Sunday, December 23, 2018

לורי שם-טוב והשופטים הנוקמים: דיון ביום ג', שעה 12:30, בעליון אצל השופטת וילנר- מניעת הגישה לחומרי חקירה

  Joseph Zernik is with ‎נחמה דר‎ and 4 others.
לורי שם-טוב והשופטים הנוקמים: דיון ביום ג', שעה 12:30, בעליון (בש"פ 8762/18), השופטת וילנר- מניעת הגישה לחומרי חקירה
 Image may contain: 2 people, people smiling, meme and text Image may contain: 1 person, eyeglasses, sunglasses, text and closeup
הדיון הוא בערר של לורי על סדרת החלטת של השופט אברהם היימן, שמונעות מלורי את הגישה לחומרי חקירות חיוניים להגנתה, בפרט ראיות אלקטרוניות.
מניעת גישתה של לורי לחומרי החקירות, כמעט שנתיים לאחר המעצר, היא התנהלות שערורייתית, המראה יותר מכל על התנהלות משפט שדה, ושלילת זכויות היסוד להליך ראוי, משפט הוגן ופומבי.
אם בתיקים של אנשי מחאה אחרים, כגון ברק כהן ו"באים לבנקאים", רפי רותם, או שוקי משעול השופטים עדיין עשו או עושים מאמצים להיחזות כמנהלים משפט אמת, במקרה של לורי שם-טוב, הם הפסיקו כבר מזמן את ההתחזות....  התמימות הרשמית הסתיימה...
אם למדינה יש תיק כל כך חזק נגד לורי שם-טוב, מדוע השופטים נזקקים לניהול משפט שדה והתעללות בנאשמת?
לורי שוב תייצג את עצמה... מחזה נדיר בבית המשפט העליון, וגם הזדמנות ייחודית להתרשם מכוחה ויכולתה של לורי שם-טוב. כתב הערר בן 70 העמודים [2] מפרש בדיוק במה הדברים אמורים. ועצם כתיבתו והגשתו בתנאים המחפירים בהם לורי מוחזקת - מעיד על טיבה של הנאשמת...
מתוך כתב הערעור:

העוררת, עיתונאית, עצירה פוליטית, אשר פרסמה שחיתויות במערכת הרווחה, משעי עוולה שבוצעו על ידי עובדות סוציאליות כלפי אזרחים מוחלשים. כמו כן נטען שפרסמה פרשנויות פוליטיות המבקרות במילים חריפות ביותר את מערכת המשפט, אשר מתעללת באזחרים, שופטים שתולשים ילדים מהוריהם ללא רחמים, וחלקם מדרדרים את ההורים לחיי עוני ואף להתאבדויות...
החלטת בית המשפט קמא בעניין זה מהווה לעג לכל זכויות החשוד שבחוק, שכן למעשה העיון בחומרי חקירה הפך לבדיחה תפלה... 
=קישורים=
[1] 2018-00-00 לורי שם-טוב נ מדינת ישראל (בש"פ 8762/18) – ערעור בבית המשפט העליון – גישה לחומרי חקירות – החלטות
https://supreme.court.gov.il/Pages/SearchJudgments.aspx…
[2] 2018-12-25 לורי שם-טוב נ מדינת ישראל (בש"פ 8762/18) – ערר בבית המשפט העליון – גישה לחומרי חקירות – כתב הערר
https://www.scribd.com/document/396242203/