Thursday, June 5, 2014

2014-06-04 OccupyTLV: Another serious violence incident, caused by law enforcement implant, and refusal of the Israel Police to provide equal protectionOccupyTLV, June 4 - another serious violence incident took place in the camp, again caused by Mr Uriel Benveniste: former Israel Police person with a past of criminal conviction and prison term on serious violence.  The evidence shows that Mr Benveniste operates in the camp under patronage of the Israel Police.
The latest incident originated in an attempt of Mr Benveniste and his friends to take by force the dome shelter of another person, and also included vandalizing of the solar panels.
The incident required the appearance of police and medics.
The evidence so far shows that the Israel Police again refuses to provide equal protection to the camp dwellers against violence by Mr Benveniste.
Following is discussion in a Facebook page of the camp.

Source: Facebook page: https://www.facebook.com/groups/491584084291317/

===2014-06-04 עוד חוזר הסיפור - אלימות חמורה של אוריאל ואחיו בעניין החשמל עדכון ותיקון לתיקון===
היום, חמישי, מסר לי אלכס עצמו שבמהלך האלימות של אוריאל אתמול, אוריאל גם חיבל בפנלים - חתך את הכבלים. תמונות מצורפות.
כלומר, היו לאירוע אלימות זה שני מרכיבים הנוגעים למשאבים: 1) לנסיון ללקיחת כיפה בכוח הזרוע, ו- 2) להשחתה בזדון של אספקת החשמל מן הפנלים הסולריים - אספקת חשמל שאוריאל מנסה להשתלט עליה מתוך אלימות, כמתועד באירועים קודמים.
LikeLike ·  · 
 • Joseph Zernik
  איליאן, אתה מנסה באופן קבוע לשכנע אנשים שלא לדרוש מרשויות המדינה הגנה שווה תחת החוק. זאת השפעה מזיקה, בלתי רצויה, שאין להבין את מניעיה. יוסי
 • Ilyan Marshak
  יוסף, אני מודה לך על הדאגה
 • Ilyan Marshak
  גלי מה השאלה יקירתי? ואיך אני יכול לסבר את אוזנך באופן בו זה לא יישמע כסוף העולם?
 • Gali Avni
  איליאן יקירי, המונחים "נידוי" ו "גיבוש" זרים לי מעט בהקשר של מאהל ארלוזורוב, צר לי אם אני מחרבת לך את האופוריה, אבל אני מאד מודאגת בקשר למאהל, ולא יורדת לסוף האופטימיות שלך .
  8 mins · Like
 • Joseph Zernik
  האופטימיות במקרה זה יכול להיות שמשרתת את טובת ה"מיזם", אך ודאי שאינה משרתת את טובתם של אלכס ושל אחרים הגרים בפועל במאהל!
  Just now · Edited · Like

===2014-06-04 עוד חוזר הסיפור - אלימות חמורה של אוריאל ואחיו בעניין החשמל - הצעה לאיליאן - בעניין ההליך המשטרתי שעבר אלכס===
איליאן,
ניתוח אירוע האלימות החמור של אתמול מראה שכמו שהיה במקרים קודמים, האלימות של אוריאל נגד אלכס קשורה בניסיונות להשתלט על משאבים הקשורים לפעולתך במאהל בו אינך גר, ול"מיזם" שאת מקורות המימון שלו סירבת לגלות בעבר.
לזכותך אומר שאתה הראשון שאומר שאתה דוגל בניהול ללא ניהול.
יחד עם זאת, הייתי מציע שתפעל בצורה יותר אחראית במצב שנוצר עקב התערבותך בחיי המאהל, ותעבור בשלב זה לניוהל יותר פרטני.
אבקש שתדאג לפחות לכך שאלכס יקבל תיעוד של פעולות המשטרה שננקטו בעניין האלימות החמורה של אתמול.
אינני מכיר את שמות כל הטפסים המתאימים, אבל חייב להיות תיעוד מה היו ההליכים שאלכס עבר במשטרה, לדוגמה:
* מספר(י) אירוע - שתחתם נרשמו האירועים של אתמול. (אם לא נרשומו אירועים, זה ממצא חשוב בפני עצמו)
* אישור על פתיחת תלונה על ידי אלכס (אם אכן הוגשה תלונה כלשהי על ידי אלכס)
* אישור על חתימת הודעה של נחקר/חשוד (אם אלכס היה בעצם הנחקר כחשוד).
* אישור על מעצר (אם היה עצור)
ואחר כך, אודה אם גם תפעל להגנה שווה של תושבי המאהל על ידי משטרת ישראל נגד אלימותו של אוריאל. נסיונותיך בימים האחרונים, בנוכחותי, לשכנע שלא לפנות לרשויות בעניין האלימות המתגברת של אוריאל, היא השפעה בלתי רצויה לחלוטין.
בעניין אלימות חמורה כמו זאת שהייתה פה אתמול, חייבים לדרוש הגנה שווה תחת החוק ממשטרת ישראל. ולצורך תיעוד של התנהלות המשטרה באירועים מסוג זה לגבי אוריאל, יש צורך חיוני לתעד מה היו ההליכים שנקטה המשטרה אתמול לגבי אלכס.
אודה על שיתוף פעולה אחראי מצדך!
יוסי
LikeLike ·  · 
 • Seen by 6
 • Joseph Zernik
  מתוך הודעה ששחלחתי לאיליאן ב-28 למאי, 2014: ההצעה שלך היום לארגן חרם על אוריאל מוזרה ומזיקה למעט. על משטרת ישראל לתת לנו הגנה שווה תחת החוק ולסלק את אוריאל מכאן. בקשות בעניין זה הגשתי למפקד מחוז ת"א בנצי סאו, ותלונות עומדות לפני מח"ש ופרקליטות המדינה בעניין זה. אכיפת החוק בעניינים מאין אלה, אינה מתפקידנו.
  2 hrs · Edited · Like · 1
 • Joseph Zernik


===2014-06-04 עוד חוזר הסיפור - אלימות חמורה של אוריאל ואחיו בעניין החשמל - עדכון - מה היה ההליך המשטרתי שעבר אלכס?===
היום, חמישי, בבוקר, ניסיתי להבין מאלכס מה היו פעולות המשטרה בעקבות אירוע האלימות החמור של אתמול.
אלכס היה במשטרה שעות ארוכות.
* האם היה מעוכב? 
* האם היה עצור? 
* האם היה נחקר?
* האם נפתחה תלונה נגד אלכס?
* האם נפתחה תלונה נגד אוריאל?
* האם נפתחו תלונות נגד אחרים?
אלכס אינו יכול להציג תיעוד לאף אחת מן השאלות הנ"ל, ואני חושש להטעייתו על ידי אנשי המשטרה.
LikeLike ·  · 
===2014-06-04 עוד חוזר הסיפור - אלימות חמורה של אוריאל ואחיו בעניין החשמל===
יום רביעי, 5:00 אחה"צ - התעוררתי משנת אחה"צ למשמע צעקות. אוריאל ואחיו התאום עם כמה מחבריהם היו ליד האוהל של אלכס. קללו וכו. יצאתי, אירוע אלימות חמור ביותר. מישהו הזמין משטרה.
תיקון: האלימות הפעם ככל הנראה לא התחילה בענייני החשמל. נמסר לי שהאלימות הפעם התחילה כשאוריאל, אחיו, וחבריהם היגיעו לאוהל של אלכס וניסו לקחת בכוח הזרוע כיפה שבנה אלכס.
8:00 בינתיים היו פה שוטרים ומד"א.
כפי שהיה במקרים קודמים, נראה שאוריאל זוכה לחסות המשטרה.
LikeLike ·  · 
 • Eran Amar Amir and Gali Avni like this.
 • Ilyan Marshak
  הרגע שוחחתי בטלפון עם אלכס עם שולה העם גאיה שהיו ועדיין נוכחים במקום. 
  לפי הדברים שהבנתי, אוריאל הגיע עם עוד שני אנשים לאוהל של אלכס בכדי "לסגור עניינים". 
  המשטרה הרגע הגיע, אלכס נפצע ונחבל, לא ברורה דרגת פציעה.
  14 hours ago · Like · 1
 • Ilyan Marshak
  אלכס מעוכב לתחנת לב דיזינגוף, צריך שמישהו ילווה אותו שם או ידאג לו שלא סתם מזלזלים בו. 
  כמו כן לא ברור מה יהיה עם אוריאל ואחיו אחרי המקרה היום. 
  ...See More
  13 hours ago · Like · 1
 • Joseph Zernik Gali Avni אני בסדר גמור, תודה!
  13 hours ago · Like · 1