Tuesday, February 18, 2020

2020-02-18 ורלי וילנאי וגיא מרוז נ "ברקוביץ השחורה"


 Joseph Zernik is with ‎נחמה דר‎ and 3 others.
Just now
אורלי וילנאי וגיא מרוז נ "ברקוביץ השחורה"
בקשת עיון הוגשה הערב בתיק אורלי וילנאי וגיא מרוז נ נחמה דאר-ברקוביץ (18457-03-19) בבית המשפט השלום ת"א.  מתוך הבקשה: 
3. מטרת העיון והטעמים המצדיקים אותו:
א) תיק זה הוא בעל חשיבות ציבורית מהמעלה הראשונה, שכן הוא עוסק בהתנהלות בתי המשפט לענייני משפחה בעניין אמנה, אימוץ, והוצאת ילדים מהוריהם ע"י רשויות המדינה. עניין כאוב זה, כולל התנהלות רשויות המדינה בנושא ופרשת ילדי תימן, נמצא באופן קבוע במרכז השיח הציבורי. התנהלות בתי המשפט לענייני משפחה, והאשמות בגין "ג'ונגל טוטלי" ו/או שחיתות בבתי המשפט לענייני משפחה גם הן נושא קבוע בשיח הציבורי. [1]
ב) בעניין התלוי ועומד בפני בית המשפט ניהלו התובעים אורח חיים של שחקני ריאליטי, כולל חשיפה של חייהם הפרטיים, טיפולים רפואיים, והליכי חיפוש, דרישה, וקבלת ילד שחור לאמנה ע"י הורים הנחזים כ"לבנים", ויחסם לאמו הביולוגית השחורה (תמונה).

תמונה. צילום מסך מתוך פירסום בטלוויזיה ב"מחוברים". הכיתוב אומר בפשטות: "בואי נקנה ילד בכל צורה שהיא."
----
הנתבעת, שהיא פעילה חברתית, העבירה בפרסומי רשת ביקורת על התנהלותם של התובעים בקשר ללקיחת הילד השחור מאמו הביולוגית. התובעים הגישו נגדה תביעה בעילת לשון הרע. הנתבעת טוענת שזאת תביעת השתקה.
ג) במהלך הדיון ביום 17 לפברואר, 2020, שאל השופט אילן רונן, האם הנתבעת ברקוביץ נמצאת באולם. הנתבעת קמה. אזי נחזה השופט מבולבל כלשהו (ככל הנראה כיוון שעל פי השם ניתן היה לצפות שהנתבעת "לבנה”, ובפועל הופיעה אישה תימניה “שחורה”), וגם נתן לכך ביטוי במלים ספורות, שהבהירו שלא זיהה את הנתבעת. הנתבעת ענתה לשופט בהודעה לקונית לפרוטוקול:
"אני ברקוביץ השחורה."
הודעה זאת צובעת את כל התיק שלפנינו באור חדש לחלוטין. הודעה זאת גם חסרת תקדים למיטב ידיעתי בתולדות המשפט הישראלי.
לפיכך, מטרת העיון כפולה: מחד – לוודא שהודעה זאת נכללה בפרוטוקול כראוי, ומצד שני לפרסם אותה.