Monday, October 23, 2017

2017-10-22 הבלוגרים והשופטים הנוקמים: השופט היימן ממשיך לפברק, ופייסבוק מצנזר!

הבלוגרים והשופטים הנוקמים: השופט היימן ממשיך לפברק, ופייסבוק מצנזר!
הפוסט שבקישור להלן הוסר היום מפייסבוק בתואנה שהוא "מפר את הסטנדרטים של פייסבוק". כבר לפני יותר מ-200 שנה אמר הצרפתי וולטר: "אם ברצונך לדעת מיהו הדיקטטור האמתי - חפש את מי אסור לבקר!"  על פי הסטנדרטים של וולטר ופייסבוק, יש להסיק שהמשטר בישראל הוא דיקטטורה שיפוטית!

תמונה. פרוטוקול מפוברק, בו השופט אברהם היימן תייג כרגיל דיון שנערך בדלתיים פתוחות - "בדלתייים סגורות" .  המטרה הברורה היא מניעת דיווחי תקשורת על פרשה מתועבת זאת - פרט למידע המושתל בתקשורת על ידי הפרקליטות ...
_____
 
תמונה. השופט אברהם היימן.  ההליכים המשפטיים בפרשת הבלוגרים והשופטים הנוקמים יוצרים תיעוד חסר תקדים של שחיתות בתי המשפט, הפרקליטות והמשטרה.
_____
תמונה. הודעת צנזורה מס' 1 מפייסבוק: "נראה שמשהו שהעלית בפוסט אינו תואם את הסטנדרטים של הקהילה שלנו."
____
תמונה. הודעת צנזורה מס' 2 מפייסבוק: "בבקשה בדוק שוב את הסטנדרטים של הקהילה.  אנחנו מבינים שאולי לא ידעת על סטנדרטים אלה, ולכן אנו מעודדים אותך ללמוד עוד על אלה סוגים של דברים מותר לשתף בפייסבוק...  תודה על הבנתך ועזרתך בשמירת פייסבוק בטוח ומאיר פנים."
_____

2017-10-22 הבלוגרים והשופטים הנוקמים - השופט היימן ממשיך לפברק
 כאן: דף ראשון מפרוטוקול הדיון בתיק המעצרים היום. היימן מכזב באופן קבוע, ומסמן את הפרוטוקולים "בדלתיים סגורות", בשעה שהדיונים מתנהלים בדלתיים פתוחות. היימן גם לא החליט עד היום על בקשה לעיון בצו איסור פרסום עשוי כדין בתיק זה. אבל הוא מפעיל על התיק כולו חסיון מפוברק. המטרה ברורה - להפחיד את התקשורת, כדי שלא ידווחו בכלל על הפרשה המסריחה הזאת... ברקע: בית המשפט העליון הכריז בשנת 2009 על זכות העיון וגישת הציבור לכתבי בתי המשפט "עקרון יסוד בכל משטר דמוקרטי... חוקתי, על-חוקי..." (האגודה לזכויות האזרח נ שר המשפטים ואח', בג"ץ 5917-97), אבל הן בית המשפט העליון והן כל שאר בתי המשפט עוסקים באופן שגרתי בהעלמת תיקים שלמים או החלטות רבות בתיקים השונים מעין הציבור ללא כל בסיס בחוק. התופעה הזאת בולטת במיוחד בתיקים הקשורים לשחיתות השלטונית מחד, ולרדיפת חושפי שחיתויות ופעילים פוליטיים מאידך... התנהלות מסוג זה מוכרת ברחבי העולם כסימן מובהק של בתי משפט בלתי כשירים ו/או מושחתים. בנוסף, על פי ההכרזה הנ"ל של בית המשפט העליון בנושא זה, ניתן להסיק ממצב הקיים בפועל, שבישראל אין "משטר דמוקרטי", ואין משטר "חוקתי" - לכל מי שעניינים אלה לא היו ברורים לו/לה ממילא.
נחמה דר מיכאל מוריס-רייך וב Haim Sadovsky רועי וייס Gonen Ben Itzhak Sigalit Kesler Ezra Rehana דינה עבט Moshe Halevi Kfir Monsonego Shuki Mishol