Monday, April 22, 2019

2019-04-22 לורי שם-טוב: דיון ביום חמישי אצל גרוסקופף בעליון בעניין המעצר- מופע נוסף של קרקס הפשפשים... ואחריו - מחאה בכניסה לעליון...
Joseph Zernik is with ‎נחמה דר‎ and 77 others.

2 hrs
לורי שם-טוב: דיון ביום חמישי אצל גרוסקופף בעליון בעניין המעצר- מופע נוסף של קרקס הפשפשים... ואחריו - מחאה בכניסה לעליון...
המקרה של לורי שם-טוב חסר תקדים בתולדות המדינה. השופטים הנוקמים מתעללים בפעילת מחאה, שחשפה את ערוות השחיתות בבתי המשפט לענייני משפחה, בפרט בעניין לקיחת ילדים מהוריהם... שחיתות חסרת בושה של השופטים והשופטות מאחורי הדלתיים הסגורות...
בבלוג: https://inproperinla.blogspot.com/2019/04/2019-04-22.html
 לורי שם טוב עצורה לפני משפט כבר כשנתיים וחודשיים! עיקר האישומים- ענייני מקלדת, שהיו צריכים להתברר בתביעה אזרחית... נאשמים שהם ראשי הפשע המאורגן אינם מוחזקים כך במעצר לפני משפט! המקרה של לורי שם-טוב חסר תקדים בתולדות המדינה. השופטים הנוקמים מתעללים בפעילת מחאה, שחשפה את ערוות השחיתות בבתי המשפט לענייני משפחה, בפרט בעניין לקיחת ילדים מהוריהם... שחיתות חסרת בושה של השופטים והשופטות מאחורי הדלתיים הסגורות...
הדיון ביום חמישי, 10:00, הוא בערר של לורי מהחלטה של היימן במחוזי ת"א - שלא לדון בבקשה של לורי לשחרור מידי מהמעצר - כיוון שלורי הגישה את הבקשה בעצמה, ושלא דרך הסנגור הציבורי עו"ד גיל פרידמן, לאחר שפיטרה אותו...
כאן: החלטה של שופט בית המשפט העליון עופר גרוסקופף אתמול.  מהצד האחד, בית המשפט העליון והשופט גרוסקופף קיבלו את הערר לדיון, למרות שהוגש על ידי לורי כבלתי מיוצגת.  בכך כבר סתרו בעצם את החלטתו של היימן במחוזי...
מהצד השני:
■ מה פתאום "פלונית נ מדינת ישראל"??? בית המשפט העליון מפעיל על התיק חיסיון מפוברק, חסר כל בסיס בחוק. זה טוב רק למטרה אחת: להסתיר את היקף ההתעללות של השופטים בלורי שם-טוב. מקרה דומה תועד בעבר בקשר לשוקי משעול Shuki Mishol. התיק בו השופט הנוכל אורי שוהם דן את שוקי משעול למאסר בפועל, הוסתר תחת "פלוני נ מדינת ישראל"... הסתרת התיקים תחת "פלוני" ו"פלונית" היא הפרה בוטה של הזכות להליך ראוי, משפט הוגן ופומבי. האגודה לזכויות האזרח שלחה בעבר לנשיאת בית המשפט העליון מכתב מחאה בעניין. האגודה קוראת לנוהג הזה "חיסיון מנהלי" (כמו "מעצר מנהלי" - הפרה חמורה של זכויות האדם).
■ מה פתאום גרוסקופף מזמן לדיון מחר את עו"ד גיל פרידמן, הסניגור הציבורי שלורי פיטרה, לדיון בערר שלא פרידמן הגיש??? בכך גרוסקופף מבטיח שנזכה ביום חמישי למופע נוסף של קרקס הפשפשים... פרידמן יטען נגד לורי בעניין הייצוג ובעניין הגשת הבקשה להיימן, לורי תטען נגד פרידמן בענין הייצוג ובעניין הגשת הבקשה להיימן, והמדינה תטען בעד פרידמן ונגד לורי בעניין הייצוג... לורי תטען נגד המדינה בעניין המעצר, המדינה תטען נגד לורי בעניין המעצר, וכו' וכו'
אין מקום לדיון כזה בבית דין כשיר כלשהו, רק בקרקס הפשפשים... ובפרט, אין למדינה מעמד לטעון בכלל בשאלת הייצוג של לורי, או בכל מחלוקת בין לורי לבין הסנגוריה הציבורית. יתרה מכך, הטיעונים שהמדינה השמיעה בעניין המחלוקת על הייצוג של לורי על ידי הסנגוריה הציבורית בדיון קודם לפני מותב של שלושה בעליון, הם אבסורדיים ומתועבים במיוחד:
■ בדיון הקודם השופט אלכס שטיין ציין ש"ההסדר" שקבעו היימן ושגיא במחוזי - ייצוג של לורי על ידי הסנגוריה הציבורית עם מכסה חודשית של בקשות, המוגשות ע"י לורי כבלתי מיוצגת, הוא התנהלות חסרת שחר, שנוגדת את יסודות ההליך הראוי, ושלא נשמע כמותו בבית משפט כלשהו.
המדינה הגנה על "ההסדר" ההזוי הזה בטענה: "יש החוק ויש הפרקטיקה"... שטיין השיב, שבדיוק מטעמים כאלה, קיימים סדרי דין הפלילי, ואין סמכות לבית משפט להמציא סדרי דין כרצונו... חזר על אמרת השפר החביבה עליו - "סדרי הדין הם לא תכנית כבקשתך"...
ההפרות "הפרוצדורליות", "הלא מהותיות" האלה של סדרי הדין הן הפרות חמורות של הזכות להליך ראוי! הן הבסיס השגרתי לניהול משפט השדה במחוזי ת"א...
■ בדיון הקודם המדינה התנגדה לשחרור הסנגוריה מייצוג ומצב שבו לורי תייצג את עצמה, בטענה מתועבת במיוחד: זה ייקר את הוצאות התביעה... כלומר, יותר נוח לפרקליטות לדפוק את לורי כשהיא מיוצגת על ידי הסנגוריה הציבורית... הטיעון הזה אומר כמובן הרבה מאד על מהות ההגנה על ידי הסנגוריה הציבורית...
■ בדיון הקודם בעליון לורי ציינה ששיעור ההצלחה שלה בבקשות ובעררים, כשהיא מגישה אותם כבלתי מיוצגת, גבוה מזה של הסנגוריה הציבורית. היא מנתה את העררים שלה שהתקבלו בעליון... המצב בו לורי, שאינה משפטנית, זוכה להצלחה גבוהה יותר מהסנגוריה, גם הוא אומר דרשני... אבל הוא גם מסביר מדוע הפרקליטות מעדיפה ייצוג על ידי הסנגוריה הציבורית...
■ בדיון הקודם, הטיעון המנצח של הפרקליטות נגד שחרורה של הסנגוריה מייצוג היה - שאין בכלל מחלוקת בין לורי לבין הסנגוריה. אם שני הצדדים רק יתאמצו מעט, הכל יבוא על מקומו בשלום...