Sunday, May 7, 2017

2017-05-08 "בית מעצר יפתח" - כלא של חור שחור בתל-אביב! משטרת ישראל מסרבת להסביר

"בית מעצר יפתח" - כלא של חור שחור בתל-אביב! משטרת ישראל מסרבת להסביר
ההליכים בתיק המעצר של מוטי לייבל יצרו תיעוד חסר תקדים של קיומו והתנהלותו של "בית מעצר יפתח" במרתפי מטה משטרת ישראל, רח' סלמה, תל-אביב, ותנאי מעצר שייחשבו ללא כל ספק לעינויים.  משטרת ישראל מסרבת להשיב: מהו הבסיס להקמתו של בית מעצר זה ולנוהלי משטרת ישראל לגבי תפעולו. החשש החמור והברור הוא שמשטרת ישראל הקימה בתי מעצר מחוץ לחוק. מתקני כליאה מסוג זה מוכרים ברחבי העולם כ"בתי כלא של חור שחור" - והם עבירה חמורה ביותר על זכויות האדם. מובן מאליו שעצם קיומם של בתי מעצר מסוג זה בישראל הופך אך את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו ו"המהפכה החוקתית" לבדיחה. והכרזותיה הנשגבות של נשיאת בית המשפט העליון מרים נאור על דבקותה בזכויות האדם - תעלול יחצנות יהודי דמוקרטי... 

 Image result for CALCUTTA BLACK HOLE PRISON
תמונה: מקור השם "כלא של חור שחור" הוא ב"חור השחור של כלכותה" - שם החזיק המושל ההודי שבויים אנגליים בעת המלחמה עם האנגלים. האנגלים כבשו את כלכותה, שחררו את האסירים ששרדו בחיים (רובם המכריע מתו בבית הסוהר מחום ומחנק), וסגרו את בית הכלא בשנת 1756. 
________
Image result for IRAQ CIA PRISON TORTURE Image result for CIA BLACK HOLE PRISON Image result for ABU GHRAIB
 תמונה:  בעשרים השנים האחרונות ניהלה ארה"ב רשת של בתי כלא של חור שחור ברחבי העולם, ששימשו להחזקת אנשים בניגוד לחוק ולעינויים.  התיעוד המפורט ביותר הוא של הכלא באבו-ע'ריב בעיראק.
________

 


תמונה: פרשת לורי שם-טוב ומוטי לייבל יצרה תיעוד חסר תקדים של ניהול מתקן כליאה של חור שחור במרתפי מטה מחוז ת"א של משטרת ישראל ברחוב סלמה -  "בית מעצר יפתח". בדיון הארכת מעצר, התלונן מוטי לייבל על תנאי מעצרו: הוא החזק בבידוד מוחלט, נמנע ממנו קשר עם עורך דינו, לא ניתן לו לצאת אפילו לחצר, בסמוך לתאו התנהל מטווח ירי, מעל ראשו נסעו משאיות, ובתאו דלקו האורות 24/7. תנאי מעצר אלה ייחשבו ללא כל ספק לעינויים. תשובה בלתי חתומה של משטרת ישראל על ידי "ק' אג"מ יפו", ששמו אינו נזכר, טוענת שלייבל הוחזק ב"בית מעצר יפתח" - שאינו מוכר כמתקן כליאה חוקי של מדינת ישראל, "לצורך הפרדה", "באישור סנ"צ", "על פי נוהל משטרת ישראל".  עתה מסרבת משטרת ישראל מסרבת לענות כדין על בקשה על פי חוק חופש המידע (עבורה שולמה אגרה כדין), לגבי הבסיס החוקי להקמתו של "בית מעצר יפתח", הפעלתו ונוהליו. [1]


[1] 2017-03-22 בקשה על פי חוק חופש המידע שהוגשה למשטרת ישראל: "בית מעצר יפתח" -הבסיס החוקי להקמתו ולנוהליו.

______ 

מאהל המחאה ת"א, 08 למאי - ההליכים בתיק המעצר של מוטי לייבל יצרו תיעוד חסר תקדים של קיומו והתנהלותו של "בית מעצר יפתח" במרתפי מטה משטרת ישראל, רח' סלמה, תל-אביב. משטרת ישראל מסרבת להשיב: מהו הבסיס להקמתו של בית מעצר זה ולנוהלי משטרת ישראל לגבי תפעולו. החשש החמור והברור הוא שמשטרת ישראל הקימה בתי מעצר מחוץ לחוק. מתקני כליאה מסוג זה מוכרים ברחבי העולם כ"בתי כלא של חור שחור" - והם עבירה חמורה ביותר על זכויות האדם. מובן מאליו שעצם קיומם של בתי מעצר מסוג זה בישראל הופך אך את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו ו"המהפכה החוקתית" לבדיחה.

משטרת ישראל ענתה הבוקר על הפנייה מאמש - שוב בתשובה מפוברקת, חסרת תוקף על ידי פקד יניב המי, עו"ד, קצין תלונות הציבור, היחידה לתלונות הציבור, משטרת ישראל (ראו העתקה להלן).

תגובתי, גם היא מהיום, מציינת שיש לראות את התנהלותו של עו"ד יניב המי בחומרה יתרה.  אין מקום להניח בורות או חוסר הבנה בסיסית של החוק במקרה האישי של עו"ד פקד יניב המי. אדם בר-דעת יסיק ככל הנראה שלפנינו מקרה נוסף של עורך דין בשירות המדינה העוסק בזילות החוק והונאת הציבור (ראו העתקה להלן).

א) הבקשה לתשובה כדין על בקשה על פי חוק חופש המידע שנשלחה למשטרת ישראל היום

08 למאי, 2017

סגן ניצב עו"ד לימור בן נתן, הממונה על פי חוק חופש המידע, משטרת ישראל
פקס:
02-5898823
ובדוא"ל:
tlunot@

הנידון: בקשה על פי חוק חופש המידע לגבי "בתי מעצר משטרתיים"
לכבוד סנ"צ עו"ד לימור בן נתן, הממונה על פי חוק חופש המידע,
ביום 22 למרץ, 2017 שלחתי את הבקשה על פי חוק חופש המידע שבנידון בדוא"ל ובפקס ושילמתי אגרה כדין. הבקשה נגעה לבסיס בחוק לקיומם של "בתי מעצר משטרתיים" בכלל, ו"בית מעצר יפתח" בפרט, ולבסיס החוקי לנהלי משטרת ישראל לגבי "בתי מעצר" אלה.
ביום 23 למרץ, 2017 קיבלתי בדוא"ל אישור קבלת הבקשה מפקד יניב המי, עו"ד, קצין תלונות הציבור (אך לא הממונה על פי חוק חופש המידע).
עד יום לא קיבלתי אישור על הנפקה כראוי של מספר בקשה על פי חוק חופש המידע, וכן לא קיבלתי כל תשובה, למרות שהמועד הקבוע בחוק לתשובתכם כבר חלף מזמן.
התנהלותכם מעלה חשש כבד של זילות החוק. יתרה מזאת – ש"בתי מעצר משטרתיים" בכלל, ו"בית מעצר יפתח" פועלים מחוץ לחוקי מדינת ישראל. מצב זה גם מעלה חשש כבד להפרות חמורות של זכויות האדם בישראל.
הריני מבקש בזאת תשובה על פי חוק חופש המידע כדין.
בברכה,

________________
דר' יוסף צרניק
סייג לזכויות האדם (NGO)
העתקים:
עו"ד דן יקיר, היועץ המשפטי - האגודה לזכויות האזרח;
עו"ד אפרת ברגמן-ספיר – הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל.

ב) תשובה מפוברקת של משטרת ישראל מהיום

On 2017-05-08 11:54 am, תלונות הציבור משטרת ישראל wrote:

הד"ר צ'רניק,
שלום רב.
מספר בקשתך הנו 4784 והנה בשלביי הטיפול האחרונים שלה, הצעת מענה כבר מוכנה ותישלח עם קבלת האישורים הסופיים ולאחר שהנתונים ייבדקו ויאומתו.
בברכה,
פקד יניב המי, עו"ד
קצין תלונות הציבור
היחידה לתלונות הציבור
משטרת ישראל

ג) תגובתי על התשובה המפוברקת של משטרת ישראל היום


פקד יניב המי, עו"ד
קצין תלונות הציבור
היחידה לתלונות הציבור, משטרת ישראל
פקד יניב המי הנכבד,
תשובתך, שהעתקה להלן, מעוררת חששות כבדים:
1) אינך הממונה על פי חוק חופש המידע של משטרת ישראל, ועל פי המצוין בתשובתך, אתה מכהן כ"קצין תלונות הציבור, היחידה לתלונות הציבור" - כלומר גם אין לך מינוי כלשהו במשרד חופש המידע של משטרת ישראל.
2) על פי נסיוני העשיר בבקשות על פי חופש המידע במשרדי הממשלה השונים, "4784" נחזה כמספר בקשה מפוברק.
3) המועד הקבוע בחוק חופש המידע לתשובתכם חלף כבר מזמן.
4) ראה להלן פרסום שלי מהיום בעניין זה, המספק הבהרות נוספות לגבי חומרת המצב:

2017-05-08 "בית מעצר יפתח" - כלא של חור שחור בתל-אביב! משטרת ישראל מסרבת להסביר

ההליכים בתיק המעצר של מוטי לייבל יצרו תיעוד חסר תקדים של קיומו והתנהלותו של "בית מעצר יפתח" במרתפי מטה משטרת ישראל, רח' סלמה, תל-אביב, ותנאי מעצר שייחשבו ללא ספק לעינויים.  משטרת ישראל מסרבת להשיב: מהו הבסיס להקמתו של בית מעצר זה ולנוהלי משטרת ישראל לגבי תפעולו. החשש החמור והברור הוא שמשטרת ישראל הקימה בתי מעצר מחוץ לחוק. מתקני כליאה מסוג זה מוכרים ברחבי העולם כ"בתי כלא של חור שחור" - והם עבירה חמורה ביותר על זכויות האדם. מובן מאליו שעצם קיומם של בתי מעצר מסוג זה בישראל הופך אך את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו ו"המהפכה החוקתית" לבדיחה. והכרזותיה הנשגבות של נשיאת בית המשפט העליון מרים נאור על דבקותה בזכויות האדם - תעלול יחצנות יהודי דמוקרטי... 
5) כיוון שעל פי חתימתך אתה עורך דין, יש לראות את התנהלותך האישית בחומרה יתרה.  אין מקום להניח בורות או חוסר הבנה בסיסית של החוק במקרה האישי שלך.  אדם בר-דעת יסיק ככל הנראה שלפנינו מקרה נוסף של עורך דין בשירות המדינה העוסק בזילות החוק והונאת הציבור.
הריני חוזר ומבקש תשובה כדין על בקשה על פי חוק חופש המידע, חתומה על ידי ממונה כדין על פי חוק חופש המידע במשטרת ישראל.
בברכה,
דר' יוסף צרניק
מאהל המחאה ת"א
העתקים:
עו"ד דן יקיר, היועץ המשפטי - האגודה לזכויות האזרח;
עו אפרת ברגמן-ספיר – הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל.
תפוצה רחבה

No comments: