Monday, December 24, 2018

2018-12-24 מחשוב ועדת הבחירות המרכזית: השופט חנן מלצר, בן כספית, ו"מערך הגנה רב שכבתי" חדש בדיוני...


 Joseph Zernik is with ‎נחמה דר‎ and 56 others.
מחשוב ועדת הבחירות המרכזית: השופט חנן מלצר, בן כספית, ו"מערך הגנה רב שכבתי" חדש בדיוני...
בן כספית פרסם לפני חודש מאמר - "האם אפשר לזייף את תוצאות הבחירות בישראל?"  כספית  טען במאמר, שהשופט חנן מלצר, יו"ר הוועדה, "ירד לשורש הבעיה" ויזם "מערך הגנה רב-שכבתי" חדש למחשבי ועדת הבחירות המרכזית.  אולם ועדת הבחירות מכחישה כל קשר לידיעה...  אז מי היה המקור? השופט חנן מלצר? היחצ"ן החדש של אסתר חיות?  

מעבר לכך, ברור שהכשלים המרכזיים בהתנהלות הוועדה ומחשוב הוועדה, והאיומים המרכזיים על ישרת הבחירות קשורים לגורמים פנימיים - התנהלות אנשים בוועדה או בחברות הפועלות אתה. האיומים המרכזיים אינם איומים חיצוניים -  תקיפת האקרים רוסים, אוקראינים, או סינים... 
עדכון על המצב הוגש הבוקר למשנה ליועמ"ש רז נזרי. התראה על הכשלים בהתנהלות ועדת הבחירות המרכזית ובמחשוב הוועדה נשלחה באוקטובר ליועמ"ש אביחי מנדלבליט, עם דרישה לאסור את השימוש במערכת "דמוקרטיה" בבחירות לכנסת ב-2019.  מנדלבליט הפנה את העניין לטיפולו של המשנה רז נזרי.  
יש לקוות שעתה, עם הקדמת הבחירות, רז נזרי יוציא תשובה או החלטה בנושא.
   
תמונות. השופט חנן מלצר - יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, המנכלית עו"ד אורלי עדס, והעיתונאי בן כספית.  מה היה המקור לידיעה על "מערך הגנה רב-שכבתי" חדש מיוזמתו של השופט חנן מלצר?  השופט מלצר עצמו?  היחצ"ן החדש של אסתר חיות?
---
 

תמונות. מר לזר דודוביץ' - איש המסתורין, שבו תלויה ישרת הבחירות לכנסת בשנת 2019...  על פי תשובות קודמות של הוועדה, מר דודוביץ' הוא שהיה אחראי על פיתוח מערכת דמוקרטיה והוא שאחראי על תקינותה והפעלתה.  אבל לא נמצא כל מסמך המתעד את מינויו ותפקידו...  ראש המוסד לשעבר תמיר פרדו התייחס לפני מספר ימים לעניין איומים מחשוביים על מערכת הבחירות 2019: "80% מהכשלים בסייבר הם תוצאה של ההתנהלות אנשי IT [אנשי מערכות המידע בארגון עצמו]... שופט בית המשפט העליון, שהוא יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, מתעסק בלהוריד שלושה שלטים שמישהו תלה..."
---
תל-אביב, 24 לדצמבר - הבוקר הוגש למשנה ליועמ"ש (ציבורי-חוקתי) רז נזרי עדכון ביחס להתנהלות ועדת הבחירות המרכזית והכשלים במחשוב הוועדה. 
התראה לגבי התנהלות הוועדה וכשלים במחשוב הוועדה הוגשה ליועמ"ש מנדלבליט כבר באוקטובר, עם דרישה לאסור את השימוש במערכת "דמוקרטיה" בבחירות 2019.  מנדלבליט העביר את העניין לטיפולו של רז נזרי.
אתמול התקבלה תשובת חופש המידע של הוועדה (העתקה להלן) על בקשה (העתקה להלן) ביחס לפעולות מתקנות שנעשו, אם נעשו בכלל לגבי הכשלים במחשוב הוועדה. 
הבקשה ביקשה תיעוד של היזמה של השופט חנן מלצר, לגבי הקמת "מערך הגנה רב שכבתי".
כמו כן ביקשה הבקשה תיעוד של כל פעולות שנעשו, אם נעשו, בקשר לכשלים שזוהו עוד קודם לכן:  
  • אין לוועדה אישור של בדיקה (כולל ולידציה) עצמאית על ידי עובד מדינה, הנדרש לפני קבלה לשירות של מערכת מידע ממשלתית - הוועדה אמרה תחילה שהשב"כ בדק ואישר את המערכות. לאחר שהשב"כ הכחיש - הוועדה הודיעה שאין ברשותה כל אישור כנדרש;
  • הוועדה סירבה לנקוב בשם בעלי הסמכויות וההרשאות העליונות במערכת המידע, אך הודתה שאנשים בלתי מוסמכים העלו  לאתר הוועדה קבצים שגויים לגבי תוצאות הבחירות; 
  • הוועדה אמרה שאין לה אישור עמידה בתקן מערכות מידע - טכנולוגיית אבטחה - הנדרש בחוק הישראלי.

הוועדה הכחישה בתשובתה כל קשר לפרסום של בן כספית: "הכתבה המוזכרת בבקשה לא הביאה ציטוט ממי מגורמי ועדת הבחירות. גם הטענות המובאות בה לא נערכו לאחר פניה אל הוועדה. לפיכך איננו יכולים להתייחס לתכנה..." 
הוועדה גם הכחישה שזוהו בעבר כשלים כלשהם במחשוב הוועדה...  וכיוון שהם מכחישים שהכשלים תועדו בבירור - הם לא מוכנים לומר שנעשו תיקונים כלשהם לכשלים שלא נמצאו על פי עמדתם...
זאת הדגמה מעולה של העקרון הבסיסי בשאלה הנצחית: 
כיצד מראים "כוונה" בעבריינות צווארון לבן, כולל עבריינות צווארן לבן מאורגנת? במלים אחרות, כיצד מבחינים בין "שגגה", או "טעות אנוש" לבין מרמה או הונאה?  
אחד המבחנים הטובים הוא בתיעוד תגובתו של מבצע המרמה/הטעות על בקשה לתיקון המרמה/הטעות.  תגובת הוועדה היא תגובה המוכיחה כוונה לעניין המרמה. 
למרות בקשות חוזרות, השופט חנן מלצר מסרב לענות במשך חדשים רבים על דרישה שיקיים את חובת הדיווח לגבי התנהלות בכירי הוועדה בתשובותיהם על בקשות חופש המידע, המעלות חשש ברור למרמה.
תגובתו של העיתונאי בן כספית לא התקבלה עד שעת פרסום הידיעה. 
להלן המכתב היום למשנה ליועמ"ש (ציבורי-חוקתי) רז נזרי

דצמבר 24, 2018

עו"ד רז נזרי
משנה ליועמ"ש (חוקתי-ציבורי)
בפקס: 02-646-6849

הנידון: התראה בעניין כשלים מהותיים בהתנהלות ועדת הבחירות המרכזית ובמערכת המידע "דמוקרטיה"
סמך: מכתבי מיום 14 לאוקטובר, 2018
מכתבכם 004-99-2018-018862
הריני מבקש אישור קבלה בפקס או בדוא”ל.
עו"ד נזרי הנכבד,
על פי מכתבכם שבסמך, ההתראה שבנידון הופנתה לטיפולך.
הריני מוסיף בזאת עדכון: בקשת חופש המידע (9/18) ותשובת ועדת הבחירות המרכזית מיום 23 לדצמבר, 2018.
הבחירות בפתח, והזמן הוא מעיקרו של העניין.
בציפיה לתשובתך על ההתראה מאוקטובר,
ובברכה,
דר' יוסף צרניק
ערנות לזכויות האדם-אל"מ (ע"ר 580654598)

להלן תשובת חופש המידע (9/18) שלשום של ועדת הבחירות המרכזית להלן בקשת חופש המידע (9/18) שהוגשה לוועדה בקשר לפעולות מתקנות ביחס לכשלים במחשוב הוועדה
22 לנובמבר, 2018

עו"ד אלעד נוה 
הממונה על יישום חוק חופש המידע בוועדת הבחירות המרכזית
ירושלים
בדוא"ל:   hofeshmeida@  ,  eladn@
בפקס: ‫‪02-5669855‬‬

הנידון: בקשה על פי חוק חופש המידע לגבי פעולות מתקנות של היו"ר חנן מלצר בעניין כשלים במערכות המידע של הוועדה

עו"ד אלעד נוה  הנכבד,
אנא קבל את הבקשה על פי חוק חופש המידע שלהלן. אנא אשר קבלה בדוא"ל חוזר, יחד עם הנפקת מספר בקשה כראוי.
I. פרטי המבקש 
שם: יוסף צרניק
ת"ז:
כתובת: ת"ד 33407, ת"א 6133301
דוא"ל joseph.zernikg
פקס: 077-3179186 
אזרח: ישראל
II. המידע המבוקש
הבקשה היא לגבי תיעוד בכתב של המידע המבוקש על ידי העתקים של מסמכים אמתיים (אותנטיים), עשויים כדין וחתומים על ידי עובדי מדינה בעלי הסמכויות המתאימות.
בקשה זאת מוגשת בעקבות פרסום לאחרונה מאת בן כספית באל מוניטור, האומר: [1]
החשש הגדול ביותר כעת מתרכז בבחירות הבאות. על פי דוח מבקר המדינה שפורסם במאי 2016, ועדת הבחירות המרכזית המנהלת את תהליך הבחירות בישראל כלל אינה נהנית מהגנת סייבר מטעם המדינה והיא, למעשה, פרוצה לחלוטין לתקיפות סייבר חיצוניות. מחשבי הוועדה לא מוגדרים כ"תשתית חיונית", ולכן אין עליהם, עד עכשיו, הגנת סייבר יעילה כלשהי.
השופט העליון חנן מלצר, היו"ר הנוכחי של ועדת הבחירות המרכזית, כבר ירד לעומק הסוגיה. לאל-מוניטור נודע כי כעת פועלים בוועדה להקמת מערך הגנה רב שכבתי יעיל, מפוקח ועצמאי כדי להבטיח את טוהר הבחירות. את החששות, הפעילות הזו כנראה לא תרגיע. צריך לקוות שאת ההאקרים, כן.
1. כל מסמך המתעד פעולות של היו"ר חנן מלצר, אם התבצעו בכלל, אליהן מתייחס הציטוט הנ"ל.
2. כל מסמך המתעד פעולות של היו"ר מלצר, אם התבצעו בכלל, בנוגע לכשלים במערכות המידע של הוועדה, שתועדו בתשובות הוועדה על בקשות חופש המידע הקודמות:
א) בדיקה (כולל ולידציה) ואישור של מערכות המידע, כולל בפרט "דמוקרטיה", על ידי עובד מדינה; 
ב) בדיקה ואישור של הגדרת ההרשאות והסמכויות במערכות המידע של הוועדה, כולל בפרט "דמוקרטיה"; 
ג) תיעוד עמידה בתקנים הישראליים המחייבים לגבי טכנולוגיית המידע: טכניקות אבטחה - מערכות לניהול אבטחת מידע.
III תשלום:
אגרת בקשה שולמה באתר בבנק הדואר, אסמכתה 46082781-9. העתק הקבלה יישלח לחוד.
‬בברכה,
דר' יוסף צרניק
ערנות לזכויות האדם-אל"ם (ע"ר)

No comments: