Friday, September 1, 2017

2017-09-01 נציב תלונות הציבור על השופטים: השופטים בבית המשפט השלום ת"א ניהלו הליכים ללא תיקים

נציב תלונות הציבור על השופטים: השופטים בבית המשפט השלום ת"א ניהלו הליכים ללא תיקים
תלונה נגד השופט עלא מסארווה בעניין נלווה לפרשת השופטים הנוקמים (לשעבר -"פרשת הטרור הרשתי"), בה מוחזקים האסירים הפוליטיים לורי שם טוב, מוטי לייבל וצבי זר כבר כחצי שנה, העלתה שבבית המשפט השלום ת"א, שופטים ניהלו הליכים על פי בקשת המשטרה בענייני צווי חיפוש  ללא תיקי בית משפט כלל וללא כל רישום מזכירותי. 
פרשת השופטים הנוקמים, בה מתעללים באסירים הפוליטיים לורי שם-טוב, מוטי לייבל וצבי זר, שמחו על שחיתות בתי המשפט לענייני משפחה, הפכה לכתב אישום חמור נגד מערכת המשפט ואכיפת החוק בישראל:
* שופטי בית המשפט השלום ת"א דנה אמיר שמואל מלמד הנפיקו כבר בעבר צווי חיפוש מפוברקים נגד לורי שם-טוב.  
* רשם בית המשפט השלום ת"א אבי כהן הנפיק בעבר פסק דין מפוברק, הונאתי, חסר סמכות נגד לורי שם-טוב ומוטי לייבל. 
מוטי לייבל הוחזק בבור שחור - מתקן מעצר בלתי חוקי במרתפי משטרת ישראל ברחוב סלמה, בתנאים שיש לראותם כעינויים למטרת סחיטת הודאה.
* פרקליטות מחוז ת"א בצוותא עם שופט בית המשפט המחוזי בני שגיא פברקו את כתב האישום ועסקו בהונאה חמורה על הנאשמים.
* השופט אברהם היימן פברק פרוטוקול ודיון על הארכת מעצרים ביום 15 לאוגוסט, נציבות בתי הסוהר המשיכה את המעצרים ללא כל אסמכתה חוקית, ופרקליטות מחוז ת"א מסייעת להם בעניין...
הונאות מסוג זה מוכרות ברחבי העולם הנאור כסימן מובהק של פשיעה מאורגנת בבתי המשפט ועבריינות חמורה של שופטים.  לא כך בישראל!  היועמ"ש אביחי מנדבליט ופרקליט המדינה שי ניצן מסרבים לחקור תלונות פליליות נגד שופטים ולהעמידם לדין...
דו"ח שהוגש למועצת זכויות האדם של האו"ם ביוני 2017 מתעד פברוקים והונאות שיטתיים ושגרתיים של הכתבים השיפוטיים בבתי המשפט בישראל - מבתי המשפט השלום ועד לבית המשפט העליון. הדו"ח טוען, שאין לראות בבתי המשפט בישראל בתי משפט כשירים כלל, ובוודאי שלא בתי משפט שבכתב" (COURTS OF RECORD) - כלומר, בתי המשפט בישראל הם בתי משפט בסגנון ימי הביניים. הדו"ח מסכם: "אי-כשירות ו/או שחיתות בתי המשפט ומקצוע עריכת הדין, ואפליה באכיפת החוק בישראל".  
תמונה.  מוטי לייבל ולורי שם-טוב - אסירים פוליטיים, מוחזקים כבר כחצי שנה!
____
 
תמונות. השופט עלאא מסארווה, נשיא בית המשפט השופט אביחי דורון, בית המשפט השלום ת"א.
____

תל-אביב, 01 לספטמבר - החלטה של נציב תלונות הציבור על השופטים [1]  בתלונה נגד שופט בית המשפט השלום עלאא מסארווה, מצאה "כשל מערכתי" בבית המשפט השלום ת"א. השופטים ניהלו באופן קבוע הליכים בעניין בקשות המשטרה לצווי חיפוש ללא תיקי בית משפט כלל.
הנציב קבע כי מדובר בהפרות של חוקי יסוד, בהם חוק יסוד כבוד האדם וחירותו ופגיעה בזכויות קנייניות של חשודים, שבביתם נעשה חיפוש בלי שבצו החיפוש מתועדים מספר התיק, שמו המלא של החשוד ואף אין תיעוד של שוטר, שהופיע בפני השופט, הוזהר כדין ונימק את הבקשה.

פברוקים בהליכי צווי חיפוש בבית המשפט השלום הם עניין שגרתי
התופעה של ניהול בקשות המשטרה והנפקת צווי חיפוש מפוברקים על ידי שופטי בית המשפט השלום ת"א תועדה כבר בעבר על ידי משה הלוי.

תמונות.  משה הלוי נ מדינת ישראל (משטרת ישראל, הנהלת בתי המשפט, פרקליטות המדינה) (13113-11-08) בבית המשפט לתביעות קטנות חיפה: משמאל - תעודת עובד ציבור של גב' רחל שירן,  ראש מדור פלילי, מזכירות בית המשפט השלום ת"א, המעידה על אופן ניהול הליכים בעניין בקשות לצווי חיפוש המוגשות על ידי המשטרה. מימין -  מסמך שהוגש על ידי הגב' שירן, והוא דף של מחברת בכתב יד, הנשמרת על ידי המשטרה, והוא על פי הגב' שירן רשימת התיקים בהליכי בקשות לצווי חיפוש בבית המשפט השלום ת"א.
_____

השופטת דנה אמיר, בית המשפט השלום ת"א, הנפיקה צו חיפוש מפוברק נגד לורי שם-טוב
תמונות.  צו חיפוש מפוברק של השופטת דנה אמיר על לורי שם-טוב. בצו זה אין מספר תיק, והשופטת דנה אמיר לא ציינה בטופס אם קיבלה או דחתה את בקשת המשטרה. בתשובתה לתלונה של לורי שם-טוב לנציב תלונות הציבור על השופטים יצרה השופטת דנה אמיר מיצג שווא, שזאת "טעות".  לאור החלטתו האחרונה של הנציב, יש לבחון שוב, אם תשובתה של השופטת דנה אמיר לא הייתה מקרה של מרמה והפרת אמונים...
_____

השופט שמואל מלמד, בית המשפט השלום ת"א, הנפיק צו חיפוש מפוברק נגד לורי שם-טוב
תמונות.  צו חיפוש מפוברק של השופט שמואל מלמד על לורי שם-טוב. בצו זה אין מספר תיק, והשופטת שמואל מלמד לא ציין בטופס אם קיבל או דחה את בקשת המשטרה. בתשובתה לתלונה של לורי שם-טוב לנציב תלונות הציבור על השופטים החליט הנציב שתלונה זאת "קנטרנית"...
___

רשם בכיר אבי כהן, בית המשפט השלום ת"א, הנפיק פסק דין מפוברק, הונאתי וחסר סמכות נגד לורי שם-טוב ומוטי לייבל
תמונות.  חוה קליין נ לורי שם-טוב ומוטי לייבל (621-02-16) - "פסק דין" מפוברק, הונאתי, ב"פתקית" של הרשם הבכיר אבי כהן.  "פסק דין" זה פסק 800,000 ש"ח לטובת עורכת הדין חווה קליין, יותר מפי עשר מסמכותו של הרשם אבי כהן...  ההליכים בתיק זה התנהלו כהונאה של הרשם אבי כהן בשיתוף פעולה עם עורכת הדין חווה קליין.
____

משטרת ישראל החזיקה את מוטי לייבל בבור שחור בלב תל-אביב, בתנאים שיש לראותם כעינויים למטרת סחיטת הודאה

Image may contain: outdoor
תמונות.  תשובת משטרת ישראל על תלונה של מוטי לייבל בדיון על הארכת מעצר, יצרה תיעוד חסר תקדים של ניהול בור שחור - מתקן מעצר בלתי חוקי של משטרת ישראל במרתפי סלמה בלב תל-אביב.  יש לראות בתנאי מעצרו של מוטי לייבל שם עינויים, שמטרתם סחיטת הודאה. משטרת ישראל מסרבת לענות כדין על בקשה על פי חופש המידע שביקשה תיעוד של הקמתו כדין של מתקן מעצר זה ("בית מעצר יפתח" על פי המשטרה), נוהלי מתקן זה, וקיומים של מתקנים נוספים מסוג זה בישראל. [3]
___

בית המשפט המחוזי ת"א נוקט באותן שיטות: השופט בני שגיא, בשיתוף פעולה עם פרקליטות מחוז ת"א ניהלו הונאה בפברוק כתב האישום בפרשת השופטים הנוקמים
  
 
תמונות:  מדינת ישראל נ שם-טוב, לייבל, זר (ת"פ 14615-04-17): מימין - עמוד הפתיחה ועמוד הסיום של כתב האישום המפוברק בן 152 עמודים, שפורסם בתקשורת ונמסר לעצירים.  משמאל - עמוד הפתיחה ועמוד הסיום (כתב הסכמה של פרקליט המדינה שי ניצן כממלא מקומו של היועמ"ש אביחי מנדלבליט) של כתב האישום בן 164 עמודים שנרשם בנט-המשפט. הבדלים מהותיים נמצאו בין שני המסמכים. "הקראת כתב אישום" נרשמה ביום 18 לאפריל, 2017 - אולם ספק אם הנאשמים ראו עד היום את כתב האישום האמתי (אותנטי). יש לראות בהתנהלות השופט בני שגיא והפרקליטות לגבי הקראת כתב האישום עבירה חמורה על זכויות האדם. התקשורת מקבלת ומפרסמת בשגרה כתבי בית דין מפוברקים. הכתבים המשפטיים לא שמים לב??? 
_____ 

בית המשפט המחוזי ת"א נוקט באותן שיטות: השופט אברהם היימן, בשיתוף פעולה עם פרקליטות מחוז ת"א ושירות בתי הסוהר ניהלו הונאה בפברוק פרוטוקול והחלטה בעניין המשך מעצרם של האסירים הפוליטיים  ללא כל אסמכתה חוקית
 (א)


(ב)
תמונות. השופט אברהם היימן ונציבת שירות בתי הסוהר עפרה קלינגר. עמודים 1-2 של פרוטוקול הדיון מיום 15 לאוגוסט, 2017: (א) גרסת וורד.  (ב) גרסת נט-המשפט.  שניהם כתבים מפוברקים, חסרי כל תוקף.  אולם שירות בתי הסוהר המשיך את המעצרים ללא כל אסמכתה חוקית. [4]
______

היועמ"ש אביחי מנדלבליט ופרקליט המדינה שי ניצן מסרבים לחקור תלונות פליליות נגד השופטים
 
תמונות. היועמ"ש אביחי מנדלבליט ופרקליט המדינה שי ניצן מסרבים לחקור תלונות פליליות נגד שופטים העוסקים במרמה והפרת אמונים.  התלונה החמורה ביותר שהוגשה היא נגד השופטים יצחק כהן, אסתר הלמן ואברהם אברהם, בנוגע להונאה חמורה בניהול משפט בדוי בתיק רומן זדורוב.  ברחבי העולם הנאור אין לשופטים כל חסינות על הונאות על כס המשפט.  התנהלות מסוג זה נחשבת ל"התנהלות חוץ שיפוטית".  אולם מערכת המשפט בישראל המציאה שיטה בה מותר לשופטים לעסוק בהונאות ללא מורא החוק. הדוגמאות הבולטות הן פרשות השופטות ורדה אלשייך והילה כהן.
____

הפרות חמורות של זכויות האדם בישראל על ידי מערכת המשפט ואכיפת החוק
דו"ח שהוגש למועצת זכויות האדם של האו"ם ביוני 2017 מתעד פברוקים שיטתיים ושגרתיים של הכתבים השיפוטיים בבתי המשפט בישראל - מבתי המשפט השלום ועד לעליון. [5] הדו"ח טוען, שאין לראות בבתי המשפט בישראל בתי משפט כשירים כלל, ובוודאי שלא "בתי משפט שבכתב" (COURTS OF RECORD).  הדו"ח מסכם: "אי-כשירות ו/או שחיתות בתי המשפט ומקצוע עריכת הדין, ואפליה באכיפת החוק בישראל".  בדו"ח האחרון שלי לאו"ם אני טוען שאין לראות בבתי המשפט בישראל בתי משפט שבכתב (COURTS OF RECORD), מכיון שניהול הכתבים והתיקים אינו עומד בתנאים הנדרשים מבית משפט כשיר, ולכן "אי כשירות ו/או שחיתות בתי המשפט ומקצוע עריכת הדין בישראל".
בעקבות הנוהל החדש בבית המשפט השלום בתל אביב, יעברו השופטים החדשים וגם הותיקים, הדרכות כיצד להימנע לשתף פעולה עם שוטרים מושחתים שבאים לבקש צווים בלי לעבור קודם במזכירות לשם רישום.

קישורים

[1]  תמצית החלטה 341/17/שלום ת"א - על תקלה מערכתית שהתגלתה בטיפול בית המשפט במתן צווי חיפוש ומעצר והצורך ליתן הדרכה מתאימה לשופטים הדנים בבקשות אלה 
http://www.justice.gov.il/Units/NezivutShoftim/MainDocs/341.17.pdf
[2] 2017-05-03 מ"י נ לורי שם-טוב ואח' - השופט בני שגיא, התביעה והמשטרה עוסקים בשיבוש הליכים והפרות חמורות של זכויות האדם
http://inproperinla.blogspot.co.il/2017/05/blog-post.html
[3] 2017-03-20 פרשת מוטי לייבל "ובית מעצר יפתח" - מתקן כליאה של בור שחור בתל-אביב
http://inproperinla.blogspot.co.il/2017/03/2017-03-20.html
[4] 2017-08-21 מעצר בלתי חוקי של האסירים הפוליטיים שם-טוב, לייבל וזר: בקשה בהולה הוגשה לשופט אברהם היימן ולנציבת שב"ס עפרה קלינגר
http://inproperinla.blogspot.co.il/2017/08/blog-post.html
[5]  2017-06-29 "אי-כשירות ו/או שחיתות בתי המשפט ומקצוע עריכת הדין, ואפליה באכיפת החוק בישראל"
http://inproperinla.blogspot.com/2017/06/2017-06-29.html