Tuesday, December 26, 2017

2017-12-26 אמנות השיפוט

2017-12-26 אמנות השיפוט


2017-12-26 ביקור בבית המשפט העליון
===
היום ביליתי כמה שעות בבית המשפט העליון - בקשר להליך ערעור שהיגשתי בנוגע להונאות השופטים ביחס לפברוק פרוטוקולים והחלטות בכלל, ובפרט ביחס לפברוק החלטות בנוגע לשלילת חירות האדם: הבלוגרים מחד, ורומן זדורוב מאידך.
בית המשפט העליון לא שש להחליט על הערעור שהיגשתי, ועוסק בתעלולים נכלוליים, כרגיל. אדווח לחוד בהמשך.
אבל מה שמצא חן בעיני במיוחד - בקומה השנייה גיליתי תצוגה חדשה של אמנות המשפט: יצירה אומנותית-שיפוטית עשויה מהחלטות בתיקים שחתכו אותן לגזרים. ובמיוחד מצא חן בעיניי ה"בדלתיים סגורות" על החזה!
כי אם יש משהו שמסמל את שחיתות השופטים (עו"ד סיגלית קסלר - זאת לא טיפשות, זאת שחיתות) והדיקטטורה השיפוטית במדינת ישראל היום הוא הפברוק של "דלתיים סגורות" ו"חסיון מנהלי" (כך קוראת האגודה לזכויות האזרח לתופעה במכתב מחאה לרשם בית המשפט העליון, להלן) על התיקים - הפרות בוטות של זכויות האדם!
כל אדם, ובמיוחד האסירים הפוליטיים והנאשמים הפוליטיים זכאי להליך נאות, משפט הוגן ופומבי!
נ.ב. היצירה לא עומדת בחלק שאליו הציבור מגיע בד"כ - אלא בקומה שנייה מאחור. מומלץ!


Joseph Zernik
צרניק נ מדינת ישראל, לורי שם-טוב, מוטי לייבל, צבי זר (7631/17) - "חסוי" - הערעור שעניינו הונאה בפברוק כתבי בית דין לגבי שלילת חירות האדם הוגש ביום 01 לאוקטובר, 2017. מיד הופעל עליו "חיסיון מנהלי" מפוברק. ובית המשפט העליון מסרב עד היום להסיר את החיסיון המפוברק הזה למרות בקשות חוזרות!
Manage
Reply2mEdited
Joseph Zernik
צרניק נ מדינת ישראל, לורי שם-טוב, מוטי לייבל, צבי זר (10092/17) - הערעור שהוגש היום בבית המשפט העליון - "חסוי" - הערעור שעניינו: א) הטלת אגרה וערבון של 20,000 ש"ח על הערעור הראשון, בתואנה שערעור מבקשת עיון פלילית הוא "סוגייה בעלת אופי אזרחי", ב) "החיסיון המנהלי" שהופעל על התיק.
Manage