Friday, October 4, 2019

2019-10-03 שופטים רמאים עלובים - מנחם קליין, שלום תל-אביב

 Joseph Zernik
שופטים רמאים עלובים - מנחם קליין, שלום תל-אביב
 
 

תל אביב, 03 לאוקטובר - היום נערך דיון בשלום ת"א בתביעה האזרחית של רפי רותם נגד השוטרים האלימים מפרשת צ'יקו אדרי  - פתוח לציבור. אולם התיק נרשם "פלוני נ אלמוני" (59471-01-17) - על התיק הופעל חיסיון מפוברק!
זאת הפרה חמורה של הזכות להליך ראוי, משפט הוגן ופומבי!
דוחות של ועדת האו"ם החביבה עלי מכולן (ועדת וינה - "לחיזוק יושרת השופטים נגד שחיתות") אומרים, שהעלמת תיקים ופסקי דין היא תופעה טיפוסית לבתי משפט מושחתים!
ספק אם באי כוחו של רפי רותם יבקשו לתקן את המעוות. אצלנו לא מקובל שעורכי דין יעמידו שופט רמאי על רמאותו.
במקום זאת, עורכי הדין יטרללו את הציבור: "פרוצדורלי ולא מהותי". או על פי התאוריה המשפטית המצחיקה של עורכת הדין הלוחמת סיגלית קסלר: "אסור לזרוק את התינוק עם מי האמבט"...