Wednesday, April 21, 2021

2021-04-21 פ"ח 502-07 מ"י נ' רומן זדורוב: האם קיימת חובה לחתום על פסקי דין פליליים? ומה דינו של פס"ד בלתי חתום?

 2021-04-21 פ"ח 502-07 מ"י נ' רומן זדורוב: האם קיימת חובה לחתום על פסקי דין פליליים? ומה דינו של פס"ד בלתי חתום?


 

בפרשת "הפרוטוקולים המפוברקים" של השופטת ורדה אלשייך, קבע נציב תלונות הציבור על השופטים בהחלטה "סודית" 88/12/מחוזי תל אביב מיום 31 למאי, 2012, כי הפרוטוקולים וההחלטות של השופטת אלשייך לא היו חתומים כדין, ולכן היו בגדר "טיוטות" חסרות כל תוקף ולא היו כתבי בית דין תקפים ובני אכיפה (ולכן גם לא הייתה שם גמירות הדעת וקבלת אחריות ע"י אלשייך, ולכן לא הוגש נגדה כתב אישום על מרמה, הפרת אמונים וכו'???)   תמונה.

פש"ר 1623/00 בנק הפועלים נ כונס הנכסים הרשמי בבית המשפט המחוזי ת"א: תדפיס מנט-המשפט של מסמך החלטה כביכול מיום 12/9/2011, שעמד במרכז פרשת “הפרוטוקולים המפוברקים”. נציב תלונות הציבור על השופטים קבע שהמסמך אינו חתום, והוא "טיוטה" חסרת תוקף בלבד. המסמך הוגש ע"י הנהלת בתי המשפט ללשכת עורכי הדין ככתב בית דין תקף ובר-אכיפה, וכבסיס לתלונה סמי פלילית נגד עו"ד רפאל ארגז. לשכת עורכי הדין ראתה תחילה במסמך .זה כתב בית דין אמתי, תקף ובר-אכיפה.

הנציב מבאר:

א) החתימה כביכול של השופטת ורדה אלשייך על החלטה זו, כמו כל החתימות מסוג זה בנט-המשפט, היא "חתימה גרפית" בלבד. חתימה זו מודבקת ע"י הקלדנית, והיא חסרת כל תוקף (מעין עיטור). כתבי ההחלטות ופסקי הדין בנט-המשפט הם כתבים אלקטרוניים, והחתימה התקפה עליהם היא רק חתימה אלקטרונית על פי חוק חתימה אלקטרונית, תשס"א-2001 (שאינה קיימת במקרה זה). הנציב גם מבהיר שאין דרך לציבור ולבעלי דין להבחין בנט-המשפט בין מסמך חתום כדין, תקף ובר-אכיפה לבין "טיוטה".

ב) האישור (אותנטיקציה), "העתק מתאים למקור", וחותם בית המשפט הוטבעו במקרה זה ע"י "המזכירה של השופטת" (עוזרת משרדית - SECRETARY) -- חסרת כל סמכות ובלתי כשירה בעליל -- במקום ע"י אדם בעל סמכות מתאימה במזכירות בית המשפט (CLERK).

--- 

הנציב מצטט בהחלטתו את תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (כפי שהיו בתוקף עד יום 1.1.2021), שקבעו במפורש:

מתן פסק דין או החלטה אחרת

190. (א) כתום הדיון בכל הליך, או לאחר מכן, בהקדם ככל האפשר לפי הנסיבות, יתן בית המשפט פסק דין או החלטה אחרת, לפי הענין; ההחלטה תהיה בכתב ותיחתם בידי השופטים שישבו לדין. [קו תחתון הוסף - יצ]

יש לציין שחובת החתימה של השופטים שישבו בדין על החלטות ופסקי דין הוסרה תקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018 (שנכנסו לתוקף ביום 1.1.2021).

אבל מה המצב בסד"פ?  מה דינם של הכרעת דין - הרשעה ברצח, וגזר דין - מאסר עולם, שמעולם לא נחתמו כדין?
 
א) עד היום לא נמצאו כתבי החלטות חתומים כדין של הכרעת הדין וגזר הדין של רומן זדורוב בבית המשפט המחוזי נצרת בשנת 2010... 
 

תמונה. מסמך "הכרעת דין" מיום 14 לספטמבר, 2010, בתיק פ"ח 502-08 מ"י נ רומן זדורוב, המרשיעה כביכול את רומן זדורוב ברצח תאיר ראדה ז"ל.  המסמך נמצא במהלך עיון בתיק בנט-המשפט במזכירות בית המשפט המחוזי נצרת בשנת 2015.  אין כל חתימה של השופט חיים גלפז על המסמך, וחתימותיהם של יצחק כהן (עבריין מין מורשע) ואסתר הלמן הן בצורת תשליל (תופעה שמעולם לא נמצאה על כתב בית דין אחר בנט-המשפט, ומעלה חשש של מניפולציה בלתי ראויה של המסמך).תמונה. המסמך שנמצא מצורף ל"הודעת הערעור" משנת 2010 בתיק בית המשפט העליון - ע"פ  7939/10 זדורוב נ מ"י. המסמך נמצא במהלך עיון בתיק הנייר של בית המשפט העליון במזכירות בית המשפט העליון בשנת 2015. אין כל חתימה של אף אחד מהשופטים על המסמך.
- בתגובה לפנייה בכתב לעו"ד גליל שפיגל, באת כוחו של רומן זדורוב בנצרת, שהגישה את הודעת הערעור הנ"ל, שפיגל הסבירה שהיה קיים מסמך הכרעת דין חתום, אבל היא נתנה אותו ל"פעילים".
- למותר לציין שהמסמך שצורף להודעת הערעור אינו כתב בית דין אותנטי כלל. ובית משפט כשיר היה מנוע מלנהל ערעור על סמך הודעת ערעור המבוססת על כתב בית דין חסר תוקף...

ההשוואה בין שני המסמכים - זה שנמצא בבית המשפט המחוזי בנצרת וזה שנמצא בבית המשפט העליון מראה ששינויים נערכו לאחר מעשה במסמך אלקטרוני זה, ולכן ברור שלא נחתם בחתימה אלקטרונית כדין, ולכן הוא "טיוטה" בלבד.

ב) בתגובה על בקשת עיון בפסקי דין עשויים כדין, שהוגשה לבית המשפט המחוזי בנצרת, הוציא נשיא בית המשפט השופט אברהם אברהם החלטה האומרת:
 "המבקש שב על בקשותיו, שנושאן, לכאורה, עיון במסמכים. אלא שאלה אינן בקשות לעיון, כי אם חקירה שהמבקש עורך לגבי תקפות מערכת נט-המשפט ושאר מסכת טענות לגבי התנהלות המותב בתיק הנ"ל.  בכגון אלה אין לבית משפט זה להידרש". 
מן ראוי לראות בהחלטתו ובהתנהלותו של השופט אברהם אברהם העלמת עין מדבר עבירה, העלמת ראיות, וכו'. 

תמונה. פ"ח 502-07 מ"י נ' רומן זדורובבתגובה על בקשת עיון בפסקי דין עשויים כדין, שהוגשה לבית המשפט המחוזי בנצרת, הוציא נשיא בית המשפט השופט אברהם אברהם החלטה האומרת:
 "המבקש שב על בקשותיו, שנושאן, לכאורה, עיון במסמכים. אלא שאלה אינן בקשות לעיון, כי אם חקירה שהמבקש עורך לגבי תקפות מערכת נט-המשפט ושאר מסכת טענות לגבי התנהלות המותב בתיק הנ"ל.  בכגון אלה אין לבית משפט זה להידרש". 

ג) בתגובה על בקשת עיון בפסקי דין עשויים כדין, שהוגשה לבית המשפט המחוזי בנצרת, הגישה פרקליטת מחוז צפון (פלילי) שילה ענבר תגובה (אך סירבה להמציא אותה למבקש העיון) האומרת (תמונתה בתגובות להודעה זו):
"טיבן של הבקשות אינו ברור, ונראה כי תכליתן העיקרית לבסס תיאוריות קונספירציה הנוגעות לתיק זה ו/או למערכת המשפט בכלל... המבקש מנסה לעשות שימוש לרעה במונח "זכות העיון"... המבקש טרם מונה למבקר בתי המשפט..."

תמונה. פ"ח 502-07 מ"י נ' רומן זדורוב: בתגובה על בקשת עיון בפסקי דין עשויים כדין, עו"ד שילה ענבר, ראש תחום פלילי בפרקליטות צפון, הגישה תגובה, האומרת בין השאר: "טיבן של הבקשות אינו ברור, ונראה כי תכליתן העיקרית לבסס תיאוריות קונספירציה הנוגעות לתיק זה ו/או למערכת המשפט בכלל... המבקש מנסה לעשות שימוש לרעה במונח "זכות העיון"... המבקש טרם מונה למבקר בתי המשפט..."

Saturday, April 10, 2021

2021-04-10 ת"פ 67104-01-20 מ"י נ' נתניהו: עורכי דין -- העמדת סניגור, החלפת סניגור, ועורכי דין עבריינים גאונים

 

ת"פ 67104-01-20 מ"י נ' נתניהו: עורכי דין  -- העמדת סניגור, החלפת סניגור, ועורכי דין עבריינים גאונים

 


תמונה. 
בן צור, חדד ונתניהו בבית המשפט.

מאמר מעניין על עו"ד בועז בן-צור וחילופי הזוגות המוזרים - קודם הוא ייצג את ארנון מילצ'ן והדס קליין באותם עניינים, ועכשיו הוא עובר לייצג את נתניהו...

כמובן שצריך לחשוד שכל המאמרים בתקשורת מכורים... הרי זה העניין בדיוק של תיק 4000...

בדרך המאמר מדבר על עו"ד ויינרוט, שם צמח עו"ד בן-צור, ואיך עו"ד ויינרוט הפך לחשוד בשוחד... בסוף רק פקיד רשות המסים הורשע בהפרת אמונים,  וויינרוט יצא חלק...

בועז בן-צור ונבות תל-צור (מי מנפיק את השמות האלה?) שניהם בוגרי משרד ויינרוט... ויינרוט, שהיה הקונסיליירי עד מותו, ייזכר לעד כנוכל, לאחר שכשכיב מרע עלה לשידור להטעות את הציבור "מתנות מחברים זה מותר"... 

על עו"ד ויינרוט כתב שכיב מרע אחר, עו"ד משה נגבי, את מאמרו האחרון על משפטנים שמפיצים "פייק חוק" כדי להטעות את הציבור...

אבל הנכלולים של ויינרוט לא מנעו מאליקים רובינשטיין ואהרן ברק לראות בו "גאון משפטי"...  וכך מיטשטשים עוד יותר הגבולות בין "גאונות משפטית" לבין "נוכלות"...

נבות תל-צור נתפס כזכור מדיח ומשחד את העדה שולה זקן בפרשת הולילנד... ולא חטף כתב אישום פלילי... באישור בג"ץ... כנראה גם זה חלק מ"גאונות משפטית"...

וההדרן: לפני שנתיים, "כנס חיפה למשפט" (שגם לי יצא להשתתף בו) נחזה כ"מסע התעוררות" - קריאה לציבור עורכי הדין לתמוך במערכת המשפט לנוכח אוסף פרשות שחיתות...  הופיעה כל הגווארדיה - מאהרן ברק ודורית בייניש ועד לדינה זילבר...  והם הזמינו גם את נבות תל-צור כאחד הדוברים... כנראה שהוא באמת מומחה לשחיתות..

ואם כבר הזכרנו את דינה זילבר - היא הרי נתפסה גם כן מדיחה עד במשפט פלילי - הדיחה את העד ד"ר חן קוגל במשפט זדורוב.. מעשה מתועב במיוחד... וגם היא לא חטפה כתב אישום או כל ענישה.... וגם כאן - באישור בג"ץ... "גאונות משפטית" עליונה... מנדלבליט וניצן טענו שמותר להדיח עובד מדינה. וד"ר חן קוגל היה אז עובד מדינה...

נ"ב - מסע ההתעוררות ב"כנס חיפה למשפט" לא צלח לדעתי. כשניתנה לי זכות הדיבור ע"י  פרופ' ידידיה שטרן, הסברתי במלים ספורות את עמדתי בנוכחות הגווארדיה כולה: "התדרדרות חמורה ביושרת רשויות החוק והמשפט בישראל..."  ומאות עורכי הדין באולם פרצו לתדהמתי במחיאות כפיים סוערות... 

ובעניין רות דוד דורית בייניש תפסה עלי עצבים... "למה חוזרים שוב ושוב לפרשת רות דוד???"

בבית המשפט הוא שחקן. אם יש מישהו שיצליח להוציא את נתניהו בזול - זה בעז בן צור" | שוקי שדה
מה גרם לעורך הדין שתרם למרצ ועשה הון בייצוג שרים בכירים ומיליארדרים, לערוק מההגנה על ארנון מילצ'ן לחיקו של ראש הממשלה?

https://www.haaretz.co.il/tmr/.premium-MAGAZINE-1.9693779

כל האמת על שוחד. המאמר האחרון של משה נגבי

https://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.5768047

נדחתה עתירת התנועה לאיכות השלטון בעניין עו"ד נבות תל-צור
בג"ץ קבע כי החלטת הפרקליטות שלא לנהל הליך פלילי נגד עו"ד תל-צור בגין שיבוש הליכי משפט במסגרת פרשת הולילנד, אלא להעמידו לדין משמעתי - היא סבירה
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001201407

בג"ץ דחה עתירה נגד בכירות במשרד המשפטים בפרשת זדורוב
העתירה הוגשה על ידי התנועה למשילות ודמוקרטיה ונטען בה כי הבכירות פעלו לכאורה להדחת עד ושיבוש הליכי משפט

https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3741655,00.html
2019-11-14 כנס חיפה למשפט: ציבור עורכי הדין פורץ במחיאות כפיים סוערות כשאני מסביר "התדרדרות חמורה "

https://www.youtube.com/42b8eb61-7bae-4cff-9066-c788a93fddf6Friday, April 9, 2021

2021-04-09 המשבר הבנקאי של 2008 בארה"ב: מה קורה כשתאגידים, אורגנים ובכירי המשטר עוסקים בפשע מאורגן?

 המשבר הבנקאי של 2008 בארה"ב: מה קורה כשתאגידים, אורגנים ובכירי המשטר עוסקים בפשע מאורגן?


המשבר הבנקאי של 2008 בארה"ב, בפרט קריסת קאונטריווייד (ינואר 2008) ומריל לינץ' (אוקטובר 2008), העלה ראיות לפשיעה מאורגנת בבנקים הגדולים למשכנתאות בארה"ב. בהמשך, בכירי משטר בוש - שר האוצר פולסון ויו"ר הפד ברננקי - עסקו בעבריינות לכאורה כשכפו על בעלי התפקידים הבכירים בבנק אוף אמריקה, ובראשם הנשיא/מנכ"ל לואיס, לרכוש את  הבנקים הכושלים, בניגוד למטרות התאגיד וטובת התאגיד.  בפרשת הרכישה גם התבצעו עבירות נוספות, בקשר ללקיחה בלתי חוקית של מיליארדי דולרים מכספי התאגיד לכיסיהם של נושאי התפקידים הבכירים. בינואר 2009 הושבע אובמה לנשיא, ומינה את אריק הולדר (עו"ד בוול סטריט בעברו) לתובע הכללי (שר המשפטים). אריק הולדר הכריז על מדיניות אי אכיפה נגד הבנקאים הבכירים - "גדול מכדי לקרוס, גדול מלהיאסר" [too big to fail, too big to jail].  במכתב ששלח התובע הכללי של מדינת ניו-יורק אנדרו קואומו לסנט של ארה"ב באפריל 2009 הוא סיכם את חקירות משרדו בעניין העסקאות הנ"ל. בעקבות פרסום המכתב עלו קריאות להגשת כתבי אישום נגד לואיס, פולסון, ברננקי. בסופו של דבר, לא הוגשו כתבי אישום נגד איש מהבנקאים הבכירים... הנזק למשלם המסים האמריקאי הוערך אח"כ ביותר מ-20 טריליון דולר! מעבר לכך, המשבר יצר מצב שיש לראותו כעבריינות בצוותא חדא של ראשי מערכת הבנקאות, הפיקוח על הבנקים, ומערכת החוק והמשפט. בקיצור - פשיעה מאורגנת מדינתית-תאגידית. האבות המייסדים של ארה"ב צפו כבר לפני יותר מ-200 שנה את האיום שמהווים התאגידים בכלל, והבנקים בפרט, על סדרי המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו. לכן, והם דגלו בהגבלת גודלם של התאגידים, ובפרט התאגידים הבנקאיים.

א) ינואר 2008 - קריסת קאונטריווייד ורכישת הבנק ע"י בנק אוף אמריקה

אפשר לראות את יריית הפתיחה של המשבר הבנקאי  בארה"ב  ב-08 לינואר, 2008.  גרטצ'ן מורגנסון, כלת פרס פוליצר, כתבת העסקים הבכירה של ני"ט, פרסמה באותו בוקר דיווח שקאונטריווייד [COUNTRYWIDE] - הבנק הגדול למשכנתאות בארה"ב באותה תקופה, הודה בבית המשפט הפדרלי לפשיטות רגל בפנסילווניה, שהגיש "מכתבים שנוצרו מחדש" [recreated letter], או "פבריקציות" [fabrications] בתיק פרוזאי של בעלת בית בשם שרון דיאן היל [Sharon Diane Hill], שנכנסה לחדלות פירעון חובות. [1] למאמר צורפו גם פרוטוקול הדיון ו-3 המכתבים המפוברקים. באותו בוקר פרסמה מורגנסון גם מאמר שמעלה תהיות לגבי הפרקטיקות הנהוגות בבנק. [2]

כבר בהמשך אותו בוקר קרסה המנייה של קאונטריווייד בבורסה בניו-יורק, ובהמשך אותו יום נסגרה הבורסה כדי למנוע התמוטטות כללית.

שלושה ימים מאוחר יותר, התייצבו שר האוצר של ארה"ב פאולסון [Paulson], נשיא הפד ברננקי [Bernanke], ונשיא בנק אוף אמריקה לואיס [Lewis] , והכריזו על פתרון המשבר ע"י מיזוג-רכישה של קאונטריווייד ע"י בנק אוף אמריקה. בנק אוף אמריקה רכש את קאונטריווייד תמורת 4.5 מיליארד דולר.  העסקה תושלם חצי שנה אח"כ, לאחר בדיקה ראויה.

שלושה חודשים אח"כ, במרץ 2008, התפרסמה החלטה של שופט מבית המשפט הפדרלי לפשיטות רגל בטקסס, שוב, בתיק פרוזאי של בעל בית בשם וויליאם פרסלי [William Parsley], שנכנס לחדלות פירעון חובות. ההחלטה סיכמה שנה של חקירות ע"י כונס הנכסים הרשמי הפדרלי [Office of the US Trustee] ביחס להתנהלותו של קאונרטיווייד בבתי המשפט לפשיטות רגל ברחבי ארה"ב. הדו"ח מצא שקאוונטריוייד עסק במרמה בבתי המשפט ברחבי ארה"ב בפשיטות רגל בצורה שיטתית מאורגנת. [3]

לאור האמור לעיל, ברור שלקאונרטיווייד היה באותו זמן ערך קפיטל שלילי, וגם אחריות פלילית נרחבת.

למרות כל האמור לעיל, בנק אוף אמריקה השלים את המיזוג-רכישה של קאונרטיווייד.

הרכישה הזו אינה יכולה להיחשב סבירה ביחס למטרות התאגיד של בנק אוף אמריקה וחובת האמונים של נושאי התפקידים הבכירים לתאגיד ולבעלי המניות. 

ואכן, המניות של בנק אוף אמריקה, שנסחרו לפני הרכישה בסביבות 45-50 דולר, החלו לצנוח, הגיעו לשפל שנתיים אח"כ במחיר של כ-3 דולר (כלומר - איבדו יותר מ-90% מערכן), והן לא חזרו לערכן לפני הרכישה עד היום - יותר מ-10 שנים אח"כ. בתמונה - ערך המניות של בנק אוף אמריקה לאורך השנים. שווי השוק [market capitalization] של בנק אוף אמריקה צנח מכ-250 מיליארד דולר לכ-20 מיליארד דולר.

יחד עם זאת, היה ברור שהמיזוג-רכישה של קאונטריווייד ע"י בנק אוף אמריקה נעשה בברכת שר האוצר ונשיא הפד, אם לא תחת לחץ כבד שלהם.

ב) אוקטובר 2008 - קריסת מריל לינץ' ורכישת הבנק ע"י בנק אוף אמריקה

הפרשה הנ"ל חזרה על עצמה עם קריסת מריל לינץ'.

אולם כאן, היה טוויסט בעלילה: במהלך המו"מ הסופי בעניין רכישת מריל לינץ' ע"י בנק אוף אמריקה, פוטר במפתיע היועץ המשפטי הבכיר של בנק אוף אמריקה טים מיופולוס [Tim Mayopoulos], והוצא מבניין הנהלת בנק אוף אמריקה ע"י אנשי ביטחון. [4] היועץ המשפטי הבכיר של קאונטריווייד, סנדור סמואלס [Sandor Samuels], מי שהיה אחראי לפשיעה המאורגנת לכאורה בקאונרטיווייד מונה כממלא מקומו. אפיזודה זו נחקרה, אבל כביכול לא פוענחה עד היום. הראיות מצביעות על כך שמיופולוס סירב לשתף פעולה עם העבריינות, והוחלף בסמואלס שזרם והזרים...

טוויסט נוסף בעלילה: במהלך רכישת מריל לינץ' ע"י בנק אוף אמריקה שלשלו נושאי תפקידים בכירים כמעט 6 מיליארד דולר לכיסיהם שלא כדין. גם לאחר שהפרש נחשפה, הבכירים לא נדרשו להחזיר את הכספים. ומובן מאליו שלא הועמדו לדין... [בעניין זה העליתי פוסט נפרד בפורום]

ג) אפריל 2009 - סיכום חקירת התובע הכללי של ניו-יורק בעניין בנק אוף אמריקה

מול התנהלות הנ"ל של בכירי המשטר הפדרלי, ערך התובע הכללי של מדינת ניו-יורק, אנדרו קואומו [Cuomo] חקירה עצמאית, שתיעדה, שבכירי בנק אוף אמריקה פעלו בניגוד מוחלט למטרות התאגיד, ותוך הפרת חובת אמונים לתאגיד ולבעלי המניות. אולם התנהלותם זו התבצעה תחת איום מפורש של פולסון וברננקי להדיחם מכהונתם אם לא ישתפו פעולה בפשיעה לכאורה [הסמכות להדיח את בכירי הבנקאים שמורה לרגולטורים הפדרליים]. כלומר, החקירה של קואומו העלתה פשיעה מאורגנת לכאורה בצוותא חדא של בכירי התאגידים הבנקאיים ובכירי המשטר הפדרלי. באפריל 2009 אנדרו קואומו שלח את תוצאות החקירה לסנט של ארה"ב. [6-5]

בעקבות פרסום המכתב של קואומו, כתבו אנליסטים שיש להגיש כתבי אישום נגד לואיס, פולסון וברננקי. [7]

ד) סוף הפרשה?

בשנת 2011, סיכמה  גרטצ'ן מורגנסון את המצב: במשבר הפיננסי לא הוגשו כתבי אישום נגד הבכירים. [8]

ועדות חקירה של הקונגרס העלו לעומת זאת ראיות לפשיעה נרחבת במערכת הבנקאית. ובשנת 2013 העריך משרד הביקורת הפדרלי [GAO]  את עלות המשבר למשלם המסים ביותר מ-20 טריליון דולר! [9]

המשבר הפיננסי של 2008 חלף כביכול.  אבל כבר בראשיתו הסבירה גרטצ'ן מורגנסון, שהמשבר הוא "התנגשות רכבות בהילוך איטי" [train crash in slow motion]. כלומר, שנים רבות יחלפו לפני שמלוא ההרס יתברר.

מעבר לנזק לכלכלת ארה"ב, יש לראות במשבר השחתה חמורה של המערכת הבנקאית, מערכת הרגולציה הבנקאית, ומערכת החוק והמשפט בארה"ב.  קשר עברייני נוצר בין בכירי המערכת הבנקאית לבין בכירי המשטר, שיש לראותו מבחינה קרימינולוגית כפשיעה מאורגנת מדינתית-תאגידית ברמה הגבוהה ביותר.

ה) אפילוג: תאגידים, בנקים, סדרי המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו

במהלך הפרשה מונתה הפרופסורית למשפטים, מומחית לבנקאות, מבי"ס למשפטים של הרווארד אליזבט וורן, ליו"ר המועצה המפקחת על חילוץ הבנקים מכספי משלם המסים. הוועדה הייתה אמורה לוודא שהבנקים שקיבלו את הכספים חדלו מהתנהלות הונאתית.

בעקבות ניסיונה זה, עברה אליזבט וורן לפוליטיקה, והיום היא סנטורית, הקוראת בשנים האחרונות לפירוק הבנקים הגדולים, כיוון שהם איום ממשי על כלכלתה וביטחונה של ארה"ב. [10]

יש לציין שהמשבר הבנקאי של 2008 גם משקף את כשל ניסיונות התיקון, כולל חוק סרבנס-אוקסלי [Sarbanes-Oxley Act (2002)] בעקבות פרשת אנרון. ניסיונות תיקון אלה נועדו למנוע הונאות ופשיעה של בכירי התאגידים הגדולים.  המשבר הבנקאי של 2008 גימד כמובן את משבר אנרון, ויש אומרים שהמשבר הבא יהיה גדול פי כמה, בהתאמה...

יש לציין שהאבות המייסדים של ארה"ב צפו מצבים אלה כבר לפני יותר מ-200 שנה. לכן הם דגלו בהגבלות מחמירות על גודלם של התאגידים בכלל, והבנקים בפרט. [11]

ו) ואצלנו???

גם אצלנו מתבצעות הונאות בשגרה בהליכים נגד חייבים, לדוגמה בהוצאה לפועל - ראו דו"ח מיוחד של מבקר המדינה על מערכת ההוצאה לפועל משנת 2016. הונאות אלה מתבצעות במקרים רבים בשיתוף פעולה של בנקים, עורכי דין ורשמים...

גם אצלנו מפברקים מסמכים בהליכים נגד חייבים. אבל אצלנו גם השופטים מפברקים! ראו לדוגמה פרשת "הפרוטוקולים המפוברקים" של השופטת ורדה אלשייך, שראשיתה בפברוק פרוטוקולים, החלטות ופסק דין בתיק פש”ר 1623/00 בנק הפועלים נ כונס הנכסים הרשמי.  

גם אצלנו מערכת החוק והמשפט יצרה חבריינות [impunity] לבכירי הבנקאים, לדוגמה - החלטתו של היועמ"ש יהודה ויינשטיין שלא להגיש כתבי אישום נגד בכירי בנק לאומי ובנק דיסקונט. 

ולא למותר להוסיף, שגם לאחר שהתנהלותה של השופטת ורדה אלשייך תועדה בפירוט בהחלטת נציב תלונות הציבור על השופטים 88/12/מחוזי תל-אביב, התנהלות שיש לראותה כשיבוש כתבי בית דין, שיבוש מהלכי משפט, מרמה והפרת אמונים -- לא הוגש כתב אישום נגד השופטת ורדה אלשייך.

בדיקה של ההליכים בפרשת פירוק IDB, גם היא מעלה חששות ביחס ליושרתה של מערכת המשפט בישראל...

קישורים

[1] Gretchen Morgenson, Lender Tells Judge It 'Recreated' Letters, New York Times, Jan 08, 2008

https://www.nytimes.com/2008/01/08/business/08lend.html

[2] Gretchen Morgenson, Fabricated documents raise questions about lender's practices, New York Times, Jan 08, 2008
https://www.nytimes.com/2008/01/08/business/worldbusiness/08iht-countrywide.1.9074742.html

[3] Jonathan Stempel, US judge won't punish Countrywide for botched case, Reuters, March 05, 2008
https://www.reuters.com/article/countrywide-lawsuit-idUSN0564141420080305

[4] Sue Reisinger, Bank of America GC Fired in the Middle of a Controversial Merger ... Why? Law.com September 10, 2009
https://www.law.com/corpcounsel/almID/1202433676176

[5] N.Y. AG: Paulson Threatened to Remove Lewis Over Merrill Merger, American Banker, April 23, 2009
https://www.americanbanker.com/news/ny-ag-paulson-threatened-to-remove-lewis-over-merrill-merger

[6] Andrew Cuomo, Text of Cuomo letter on Merrill Lynch takeover, MarketWatch, April 23, 2009
https://www.marketwatch.com/story/text-cuomo-letter-merrill-lynch

[7] Mish, Let the Criminal Indictments Begin: Paulson, Bernanke, Lewis,
Global Economic Analysis, April 24th, 2009
http://www.24hgold.com/english/news-gold-silver-let_the_criminal_indictments_begin-_paulson__bernanke__lewis.aspx?contributor=Mish&article=2006099540G10020

[8] Gretchen Morgenson, In Financial Crisis, No Prosecutions of Top Figures, New York Times, Apr 14, 2011
https://www.nytimes.com/2011/04/14/business/14prosecute.html

[9] Eleazar David Melendez, Financial Crisis Cost Tops $22 Trillion, GAO Says, Huffington Post, February 14, 2013
https://www.huffpost.com/entry/financial-crisis-cost-gao_n_2687553

[10] Elizabeth Warren Calls On Congress To Break Up The Big Banks, Change Tax Rules, Fuffington Post, April 15, 2015
https://www.huffpost.com/entry/elizabeth-warren-banks_n_7072198

[11] Robert Lenzner, Thomas Jefferson Warned The Nation To Beware The Power Of The Banks, Forbes, Nov 6, 2011
https://www.forbes.com/sites/robertlenzner/2011/11/06/thomas-jefferson-warned-the-nation-about-the-power-of-the-banks/?sh=1806bdc2b18b