limping, screaming in pain.  Neither would have fun any longer, but they could not separate.  They could die.
That was my standard dinner party response when asked during my many years in the United States for my opinion of the Israeli-Palestinian conflict.  There were no follow up questions...
Now, the situation has changed.  The couple may be getting ready for a surgical intervention. 
As is often the case, the surgeon is the one, most likely to benefit from the operation.     Pax Americana in the middle east may be one of the last acts of significance of the american empire before it is eclipsed by China.  Even with Israel, US influence is in decline, as demonstrated in the effective triangulation by China of the United States and Israel in the Bank of China case in the US District Court in DC.  
Israel is the second most likely to benefit from such agreement, because the next time around, the surgeon would be the Chinese enforcer. 
With it, the notion that three of the least credible governments around, namely United States, Israel, and Palestine, are permitted to negotiate the future of Jerusalem is ludicrous.  International law in this matter is clear:  Jerusalem and Bethlehem are part of "Corpus Separatum Jerusalem".  As a descendant of Hebronites and for the benefit of all involved, I propose that Hebron should become part of it as well.   
The evolution of Corpus Separatum Jerusalem as a place of Free Speech and preservation of human knowledge, in an age of looming darkness, would become one of the greatest achievement of the mankind and the Abrahamic religions, like the truths of the prophets.
____
Joseph Zernik, PhD
Human Rights Alert (NGO)
Occupy Tel Aviv
____
* The Human Rights Alert (NGO) submission to the Human Rights Council of the United Nations was incorporated into the 2010 Periodic Review Report regarding Human Rights in the United States, with the note: "corruption of the courts and the legal profession and discrimination by law enforcement in California". 
* The Human Rights Alert (NGO) submission to the Human Rights Council of the United Nations was incorporated into the 2013 Periodic Review Report regarding Human Rights in Israel, with the note: "lack of integrity of the electronic records of the Supreme Court, the district courts and the detainees courts in Israel."
=======
===בינאום ירושלים ותהליך השלום===
תהליך בינאום ירושלים, כאזור של חופש הדיבור ושימור המורשת האנושית בעידן של חשכה גוברת, יהיה אחד מהישגי המין האנושי והדתות האברהמיות, כמו חזון הנביאים.
[תמונה]
ירושלים - קורפוס ספרטום
_____
מאהל המחאה ת"א, 5 לפברואר - בילדותי בחיפה היו כלבים רבים ברחוב.  אם ילדים יידו בהם אבנים כשהזדווגו, הם ננעלו.  הם היו מנסים לברוח בצליעה ודילוגים, צורחים מכאב.  הם היו יכולים למות.  זאת הייתה תשובתי הנדושה בארוחות ערב במשך שנותי הרבות בארה"ב, כשנשאלתי לדעתי על הסכסוך הישראלי-פלסטיני.  לאחר תשובה זאת לא היו שאלות המשך.
היום, המצב השתנה.  הזוג מתכונן להפרדה ניתוחית.
כפי שקורה לרוב, המנתח הוא זה הצפוי להרוויח יותר מכולם מן הפעולה.  פקס אמריקנה במזרח התיכון יהיה כנראה אחת מן הפעולות המשמעותיות האחרונות של האיפריה האמריקאית לפני שתואפל על ידי סין.  השפעתה של ארה"ב בדעיכה, אפילו בישראל, כפי שהדגימה סין נאמנה במשפט בנק אוף צ'יינה, המתנהל בבית המשפט הפדרלי בוושינגטון די.סי.
ישראל עשויה להיות המורווחת השניה מן ההסכם, כיוון שבסיבוב הבא, המנתח יהיה כנראה מצויד באלה סינית. 
בתוך זאת, הרעיון שלשלוש ממשלות נכלוליות - ארה"ב, ישראל, ופלסטין - הזכות לדון ולהחליט על עתיד ירושלים הוא מופרך מיסודו.  החוק הבינלאומי בעניין זה ברור: ירושלים ובית לחם הן חלק מ"קורפוס ספרטום".  נכדם של חברונים, לטובת כל המעורבים, מציע בזאת שגם חברון תיכלל בגוף זה.
תהליך בינאום ירושלים, כאזור של חופש הדיבור ושימור המורשת האנושית, בעידן של חשכה גוברת, יהיה אחד מהישגי המין האנושית והדתות האברהמיות, כמו חזון הנביאים.
____
דר' יוסף צרניק
מאהל המחאה, ת"א
סייג לזכויות האדם (NGO)
____
* דוח סייג לזכויות האדם נכלל בדוח התקופתי של האו"ם לגבי זכויות האדם בישראל (2013), עם ההערה: "חוסר יושרה בכתבים האלקטרוניים של בית המשפט העליון, בתי המשפט המחוזיים, ובתי הדין למוחזקי משמורת בישראל".
* דוח סייג לזכויות האדם נכלל בדוח התקופתי של האו"ם לגבי זכויות האדם בארה"ב (2010), עם ההערה: "שחיתות בתי המשפט ומקצוע עריכת הדין בקליפורניה".

14-02-04 Der Spiegel art: Civil rights

All computers stand still, when your stronger arm so wills!

Any US or Israeli media that would publish any art like this would be considered revolutionary radical! It provides an insight into the difference in mood in Germany vs other nations in the "Free World", in response to the Snowden affair.  jz

___
Raimund Samson kreativ

http://raimundsamsonkreativ.blogspot.co.il/2013_02_01_archive.html


14-02-04 Hello world!

Recent
2/4 @ 8:12 : Mountain View, California, US
2/4 @ 8:06 : Dagenham, GB
2/4 @ 7:02 : Los Angeles, California, US
2/4 @ 5:53 : Los Angeles, California, US
2/4 @ 4:40 : France, FR
2/4 @ 4:04 : Philadelphia, Pennsylvania, US
2/4 @ 2:08 : Princeton, New Jersey, US
2/4 @ 11:45 : Tel Aviv, IL
2/4 @ 11:29 : Ashdod, IL
2/4 @ 11:26 : Los Angeles, California, US

ISRAEL: Attorney General Weinstein is asked to instruct criminal fraud investigation of Supreme Court Presiding Justice Grunis // היועץ המשפטי לממשלה ויינשטיין התבקש שוב להורות על חקירה פלילית של נשיא בית המשפט העליון גרוניס

[עברית להלן]
View in blog: 

===14-02-04 ISRAEL: Attorney General Weinstein is asked to instruct criminal fraud investigation of Supreme Court Presiding Justice Grunis===
Constitutional crisis in a nation with no constitution...

[pics]
Inline image 1 Inline image 2
Attorney General Weinstein, Presiding Justice Asher Grunis. 
___
OccupyTLV, February 3 - Attorney General Yehuda Weinstein has been asked to clearly instruct criminal investigation of Supreme Court Presiding Justice Asher Grunis. [1]
The request, by Joseph Zernik, PhD, of Human Rights Alert (NGO), followed Attorney General Weinstein response on a previous request.  Weinstein's January 15, 2014 response noted that the criminal fraud complaint had already been filed with the Israel Police, and stated, "Surely, Israel Police will investigate the complaint". [2]  Today's repeat request notes that the Israel Police is not permitted to investigate the judiciary, absent clear instruction by the Attorney General.  Therefore, Attorney General Weinstein's response should be deemed false and misleading.
The criminal fraud complaint against Presiding Justice Grunis, filed on October 15, 2013,  originates in the appearance of impostor - Sarah Lifschitz - for over 10 years as "Chief Clerk" of the Israeli Supreme Court with no lawful appointment and no lawful authority.  During these years, Supreme Court decision records were routinely falsified and forged. [3] 
Two weeks later, on October 31, 2013, Ms Lifschitz "departed" from the Supreme Court.
Today, the Israeli Supreme Court has no Chief Clerk, and Presiding Justice Grunis refuses to disclose, who holds the authorities of chief clerk of the Court.
As is the case in other nations, where the courts originated in the English common law, the chief clerk is accountable for integrity of court records.  The courts in Israel themselves ruled that a court, with no lawful office of the clerk, is an incompetent court.
The Human Rights Alert (NGO) submission to the UN Human Rights Council documented unprecedented corruption of the Israeli Supreme Court, which started in 2002 under the tenure of Presiding Justice Aharon Barak.  The submission was incorporated into the UN Periodic Review report on Israel with the note "Lack of integrity in the electronic records of the Supreme Court... in Israel". [4-6]
The tenure of Yehuda Weinestein as Attorney General and Asher Grunis as Presiding Justice of the Supreme Court presents unprecedented corruption of the Israeli justice system.
____
Joseph Zernik, PhD
Human Rights Alert (NGO)
Occupy Tel Aviv
____
* The Human Rights Alert (NGO) submission to the Human Rights Council of the United Nations was incorporated into the 2010 Periodic Review Report regarding Human Rights in the United States, with the note: "corruption of the courts and the legal profession and discrimination by law enforcement in California". 
* The Human Rights Alert (NGO) submission to the Human Rights Council of the United Nations was incorporated into the 2013 Periodic Review Report regarding Human Rights in Israel, with the note: "lack of integrity of the electronic records of the Supreme Court, the district courts and the detainees courts in Israel."

=LINKS:=
[1] 14-02-03 Repeat request for Attorney General Yehuda Weinstein to instruct criminal fraud investigation against Supreme Court Presiding Justice Asher Grunis
http://www.scribd.com/doc/204127587/
[2] 14 01 15 ISRAEL: Attorney General confirms receipt of criminal Fraud complaint against Presiding Justice of the Supreme Court Asher Grunis// היועץ המשפטי לממשלה אישר קבלת תלונה על הונאה נגד נשיא בית המשפט העליון אשר גרוניס
http://www.scribd.com/doc/203580585/
[3] 13-10-15 Criminal fraud complaint filed with Israel Police against Presiding Justice of the Supreme Court Asher Grunis // תלונה פלילית על הונאה הוגשה למשטרת ישראל נגד נשיא בית המשפט העליון מר אשר גרוניס
http://www.scribd.com/doc/176398650/
https://docs.google.com/file/d/0B8Aa2xQGbmk5Q2tqV1Q5dU40ZWc/edit?usp=sharing
[4] 12-05-10 Human Rights Alert (NGO) submission to the UN Human Rights Council (Hebrew translation)
 דוח מקוצר (תרגום עברי) של סייג לזכויות האדם שהתקבל כחלק מדוח האו"ם לגבי זכויות האדם בישראל (2013)
http://www.scribd.com/doc/114254105/  
https://drive.google.com/file/d/0B8Aa2xQGbmk5NXdwa29SOUViOXc/edit?usp=sharing
[5] 12-05-10 Human Rights Alert (NGO) submission to the UN Human Rights Council, as it appears in the UN site (English original)
 דוח מקוצר (מקור אנגלי) כפי שהוא מופיע באתר האו"ם) של סייג לזכויות האדם שהתקבל כחלק מדוח האו"ם לגבי זכויות האדם בישראל (2013
http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session15/IL/HRA_UPR_ISR_S15_2012_HumanRightsAlert_E.pdf 
[6]  13-01-01 The Human Rights Alert (NGO) submission, as incorporated into the UN Human RItghts Council UPR reprort with the note "Lack of integrity in the electronic records of the Supreme Court, the district courts and the detainees courts in Israel" (page 4, paragraph 25) 
 דוח סייג לזכויות האדם נכלל בדוח מועצת זכויות האדם של האו"ם (2013) בלוויית ההערה "חוסר יושרה בכתבים האלקטרוניים של בית המשפט העליון, בתי המשפט המחוזיים, ובתי הדין למוחזקי משמורת בישראל" (עמ' 4, פסקה 25):  
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G12/180/12/PDF/G1218012.pdf? OpenElement 
__________
 ===היועץ המשפטי לממשלה ויינשטיין התבקש שוב להורות על חקירה פלילית של נשיא בית המשפט העליון גרוניס===
משבר חוקתי באומה ללא חוקה...
____
מאהל המחאה ת"א, 3 בפברואר - היועץ המשפטי לממשלה יהודה ויינשטיין התבקש להורות בבירור על חקירה פלילית של נשיא בית המשפט העליון אשר גרוניס. [1]
הבקשה, שהוגשה על ידי דר' יוסף צרניק מסייג לזכויות האדם (NGO) באה בעקבות תשובתו של ויינשטיין על בקשה קודמת.  תשובתו של ויינשטיין מיום ה-15 לינואר 2014, מציינת שהתלונה הפלילית נגד אשר גרוניס כבר הוגשה למשטרת ישראל, ומוסיפה "חזקה על המשטרה שתבדוק את תלונותיך". [2]
הבקשה החוזרת שהוגשה היום ליועץ המשפטי לממשלה ויינשטיין מציינת שמשטרת ישראל אינה רשאית לחקור שופטים ללא הוראה ברורה מאת היועץ המשפטי לממשלה.  
לפיכך, יש לראות את תשובתו של ויינשטיין כשקרית ומטעה.
התלונה הפלילית נגד נשיא בית המשפט העליון אשר גרוניס הוגשה ב-15 לאוקטובר, 2013, והיא נובעת מהופעתה של מתחזה - גב' שרה ליפשיץ - במשך יותר מ-10 שנים כ"מזכירה ראשית" של בית המשפט העליון, ללא מינוי כחוק וללא כל סמכות חוקית. [3] במשך שנים אלה זויפו ושובשו כתבי החלטות של בית המשפט העליון כעניין שבשגרה.
שבועיים לאחר הגשת התלונה הפלילית נגד נשיא בית המשפט העליון, "פרשה" ליפשיץ מבית המשפט העליון, והיום אין בבית המשפט העליון מזכיר ראשי, וגרוניס מסרב לגלות מי מחזיק בסמכויות המזכיר הראשי.
כמו באומות אחרות בהן מקורם של בתי המשפט בחוק האנגלי המקובל, המזכיר הראשי אחראי על יושרת הכתבים של בית המשפט.  בתי המשפט בישראל גם הם פסקו בעבר, שבית דין הפועל ללא מזכירות כחוק הוא בית דין בלתי כשיר.
דו"ח סייג לזכויות האדם (NGO) למועצת זכויות האדם של האו"ם תיעד השחתה חסרת תקדים של בית המשפט העליון, שהחלה בשנת 2002, תחת כהונתו של אהרון ברק כנשיא.  דו"ח זה נכלל בדו"ח הסופי של מועצת זכויות האדם של האו"ם על ישראל לשנת 2013, בלוויית ההערה "חוסר יושרה בכתבים האלקטרוניים של בית המשפט העליון... בישראל".  [4-6]
כהונתם של יהודה ויינשטיין כיועץ משפטי לממשלה ואשר גרוניס כנשיא בית המשפט העליון היא ציון דרך נוסף בשחיתות מערכת המשפט בישראל.
____
דר' יוסף צרניק
מאהל המחאה, ת"א
סייג לזכויות האדם (NGO)
____
* דוח סייג לזכויות האדם נכלל בדוח התקופתי של האו"ם לגבי זכויות האדם בישראל (2013), עם ההערה: "חוסר יושרה בכתבים האלקטרוניים של בית המשפט העליון, בתי המשפט המחוזיים, ובתי הדין למוחזקי משמורת בישראל".
* דוח סייג לזכויות האדם נכלל בדוח התקופתי של האו"ם לגבי זכויות האדם בארה"ב (2010), עם ההערה: "שחיתות בתי המשפט ומקצוע עריכת הדין בקליפורניה".
=קישורים=
לעיל