Sunday, July 2, 2017

2017-07-02 פרשת רומן זדורוב ותצהיר דר' חן קוגל - פעלולי ורדה אלשייך בבית המשפט העליון

פרשת רומן זדורוב ותצהיר דר' חן קוגל - פעלולי ורדה אלשייך בבית המשפט העליון
בקשה להבהרות הוגשה לנשיאה מרים נאור, לגבי החלטתה מיום 25 ליוני, 2017  בעניין פסלות מותב השופטים יורם דנציגר, נועם סולברג, ניל הנדל בתיק אומץ נ היועמ"ש (5514/16). המותב לא ענה כדין עד היום על בקשת הפסלות. במקום זאת עסק בהתחכמות חסרת ישרה וחסרת תום לב - הנפקת שני כתבי החלטות שונים, שניהם משובשים וחסרי תוקף על פניהם - פעלולים מבית מדרשה של השופטת ורדה אלשייך.  התחכמות זאת היא המשך התנהלות המותב לגבי בקשות העיון עצמן. המותב מנע את העיון בכתבי המקור של ההחלטות בתיק הנייר. במקביל - שלח שוב ושוב בדואר תדפיסים בלתי חתומים ובלתי מאומתים, חסרי כל תוקף. זאת - בבית משפט שהכריז על זכות העיון "עקרון יסוד בכל משטר דמוקרטי... חוקתי, על חוקי".
הבקשה שהוגשה היום מסכמת: 
5. עסקינן בבית המשפט העליון של מדינת ישראל, ובהחלטה של נשיאתו. העמימות ודו-המשמעיות  לגבי כתבי ההחלטות של המותב בתיק זה, ויתרה מכך, העמימות ודו-המשמעיות, וחוסר הבהירות בהחלטת הנשיאה לגבי עניין בסיסי – ניהול רשימת "החלטות בתיק" - מעלים חששות כבדים לגבי כשירותו של בית המשפט העליון של מדינת ישראל כ"בית משפט שבכתב”. 
בפרשת "הפרוטוקולים המפוברקים" טענה ורדה אלשייך להגנתה, שגם בית המשפט העליון עוסק בהתנהלות דומה בשגרה. תגובת נציב תלונות הציבור על השופטים (החלטה 88/12/מחוזי ת"א) - "נתלתה באילן גבוה". 
הונאות השופטים על כס המשפט על ידי שיבוש הכתבים הפכו לעניין נדוש ושגרתי בבתי המשפט בשנים האחרונות. התנהלות זאת מוכרת ברחבי העולם מזה מאות שנים כעבריינות שאין חלה עליה כל חסינות שיפוטית. אולם כפי שהדגימו פרשת ורדה אלשייך, פרשת הילה כהן, ופרשיות דומות אחרות - מערכת המשפט ואכיפת החוק בישראל מתירה לשופטים התנהלות זאת ללא מורא החוק. 
דו"ח שהוגש למועצת זכויות האדם של האו"ם לבדיקה התקופתית של זכויות האדם בישראל קורא לאכוף על השופטים את החוק הפלילי בעניין מרמה והפרת אמונים, שכן - שיבוש כתבי בית דין נחשב להתנהלות "חוץ שיפוטית", שאין חלה עליה כל חסינות.
פרשת ורדה אלשייך הייתה רק קצה הקרחון.  השיבושים בפרשת רומן זדורוב חמורים בהרבה!

תמונה. נשיאת בית המשפט העליון של מדינת ישראל הנפיקה החלטה מבובלבת וחסרת כל הגיון בעניין פסלות השופטים יורם דצניגר, נועם סולברג, ניל הנדל.  יתרה מזאת, אפילו העובדות הבסיסיות חסרות אחיזה במציאות - איזו החלטה רשומה בתיק ואיזו החלטה אינה רשומה בתיק... וכל זאת בעתירה בעניין הדיבר החדש "ענה ברעך עד שקר" שהמציאו פרקליט המדינה שי ניצן והיועמ"ש אביחי מנדלבליט בפרשת רומן זדורוב. החלטת הנשיאה מעלה חששות כבדים לגבי כשירותו ויושרתו של בית המשפט העליון...
_____ 

  
תמונות: רומן זדורוב - מנדל בייליס בישראל... היהודי מנדל בייליס הורשע ברצח נער באוקראינה לפני מאה שנה. רק לחץ בינלאומי כבד הביא לשחרורו.  האוקראיני רומן זדורוב מוחזק במאסר שווא בישראל היום... 
____


   
תמונות: השופטים יורם דנציגר, נועם סולברג, ניל הנדל - מונעים את העיון בהחלטות בתיק, שלא כדין. מסרבים לענות כדין על בקשת פסלות.  עוסקים בהתחכמויות חסורת יושרה וחסרות תום לב.
__


א) "פסק דין" משובש בעתירת אומץ נ היועמ"ש מיום 29 למאי, 2017, נרשם במקום החלטה בעניין פסלות המותב.
_______ 


ב) "החלטה" מתוקנת משובשת מיום 06 ליוני, 2017, בעניין פסלות המותב - לא נרשמה כלל בתיק...
____

תמונות.  שני כתבים שונים שהנפיק מותב השופטים יורם דנציגר, נועם סולברג, ניל הנדל בתגובה על בקשת פסלות בתיק אומ"ץ נ היועמ"ש (5514/16): 
א) כתב משובש מיום 29 למאי, 2017, שכותרתו "פסק דין" ב"עתירה למתן צו על תנאי" - נרשם ברשימת "החלטות" וברשימת "אירועים". 
ב) כתב מיום 06 ליוני, 2017, שכותרתו "החלטה" ב"בקשת פסלות" - ובסופו מציין "ניתנה ביום... 29 למאי... תוקנה היום... 06 ליוני" - אך לא נרשם ברשימת "החלטות" בתיק ולא נרשם ברשימת "אירועים", ונשלח בלתי חתום ובלתי מאומת ממספר פקס חסוי. 
למרות בקשה והודעה על שיבוש הכתבים, לא תיקנו השופטים דנציגר, סולברג והנדל את הכתבים והרישומים במערכת ניהול התיקים של בית המשפט העליון. אף אחד משני הכתבים אינו יכול להיחשב כתב בית דין אמתי (אותנטי). יתרה מזאת, על ידי הנפקת שני כתבים עמומים ודו-משמעותיים אלה יצרו השופטים דנציגר, סולברג והנדל שיבוש כפול חמור: העתירה למתן צו על תנאי נפטרה בטרם עת על ידי רישום "פסק דין" לגבי העתירה כולה, ובקשת הפסלות מעולם לא נפטרה כדין.  הנשיאה מרים נאור החליטה שההחלטה "חלוטה" - אבל לא פירשה איזו החלטה...
_____

 Avichai Mandelblit.jpg עו"ד שי ניצן.jpg
תמונות: דר' חן קוגל - עמד בנחישות מול נסיונות השיבוש וההפחדה של הפרקליטות.  היועמ"ש אביחי מנדלבליט ופרקליט המדינה שי ניצן - שני בוגרי החינוך הדתי הערכי עוסקים בהמצאת דיבר חדש: "ענה ברעך עד שקר". על פי שיטתם הדבר מותר אם העד הוא עובד מדינה...
____תמונות: למעלה - תצהיר דר' חן קוגל לאחר שיפוץ על ידי הפרקליטה עו"ד דורית דרורי-יפרח.  באמצע -  דוא"ל של עו"ד דורית דרורי-יפרח המסביר את סמכותה לשבש את התצהיר כבאת כוחו של היועמ"ש.למטה - סירובו של דר' חן קוגל לשתף פעולה בהתנהלות פלילית חמורה זאת. 
____ 

  
תמונות: השופטים יצחק כהן ואסתר הלמן, והמתחזה לשופט חיים גלפז עסקו בשיבוש מתועב של ההליכים והכתבים בתיק רומן זדורוב בנצרת.
_____

 

תמונות: בתיק מדינת ישראל נ רומן זדורוב (502-07) בבית המשפט המחוזי נצרת לא נרשמה מעולם הכרעת דין עשויה כדין.  מימין - תדפיס משנת 20100, שהוגש על עם הודעת הערעור - אינו חתום ואינו מאושר, בניגוד להוראות החוק. משמאל - תדפיס משובש משנת 20155.  עו"ד אביגדור פלדמן כתב שפסקי  הדין של רומן זדורוב הלכו לאיבוד "ברוח המייללת לאורכו ולרוחבו של עמק יזרעאל". בית המשפט העליון עסק במשך 5 שנים בניהול ערעור מפוברק ללא פסק דין וללא סמכות כלל.

_____ 


תמונות: החלטה הזויה של נשיא בית המשפט המחוזי נצרת על בקשות חוזרות לעיין בפסקי דין עשויים כדין מתיק מדינת ישראל נ רומן זדורוב (502-07) בבית המשפט המחוזי נצרת:
"המבקש שב על בקשותיו, שנושאן, לכאורה, עיון במסמכים.  אלא שאלה אינן בקשות לעיון, כי אם חקירה שהמבקש עורך אודות תקפות פעולתה של מערכת נט-המשפט, ושאר מסכת טענות ביחס להתנהלות המותב בתיק הנ"ל. בכגון אלה אין לבית משפט זה להידרש..." יש לראות את החלטתו זאת של השופט אברהם אברהם כהעלמת עין מדבר עבירה ו/או שותפות לדבר עבירה בבית המשפט המחוזי נצרת.
____

תל-אביב, 02 ליולי - להלן בקשה שהוגשה היום לנשיאת בית המשפט העליון מרים נאור - להבהרת החלטתה מיום 25 ליוני, 2017 בעניין בקשה למינוי מידי של מותב חדש בהליך בקשות העיון בתיק אומץ נ היועמ"ש (5514/16).
העתירה בתיק זה עוסקת בטענותיהם של היועמ"ש אביחי מנדבלבליט (כמו קודמו יהודה ויינשטיין) ופרקליט המדינה שי ניצן - שבסמכותם לשבש תצהיר של עד מומחה (במקרה זה - דר' חן קוגל בפרשת רומן זדורוב) על פי צרכי הפרקליטות.
הבקשה הוגשה היום לנשיאה, לאחר שהחלטתה נמצאה לוקה בעמימות, דו-משמעות וחוסר בהירות בעניין הבסיסי: מהו כתב ההחלטה של המותב על בקשת הפסלות בתיק זה?
רישום עמום ודו-משמעי של כתבי בית דין, או ניהול ספרים כפולים הם המאפיינים הבסיסיים של פרשת "הפרוטוקולים המפוברקים" של השופטת ורדה אלשייך. אבל כבר אז טענה ורדה אלשייך להגנתה, שבית המשפט העליון נוהג באותה צורה באופן שגרתי...

החלטת הנשיאה מרים נאור בעניין פסלות המותב בתיק אומ"ץ נ היועמ"ש (5515/16)

להלן הבקשה להבהרות בעניין פסלות המותב בתיק אומ"ץ נ היועמ"ש (5515/16), שהוגשה היום לנשיאה מרים נאור: